Zasady doboru budynku wielorodzinnego do dofinansowania

advertisement
Załącznik Nr 3 do Wniosku
Zasady doboru budynku wielorodzinnego do dofinansowania
w ramach konkursowego naboru wniosków na dofinansowanie przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu przedsięwzięć związanych
z „Likwidacją niskiej emisji wspierającej wzrost efektywności energetycznej i rozwój
rozproszonych odnawialnych źródeł energii – KAWKA III”
I wariant.
1.
2.
powierzchnia użytkowa budynku ogrzewana piecami węglowymi stanowi co najmniej
50% całkowitej ogrzewanej powierzchni użytkowej budynku;
podłączone do sieci ciepłowniczej lub wykonane zostaną indywidualne ogrzewania
gazowe lub elektryczne w co najmniej 80% z całkowitej powierzchni użytkowej budynku
dotychczas ogrzewanej piecami węglowymi
wówczas koszty kwalifikowana w ramach KAWKI III mogą stanowić następujące koszty:
a) podłączenie budynku do sieci ciepłowniczej wraz z montażem/wymianą węzła
ciepłowniczego;
b) wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. w lokalach dotychczas ogrzewanych
węglowo;
c) podłączenie istniejącej instalacji c.o. i c.w.u. dotychczas zasilanej z pieca gazowego
do wybudowanych w ramach programu instalacji wewnętrznych (ewentualna
wymiana instalacji w lokalach będzie kosztem niekwalifikowanym;
d) wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. w lokalach dotychczas ogrzewanych
elektrycznie;
e) wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. w częściach wspólnych;
f) wykonanie instalacji wewnętrznej c.o. i c.w.u. wraz ze źródłem gazowym w lokalach
dotychczas ogrzewanych węglowo (może być ujęte we wniosku jednostki samorządu
terytorialnego)
g) wykonanie ogrzewania elektrycznego oraz instalacji przygotowania c.w.u. z użyciem
energii elektrycznej (o ile dotychczas c.w.u. była przygotowana węglowo), w
lokalach dotychczas ogrzewanych węglowo (może być ujęte we wniosku jednostki
samorządu terytorialnego).
II wariant.
1.
2.
powierzchnia użytkowa budynku ogrzewana piecami węglowymi jest mniejsza niż 50%
całkowitej ogrzewanej powierzchni użytkowej budynku
lub
powierzchnia użytkowa budynku ogrzewana piecami węglowymi stanowi co najmniej
50% całkowitej ogrzewanej powierzchni użytkowej budynku, jednak podłączone do sieci
ciepłowniczej lub indywidualne ogrzewania gazowe albo elektryczne zostaną
zrealizowane w mniej niż 80% z całkowitej powierzchni użytkowej budynku dotychczas
ogrzewanej piecami węglowymi
wówczas koszty kwalifikowane zostaną określone w następujący sposób:
Opis robót
a) podłączenie budynku do sieci ciepłowniczej
wraz
z
montażem/wymianą
węzła
ciepłowniczego;
b) wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. w
lokalach dotychczas ogrzewanych węglowo;
c) wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. w
częściach wspólnych
Sposób określenia kosztów
kwalifikowanych
100% kosztów jest kosztem
kwalifikowanym
100% kosztów jest kosztem
kwalifikowanym
proporcjonalnie do udziału
powierzchni użytkowej
ogrzewanej węglem a
zastąpionej podłączeniem do
sieci cieplnej do całkowitej
powierzchni użytkowej
d) podłączenie istniejącej instalacji c.o. i c.w.u.
dotychczas zasilanej z pieca gazowego do
wybudowanych w ramach programu instalacji
nie jest kosztem
wewnętrznych;
kwalifikowanym
e) wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. w
lokalach dotychczas ogrzewanych elektrycznie;
f) wykonanie instalacji wewnętrznej c.o. i c.w.u.
wraz ze źródłem gazowym w lokalach
dotychczas ogrzewanych węglowo (może być
ujęte we wniosku jednostki samorządu
terytorialnego)
100% kosztów jest kosztem
g) wykonanie ogrzewania elektrycznego oraz
kwalifikowanym
instalacji przygotowania c.w.u. z użyciem
energii elektrycznej (o ile dotychczas c.w.u. była
przygotowana węglowo), w lokalach dotychczas
ogrzewanych węglowo (może być ujęte we
wniosku jednostki samorządu terytorialnego).
proporcjonalnie do udziału powierzchni użytkowej ogrzewanej węglem a zastąpionej
podłączeniem do sieci cieplnej do całkowitej powierzchni użytkowej
UWAGA:
Przy kwalifikowaniu zadań do dofinansowania należy kierować się efektywnością
kosztową. Ujęcie we wniosku zadań o niskiej efektywności kosztowej może spowodować,
niską efektywność kosztową całego przedsięwzięcia (wszystkich zadań) i w związku z
tym cały wniosek nie zostanie zakwalifikowany do dofinansowania.
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards