Raif Badawi z Nagrodą im. Sacharowa na rzecz Wolności Myśli

advertisement
EP io default website
30-102015
Raif Badawi z Nagrod im. Sacharowa na rzecz Wolnoci Myli
Saudyjski bloger Raif Badawi zosta laureatem Nagrody
im. Sacharowa za 2015 rok. Decyzj podjli w czwartek, 29
padziernika, przewodniczcy Parlamentu Europejskiego
Martin Schulz i liderzy grup politycznych. Badawi odbywa
obecnie kar 10 lat wizienia za obraz islamu na swojej
stronie internetowej, na której promowa dialog spoeczny,
polityczny i religijny. Ceremonia wrczenia wyrónienia
odbdzie si 16 grudnia o godzinie 12:00 na sesji plenarnej
w Strasburgu.
“Konferencja Przewodniczcych zdecydowaa o
przyznaniu Nagrody Raifowi Badawiemu” - powiedzia
przewodniczcy Martin Schulz, ogaszajc nazwisko
laureata.
“To czowiek, którego skazano na jedn z najbardziej
okrutnych kar, jakie istniej w jego kraju; na kar, któr mona okreli tylko jako brutalne tortury" powiedzia przewodniczcy.
“Wzywam króla Arabii Saudyjskiej do wstrzymania wykonania wyroku, uwolnienia Raifa
Badawiego, zezwolenia na jego powrót do ony i przyjazd na grudniow sesje plenarn, by mog
odebra Nagrod" - doda Schulz.
Badawi – wizie sumienia
Raif Badawi jest blogerem z Arabii Saudyjskiej i autorem strony internetowej Wolni Saudyjscy
Liberaowie (ang. Free Saudi Liberals). W 2012 roku zosta aresztowany i skazany na 10 lat
wizienia, 1000 batów i du grzywn za obraz wartoci islamu na swojej stronie internetowej. Pierwsz
seri chosty (50 batów) wymierzono na pocztku stycznia 2015 roku. Wykonanie reszty kary
wstrzymano z powodu zego stanu zdrowia skazanego oraz na skutek licznych protestów
spoecznoci midzynarodowej. W tym tygodniu Ensaf Haidar, ona Badawiego, która mieszka
obecnie wraz z trójk dzieci w Kanadzie, poinformowaa, e saudyjskie wadze wyraziy zgod na
kontynuowanie wykonania kary.
W lutym 2015 roku Parlament Europejski przyj rezolucj, w której „zdecydowanie potpi kar chosty
dla Raifa Badawiego, bdc okrutnym i wstrzsajcym aktem”. Posowie wezwali wadze Arabii
Saudyjskiej do natychmiastowego i bezwarunkowego zwolnienia blogera – „winia sumienia,
przetrzymywanego i skazanego wycznie za korzystanie z przysugujcego mu prawa do wolnoci
wypowiedzi”.
Finalici
Raif Badawi jest jednym z trzech tegorocznych finalistów Nagrody im. Sacharowa na rzecz
Wolnoci Myli. W finale znaleli si take: demokratyczna opozycja w Wenezueli oraz zamordowany
w lutym br. rosyjski opozycjonista Borys Niemcow.
Nagroda im. Sacharowa
Raif Badawi z Nagrod im. Sacharowa na rzecz Wolnoci Myli
1/2
EP io default website
Ustanowiona przez Parlament Europejski w 1988 r. Nagroda im. Sacharowa na rzecz Wolnoci
Myli przyznawana jest kadego roku wybitnym aktywistom walczcym o prawa czowieka na caym
wiecie.W 2014 roku Nagrod otrzyma Denis Mukwege.
Kandydatów mog zgasza grupy polityczne Parlamentu Europejskiego lub przynajmniej
czterdziestu posów. Komisje: Spraw Zagranicznych i Rozwoju wybieraj trzech finalistów, a
Konferencja Przewodniczcych decyduje, kto otrzyma nagrod.
Wicej informacji
Raif Badawi z Nagrod im. Sacharowa na rzecz Wolnoci Myli
2/2
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards