Uploaded by User5624

spr pola figur 5

advertisement
Klasa 5. Pola figur
str. 1/2
.................................................................................
imię i nazwisko
1. Kwadrat o boku 6 cm ma pole równe:
A. 36 cm
B. 6 cm2
............
.................
lp. w dzienniku
klasa
.................
data
D. 36 cm2
C. 24 cm
2. Mama kupiła koc o wymiarach 1,2 m × 2 m. Oblicz pole tego koca.
3. Pan Marcin ma dwie działki. Jedna z nich zajmuje teren o powierzchni 1 ha 4 a, a pole drugiej
wynosi 430 a. Pola tych działek różnią się o:
A. 426 a
B. 3 ha 26 a
C. 3 ha 21 a
4. Uzupełnij zdanie.
Pole pierwszego równoległoboku jest
. . . . . . . . . . .
D. 290 a
razy większe od pola drugiego równoległoboku.
5. Odcinek �� jest trzy razy dłuższy niż ��. Uzupełnij:
|��| = . . . . . . . . . . . . .
|AE| = . . . . . . . . . . . . .
Przekątne rombu mają długości: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pole rombu jest równe: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Na rysunku przedstawiono trójkąt oraz długości niektórych
odcinków. Uzupełnij:
długość podstawy =
wysokość =
pole =
. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
mm
mm
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wybór zadań: Aneta Kania 11419
mm2
Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
Astr. 2/2
7. Podstawy trapezu mają 1,2 cm i 6,8 cm, a wysokość wynosi 4,3 cm. Oblicz pole tego trapezu.
8. Oblicz pola figur przedstawionych na rysunkach.
Wybór zadań: Aneta Kania 11419
Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
Download