układ limbiczny, kora mózgu, kresomózgowie, jądra podstawy

advertisement
układ limbiczny, kora mózgu, kresomózgowie, jądra podstawy kresomózgowia, receptory, narządy zmysłów.doc
(784 KB) Pobierz
49.UKŁAD LIMBICZNY- lokalizacja, główne struktury i funkcje
O lokalizacji słów kilka.
 Układ limbiczny- inaczej zwany jest rąbkowym ( nie mylić z rąbniętym)
Nazwa wywodzi się to z tego, że niektóre jego struktury rozmieszczone są na brzegu
(rąbku) półkul mózgowych.
 Ośrodki tworzące ten układ znajdują się na różnych poziomach mózgowia, od kory
mózgowej aż do pnia mózgu. Wszystkie części są połączone i współpracują ze sobą. Mówiąc
ogólnie- układ odpowiada za czynności popędowo- emocjonalne.
 Struktury układu można podzielić wg różnych kryteriów, czerpiąc z Sadowskiego i
Chmurzyńskiego przyjmę podział na : Struktury korowe i podkorowe.
Struktura i funkcje.
Struktury korowe układu limbicznego[1]
Hipokamp
 Znajduje się blisko komory bocznej, w obrębie jej rogu skroniowego.
Tworzy wraz z zakrętem zębatym- formację hipokampalną. Należy do prakory.
 Połączenia aferentne dochodzące do hipokampa z:
zakrętu obręczy i z przegrody
 Połączenia eferentne od hipokampa do:
ciała sutkowate
różne struktury

 Hipokamp jest miejscem występowania rytmu theta.
Amplituda i częstotliwość fal thetha wykazują ścisły ze stanem wzbudzenia i uwagi.
sklepienia
podwzgórza
 Badania wykazały także wpływ hipokampa na kodowanie śladów pamięciowych i
regulacje czuwania i snu.
Rysunek 1 Sklepienie
Zakręt obręczy
Tylna część zakrętów oczodołowych
Biegun płata skroniowego
 Obszary te spełniają szereg funkcji:
wpływają na aktywność ruchową, regulują stan napięcia układu wegetatywnego,
kierują czynnościami popędowo- emocjonalnymi.
Opuszka węchowa, guzek węchowy, płat węchowy
 Jest to zespół ośrodków węchowych.
Struktury podkorowe układu limbicznego
Podwzgórze
 Niewielka struktura położona w brzusznej części mózgowia, w bliskim sąsiedztwie
podstawy czaszki
 Pod względem anatomicznym w obrębie podwzgórza wyróżnia się :
Część przednią- wzrokową
środkową- guzową
tylną- sutkowatą
 W części przedniej znajdują się jądra nadwzrokowe i przykomorowe, oba zawierają komórki
neurosekrecyjne, wydzielające wazopresynę i oksytocynę.
Przegroda
 Składa się z dwóch cienkich blaszek, rozpiętych między ciałem modzelowatym a
sklepieniem.
 W obrębie przegrody znajdują się dwa skupiska komórkowe- jądra przegrody, przesyłające
impulsy:
przyśrodkowe –z ukł. siatkowatego pnia mózgu do hipokampa
boczne- z hipokampa do innych struktur, głównie śródmózgowia
 Przegroda uczestniczy w regulacji czynności popędowych.
Hamuje strach. ( jeśli się za bardzo się boisz, Twoja przegroda szwankuje ;)
Rysunek 2 Połączenia przegrody
Ciało migdałowate
 Owalna struktura umiejscowiona w głębi płata skroniowego. Pod względem
filogenetycznym rozróżnia się 2 części ciała migdałowatego:
korowo-przyśrodkową- uczestniczy w mechanizmach percepcji węchowej
podstawno-boczną- kieruje wyłącznie czynnościami popędowo-emocjonalnymi.
 Ciało migdałowate reguluje pobieranie pokarmu. Odgrywa ważną rolę w mechanizmach
ochronnych ( patrz: ucieczka, walka). Według niektórych danych, ciało kieruje także
czynnościami seksualnymi i popędem macierzyńskim.
Ośrodki w tylnej części pnia mózgu:
miejsce sinawe, brzuszna okolica nakrywki, jądra szwu,
istota szara śródmózgowia, istota czarna, część prążkowia.
 Podstawowe procesy motywacyjne i stany emocjonalne w sensie przyjemności i przykrości.
Kierowanie wrażliwością organizmu na bodźce bólowe.
......................................................................................................................................................
50.KORA MÓZGU- podział filogenetyczny, cytoarchitektonika, topografia funkcjonalna.
 Pod względem filogentycznym korę dzielimy na:
Prakorę (allocortex)- mniejsza liczba warstw, czynności węchowe
Starą korę ( juxtallocortex)- czynności popędowo-emocjonalne
Nową korę (isocortex)- sześciowarstwowa budowa, f. percepcyjne, kojarzeniowe

1. Warstwa drobinowa (I), położona najbardziej powierzchownie, o przewadze
włókien, przebiegających równolegle do powierzchni kory.
W warstwie tej spotyka się dendryty komórek piramidowych, których
perykariony znajdują się w głębszych warstwach kory.
2. Warstwa ziarnista zewnętrzna (II), stosunkowo wąska. Zawiera drobne komórki
o krótkich wypustkach, z charakterys. ziarnistościami w cytoplazmie.
3. Warstwa piramidowa zewnętrzna (III), zawierająca średnie i duże komórki
piramidowe, których perykariony mają kształt stożka, zwróconego wierzchołkiem
w stronę powierzchni kory.
4. Warstwa ziarnista wewnętrzna (IV), zawierająca komórki podobne do tych, które występują w warstwie
ziarnistej zewnętrznej
5. Warstwa piramidowa wewnętrzna (V), zawierająca duże komórki piramidowe,
zwane też komórkami Betza.
Są to neurony ruchowe, których
aksony tworzą drogę korowo-rdzeniową.
6. Warstwa komórek różnokształtnych (VI), zawierająca komórki o najrozmaitszych
kształtach: okrągłe, wrzecionowate, trójkątne, wielokształtne i inne.
 Poszczególne warstwy kory różnią się pełnioną funkcją:
-Warstwa V zawiera neurony odprowadzające (eferentne), którymi są duże komórki
piramidowe o długich aksonach. Komórki ziarniste są neuronami odbiorczymi.
-Do komórek ziarnistych warstwy IV dochodzą drogi sensoryczne, a do komórek
warstwy II połączenia od nieswoistych układów mózgu.
-Neurony warstw III, V i VI biorą udział w wytwarzaniu połączeń asocjacyjnych
między różnymi obszarami kory.
 Badacz Economo wykazał, że w niektórych obszarach kory granice
między warstwami są wyraźne, i taką cechę budowy kory nazwał homotypią,
w innych zaś zatarte, i taką cechę nazwał heterotypią.[2]
Pola cytoarchitektoniczne kory
.
 Najczęściej stosowany jest podział kory według Brodmanna na 52 pola
cytoarchitektoniczne.
 Należy podkreślić, że żaden z podziałów kory ze względu na jej budowę mikroskopową nie
ma związku z makrostrukturą kory, czyli z układem zakrętów i bruzd.
Uwaga !
Teraz mała zabawa. Wybierz sobie numerek, a magiczna tabelka wskaże Ci funkcje tego miejsca.
Uwaga !
Teraz mała zabawa. Wybierz sobie numerek, a magiczna tabelka pod spodem wskaże Ci funkcje tego miejsca. Możesz
nie trafić.
Rysunek 3
A- powierzchnia górno-boczna, B- powierzchnia przyśrodkowa
.............................................................................................................................................
51. JĄDRA PODSTAWY KRESOMÓZGOWIA- jako element układu kontroli ruchów;
najważniejsze drogi kresomózgowia i ich znaczenie funkcjonalne.
 Jądra podstawne są to duże skupienia istoty szarej w obrębie brzusznej
(podstawnej) części kresomózgowia.
Największym zespołem ośrodków w ich obrębie jest ciało prążkowane.
 Ciało prążkowane składa się z trzech części:
jądra ogoniastego, skorupy i gałki bladej
prążkowie
jądro soczewkowate
 Jądro soczewkowate oddzielone jest od jądra ogoniastego-torebka wewnętrzna.
 Na zewnątrz skorupa graniczy z torebką zewnętrzną oddzielającą ją od przedmurza.

 Blisko (przyśrodkowo) skorupy znajduje się gałka blada, w obrębie której znajduje się
blaszka rdzeniowa wewnętrzna i zewnętrzna.
 Przedmurze jest niewielkim skupiskiem istoty szarej między jądrem soczewkowatym a
wyspą.
Rysunek 4 Schemat topografii jąder podstawy
 Ciało prążkowane jest ważną częścią układu pozapiramidowego, którego zadaniem jest
regulacja napięcia mięśniowego i kontrola ruchów dowolnych
 Do grupy jąder podstawnych regulujących czynności ruchowe należy
oprócz ciała prążkowanego jeszcze:
jądro niskowzgórzowe
istota czarna ( w śródmózgowiu, składa się z części siatkowatej i cz. zbitej).
Połączenia pobudzające i hamujące jądra podstawne
 Połączenia aferentne- pochodzą z kory mózgu,
połączenia eferentne biegną w dwóch kierunkach - do jąder wzgórza i dalej - do kory
oraz do ośrodków ruchowych w pniu mózgu.
 Dzięki takiemu układowi połączeń jądra podstawne z jednej strony mogą korygować
stan pobudzenia ośrodków ruchowych kory mózgu, z drugiej zaś wpływają na
wykonywanie ruchów głównie poprzez regulację napięcia mięśniowego.
 Na zakończeniach włókien nerwowych w jądrach podstawnych uwalniają się
przekaźniki pobudzające (kwas glutaminowy, acetylocholina) i hamujące (kwas
gamma-aminomasłowy - GABA, enkefaliny, dynorfiny) czynność neuronów.
Dwukierunkowym działaniem odznacza się dopamina, która zależnie od
rodzaju aktywowanych receptorów, pełni rolę pobudzającą i hamującą.
Drogi kresomózgowia
Wybaczcie ze tę przytłaczającą listę. Za bardzo nie wiedziałam jak to ugryźć. W kresomózgowiu zawierają się półkule
mózgu, więc można w nieskończoność mnożyć różne szlaki, drogi itd.
Nigdzie nie ma zgrabnej tabelki pt. „drogi kresomózgowia”
Drogi spoidłowe – spajają obie półkule mózgowe. Zbudowane z włókien spoidłowych.
Największym skupieniem jest ciałko modzelowate. Główną funkcją jest przekaz informacji
pomiędzy półkulami mózgu.
Droga rdzeniowo – śródmózgowia – kontroluje drogi zstępujące, które hamują intensywność
informacji bólowej na poziomie rdzenia,
Droga rdzeniowo - wzgórzowa – zaangażowana w świadome odczuwanie niedokładnie
zlokalizowanego, palącego bólu, jednak główną funkcją jest wytwarzanie wzbudzenia w
odpowiedzi na szeroką gamę bodźców.
Szlak guzowo – przysadkowy – za pomocą tego szlaku podwzgórze sprawuje kontrolę nad
uwalnianiem hormonów przez przysadkę mózgową.
Droga korowo-mostowo- móżdżkowa – jedna z największych w OUN. Droga ta steruje boczne
drogi ruchowe idące do kończyn.
Droga korowo – rdzeniowa – tworzy drogę zstępującą, Odtwarza mapę somatotopową.
...
Plik z chomika:
julkk100
Inne pliki z tego folderu:

[FILM] Neuromarketing. Mózg pod presją.7z (111667 KB)
 jakaś praca o przestępczości.7z (1626 KB)
 O kierunkach psychologii (różne).7z (1354 KB)
 PP - jakieś stare wykłady.7z (327 KB)
 PP - notatka.docx (2523 KB)
Inne foldery tego chomika:

Dokumenty
Galeria
 Prywatne

Zgłoś jeśli naruszono regulamin





Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dział Pomocy
Opinie


Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards