Maciej Frąckowiak

advertisement
•
•
•
•
HISTORIA
TEORIA ALBERTA EINSTEINA
POWSTANIE CZARNYCH DZIUR
JAK DŁUGO ŻYJĄ CZARNE DZIURY
Historia
Ideę, że może istnieć tak masywne ciało, iż nawet światło nie może z niego uciec,
postulował angielski geolog John Michell w roku 1783 w pracy przesłanej do Royal Society.
W tym czasie istniała teoria grawitacji Isaaca Newtona i pojęcie prędkości ucieczki. Michell
rozważał, iż w kosmosie może istnieć wiele tego typu obiektów.
W roku 1796 francuski matematyk Pierre Simon de Laplace propagował tę samą ideę w
swojej książce Exposition du Systeme du Monde (niestety zniknęła w późniejszych
wydaniach). Ta idea nie cieszyła się dużym zainteresowaniem w XIX wieku, ponieważ
światło uważano za bezmasową falę niepodlegającą grawitacji.
Niedługo po opublikowaniu w roku 1905 szczególnej teorii względności, Einsteina zaczął
rozważać wpływ grawitacji na światło. Najpierw pokazał, że grawitacja oddziałuje na
propagację fal elektromagnetycznych, a w roku 1915 sformułował ogólną teorię
względności. Kilka miesięcy później, Karl Schwarzschild znalazł rozwiązanie równań tej
teorii opisujących obiekt mający postać masy skupionej w jednym punkcie, który bardzo
silnie odkształca czasoprzestrzeń. Jednym z parametrów rozwiązania był promień
Schwarzschilda. Sam Schwarzschild uważał go za niefizyczny. W XX wieku Chandrasekhar
na przykładzie białego karła pokazał, że powyżej pewnej granicznej masy nic nie jest w
stanie powstrzymać kolapsu gwiazdy. Przeciwny takim wnioskom był Arthur Eddington,
który wierzył, iż powinna istnieć fizyczna przyczyna, która zatrzyma kolaps gwiazdy.
W 1939 roku Robert Oppenheimer i Hartland Snyder pokazali, że masywna gwiazda może
ulec kolapsowi grawitacyjnemu. Taki obiekt nazwano "zamrożoną gwiazdą", ponieważ dla
dalekiego obserwatora kolaps będzie zwalniał. Idea ta nie wywołała dużego
zainteresowania aż do lat 60. Zainteresowanie nią wzrosło z chwilą odkrycia pulsarów w
1967 roku. Tuż po tym John Wheeler zaproponował nazwę "czarna dziura".
Według teorii Alberta Einsteina, w silnym polu
grawitacyjnym czas płynie wolniej niż w słabym. W polu
tym wszystkie procesy ulegają spowolnieniu (dylatacja
czasu) z punktu widzenia obserwatora, a silne pola
grawitacyjne powodują zmianę geometrycznych
własności przestrzeni, co oznacza, że np. suma kątów
w trójkącie nie równa się 180 stopni. Czas i przestrzeń
tworzą zakrzywiającą się czterowymiarową
"czasoprzestrzeń". Siła grawitacji na powierzchni
gwiazdy osiąga nieskończoną wartość, a kiedy rozmiary
ciała zbliżają się do promienia grawitacyjnego,
grawitacja zmierza do nieskończoności. W tej sytuacji
nie może zostać zrównoważona przez skończone
ciśnienie i ciało nieuchronnie musi się zapaść do
środka, co prowadzi do powstania czarnej dziury. W
jej pobliżu czas zaczyna biec coraz wolniej.
Kiedy wewnątrz gwiazdy o masie przynajmniej
20 ~ 150 razy większej od masy Słońca zaczyna
kończyć się wodór, rozpoczyna się jej agonia.
Procesy zachodzące w jej jądrze ulegają
gwałtownej zmiany, w wyniku zachwiania
wcześniejszej równowagi gwiazda zapada się
gwałtownie do swojego wnętrza w eksplozji,
nazywanej supernową. Czarne dziury mogą
powstawać także dzięki zapadnięciu się
supermasywnych gwiazd bez towarzyszącego
wybuchu supernowej. Jądra tego typu gwiazd w
niektórych przypadkach (liczba ta szacowana
jest na ok. 20% wszystkich potencjalnych
supernowych) zapadają się tak szybko, że
uniemożliwiają ucieczkę fotonów i gwiazda
zmienia się bezpośrednio w czarną dziurę,
"znikając" z widzialnego Wszechświata.
Spekuluje się, że tego typu implozje mogą być
wykryte dzięki emisji neutrino.
Czarne dziury nie są wieczne, gdyż mogą one wyparowywać w wyniku
procesów kwantowych zachodzących w silnych polach grawitacyjnych. W
próżni przestrzeń jest wypełniona nienarodzonymi wirtualnymi cząstkami i
antycząstkami. Jeśli nie jest im przekazywana żadna energia, nie mogą
się one zamieniać w realne cząstki. Po skurczeniu się naładowanego
elektrycznie ciała i powstaniu czarnej dziury pole elektryczne ulega
takiemu wzmocnieniu, że zaczynają powstawać pary elektron - pozyton.
Kreacja par przez pole elektryczne jest możliwa również bez udziału
czarnej dziury. W takim wypadku pole musi jednak zostać wzmocnione.
Download