Uploaded by User6027

ćwicz. prakt.chrząstka i kość

advertisement
CHRZĄSTKA
ĆWICZENIA
PRAKTYCZNE
TKANKA ŁĄCZNA - podział
• Tkanka łączna embrionalna:
tkanka galaretowata
niedojrzała – mezenchymatyczna (głowa zarodka)
dojrzała – galareta Wortona (pępowina)
• Tkanka łączna właściwa:
luźna = wiotka (błony śluzowe, skóra)
zwarta o utkaniu
regularnym (ścięgno)
nieregularnym (namięsna, nanerwie, torebki narządowe,
ochrzęstna, okostna)
• Tkanki wyspecjalizowane:
tkanka siateczkowa (zrąb narządów limfatycznych)
tkanka tłuszczowa (żółta i brunatna)
tkanki podporowe (chrząstka i kość)
tkanka płynna (krew)
KOMÓRKI TKANKI
CHRZĘSTNEJ:
CHONDROCYTY
SUBSTANCJA
MIEDZYKOMÓRKOWA:
WŁÓKNA KOLAGENOWE
WŁÓKNA ELASTYCZNE
GLIKOZAMINOGLIKANY
PROTEOGLIKANY
GLIKOPROTEIDY
STRUKTURALNE
Tkanki podporowe (chrząstka)
• szklista (większość chrząstek
krtani, pierścienie chrzęstne
tchawicy i oskrzeli
nabłonek wielorzędowy
tchawica
nabłonek wielorzędowy
tchawica
CHRZĄSTKA SZKLISTA
KOLAGEN TYP II
CHRZĄSTKA SZKLISTA
CHRZĄSTKA SZKLISTA
Tkanki podporowe (chrząstka)
• sprężysta (trąbka słuchowa,
nagłośnia, małe chrząstki
krtani)
CHRZĄSTKA ELASTYCZNA
CHRZĄSTKA ELASTYCZNA
GŁOWNIE WŁOKNA ELASTYCZNE
CHRZĄSTKA ELASTYCZNA
Tkanki podporowe (chrząstka)
• włóknista (krążki
międzykręgowe, spojenie
łonowe, łękotki, przyczepy
ścięgien i więzadeł do kości)
CHRZĄSTKA WŁOKNISTA
KOLAGEN TYP I
KOŚĆ
ĆWICZENIA
PRAKTYCZNE
KOMÓRKI TKANKI KOSTNEJ:
OSTEBLASTY
OSTEOCYTY
OSTEOKLASTY
SUBSTANCJA
MIĘDZYKOMÓRKOWA
SUBSTANCJA ORGANICZNA (25%)
ZWIĄZKI NIEORGANICZNA (50%)
Kolagen typu I
Białka niekolagenowe:
Osteonektyna
Osteokalcyna
Morfogenetyczne białko kości
WODA (25%)
Tkanki podporowe (kość)
• gąbczasta (blaszki kostne układają się w beleczki,
które krzyżują się), kości płaskie, nasady kości
• zbita (blaszki tworzą systemy Haversa) trzon kości
długich
Jednostka strukturalna (morfologiczna): blaszka
kostna – substancja międzykomórkowa (włókna
kolagenowe + istota podstawowa)
BLASZKA KOSTNA
BUDOWA KOŚĆI ZBITEJ
SZLIF KOSTNY
SZLIF KOSTNY
SZLIF KOSTNY
SKRAWEK KOSTNY
KOSTNIENIE NA PODŁOŻU ŁĄCZNOTKANKOWYM
KOSTNIENIE KOŚCI PŁASKICH
KOSTNIENIE NA PODŁOŻU ŁĄCZNOTKANKOWYM
KOSTNIENIE KOŚCI PŁASKICH
WYSTĘPOWANIE TYPÓW
KOLAGENU W ORGANIZMIE
• TYP I – (TKANKA ŁĄCZNA WŁĄŚCIWA) SKÓRA,
KOŚCI, ZĘBINA, WIĘZADŁA, ŚCIĘGNA
• TYPII – CHRZĄSTKA SZKLISTA, JĄDRO
MIAŻDZYSTE DYSKÓW MIĘDZYKREGOWYCH
• TYP III – TKANKA SIATECZKOWA, WARSTWA
BRODAWKOWA SKÓRY, NACZYNIA KRWIONOŚNE
• TYP IV – BŁONA PODSTAWNA
• TYP V – BŁONA PODSTAWNA W NIEWIELKIEJ
ILOŚCI, ŁOŻYSKO, MIĘŚNIE
• TYP VII – BŁONA PODSTAWNA GŁÓWNIE
NABŁONKA WIELOWARSTWOWEGO PŁASKIEGO
Download