Uploaded by User6805

NA EGZAMIN

advertisement
TECHNIKA X-Y (koincydencyjna, amplitudowa)
Polega na umieszczeniu bardzo blisko siebie
(membrana nad membraną) dwóch identycznych
mikrofonów kierunkowych, najczęściej nerkowych. Kąt
pomiędzy osiami membran zawiera się w przedziale
90 - 120°.
TECHNIKA A-B (natężeniowo - opóźnieniowa)
Bazuje na użyciu dwóch identycznych mikrofonów
kierunkowych (rzadziej dookolnych)
umieszczonych w pewnej odległości od siebie, na
ogół ok. 30 cm, skierowanych równolegle.
TECHNIKA M-S
W tej technice używa się dwóch różnych mikrofonów.
Jeden kierunkowy, realizujący kanał MID, drugi
ósemkowy, realizujący kanał SIDE. Poprzeczne osie
płaszczyzn membran muszą się pokrywać, co
niweluje przesunięcia fazowe między mikrofonami.
ORTF Stereo
Powstała na bazie X-Y technika mikrofonowa,
uwzględniająca przeciętny rozmiar ludzkiej głowy
mierzony między wlotami kanałów słuchowych,
wynoszący 17 cm. Do jej realizacji używa się dwa
identyczne mikrofony o charakterystyce nerkowej,
rozchylone pod kątem 110°, których membrany
odległe są o 170 mm od siebie.
NOS Stereo
W tej technice stosuje się dwa identyczne mikrofony
nerkowe rozchylone pod kątem prostym, w których
odległość między membranami wynosi 30 cm.
Techniki tej często używa się do rejestracji i
nagłaśniania blach zestawu perkusyjnego,
umieszczając mikrofony w odległości ok. 0.5 m nad
talerzami.
Formaty audio:
CD-Audio
CD-Audio to standard bezstratnego cyfrowego zapisu dźwięku na płycie
kompaktowej, wykorzystujący do tego celu kodowanie PCM o częstotliwości
próbkowania 44,1 kHz i rozdzielczości 16 bitów na próbkę.
WAV
Format charakterystyczny dla platformy Windows, zawiera dźwięk w
nieskompresowanym formacie PCM. Rzadko stosowany w internecie ze względu
na rozmiary plików. Pozwala na zapis muzyki z jakością płyty kompaktowej (44.1
kHz, 16 bit, stereo) bez strat jakości (wtedy na 1 sekundę dźwięku potrzeba 172
kB)
Wielkość 1 sekundy pliku WAV
8bit mono 16bit mono 8bit stereo 16bit stereo
8kHz 7,81kB
15,62kB
15,62kB
31,25kB
22kHz 21,48kB 42,96kB
42,96kB
85,93kB
44.1kH
43,06kB 86,13kB
86,13kB
172,25kB
z
AIF, AIFF, AIFC, AIFR
Format popularny niegdyś na Macintoshach, obecnie rozpowszechniony
również na pecetach. Pliki AIFF nie są kompresowane, chociaż istnieje format
AIFF-C, który umożliwia kompresję nawet w stopniu 6:1.
FLAC
Format bezstratnej kompresji dźwięku z rodziny kodeków Ogg
MP3
Format wykorzystujący standard kompresji MPEG-1 Audio Layer 3.
Największą zaletą tego zapisu jest możliwość skompresowania pliku typu
WAV do MP3 nawet 12,13-krotnie, czyli dużo bardziej niż przy pomocy
popularnych algorytmów kompresujących (ZIP, RAR, ARJ).
Jakość bliska CD przy standardowych warunkach odsłuchu wymaga
strumienia 128 Kbitów/sek, około 1 MB/minutę, spotykane zakresy od
kilkunastu Kb/s (mowa, wiadomości strumieniowo, monofonicznie) do 320 Kb/
s (najwyższa dostępna przepływność), stereofoniczne. Kodowanie VBR
(Variable Bit Rate) daje nieco lepszą jakość przy tej samej wielkości plików.
Nośniki:
Nazwa nośnika
Nazwa urządzenia
Technika
zapisu
taśma magnetyczna
magnetofon, streamer,
pamięć taśmowa
analogowa
dysk twardy (10 MB – 16 TB)
napęd dysku twardego
(HDD)
cyfrowa
dysk półprzewodnikowy (45 MB –
napęd SSD (SSD)
100 TB)
cyfrowa
płyta kompaktowa CD-Audio (do
650 MB)
cyfrowa
płyta kompaktowa CD-R i CDRW (do 900 MB)
napęd optyczny standardu
CD
płyta kompaktowa DDCD-R i
DDCD-RW (do 1,3 GB)[1][2]
cyfrowa
cyfrowa
dysk optyczny DVD (4,7 GB – 18
GB)
napęd optyczny standardu
DVD
cyfrowa
dysk optyczny Blu-ray (25 GB –
200 GB)
napęd optyczny standardu
Blu-ray
cyfrowa
dysk optyczny HD DVD (15 GB –
40 GB)
napęd optyczny standardu
HD DVD
cyfrowa
dysk optyczny HVD (do 6 TB)
napęd optyczny standardu
HVD
cyfrowa
karta pamięci (8 MB – 1 TB)
czytnik kart pamięci
cyfrowa
pamięć USB (pendrive) (8 MB –
2 TB)
interfejs USB, np. w
komputerze
cyfrowa
DAT
Zapis helikalny, cyfrowy
CC
Zapis równoległy, dwustronny, 1 (mono) lub 2 (stereo) ścieżki na stronie.
SACD
Dysk optyczny o pojemności 4.7 GB / 8.5 GB
DCC
Zapis magnetycznego cyfrowego dźwięku
CD-Audio – standard cyfrowego zapisu dźwięku na płycie kompaktowej
wykorzystujący kodowanie PCM o częstotliwości próbkowania 44,1 kHz i
rozdzielczości 16 bitów na próbkę
Mini Cassette - magnetyczna taśma audio
Mini Disc - dysk magnetooptyczny. Sygnał audio na MD jest skompresowany
w formacie ATRAC, podczas gdy na płycie CD stosuje się 16-bitowy format
PCM.
Parametry kompresora:
fi
Do parametrów, które można ustawić w kompresorze dynamiki, zalicza się:
threshold (dB) – poziom wzbudzania: progowa wartość graniczna, poniżej
której sygnał wejściowy nie jest poddawany kompresji, zazwyczaj mieści się
w przedziale od −24 dB do −8 dB;
ratio – stopień kompresji: parametr określany zwyczajowo ilorazem n:1,
określający jak silnie obniżany jest sygnał przekraczający progową wartość
graniczą (threshold).
attack (ms) – czas reakcji, jest to czas, który upływa od wykrycia przez układ
sterowania przekroczenia poziomu wzbudzania do zadziałania układu.
release (ms) – zwolnienie, czas, po jakim od wzbudzenia kompresor
przestaje oddziaływać na sygnał. W większości przypadków czas zwolnienia
mieści się w przedziale od 1 do 15 ms.
knee (dB) – ostrość załamania: parametr de niujący czułość układu
sterującego. Powoduje zmiękczenie krzywej zmiany poziomu sygnału.
Efektem jego działania jest zwiększenie tzw. „przezroczystości” kompresora,
czyli usunięcie wyraźnej różnicy między sygnałem skompresowanym a
nieskompresowanym. Przykładowo, przy ustawieniu wartości threshold na
poziomie −16 db, ratio 4:1 i wartości knee na 6 dB, kompresor zacznie
działać już przy poziomie sygnału −21 db, ale będzie to kompresja niemal
niezauważalna, a jej stopień będzie wrastał, by osiągnąć faktyczną proporcję
4:1 przy sygnale na poziomie −10 dB.
gain (dB lub skala niemianowana) – (czułość, podbicie) regulacja czułości
wejścia kompresora;
volume (dB lub skala niemianowana) – regulacja poziomu sygnału na
wyjściu kompresora.
Rozdzielczości bitowe:
Rozdzielczość bitowa Przybliżony stosunek sygnału do szumu
4 24,08 dB
8 48,16 dB
12 66,22 dB
16 96,33 dB
20 120,41 dB
24 144,49 dB
32 192,66 dB
Format dźwięku Rozdzielczość bitowa
CD
16
DVD
12, 16, 20 lub 24
mp3
16
AAC
8, 16
ATRAC
16
WMA
od 8 do 24
OGG
16
wav
od 8 do 24
AIFF
od 8 do 24
PCM
od 8 do 24
RIFF
od 8 do 24
Liczenie!!!!!
Rozmiar pliku zależy od rozdzielczości bitowej. W uproszczeniu, aby wyliczyć
rozmiar pliku, można zastosować następujący wzór:
czas trwania dźwięku w sekundach × częstotliwość próbkowania w Hz ×
liczba kanałów × (rozdzielczość bitowa / 8) = rozmiar pliku w bajtach
fl
Elementy dzieła muzycznego
melodyka – wyznacza następstwo dźwięków o różnej wysokości i różnym
czasie trwania,
rytmika – porządkuje materiał dźwiękowy w czasie,
dynamika – reguluje natężenie dźwięku,
agogika – określa szybkość utworu, czyli tempo oraz jego zmiany,
Za pomocą słownych określeń włoskich:
largo – bardzo wolno
adagio – powoli
andante – wolno
moderato – umiarkowanie
allegretto – szybciej niż moderato
allegro – żywo, prędko
presto – bardzo szybko
prestissimo – jak najszybciej
artykulacja – określa sposób wydobywania dźwięku,
legato – łącząc dźwięki ze sobą
staccato – odrywając dźwięki od siebie
portato – sposób pośredni między legato a staccato
Inne sposoby wydobycia dźwięku charakterystyczne dla danych
instrumentów.
arco – gra smyczkiem
pizzicato – szarpanie struny palcem
col legno – uderzanie strun drzewcem smyczka
ażolet – lekkie dotknięcie struny w odpowiednim miejscu, dające w efekcie
wyższe brzmienie dźwięku
con sordino – gra przy użyciu tłumika
tremolo – szybkie powtarzanie jednego lub kilku dźwięków
glissando – płynne przejście z jednego dźwięku na drugi, charakterystyczne
dla instrumentów smyczkowych i dętych.
arpeggio – niejednoczesne wykonanie akordu, charakterystyczne dla harfy.
harmonika – porządkuje współbrzmienia dźwięków w utworze,
kolorystyka – określa barwę dźwięku.
Klucze Muzyczne:
Download