Uploaded by User4332

seminarium 1

advertisement
Temat: Fizjologia układu nerwowego i jego rola w regulacji funkcjonowania tkanek, układów
i narządów.
Rola receptorów i neuroprzekaźników.
Znaczenie gleju
Zagadnienia:
1. Podział układu nerwowego
2. Różnice pomiędzy OUN, a układem somatycznym
3. Pojęcia: układ/receptor cholinergiczny, adrenergiczny
4. Cechy charakterystyczne OUN
5. Neurotransmitery OUN
6. Rola OUN w utrzymaniu homeostazy
7. Efektory UA
8. Czynność toniczna i troficzna UA
9. Plastyczność odpowiedzi w układzie autonomicznym
10. Cechy unerwienia autonomicznego
11. Część przywspółczulna AUN
12. Część współczulna AUN
13. Część jelitowa
14. Włókna trzewno-czuciowe
15. Układ cholinergiczny i adrenergiczny
16. Metabolizm głównych transmiterów AUN ( Ach i katecholamin)
17. Budowa i lokalizacja zwojów AUN, różnice pomiędzy układem współczulnym i
przywspółczulnym
18. Transmitery wydzielane na włóknach przedzwojowych i zazwojowych
19. Potencjał komórki zwojowej (fazy –FEPSP,IPSP,sEPSP i ssEPSP)
20. Rola zwojów w integracji informacji nerwowej, plastyczność, pamięć komórkowa
21. Przeniesienie informacji do komórki
a/ I faza- powstanie kompleksu TR
b/ II faza- transdukcja
c/ III faza- amplifikacja
d/ białka przekaźnikowe
e/ układ II przekaźnika (przykłady)
22. Receptory adrenergiczne i cholinergiczne
23. Receptory II przekaźnika – cAMP i cyklu fosfatydylo-inozytolowego
24. Receptory jonowe i metabotropowe
25. Receptory błon presynaptycznych i postsynaptycznych
26. Agoniści i antagoniści receptorów
27. Regulacja ilości receptorów
a/ internalizacja
b/ regulacja w górę i w dół
28. Nadwrażliwość poodnerwieniowa- wczesna i późna
29. Klasyfikacja i znaczenie gleju.
30. Klasyfikacja i rola neuroprzekaźników.
Download