kierowanie-ludzmi

advertisement
I. ?Podejmowanie decyzji w organizacji?
II. ?Kierowanie ludźmi?
I. „Podejmowanie decyzji w organizacji” II. „Kierowanie ludźmi” I. Podejmowanie decyzji jest
istotną częścią działalności menagera, oznacza proces wyboru jakiegoś, działania jako sposobu
rozstrzygania konkretnego problemu. W terminologii amerykańskiej podejmowanie decyzji
używane jest zamiennie z rozwiązywaniem problemu George P. Huber stwierdza, że dokonywanie
wyboru ma ograniczony zakres działań związanych z wyborem jednej ze zbioru wielu możliwości.
Sam wybór jest tylko częścią podejmowania decyzji, zaś rozwiązanie problemu to szeroki zakres
działań z preparacją i wdrożeniem wybranego wariantu. Każda decyzja oceniana jest ze względu na
jej wartość dla osoby oceniającej. Im więcej możliwości wyboru, tym decyzja może być trudniejsza.
Nie wszystkie następstwa decyzji są w chwili jej podejmowania znane podejmującemu ponadto to
co jest korzystne dziś, wcale nie musi okazać się najlepszym wyborem jutro. Jeden z kroków w
procesie decyzyjnym może np. polegać na tym, że osoba podejmująca decyzję musi uznać, że jakaś
decyzja jest niezbędna i zidentyfikować zestaw realnych możliwości wyboru. Proces podejmowania
decyzji obejmuje zatem rozpoznanie i zdefiniowanie istoty sytuacji decyzyjnej, zidentyfikowanie
alternatywnych możliwości, wybór wariantu „najlepszego” i wprowadzenie go w życie. Słowo
„najlepsza” sugeruje skuteczność. Skuteczne podejmowanie decyzji wymaga zrozumienia danej
sytuacji decyzyjnej. Większość ludzi skłonna byłaby uznać, że skuteczna decyzja to taka, która
optymalizuje pewien zestaw czynników jak np. zyski, sprzedaż, dobrobyt pracowników i udział w
rynku. W pewnych sytuacjach jednak decyzją słuszną będzie ta, która minimalizuje starty, koszty.
Może to oznaczać nawet wybór najlepszych metod wycofania się z danej działalności, zwolnienia
pracowników albo wypowiedzenia umowy. Oczywiście wiele czasu może upłynąć, zanim menager
prze
I. „Podejmowanie decyzji w organizacji”
II. „Kierowanie ludźmi”
I.
Podejmowanie decyzji jest istotną częścią działalności menagera, oznacza proces wyboru jakiegoś,
działania jako sposobu rozstrzygania konkretnego problemu. W terminologii amerykańskiej
podejmowanie decyzji używane jest zamiennie z rozwiązywaniem problemu George P. Huber
stwierdza, że dokonywanie wyboru ma ograniczony zakres działań związanych z wyborem jednej ze
zbioru wielu możliwości. Sam wybór jest tylko częścią podejmowania decyzji, zaś rozwiązanie
problemu to szeroki zakres działań z preparacją i wdrożeniem wybranego wariantu.
Każda decyzja oceniana jest ze względu na jej wartość dla osoby oceniającej. Im więcej możliwości
wyboru, tym decyzja może być trudniejsza. Nie wszystkie następstwa decyzji są w chwili jej
podejmowania znane podejmującemu ponadto to co jest korzystne dziś, wcale nie musi okazać się
najlepszym wyborem jutro.
Jeden z kroków w procesie decyzyjnym może np. polegać na tym, że osoba podejmująca decyzję
musi uznać, że jakaś decyzja jest niezbędna i zidentyfikować zestaw realnych możliwości wyboru.
Proces podejmowania decyzji obejmuje zatem rozpoznanie i zdefiniowanie istoty sytuacji
decyzyjnej, zidentyfikowanie alternatywnych możliwości, wybór wariantu „najlepszego” i
wprowadzenie go w życie.
Słowo „najlepsza” sugeruje skuteczność. Skuteczne podejmowanie decyzji wymaga zrozumienia
danej sytuacji decyzyjnej. Większość ludzi skłonna byłaby uznać, że skuteczna decyzja to taka,
która optymalizuje pewien zestaw czynników jak np. zyski, sprzedaż, dobrob
(…)
… występowania stanu natury, to należy przyjąć, że są one jednakowe i wiążą kryteria minimum i
maksimum (minimaksu).
Podejmowanie decyzji i w warunkach niepewności podnoszono w licznych opracowaniach
D.W.Miller, M.K.Starr wyróżniają 5 klas problemów decyzyjnych:
podejmowanie decyzji w warunkach:
- niepewności (gdy podejmujący decyzję nie zna wszystkich możliwości wyboru, ryzyka
związanego z każdą…
…. Przedmiotem związane są skomplikowane problemy występujące w trudnych do przewidzenia
sytuacjach. Występuje większy poziom ryzyka, co wiąże się ze stopniem trudności problemu
decyzyjnego i długim horyzontem czasowym, b) taktyczne - różnią się od decyzji strategicznych
horyzontem czasowym. Przedmiotem są problemy wynikające ze strategicznych decyzji
przedsiębiorstw. Decyzje te dotyczą najbliższej przyszłości…
… tworzyć integralną całość. Organizacja biznesu jest również system. Jej części są funkcjami
marketingu, finansów działania.
W problemie decyzyjnym są 4 podstawowe cele:
- koszty - istotny przy wydajności, kryterium decyzyjne, - gatunek - jako cel związany z produktami
i usługami wytwarzanymi w działaniu, - współzależność - jako cel wywołuje podaż produktu lub
usług, - elastyczność - wywołuje…
Style kierowania
Zachowania organizacyjne - Style Kierowania
Struktura organizacyjna w zarządzaniu
Decyzje - Zdefiniowanie problemu - omówienie
Wykład - teoria decyzji
Aspekty zarządzania i zarządzanie jako proces decyzyjny.
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

2-2=0

2 Cards jogaf85537

Create flashcards