- SlideBoom

advertisement
Domy energooszczędne
Domy Procyon budowane są w najwyższym standardzie – wiąże się to z
wykorzystaniem najnowocześniejszych rozwiązań i odkryć z dziedziny
budownictwa.
W budownictwie
energooszczędnym
wykorzystywane są
naturalne minerały i
surowce.
Pomaga to w
zminimalizowaniu emisji
szkodliwych dla zdrowia
i środowiska substancji.
Domy energooszczędne cechują się dobrymi
parametrami izolacyjnymi przegród
zewnętrznych.
Zastosowane w nich nowoczesne
technologie zmniejszające zużycie energii
przyczyniają się do zredukowania kosztów
eksploatacji.
ZALETY DOMÓW
PROCYON
SZYBKI CZAS
BUDOWY
WYSOKA JAKOŚĆ
MATERIAŁÓW
NISKIE KOSZTY
EKSPLOATACJI
Domy energooszczędne
wykorzystują odnawialne
źródła energii – są
niezależne od dostawców
surowców ziemnych.
W porównaniu z domem
tradycyjnym – dom
energooszczędny zużywa
do 5 razy mniej energii.
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Wejdź na:
http://domy.procyon.com.pl/domy-energooszczedne
Odwiedź także:
Download