Uploaded by User6668

Rachunek sumienia

advertisement
RACHUNEK SUMIENIA
1. Zgrzeszyłem przeciwko Bogu
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Czy wierzę, że Bóg mnie kocha?
Czy wierzę, że może On przebaczyć mi każdy grzech?
Czy są takie sfery w moim życiu, do których nie dopuszczam Boga?
Czy moja relacja z Bogiem jest relacją z prawdziwą osobą?
Czy żyłem tak, jakbym Boga nie potrzebował - opierałem się na własnych siłach,
uważałem, że wiem lepiej co jest dla mnie dobre?
Czy traktowałem Boga jak złotą rybkę, która ma spełniać moje życzenia?
Czy pamiętałem o dziękowaniu Mu i uwielbianiu Go?
Czy moja modlitwa była żywa? Czy nie była automatyczna?
Czy byłem wytrwały na modlitwie, niezależnie od moich chęci?
Czy nie traktowałem Bożych przykazań wybiórczo?
Czy przyjmowałem Ciało Chrystusa świętokradczo, z grzechem ciężkim?
Czy karmiłem się słowem Bożym?
Czy starałem się doprowadzać innych do wiary?
Czy dbałem o świat stworzony?
Czy byłem zabobonny? Czy wierzyłem w horoskopy, wróżby…?
Czy korzystałem z niebezpiecznych symboli (pentagram, pierścień atlantów…)?
Czy byłem uwikłany w okultyzm (wywoływanie duchów, tarota, wiarę w talizmany)?
Czy podejmowałem działania związane z inną wiarą (medytacja wschodnia, joga,
homeopatia, bioenergioterapia)?
Czy wzywałem imię Boga w sposób automatyczny i bez szacunku?
Czy mówiłem niewłaściwie o rzeczach świętych (lekceważąco, w żartach,
wulgarnie)?
Czy uczestniczyłem we Mszy świętej w sytuacjach niecodziennych (wakacje,
wyjazdy)?
Czy przygotowywałem się do spowiedzi przez rachunek sumienia?
2. Zgrzeszyłem przeciw bliźniemu
● Czy byłem egoistyczny? Czy troszczyłem się tylko o siebie?
● Czy traktowałem innych jak środek do osiągnięcia celu?
● Czy miałem czas dla osób wokół? Czy byłem gotowy nieść im pomoc?
● Czy narzucałem innym własne zdanie, uważałem, że wiem lepiej?
● Czy dążyłem do bycia w centrum zainteresowania?
● Czy oceniałem, szufladkowałem lub działałem pod wpływem uprzedzeń?
● Czy obgadywałem?
● Czy szanowałem wolność innych, ich poglądy, odmienne zdanie?
● Czy pastwiłem się nad innymi lub wyśmiewałem się?
● Czy potrafiłem przyznać się do winy? Powiedzieć “przepraszam"?
● Czy byłem skąpy?
● Czy niszczyłem lub nie szanowałem dobra wspólnego?
● Czy wywiązywałem się z obowiązków?
● Czy zazdrościłem innym (talentów, otwartości…)?
● Czy przebaczyłem tym, którzy mnie skrzywdzili lub zaniedbali?
● Czy zamykałem się na drugiego człowieka przez urazę, zazdrość, niechęć?
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Czy kłamałem?
Czy zdradzałem cudze tajemnice?
Czy byłem uczciwy? Ściągałem w szkole? Kradłem?
Czy wspierałem destruktywne działania np. handel narkotykami?
Czy oddawałem rzeczy pożyczone?
Czy dziękowałem innym?
Czy okazywałem wdzięczność i miłość rodzicom?
Czy byłem posłuszny rodzicom?
Czy kłóciłem się o drobiazgi? Czy wyłapywałem błędy innych?
Czy traktowałem innych jako narzędzia do zaspokojenia swoich pragnień
seksualnych (przez podglądanie, pornografię)? Czy swoim zachowaniem lub
ubiorem nie przyczyniałem się do czyjejś nieczystości?
Czy nakłaniałem do grzechu, podpuszczałem do zrobienia czegoś złego?
Czy próbowałem wzbudzić litość? Użalałem się nad sobą, żebrałem o akceptację?
Czy życzyłem innym źle?
Czy dążyłem do zemsty?
Czy dręczyłem zwierzęta?
Czy potępiałem innych za ich dobroć- wzór postępowania, modlitwy, niewinności…?
Czy cieszyłem się z cudzego nieszczęścia lub smuciłem z czyjegoś powodzenia?
3. Zgrzeszyłem przeciwko sobie
● Czy kocham siebie?
● Czy widzę swoje talenty i je rozwijam?
● Czy staję w prawdzie o sobie?
● Czy zamiast potępiać grzech, potępiałem siebie?
● Czy porównywałem się z innymi?
● Czy przywiązywałem zbyt wielką wagę do sfery materialnej? Mojego wyglądu?
● Czy nie odkładałem zbyt wielu rzeczy na „później"?
● Czy starałem się żyć tu i teraz? Czy nie uciekałem w przeszłość lub w marzenia?
● Czy marnowałem czasu?
● Czy miałem dystans do siebie?
● Czy wynosiłem się nad innych, byłem pyszny?
● Czy byłem leniwy?
● Czy nie szedłem na łatwiznę?
● Czy walczyłem z roztargnieniami na modlitwie?
● Czy przysięgałem fałszywie?
● Czy szkodziłem sobie na zdrowiu (przejedzenie, alkohol, papierosy, narkotyki)?
● Czy odcinałem się od rzeczy nieprzyzwoitych, wulgarnych?
● Czy zdarzają mi się grzechy nieczyste (współżycie, samogwałt, nieczyste myśli)?
● Czy dbałem o kulturę osobistą?
● Czy pracowałem nad sobą, kształtowałem swój charakter, walczyłem ze
słabościami?
● Czy dbałem o rozwój osobisty (czytanie, nauka, rozwój zdolności)?
Download