Uploaded by User6494

ankieta

advertisement
Powrót do szkoły – Ankieta
Podkreśl odpowiedź, która Ciebie dotyczy, z którą się zgadzasz. Możesz zaznaczyć
więcej niż jedną odpowiedź. Ankieta jest anonimowa, to znaczy, że nie musisz się
podpisywać.
Lubię pracować…
samodzielnie
w parach
w grupie
z nauczycielem
przy swoim stoliku/biurku
na podłodze
przy większym stole
Wolę…
pracować aż nie skończę
robić przerwy kiedy się zmęczę
W czasie przerw najbardziej lubię…
Rozmawiać lub bawić się z kolegami
Odpoczywać
Jeść
Grać w gry planszowe
Rysować
Czytać
Inne… (dopisz)
Najbardziej lubię siedzieć w ławkach, gdy
są ustawione…
Po dwie w trzech rzędach
Po trzy w dwóch rzędach
W podkowę
W czwórki
Inne… (dopisz)
Kiedy pracuję lubię…
Ciszę
Spokojną muzykę
Jasne światło
Inne … (dopisz)
Jeśli mam problem…
Potrzebuję pomocy osoby dorosłej
Lubię, kiedy inny uczeń mi pomaga
Samodzielnie szukam rozwiązania
Kiedy mam zły nastrój…
Chcę być sam/sama
Potrzebuję pomocy przyjaciele
Inne (dopisz)
Motywują mnie…
Dobre oceny
Kupony
Pochwała od rodziców
Pochwała od nauczyciela
Pochwała przy całej klasie
Gdy widzę, ile się nauczyłem/nauczyłam
Inne… (dopisz)
Chciałbym/Chciałabym aby moja nauczycielka… (napisz)
Chciałbym/Chciałabym w nowym roku szkolnym… (napisz)
Lubię… Nie lubię… (napisz)
Download