Uploaded by User2738

Zeitung. Najlepszy Wolf. wszechczasów... Wywiad z Panem Christianem Amannem, Wiceprezesem Wolf GmbH ds. Produkcji i IT strona 12

advertisement
Wolf
Zeitung
N r 3 [ 7 / 2 01 2 ]
MAGAZYN TECHNIKI GRZEWCZEJ, WENTYLACYJNEJ I KLIMATYZACYJNEJ
Wywiad z Panem Christianem Amannem, Wiceprezesem Wolf GmbH ds. Produkcji i IT – strona 12
Najlepszy Wolf
wszechczasów...
„Fabryka roku 2011” w RFN,
w kategorii „znakomity montaż”
Zeitung
N r 3 [ 7 / 2 01 2 ]
Made in Germany
Wolf
Zeitung
N r 3 [ 7 / 2 01 2 ]
Polecamy:
Aplikacja części zamiennych
– kolejna aplikacja Wolf GmbH na iOS
MAGAZYN TECHNIKI GRZEWCZEJ, WENTYLACYJNEJ I KLIMATYZACYJNEJ
Wywiad z Panem Christianem Amannem, Wiceprezesem Wolf GmbH ds. Produkcji i IT – strona 12
Aktualności firmy Wolf
Najlepszy Wolf
strona
wszechczasów...
4
Najlepszy Wolf wszechczasów...
– wywiad z panem Christianem Amannem
strona
18
prezentacja pompy ciepła c.w.u.
Rickenbacher ULTRAX HpW
„Fabryka roku 2011” w RFN,
w kategorii „znakomity montaż”
Wydawca:
Wolf Technika Grzewcza Sp. z o.o.
Sokołów, ul. Sokołowska 36
05-806 Komorów k. Warszawy
tel. 22 720 69 01, fax: 22 720 69 02
e-mail: [email protected]
www.wolf-heiztechnik.pl
Redaktor naczelna:
mgr Izabela Radtke
sza
Najwyż rgetyczna
ene
wność
do:
efekty
COP 4,5
strona
12
strona
20
Stos Energetyczny – hybrydowe
rozwiązanie z wykorzystaniem pomp ciepła
Kierunek Mainburg
– relacja z wycieczek WSR i WSF
Tekst:
:
mgr Bartłomiej Białowicz
mgr inż. Mariusz Frączek
mgr inż. Agnieszka Górka
mgr inż. Andrzej Karpiński
mgr inż. Grzegorz Kitliński
mgr inż. Piotr Kuczko
mgr Piotr Pankowski
mgr Izabela Radtke
mgr Leo Styś
inż. Jarosław Szysler
strona
14
Sieć Sprzedaży Wolf GmbH w polsce
– podsumowanie projektu showroomów
strona
23
Rekuperator – naprawdę warto!
O zaletach zastosowania rekuperacji
Ilustracje:
Wolf GmbH
Wolf Technika Grzewcza Sp. z o.o.
Fotolia
projekt i skład:
AR DESIGN
www.ardesign.com.pl
© by Wolf Technika Grzewcza Sp. z o.o.
2
strona
16
strona
26
Po l e c a m y
Zeitung
N r 3 [ 7 / 2 01 2 ]
Grüß Gott
zasada rozwoju przedsiębiorstwa sprawdzona w praktyce
Sprawdzona w praktyce zasada rozwoju przedsiębiorstwa według schematu: richtige Strategie
– schnelle Umsetzung – Erfolg am Markt (prawidłowa strategia – szybka realizacja – sukces rynkowy), również w przypadku firmy Wolf Technika
Grzewcza Sp. z o. o. zaowocowała spektakularnym wynikiem. Po I półroczu 2012 roku,
wzrost obrotu w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wyniósł
prawie 40% ! W okresie kiedy sytuacja makro- i mikroekonomiczna w Polsce pogarsza
się i branża grzewcza boryka się z drastycznym
spadkiem obrotów (włącznie ze spektakularnymi bankructwami), sukces naszej firmy nabiera
Leo Styś na bieszczadzkiej trasie Wetlina – Cisna (ok. 21 km).
tym większego znaczenia.
Zgodnie ze starym powiedzeniem, że „sukces ma wielu ojców, a porażka jest sierotą”, należy zadać sobie jednak zasadnicze pytanie, co doprowadziło firmę Wolf Technika Grzewcza Sp. z o.o. do tak dynamicznego rozwoju? Wydaje się,
że prawidłową odpowiedzią na postawione wyżej pytanie jest skoncentrowanie się na Dystrybutorach-Hurtownikach,
właścicielach Salonów Firmowych Wolf GmbH w Polsce. Wszystkie bez wyjątku inicjatywy handlowe, które zrealizowała firma Wolf Technika Grzewcza Sp. z o.o., miały jeden cel – wzmocnienie marketingowo-biznesowe właścicieli
Salonów Firmowych Wolf GmbH. Ważną rolę odgrywa też Wolf Serwis Firmowy, który wspólnie z etatowymi pracownikami naszej firmy pełni rolę służebną w stosunku do showroomów.
Polityka firmy Wolf GmbH z bawarskiego Mainburga, której motto: „nie rozróżniamy Zachodu od Wschodu” stało się swego rodzaju motywem przewodnim naszej strategii, trafia do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych.
Ten sam produkt opuszczający kompleks fabryk w Mainburgu jest kierowany zarówno na rynek niemiecki, jak i polski, bez żadnych wyjątków, bez uwzględniania mniej czy bardziej wiarygodnej „specyfiki” rynku polskiego. Po prostu:
made in Mainburg, made in Bayern, made in Germany, made for Germany and made for Poland. W długodystansowej
strategii, uczciwość w biznesie, przejrzystość zasad działania w handlu i ciężka, uporczywa praca, dają zawsze pożądane rezultaty.
Niżej podpisany, który po 40-tym roku życia przebiegł kilkanaście maratonów (z „życiówką” 3:17:02), jeden bieg na
100 km w czasie 8:00:35 i do dziś, mimo swoich ponad 50-ciu lat, uzyskuje w półmaratonie (21,097 km) czas poniżej 1: 50 h, jest gwarantem stabilizacji i wytrwałości również w kierowaniu firmą. Polecam się na przyszłość, ze swoim
20-letnim doświadczeniem w branży grzewczej, wszystkim Dystrybutorom-Hurtownikom naszej firmy.
mgr Leo Styś
Członek Zarządu
Dyrektor Generalny
Wstęp
3
Zeitung
N r 3 [ 7 / 2 01 2 ]
Aktualności
firmy
Darmowe strony internetowe dla Salonów Firmowych Wolf GmbH
Nowoczesna wizytówka każdego showroomu!
W ubiegłym roku wystartowała nowa
strona internetowa Wolf Technika
Grzewcza Sp. z o.o., dostępna pod adresem www.wolf-heiztechnik.pl. Nietrudno zauważyć, że w stosunku do
poprzedniej wersji, zmiany nie ograniczyły się jedynie do wyglądu – cały
serwis wzbogacono o szereg nowych
funkcjonalności. W roku 2012 Wolf
poszedł o krok dalej i przygotowuje
właśnie darmowe strony internetowe
dla wszystkich Salonów Firmowych
Wolf GmbH w polsce. Każdy showroom będzie miał swój unikalny adres w domenie wolf-salon.pl, który
jest skonstruowany według reguły:
www.nazwafirmy.wolf-salon.pl.
Nowe strony Salonów Firmowych
Wolf GmbH są wzorowane na stronie
internetowej Wolf Technika Grzewcza Sp. z o.o. i podobnie jak ona, będą
oferowały nowoczesny, przejrzysty
układ graficzny oraz łatwą nawigację. Użytkownicy bez trudu odnajdą
więc potrzebne informacje na temat
konkretnego showroomu, profilu działalności danej firmy i zapoznają się
4
z ofertą, a także materiałami dotyczącymi urządzeń Wolf GmbH. Strony adresowane są głównie do użytkowników naszych urządzeń i potencjalnych
klientów, chcących zaczerpnąć informacji o wyjątkowej jakości produktów oferowanych przez Wolf GmbH.
Warto podkreślić, że projekt bezpłatnych stron internetowych dla Salonów Firmowych Wolf GmbH w Pol-
sce, jest jednym z elementów CI Wolf
(Corporate Identity) – spójnego wizerunku firmy Wolf oraz jej Dystrybutorów - Hurtowników. Zapewnia też lepszy kontakt z klientami.
W celu utworzenia strony, prosimy
o kontakt z Kierownik Marketingu
mgr Izabelą Radtke na adres:
[email protected]
Aktualności
Zeitung
N r 3 [ 7 / 2 01 2 ]
Akcja promocyjna dla Instalatorów Wolf Technika Grzewcza Sp. z o.o.
zbieraj „wilki”, wymieniaj je na nagrody...
Jednym z najważniejszych obszarów,
wokół którego w ostatnim czasie firma Wolf Technika Grzewcza Sp. z o.o.
koncentruje swoje działania, jest
wzmocnienie dystrybucji produktów
Wolf GmbH w polsce. Dlatego też
w niespełna rok zbudowaliśmy silną grupą wiodących Dystrybutorów,
tworząc ogólnopolską sieć Salonów
Firmowych Wolf GmbH. Jest ona
konsekwencją polityki najwyższej
jakości oferowanych produktów
i usług „made in Germany”.
Niezmiernie ważnym i nieodłącznym elementem koncepcji WSR, są
dodatkowe działania Wolf Technika
Grzewcza Sp. z o.o. wspierające nowopowstałe salony. Dlatego też od
1 czerwca 2012 r. rozpoczęliśmy kolejną akcję promocyjną – skierowaną
wyłącznie do naszych showroomów.
potrwa ona do 31 sierpnia 2012 r.
W okresie trwania promocji, sprzedaż
w poszczególnych grupach urządzeń
Wolf GmbH premiowana jest wartościowymi nagrodami, które są przeznaczone dla najlepszych Instalatorów.
Wśród nich znalazły się coraz bardziej
znane i cenione urządzenia z rodziny
Rickenbacher: stacja uzdatniania wody
– Rickenbacher ULTRAX SW, kocioł na
paliwo stałe – Rickenbacher ULTRAX
SM oraz niewiarygodnie oszczędna
pompa ciepła c.w.u. – Rickenbacher
ULTRAX HPW. Dodatkowo, jako ukoronowanie naszej promocji, 50 najlepszych instalatorów, którzy w okresie
obowiązywania akcji promocyjnej
zdobędą największą ilość nagród, zaprosimy na 3-dniowy wyjazd integracyjno-szkoleniowy do Amsterdamu.
Promocja dla Instalatorów nawiązuje
do nazwy naszej firmy – czyli wilka,
który został umowną „walutą”. Konkretne ilości umownych „wilków” zoAktualności
rdamu!
o Amste
i jedź z nami d
Wartość 3 075 zł *
Wartość 3 013 zł *
Wartość 10 455 zł *
* Wartość katalogowa brutto
Nagrodami w akcji dla Instalatorów Wolf są urządzenia z rodziny Rickenbacher:
stacja uzdatniania wody – Rickenbacher ULTRAX SW, kocioł na paliwo stałe – Rickenbacher
ULTRAX SM oraz pompa ciepła c.w.u. – Rickenbacher ULTRAX HPW. Dodatkowo,
50-ciu najlepszych instalatorów, zaprosimy na 3-dniowy wyjazd do Amsterdamu.
Wszystkie Salony Firmowe Wolf GmbH w Polsce zostały wyposażone w komplet
materiałów informacyjnych na temat akcji. Dodatkowo, działy handlowe zostały
oznakowane okolicznościowymi proporczykami.
stały przypisane do odpowiednich
grup sprzedawanych urządzeń i można je wymieniać na cenne nagrody.
Nowa akcja daje dodatkowe argumenty
pozwalające umocnić współpracujące
dotychczas z Dystrybutorami – Hurtownikami Firmy Instalacyjne, a tym
samym zwiększyć wyniki sprzedażo-
we i wygenerować dodatkowe przychody. Wszystkie Salony Firmowe
Wolf GmbH w Polsce zostały wyposażone w komplet wyczerpujących
materiałów informacyjnych na temat
akcji. Dodatkowo, ich działy handlowe zostały oznakowane okolicznościowymi proporczykami.
5
Zeitung
N r 3 [ 7 / 2 01 2 ]
Darmowe reklamy Wolf GmbH na samochodach WSR i WSF
Akcja oklejania samochodów trwa!
W ramach konsekwentnego wspierania Salonów Firmowych i Serwisu Firmowego Wolf GmbH oraz
jednoczesnego budowania spójnego wizerunku Firmy Wolf Technika Grzewcza Sp. z o.o., wiosną b.r.
uruchomiliśmy kolejną już kampanię skierowaną wyłącznie do
Dystrybutorów-Hurtowników naszej firmy. Tym razem są to reklamy Wolf GmbH na samochodach,
które dla Salonów Firmowych oraz
Serwisu Firmowego Wolf GmbH są
realizowane całkowicie bezpłatne!
Koncepcja reklam Wolf GmbH na samochodach WSR i WSF została opracowana wg standardu CI (Corporate
Identity) i zakłada umieszczenie reklam na kilkudziesięciu samochodach
w calej Polsce. Na każdym oklejonym
samochodzie zostały więc umieszczone charakterystyczne elementy
wizerunkowe oraz dane kontaktowe
Salonu bądź Serwisu Firmowego Wolf
GmbH. Co ważne – w przypadku WSR
Reklama umieszczona na samochodzie Salonu Firmowego Wolf GmbH
– firmy THERMAL Technika Grzewcza, mieszczącej się przy ul. Budowlanej 2 w Olsztynie.
uwzględniliśmy już nowe adresy, od
niedawna powstających stron internetowych w domenie zarezerwowanej dla Salonów Firmowych Wolf
GmbH w Polsce: wolf-salon.pl
zainteresowaniem, tak więc chęć
umieszczenia reklamy Wolf GmbH
na samochodach, w pierwszym etapie zgłosiło około 50 Dystrybutorów-Hurtowników i Serwisantów z całej Polski. Jak zawsze w przypadku
Nasza akcja została przyjęta przez akcji, które swym zasięgiem obejnaszych Partnerów z ogromnym mują teren całego kraju – również to
przedsięwzięcie okazało się bardzo
ambitne pod kątem logistycznym.
Samochody Salonów Firmowych
i Serwisu Firmowego GmbH są przecież niezbędnym wyposażeniem, używanym praktycznie każdego dnia
w pracy, więc termin oklejenia musi
być określony bardzo precyzyjnie. Na
szczęście nasi Partnerzy, bardzo ułatwili nam zadanie, dzięki czemu okleiliśmy już 25 samochodów.
Reklama umieszczona na samochodzie Salonu Firmowego Wolf GmbH
– firmy ESO, mieszczącej się przy ul. Rewolucji 1905 r. nr 59 w Łodzi.
6
Należy podkreślić, że akcja została opracowana wspólnie z naszą centralą Wolf GmbH w Mainburgu, która
zaofiarowała ogromną pomoc finansową. W praktyce oznacza to, że wszystkie koszty związane z realizacją całej
kampanii pokryje Wolf GmbH, za co
serdecznie dziękujemy!
Aktualności
Zeitung
N r 3 [ 7 / 2 01 2 ]
Centrala rekuperacyjna CWL-400 Excellent firmy Wolf GmbH
Nowe standardy rekuperacji
Centrala CWL-400 Excellent to
nowość w ofercie Wolf Technika
Grzewcza Sp. z o.o. Jest ona udoskonaloną, rozbudowaną wersją
rekuperatorów Wolf serii CWL.
W wyposażeniu standardowym
posiada nagrzewnicę wstępną oraz
automatyczny by-pass.
żeniowy zostaje automatycznie aktywowany, gdy wymiennik zaczyna
zamarzać. CWL-400 Excellent posiada również sterownik z programatorem
tygodniowym, który umożliwia ustalenie harmonogramu pracy i znaczne zmniejszenie kosztów energii dzięki
precyzyjnej regulacji wydajności wen-
tylacji. Dzięki zastosowaniu ww. rozwiązań technologicznych, rekuperator
CWL Excellent gwarantuje optymalnie
zrównoważoną wentylację w każdych
warunkach zewnętrznych.
Informacje: mgr inż. Grzegorz Kitliński
Kierownik Działu Techniki Wentylacyjnej
tel.: +48 517 104 872
Dzięki zredukowaniu oporu wewnętrznego, urządzenie cechuje niższy poziom hałasu i mniejsze zużycie
energii. Dodatkowym atutem jest zastosowane obejście by-pass, które jest aktywowane przy spełnieniu
warunków wstępnych. Sprawia ono,
że powietrze omijając wymiennik nie
jest ogrzewane w warunkach letnich chłodniejszych nocy. Natomiast
w warunkach zimowych, system
ogrzewania wstępnego podgrzewa
powietrze zewnętrzne tak, aby uchronić wymiennik ciepła przed zamarzaniem. Przy niskich temperaturach
zewnętrznych – system antyzamro-
NOWOŚĆ!
Na co warto zwrócić uwagę:
• wyjątkowo cicha i ekonomiczna praca urządzenia dzięki zredukowaniu oporu wewnętrznego
• bogate wyposażenie standardowe: m.in. automatyczny by-pass i inteligentny system ogrzewania wstępnego
• zapewnia optymalnie zrównoważoną wentylację w każdych warunkach
Kampania reklamowa Wolf Technika Grzewcza Sp. z o.o.
Wolf GmbH obecny w prasie i internecie
Firma Wolf Technika Grzewcza
Sp. z o.o. stara się być widoczna
w prasie i internecie. Tegoroczne
reklamy na stronie muratordom.pl
oraz w miesięczniku „Własny Dom”
mają na celu podkreślenie wyjątkowej jakości produktów Wolf
„made in Germany” i wyróżnienie
ich na tle konkurencji.
Aktualności
Made
Made in
in Germany
Germany
Więcej o niemieckiej jakości naszych urządzeń dowiesz się na:
www.wolf-heiztechnik.pl
Zapraszamy do ponad 100 salonów firmowych w całej Polsce!
Czy Twój „niemiecki” kocioł c.o. będzie na pewno „made in Germany” ?
Wolf - Technika Grzewcza Sp. z o. o. • ul. Sokołowska 36 • 05-806 Komorów k. Warszawy
tel. +48 22 720 69 01 • fax: +48 22 720 69 02 • e-mail: [email protected] • www.wolf-heiztechnik.pl
7
Zeitung
N r 3 [ 7 / 2 01 2 ]
Szkolenia dla Instalatorów, Serwisantów, projektantów i Handlowców
Kompleksowe szkolenia w Wolf Technika Grzewcza Sp. z o.o.
Made in
Najwyższa jakość produktów oraz
usług jest naszą dewizą, dlatego też
za jeden z głównych celów stawiamy sobie podnoszenie kwalifikacji firm partnerskich Wolf Technika
Grzewcza Sp. z o.o.
Już od ponad roku firma Wolf Technika
Grzewcza Sp. z o.o. zaprasza wszystkie zainteresowane osoby do uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach:
serwisowych – organizowanych dla
firm współpracujących z Wolf Technika Grzewcza Sp. z o.o. w ramach
Wolf Serwis Firmowy, instalatorskich
– przeprowadzanych w nowej formule,
projektanckich – organizowanych
na terenie całego kraju oraz handlowych – skierowanych do Partnerów
Handlowych oraz wszystkich zainteresowanych.
Wybrane szkolenia Wolf Technika Grzewcza Sp. z o.o.
Germany
Szanowni
Szkolenia
Państwo,
dla FIRM
INSTALATOR
w ramac
SKICH
h idei ciągłe
zaprosić
go podw
Państ
yższania
jakości usług
dwudniowe wa na nowy
cykl szkole
oraz produ
szkolenia
ń zaplan
rowane
odbywać
któw Wolf
owanych
są one
będą się
GmbH made
specjalnie
liwość podję do Instalatorów
w3
in Germ
z myślą
współpracu salach szkoleniowy
cia współ
any, mamy
pracy.
jących z
ch na tereni o FIRMACH INSTA
przyjemność
firmą Wolf
e Polski
LATORSKICH
Technika
(Warszawa,
. Bezpłatne,
Grzewcza
Poznań
Sp. z o.o.
i Wrocław).
nia:
lub też
rozważający Skiemgr inż.
ch możPiotr Kuczko
Planow
any przebi
eg / zakres
Dzień I
szkole
Szkolenie
, Specja
lista ds.
z zakres
pomp ciepła
u pomp
mgr inż.
ciepła –
Wolf Techni
Grzegorz
„Ciepło
ka Grzew
ukryte w
Kitliński,
Szkolenie
cza Sp.
naturze
Kierownik
z zakres
z o.o.
to najlep
u rekup
działu techni
sze ciepło
eracji –
ki klimat
do wykor
„Świeże
Jacek Worop
yzacyjnej
powietrze
zystania”
Wolf
i niższe
Szkolenie aj, Kierownik Serwis
rachunki, Technika Grzew
z cyklu
u Wolf Techni
cza Sp.
rekuperacja
„wszystko
z o.o.
ka Grzew
- napraw
co należy
cza Sp.
dę warto!
wiedzieć
5-6 lipca
”
o... – kotły z o.o.
kondensacyj
– sala szkole
8-9 sierpn
ne”
ia
– sala szkole niowa w Komo
22-23
sierpn
rowie k/
Warszawy
13-14 września – sala szkole niowa we Wrocł
awiu
niowa
ia – sala
Początek
szkoleniowa w Luboniu k/
szkoleń
Pozna
o godz. 00
w Komo
9 , przew
rowie k/Warnia
idywany
szawy
Zależy nam
koniec ok
godz. 17 00
również
szkolenia
na pozna
.
Dzień II
Bezpłatne, szkolenia organizowane przez
Wolf Technika Grzewcza Sp. z o.o., przewidziane
w cyklu 2-dniowym, odbywać się będą:
Terminy:
niu Państ
zapra
wa
półgodzinna szamy wszys
tkich uczes oczekiwań i odpow
przerwa
tników
iedzeniu
na wspól
na kolacj
Zgłoszenia
ny obiad
ę przy piwie. na wszelkie pytan
.
na szkole
ia dlateg
nia prosim
Każdego
o też po
dnia szkole
y kierow
pierwszym
Korzystając
ać na adres
nia przew
dniu
z okazji,
idziana
e-mail:
Firmowe
jest równi
pragniemy
[email protected] GmbH
eż
również
polska.pl
przypomnie
o warto
w całej
lub telefo
ści katalo
Polsce.
ć o promo
nicznie
Do wygra
gowej 10,5
INSTALATO
cji dla INSTA
22 720
nia są
tys.
RÓW z
69 01
LATORÓW,
całej Polski złotych oraz inne atrakcyjne nagro
którą prowa
dy, m.in.
cenne urząd
zaprosimy
dzimy poprz
na 3-dni
zenia z rodzin pompa ciepła
ez Salony
owy wyjaz
do przyg
d do Amste y Rickenbache
otowania
r. Dodat
c.w.u.
rdamu!
kowo, 50
najlepszych
Kompleksow
mgr Izabela
• 8-9 sierpnia 2012 r. – sala szkoleniowa w poznaniu
• 22-23 sierpnia 2012 r. – sala szkoleniowa w poznaniu
• 13-14 września 2012 r. – sala szkoleniowa w Warszawie
Planowany przebieg / zakres szkoleń:
Dzień I
Szkolenie z zakresu pomp ciepła
– „Ciepło ukryte w naturze to najlepsze ciepło do wykorzystania”
mgr inż. Piotr Kuczko, Specjalista ds. Pomp Ciepła
Wolf Technika Grzewcza Sp. z o.o.
Szkolenie z zakresu rekuperacji
– „Świeże powietrze i niższe rachunki, rekuperacja - naprawdę warto!”
mgr inż. Grzegorz Kitliński, Kierownik Działu Techniki Klimatyzacyjnej
Wolf Technika Grzewcza Sp. z o.o.
Intensywność szkoleń wymusza wciąż
Dzień II
wzrastające zainteresowanie najnowSzkolenie z cyklu „wszystko co należy wiedzieć o... – kotły kondensacyjne”
szymi technologiami techniki grzewczej,
Jacek Woropaj, Kierownik Serwisu Wolf Technika Grzewcza Sp. z o.o.
w tym – wykorzystaniem odnawialnych
źródeł energii oraz rekuperacją. SzkoPoczątek szkoleń o godz. 900, przewidywany koniec ok. godz. 1700.
lenia dla Projektantów organizowane są na terenie całego kraju, dlatego
w ich organizacji bardzo często poma- szkoleniowych Wolf GmbH w Polsce rozważają możliwość podjęcia z nami
gają nam właściciele Salonów Firmo- – Łodzi, Wrocławiu oraz w nowo otwar- współpracy.
wych Wolf GmbH, którym serdecznie tej sali szkoleniowej w Poznaniu.
Dzięki szkoleniom, ich uczestnicy poddziękujemy za zaangażowanie!
Nasz nowy cykl szkoleń skierowa- noszą kwalifikacje nie tylko z zakresu
Nasze nowe szkolenia instalatorskie, ny jest zarówno do Partnerów, któ- kompleksowych rozwiązań w technisą organizowane w nowej formule, rzy od dawna współpracują z firmą ce grzewczej i solarnej – oferowanych
zapewniającej maksimum informacji Wolf Technika Grzewcza Sp. z o.o., przez firmę Wolf GmbH, ale również
w możliwie najkrótszym czasie. Spe- jak też do tych, którzy zaintereso- z zakresu pomp ciepła oraz rekuperacjalnie dla Państwa, skróciliśmy też wani są najnowocześniejszą techno- cji – coraz powszechniej stosowanych
część dotyczącą kotłów kondensacyj- logią „made in Germany” i dopiero w nowych inwestycjach.
nych – do jednego dnia, na korzyść
nowych technologii grzewczych (m.in.
Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani konkretnym tematem, grupą produkpomp ciepła) oraz zagadnień z zakretów Wolf GmbH lub po prostu chcielibyście podnieść swoje kwalifikacje – prosu rekuperacji. Szkolenia są organizosimy o kontakt na adres e-mail: [email protected] Dla grup 6-15
wane zarówno w siedzibie firmy Wolf
osobowych organizujemy również dodatkowe szkolenia w wybranym przez
Technika Grzewcza Sp. z o.o. w WarszaPaństwa terminie i zgodnie z Państwa preferencjami!
wie, jak również w pozostałych centrach
8
Radtke
Wolf - Technik y dostawca
urządzeń
a Grzewc
tel. +48
grzew
Kierownik
za
22 720
69 01 • Sp. z o. o. • Sokołó czych, wenty
Marketingu
fax: +48
lacyjnych
w, ul. Sokoło
22 720
i klimatyzacyj
wska 36
69 02 •
•
e-mail:
nych
[email protected] 05-806 Komoró
olf-heiztechn
w k. Warsza
ik.pl • www.w wy
olf-heiztechn
ik.pl
Aktualności
Zeitung
N r 3 [ 7 / 2 01 2 ]
Centra szkoleniowe Wolf Technika Grzewcza Sp. z o.o.
Nowe centrum szkoleniowe w poznaniu już otwarte!
Jak już wcześniej pisaliśmy, firma
Wolf Technika Grzewcza Sp. z.o.o.
kładzie bardzo duży nacisk na
szkolenia dla partnerskich firm instalatorskich, serwisowych, projektanckich oraz handlowych.
Nasz nowoczesny system szkoleniowy podlega ciągłym udoskonaleniom, gdyż jesteśmy otwarci na
państwa sugestie. W miarę możliwości przekazywane nam opinie,
staramy się wprowadzać do programu szkoleń. Między innymi dlatego cieszą się one coraz większą
popularnością. Do dyspozycji partnerów Wolf Technika Grzewcza
Sp. z o.o. były dotychczas centra
szkoleniowe zlokalizowane w łodzi,
Wrocławiu i Warszawie. W marcu
b.r. postanowiliśmy otworzyć kolejne – tym razem jest to nowo- Centrum szkoleniowe Wolf GmbH w Poznaniu wyposażone jest między innymi w pracującą, powietrzną pompę ciepła Wolf BWL-1-A.
czesne centrum w poznaniu.
Nieocenioną pomoc w uruchomieniu
naszego nowego centrum zaofiarowała firma ELMAR – z siedzibą w podpoznańskim Luboniu, która prowadzi
również Salon Firmowy Wolf GmbH.
ELMAR wykonał niezbędne instalacje,
a także udostępnił komfortową salę
z nowoczesnym zapleczem restauracyjno-sanitarnym, która jednorazo-
Pompa ciepła c.w.u. Rickenbacher ULTRAX
HPW oraz kotły: FNG, COB i CGB.
Aktualności
wo pozwala ugościć ok. 200 osób!
W bardzo bliskim sąsiedztwie, znajduje się również nowoczesna baza
hotelowa.
Jak przystało na nowoczesne centrum, sala szkoleniowa wyposażona jest w „pracujące” urządzenia
Wolf GmbH, na których „kursanci”
mogą odbywać praktyczne ćwiczenia, są to m.in.: gazowe kotły kondensacyjne małej i dużej mocy CGB,
kondensacyjny kocioł olejowy COB,
niskotemperaturowy kocioł gazowy FNG, a także powietrzna pompa ciepła BWL-1-A, która poza rolą
instruktażową, czynnie wspomaga
instalację grzewczą budynku. Dodatkowo, zainstalowaliśmy również
pracującą, bardzo popularną pompę
ciepła do podgrzewania wody użytkowej – Rickenbacher ULTRAX HPW.
O słuszności otwarcia naszego nowego centrum szkoleniowego w Wielko-
polsce przekonaliśmy się bardzo szybko
– pierwsze szkolenie skierowane do
instalatorów odbyło się jeszcze przed
oficjalnym otwarciem! Zorganizowaliśmy je na specjalne życzenie kilku
zaprzyjaźnionych firm i cieszyło się
ogromnym zainteresowaniem. Zapisało się prawie 50 osób – bardzo dużo,
biorąc pod uwagę „przedpremierowy”
charakter szkolenia. Tak wielkie zainteresowanie nowym centrum szkoleniowym Wolf Technika Grzewcza
Sp. z o.o., zawdzięczamy między innymi, dynamicznie rozwijającej się sieci
Dystrybutorów-Hurtowników w województwie wielkopolskim i sukcesowi,
jaki odniósł projekt Wolf Showroom
– czyli wyposażenia Partnerów firmy
Wolf Technika Grzewcza Sp. z o.o.
w nowoczesne ekspozycje urządzeń.
W ciągu niecałego roku, w Wielkopolsce przybyło aż 15 Salonów Firmowych Wolf GmbH.
9
Zeitung
N r 3 [ 7 / 2 01 2 ]
Branżowe targi w Łodzi, Toruniu oraz Lublinie
Obecność Wolf GmbH na targach regionalnych staje się tradycją
Jak każdego roku, wiosna to okres
obfitujący w wiele imprez targowych. Uczestnictwo w targach, jest
doskonałym sposobem zaprezentowania oferowanych produktów oraz
usług wśród potencjalnych klientów. To również bardzo skuteczna
forma zaistnienia lub ugruntowania swojej pozycji w regionie, a także
zdobycia nowych kontaktów biznesowych. Tego roku, również Dystrybutorzy-Hurtownicy Wolf Technika
Grzewcza Sp. z o.o. bardzo chętnie
eksponowali najwyższej jakości urządzenia Wolf „made in Germany”
z Maiburga, na targach branżowych
Na XIX Targach Budownictwa INTERBUD, w Łodzi urządzenia firmy Wolf GmbH
w swoich regionach.
eksponowała firma ESO prowadząca Salon firmowy Wolf GmbH w Łodzi.
XIX Targi Budownictwa INTERBUD
(Łódź 16-19. 02. 2012 r.)
W imprezie uczestniczyła firma ESO,
która już od ponad roku współpracuje z Wolf Technika Grzewcza
Sp. z o.o. ESO prowadzi również firmowy Showroom Wolf GmbH, który mieści
się w siedzibie firmy w Łodzi. Zwiedzający mogli zapoznać się z szeroką ofertą urządzeń ściennych Wolf GmbH:
począwszy od konwencjonalnych kotłów CGG, przez kondensacyjne kotły
CGB, a skończywszy na kondensacyjnej
centrali ściennej CGW. Dużą popularnością cieszyły się również urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła
energii: gruntowa pompa ciepła BWS-1
czy wysokowydajny, płaski kolektor słoneczny TopSon F-3. W imprezie nie zabrakło oczywiście przedstawicieli Wolf
Na Targach Budownictwa i Targach Mieszkaniowych Od działki po dom 2012 w Toruniu,
dużą popularnością cieszyła się pracująca pompa c.w.u. Rickenbacher ULTRAX HPW.
Stoisko Wolf GmbH wystawiła firma EKO-RODAN – właściciel showroomu w Toruniu.
10
Technika Grzewcza Sp. z o.o., którzy
w osobach Regionalnego Inżyniera
Sprzedaży – mgr Bartłomieja Białowicza oraz Specjalisty ds. Pomp Ciepła
– mgr inż. Grzegorza Kuczko, wspierali
naszego Partnera z Łodzi.
Targi Budownictwa i Targi Mieszkaniowe Od działki po dom 2012
(Toruń 17-18. 03. 2012 r.)
W marcowych targach w Toruniu, reprezentowała nas firma EKO-RODAN
z Torunia, która m.in. wystawiła urządzenia kondensacyjne: kocioł CGB i centralę CGS – zwycięzcę w uznanym teście
instytutu „Stiftung Warentest”. Nie zabrakło również pompy ciepła BWS-1
oraz topowego kolektora słonecznego – TopSon F3. Duże zainteresowanie wzbudziła pracująca pompa c.w.u.
Rickenbacher ULTRAX HPW, która faktycznie podgrzewała wodę w warunkach targowych. Oprócz niej, specjaliści
z EKO-RODAN przy pomocy Regionalnego Inżyniera Sprzedaży Wolf Technika Grzewcza Sp. z o.o. – inż. Jarosława
Szyslera, uruchomili również centralę rekuperacyjną CWL. Rekuperacja to
Aktualności
Zeitung
N r 3 [ 7 / 2 01 2 ]
Pompa ciepła c.w.u.
Do oferty Wolf Technika Grzewcza
Sp. z o.o. dołączyła pompa ciepła do
przygotowania c.w.u. Rickenbacher
ULTRAX HPW. Jest to nowoczesne
i przyjazne środowisku naturalnemu
urządzenie, które większość energii
potrzebnej do podgrzania wody potrafi pozyskiwać z otoczenia.
Firma DYŚ z Lublina prowadząca Salon Firmowy Wolf GmbH w Lublinie, reprezentowała
naszą firmę na XXXI Targach LUBDOM w Lublinie.
nadal często niedoceniane przez instalatorów zagadnienie i nie wszyscy wiedzą, że firma Wolf GmbH, obok
urządzeń grzewczych, jest jednym
z największych producentów urządzeń
wentylacyjnych w Europie!
XXXI Targi LUBDOM Wiosna 2012
(Lublin 13-15. 04. 2012 r.)
Tradycją staje się udział na targach,
„w barwach” Wolfa, naszego Dystrybutora-Hurtownika i zarazem właściciela
Salonu Firmowego GmbH – firmy DYŚ
z Lublina. Na kwietniowych XXXI Targach LUBDOM Wiosna 2012, można
było zobaczyć całe spektrum urządzeń
Wolf GmbH, począwszy od gazowych
kotłów konwencjonalnych CGG, kondensacyjnych CGB, CGW, CGS oraz
olejowych COB, po kolektory słoneczne TopSon F3. Nie zapomniano również
o tak ważnych dla Wolfa centralach rekuperacyjnych CWL i nagrzewnicach
powietrza LH i TLH. Każdy zwiedzający
miał okazję bezpośredniego zapoznania
się z produktami oraz uzyskania profesjonalnego doradztwa od pracowników
firmy DYŚ, a także od przedstawiciela
firmy Wolf – mgr inż. Mariusza Frączka, Dyrektora ds. Kluczowych Klientów,
którego fachowa wiedza okazała się
istotnym wsparciem dla naszego Partnera z Lublina.
Aktualności
Wszystkie wyżej wspomniane imprezy
targowe z udziałem naszych Dystrybutorów-Hurtowników odbyły się z wykorzystaniem nowoczesnej zabudowy
stoisk firmy Wolf Technika Grzewcza
Sp. z o.o., która wizualnie nawiązuje
do ekspozycji urządzeń mieszczących
się w każdym Salonie Firmowym Wolf
GmbH w Polsce – czyli w popularnych
showroomach. Uważamy, że oprócz
wyjątkowej jakości oferowanych produktów i usług, ważnym elementem
strategii marketingowo-biznesowej
jest budowanie spójnego wizerunku
firmy Wolf Technika Grzewcza Sp. z o.o.
oraz jej Dystrybutorów-Hurtowników.
Właśnie wokół swoich Partnerów, nasza firma skupiła swoje dotychczasowe działania i planuje kontynuować
to założenie w przyszłości.
NOWOŚĆ!
Rickenbacher ULTRAX HPW to bardzo oszczędne urządzenie pozwalające obniżyć koszty przygotowania wody
użytkowej nawet do 80%. Zastosowane rozwiązania techniczne sprawiają,
że jest to jedno z najlepszych urządzeń
tego typu dostępnych w naszym kraju!
Prezentację pompy zamieściliśmy
w artykule na stronie 20.
Informacje: mgr inż. Piotr Kuczko
Specjalista ds. Pomp Ciepła
tel.: +48 508 791 604
Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani uczestnictwem w imprezie targowej z bezpłatnym wykorzystaniem
zabudowy targowej naszej firmy
– prosimy o kontakt na adres e-mail:
[email protected]
Dodatkowo, istnieje również możliwość
bezpłatnego wynajęcia naszej doskonale wyposażonej, ekspozycji mobilnej,
którą prezentujemy na fotografii obok
(jest wymagane prawo jazdy kategorii C).
11
Zeitung
N r 3 [ 7 / 2 01 2 ]
Redakcja: panie prezesie,
w firmie Wolf GmbH odpowiada pan
za zakłady produkcyjne w Mainburgu.
Od roku 2002 państwa firma
oferuje całkiem nowe rozwiązania
systemowe w procesach produkcji.
Jakie skutki przyniosła ta zmiana?
Najlepszy Wolf
Opracowanie: mgr Izabela Radtke
wszechczasów...
12
Christian Amann: Stwierdziliśmy,
że ówczesne koncepcje produkcyjne
i logistyczne nie spełniają już
oczekiwań związanych ze stałym
rozszerzaniem naszego asortymentu
– oferty Wolf GmbH. Była to na
przykład gwarancja szybkich terminów
dostaw dla naszych klientów.
Niestety, z przyczyn ograniczonej
wydajności kompleksu fabryk Wolf GmbH
w Mainburgu, w przypadku niektórych
wariantów naszych produktów,
przed wprowadzeniem zmian,
nie mogliśmy ich gwarantować.
Ta sytuacja wytworzyła impuls
do konsekwentnego wdrożenia
nowego systemu produkcji
– charakteryzującego się mniejszymi
nakładami i zredukowanym czasem
przebiegu produkcji, a także
mniejszymi kosztami wytwórczymi.
Ponadto ten nowy system wykazał,
że niektóre jeszcze dość tradycyjne
procesy produkcyjne – w dziedzinie
klimatyzacji i wentylacji – muszą
zostać dostosowane do bardziej
zaawansowanej produkcji urządzeń
grzewczych. W związku z tym, aby
osiągnąć optymalne pełne obciążenie
produkcyjne, pożądana była również
większa elastyczność w planowaniu
zatrudnienia.
R: Jeśli przeanalizuje się podstawowe
wskaźniki firmy Wolf GmbH widać
wyraźnie, że od czasu wdrożenia
nowego systemu produkcji, obrót
firmy wzrósł z ponad 190 mln €
w 2002 r. do 292 mln € w 2010 r.
– i to przy prawie niezmienionej
liczbie zatrudnionych pracowników.
Jaki udział w tym wzroście sprzedaży
mają optymalizacje dokonane
w dziedzinie logistyki fabryki?
Wywiad z Panem Christianem Amannem
– Wiceprezesem Wolf GmbH ds. Produkcji i IT,
przeprowadzony w kontekście prestiżowej nagrody
„Fabryka Roku 2011” („Die Fabrik des Jahres”),
którą firma Wolf GmbH otrzymała w kategorii
„znakomity montaż”.
Ch A: Udział logistyki jest w naszym
rozwoju gospodarczym ogromny,
bo przecież ostatecznie to logistyka
zakładu jest sercem naszego systemu
produkcyjnego WPS, za który firma Wolf
została wyróżniona zwycięskim laurem
w kategorii „znakomitego montażu“
Wywiad
Zeitung
N r 3 [ 7 / 2 01 2 ]
w ramach konkursu „Fabryka Roku
2011“. Bądź co bądź, nasze wskaźniki
pokazują, że od czasu wprowadzenia
tego nowego systemu, dotrzymanie
terminu dostawy wzrosło z poziomu
93 %, do poziomu niemal 100 %
– czyli pełnej realizacji. Duży udział
w ulepszeniach produkcji czy
terminów dostaw ma też oczywiście
wysoki poziom motywacji naszych
pracowników, a także ich ambicje,
aby procesy produkcyjne ciągle
ulepszać.
Od czasu wdrożenia
nowego systemu produkcji,
obrót firmy wzrósł z ponad
190 mln € w 2002 r.
do 292 mln € w 2010 r.
R: W dziedzinie techniki
klimatyzacyjnej firma Wolf GmbH
jest liderem rynku w Europie.
Produkuje wielkie urządzenia
z reguły zamawiane do nowych,
dużych obiektów, które są mocno
zależne od zmiennej koniunktury
rynkowej i od gotowości firm do
większych inwestycji. Czy panujący
kryzys finansowy i gospodarczy
wpłynął na produkcję i jej poziom?
A jeżeli tak, to jak mu Państwo
przeciwdziałaliście?
Ch A: W naszej branży obecny kryzys
ma przede wszystkim ten skutek,
że zarówno w Niemczech, jak też na
wielkich rynkach eksportowych
w Polsce, Rosji czy w krajach Europy
Południowej, sprzedaż produktów
załamała się. Jednak to właśnie nasz
elastyczny system produkcyjny WPS
umożliwił wyrównanie spadających
ilości zleceń. Wprowadzony system
umożliwił nam np. przesunięcie
różnych zespołów pracowników
z obszarów słabego popytu do
innych linii produkcyjnych, bardziej
potrzebujących wsparcia, jak np. tych
w dziedzinie urządzeń grzewczych
czy techniki solarnej. Ponadto nasze
modele czasu pracy – jakby „uszyte na
miarę“ – pozwoliły nam reagować na
kryzys według specjalnych wymagań
i potrzeb fabryki Wolf GmbH.
R: Jako producent urządzeń grzewczych
i systemów energii odnawialnej,
Wywiad
jesteście Państwo uzależnieni od
wielu nieobliczalnych czynników,
takich jak np. państwowa polityka
dofinansowań przemysłu. Czy
w związku z tym jesteście Państwo
w stanie dopasować własny proces
produkcji i niezwykle trudne do
skalkulowania prognozy sprzedaży do
bieżącego zapotrzebowania rynku?
Ch A: Tak, o czym niech świadczy
chociażby to, że w naszych magazynach
praktycznie nie ma zapasów towarów.
W firmie Wolf GmbH zdecydowana
większość produktów jest
wytwarzana na konkretne zlecenie.
Warunkiem tego jest oczywiście bardzo
przemyślany system dokonywania
zakupów i zakładowej logistyki,
który w powiązaniu z dokładnym
planowaniem zatrudnienia i różnymi
modelami czasu pracy, umożliwia
precyzyjne kalkulowanie wielkości
sprzedaży. Dzięki temu możemy szybko
i odpowiednio reagować na wahania
rynku – zarówno pozytywne, jak też
negatywne.
Jedynie dalsze konsekwentne
stosowanie naszych idei
i zasad, a także pełne
opanowanie procesów
i kosztów produkcji,
pozwoli nam utrzymać
dotychczasową wysoką
jakość – godną motto
„made in Germany“, tak
ważnego dla naszej firmy.
R: W latach 90-tych produkcja
kolektorów słonecznych firmy
Wolf GmbH została przeniesiona za
granicę, a później, tj. w roku 2003,
została ponownie sprowadzona
do zakładu w Mainburgu. Jakie
doświadczenia stały się Państwa
udziałem w toku tych zmian?
więc nasza bardzo nowoczesna,
automatyczna linia produkcji kolektorów,
jest dzięki temu dobrze wykorzystana.
Pomyślne testy naszych produktów
solarnych, przeprowadzone w instytucie
badawczym „Stiftung Warentest“,
potwierdzają, że jakość tych urządzeń
odpowiada wysokim wymaganiom
własnym i naszych Klientów. Rynek
również tak to postrzega.
R: Na zakończenie – jakie znaczenie
ma dla Pana, jako Członka Zarządu
firmy Wolf GmbH, otrzymane
wyróżnienie „Fabryka Roku“?
Ch A: To wyróżnienie, w warunkach
istniejącej konkurencji, ma dla nas
bardzo duże znaczenie. Bądź co
bądź, firma Wolf znalazła się wśród
zwycięzców konkursu i w najlepszym
towarzystwie. Świadczy to o tym,
że nasze przedsiębiorstwo może
konkurować z dużymi koncernami
i z powodzeniem utrzymywać się na
rynku. Fakt, że w ramach konkursu
„Fabryka Roku“ zostaliśmy zwycięzcami
kategorii „znakomity montaż“,
widzimy jako wyraźne potwierdzenie
naszej strategii. Wychodzę z założenia,
że ta nagroda da wszystkim naszym
pracownikom dalszą motywację do
ciągłego ulepszania ich pracy. Takie
przedsiębiorstwo jak Wolf GmbH
nie może bowiem stać w miejscu,
lecz musi stale dbać o swój rozwój
i doskonalenie. Bo jedynie dalsze
konsekwentne stosowanie naszych
idei i zasad, a także pełne opanowanie
procesów i kosztów produkcji, pozwoli
nam utrzymać dotychczasową
wysoką jakość – godną motto
„made in Germany“, tak ważnego dla
naszej firmy. Zapewnienie pomyślnej
przyszłości naszej jedynej lokalizacji
produkcji i miejsc pracy w zakładach
w Mainburgu zalicza się mianowicie
do najważniejszych celów naszego
przedsiębiorstwa.
R: Dziękuję za rozmowę.
Ch A: Od tamtej pory mieliśmy
wyłącznie dobre doświadczenia.
Nasza produkcja została
w międzyczasie zwiększona
– w kilku etapach. Dzięki temu
mogliśmy utworzyć kolejne miejsca
pracy. W dziedzinie techniki solarnej
produkujemy atrakcyjne ilości urządzeń,
13
Zeitung
Opracowanie: mgr Izabela Radtke
N r 3 [ 7 / 2 01 2 ]
Kierunek
Mainburg
– jakość „made in Germany” na własne oczy
Urządzenia „made in Germany”
– tak promujemy produkty
firmy Wolf GmbH
w Polsce. Na początku tego
roku, na zaproszenie centrali
z Mainburga, część naszych
Klientów, Serwisantów
i Projektantów, miała okazję
przekonać się na własne oczy,
co kryje się pod tym hasłem.
Na przełomie stycznia
i lutego mieliśmy przyjemność
zorganizować trzy dwudniowe
wycieczki do siedziby firmy
Wolf GmbH w Mainburgu
k/Monachium. Dzięki
gościnności naszych niemieckich
Partnerów mogliśmy zaprosić aż
75 osób. Kluczowi Klienci
Wolf Technika Grzewcza Sp. z o.o.,
– właściciele Salonów
Firmowych, polecieli do
Mainburga w pierwszym
terminie.
14
Po przybyciu na miejsce i zakwaterowaniu w hotelu „Hallertau”, udaliśmy
się na kolację do pobliskiej restauracji wraz z Panem Frankiem Stockerem
– Dyrektorem Działu Eksportu Wolf
GmbH. Wspólne biesiadowanie trwało do późnych godzin nocnych.
Następnego dnia mieliśmy przyjemność przekonać się o słuszności hasła
„made in Germany”. Kompleks fabryk
Wolf GmbH, w których są produkowane urządzenia, znajduje się praktycznie „pod jednym dachem” z częścią
biurową. Podczas ponad 4-godzinnego spaceru, mieliśmy okazję obejrzeć główne linie produkcyjne, w tym
w pełni zautomatyzowane stanowisko do montażu kolektorów słonecznych, trzecią co do wielkości prasę
wytłaczającą wanny kolektorów, stanowiska do montażu pomp ciepła
i wiele innych. Dzięki temu mogliśmy zrozumieć, dlaczego to właśnie fabryka Wolf GmbH otrzymała
prestiżową nagrodę „Fabryka Roku”
(Die Fabrik des Jahres) w kategorii
„znakomity montaż”. Spacer po fa-
bryce zakończył się wspólnym obiadem w stołówce firmowej, gdzie po
raz kolejny mieliśmy okazję spróbować lokalnych potraw.
Podczas wizyty, nie mogło zabraknąć
spotkania z Zarządem przedsiębiorstwa, który zaprezentował firmę pod
kątem „liczb” i osiągnięć, a także odpowiedział na nasze pytania.
Oczywiście nie obyło się bez przygód.
W drodze powrotnej spędziliśmy ponad 2 godziny na lotnisku, czekając
na opóźniony samolot, a po przylocie
na Okęcie okazało się, że brakuje części naszego bagażu.
Kolejne dwie wycieczki, które odbyły się na początku lutego, przebiegały podobnie. Mimo trudów podróży
oraz -28°C, gdy wyjeżdżaliśmy z Warszawy, humory nam dopisywały
i wszyscy bawili się znakomicie. Chyba nikt nie zapomni pieczonego
„świerszcza”, którego podano jednemu z uczestników wyjazdu jako deser
po burzliwej rozmowie z Panem Dyrektorem Generalnym Wolf Technika
Grzewcza Sp. z o.o.
Relacja
Zeitung
N r 3 [ 7 / 2 01 2 ]
Regensburg
Ingolstadt
Właściciele showroomów z Panem Frankiem Stockerem,
Dyrektorem Działu Eksportu Wolf GmbH (pierwsza osoba po prawej)
München
Pierwsza wycieczka Wolf Serwis Firmowy
Druga wycieczka Wolf Serwis Firmowy
„Próba wytrzymałości” kolektorów słonecznych Wolf GmbH
Relacja
Siedziba firmy Wolf GmbH znajduje się w Mainburgu,
leżącym w kraju związkowym Bayern (Bawaria), w trójkącie geograficznym München – Ingolstadt – Regensburg,
będącym centrum wiodących światowych producentów zaawansowanych technologii przemysłu
maszynowego i elektrotechnicznego. Firma Wolf
GmbH swoje urządzenia produkuje tylko w swoich niemieckich fabrykach w Mainburgu, z których
są one rozprowadzane i sprzedawane na cały świat.
Firma Wolf GmbH nie robi też w swej produkcji rozróżnienia na rynki, na które dane urządzenia mają
trafić. Oznacza to, że ten sam produkt, o dokładnie takim samym standardzie wyposażenia i jakości, jest dedykowany zarówno na rynek niemiecki,
jak i każdy inny – w tym polski. W końcowej fazie produkcji w opakowanie jest jedynie wkładana
inna instrukcja, a sam karton otrzymuje informację
w języku kraju przeznaczenia. Między innymi właśnie dlatego, o produktach Wolf GmbH można powiedzieć: „made in Germany”.
15
Zeitung
N r 3 [ 7 / 2 01 2 ]
Sławno
Koszalin
Gryfice
Łobez
Ogólnopolska sieć Salonów Firmowych
i punktów Sprzedaży Wolf GmbH w polsce
Szczecin
Drawsko Pomorskie
Piła
Profesjonalnie wyposażony salon sprzedaży, o przyciągają- Dębno
Trzcianka
cej wzrok oprawie wizualnej, to wspaniałe narzędzie pracy
Gorzów Wlkp.
ułatwiające pozyskanie nowych klientów i pełniące nieocenioną funkcję informacyjną. Zgodnie z polityką najwyższej
Tarnowo Podgórne
Poznań
jakości oferowanych produktów i usług „made in Germany”,
Luboń
w połowie 2011 r. firma Wolf Technika Grzewcza Sp. z o.o.
uruchomiła projekt wyposażenia Dystrybutorów - HurtowniZielona Góra
ków w nowoczesne ekspozycje urządzeń Wolf GmbH.
Leszno
Opracowanie: mgr Izabela Radtke
Rawicz
16
Firma Wolf Technika Grzewcza Sp. z o.o.
zaprosiła do współpracy tylko sprawdzonych Partnerów, o uznanej renomie w branży grzewczej, wentylacyjnej
i klimatyzacyjnej, którzy będą godnymi reprezentantami jakości i solidności
„made in Germany”, charakterystycznej dla Wolfa. Projekt Wolf Showroom,
rozpoczęty w 2011 roku, był zalążkiem
powstania sieci Salonów Firmowych
i Punktów Sprzedaży Wolf GmbH
o jednorodnej oprawie wizualnej na
terenie całego kraju. Akcja ta została przyjęta przez naszych Partnerów
z wielkim zainteresowaniem i tempo kolejnych instalacji było niezwykle
dynamiczne. Efekt przekroczył nasze
najśmielsze oczekiwania – w okresie od maja 2011 r. do marca 2012 r.
powstały aż 103 Salony Firmowe
i 58 punktów Sprzedaży!
Sieć sprzedaży Wolf GmbH jest
jednym elementem składającym się
na całą koncepcję Wolf Showroom
w polsce. Właśnie wokół salonów firmowych nasza firma koncentruje swoje główne działania. Do showroomów
adresowane więc były w ostatnim czasie specjalne oferty, promocje, a także pomoc w zakresie wzmocnienia
wizerunku, jak np. akcja bezpłatnego
umieszczenia reklam na samochodach,
stworzenie stron pełniących rolę wizytówek salonów w Internecie czy
wyposażenie każdego showroomu
w komplet materiałów informacyjno - reklamowych. Podobne działania
będą kontynuowane w przyszłości.
Szersze informacje na temat sieci sprzedaży Wolf Technika Grzewcza
Sp. z o.o. dostępne są na naszej stronie:
www.wolf-heiztechnik.pl
Oborniki Śląskie
Wrocław
Jelenia Góra
Salon Firmowy Wolf GmbH
Punkt Sprzedaży Wolf GmbH
Salon Firmowy Wolf GmbH w siedzibie
Wolf Technika Grzewcza Sp. z o.o.
Prezentacja
Zeitung
N r 3 [ 7 / 2 01 2 ]
Mechowo
Rumia
Wejherowo
Lębork
Słupsk
Gdańsk
Chwaszczyno
Kościerzyna
Tczew
Bartoszyce
Elbląg
Starogard Gdański
Giżycko
Morąg
Chojnice
Mrągowo
Olsztyn
Ostróda
Pisz
Szczytno
Świecie
Osielsko
Wyrzysk
Bydgoszcz
Nowe Miasto Lubawskie
Nidzica
Łomża
Mława
Toruń
Ostrołęka
Płońsk
Gniezno
Łomianki
Warszawa
Piastów
Pruszków
Milanówek
Konin
Sokołów
Józefów
Piaseczno
Góra Kalwaria
Łódź
Ostrów
Zambrów
Wyszków
Płock
Zimin
Siedlce
Biała Podlaska
Warka
Pabianice
Tomaszów Maz.
Puławy
Radom
Lublin
Piotrków Tryb.
Oleśnica
Chełm
Końskie
Starachowice
Kluczbork
Brzeg
Kielce
Częstochowa
Stalowa Wola
Opole
Zabrze
Gliwice
Racibórz
Białystok
Orzech k. Tarnowskich Gór
Dąbrowa Górnicza
Sosnowiec
Jaworzno
Żory
Jastrzębie Zdrój
Bielsko-Biała
Ustroń
Buczkowice k. Bielska
Zamość
Tarnobrzeg Tomaszów Lubelski
Busko Zdrój
Mielec
Krzeszowice
Kraków Tarnów
Bochnia
Klecza Dolna
Rzeszów
Jasło
Krosno
Nowy Sącz
Jarosław
Przemyśl
Brzozów
Krynica
Prezentacja
17
Zeitung
N r 3 [ 7 / 2 01 2 ]
Aplikacja części zamiennych
firmy Wolf GmbH
Wygodne wyszukiwanie i zamawianie produktów
– czyli cyfrowy katalog części zamiennych Wolf GmbH zawsze pod ręką!
Opracowanie: mgr Izabela Radtke
Aplikacja firmy Wolf GmbH
dostępna na platformie
iOS, czyli na popularnym
smartfonie iPhone oraz
tablecie iPad
18
Aplikacja części zamiennych firmy
Wolf GmbH została przygotowana
na bardzo popularne urządzenia firmy Apple, zarówno na smartfona
iPhone , jak również tablet iPad . Adresowana jest głównie do wszystkich specjalistów zajmujących się
profesjonalnym serwisem urządzeń
Wolf GmbH, lecz może być także bardzo pomocna wszystkim firmom zawodowo mającym z nimi
styczność.
Aplikacja daje możliwość bardzo łatwego i intuicyjnego dostępu do cyfrowego katalogu części
zamiennych dla urządzeń grzewczych, solarnych, wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych firmy Wolf
GmbH za pomocą jednego urządzenia: Iphone’a lub iPad’a.
Nie bez powodu wybrano platformę iOS – jest ona jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających
się platform mobilnych, a same
urządzenia z niej korzystające
są niewielkie, mobilne i niewiarygodnie łatwe w obsłudze. Zwykle towarzyszą też właścicielowi
przez prawie cały dzień.
Po raz kolejny firma Wolf GmbH
zaprezentowała innowacyjne
i użyteczne wykorzystanie najnowszych rozwiązań technologicznych
– skierowane do serwisantów urządzeń Wolf GmbH oraz firm współpracujących. W ubiegłym roku, hitem
wśród naszych Partnerów okazała się
aplikacja „Wolf Showroom” – czyli
podręczny katalog urządzeń Wolf
GmbH, dostępny również na iPhone.
Prezentacja
Zeitung
N r 3 [ 7 / 2 01 2 ]
Katalog części serwisowych, dostępny za pomocą obu urządzeń, może
być przeglądany zarówno według
grup produktów jak i według poszczególnych elementów konstrukcyjnych urządzeń. Dodatkowo, łatwa
w obsłudze wyszukiwarka umożliwia wygodne poszukiwanie wszystkich części zamiennych oferowanych
przez firmę Wolf GmbH. Całość zaprojektowana jest tak, aby za pomocą
kilku dotknięć można było szybko zidentyfikować poszukiwaną część.
Bardzo ważną cechą aplikacji jest
możliwość jednoznacznej i bardzo
prostej identyfikacji szukanej części za pomocą wygodnego zeskanowania kodu kreskowego urządzenia
(Wolf & EAN). Trwa to zaledwie kilka
sekund i odbywa się bez dodatkowego skanera, gdyż tutaj jego rolę pełni
sam iPhone lub iPad.
Pod względem funkcjonalności rozwiązanie proponowane przez firmę Wolf GmbH idzie o krok dalej niż
porównywalne rozwiązania jej konkurentów. Serwisanci otrzymują bowiem nie tylko bezpośredni i szybki
dostęp do wszystkich potrzebnych informacji o częściach zamiennych, ich
cenach czy zastosowaniu, ale także,
za pomocą kilku dotknięć, mogą zamówić poszukiwaną część zamienną bezpośrednio z poziomu aplikacji
(obecnie funkcja ta nie jest jeszcze dostępna w Polsce). Jest to znaczne ułatwienie dla wszystkich osób poszukujących właściwych części zamiennych
i ich zamawiających. Poza tym, czynności identyfikacji, wyszukiwania i zamawiania części zamiennych – dawniej często pochłaniające wiele czasu,
w prezentowanym rozwiązaniu firmy
Wolf GmbH, są ograniczone do kilku
czy kilkudziesięciu sekund i zaledwie
paru dotknięć.
Prezentowana aplikacja części zamiennych jest już drugą stworzoną
przez firmę Wolf GmbH na platformę iOS. W roku ubiegłym Wolf zaprezentował również aplikację „Wolf–
– Showroom“, dzięki której za pomocą kilku dotknięć mamy dostęp do
wszystkich informacji na temat urządzeń firmy Wolf GmbH, jak również
do „porównywarek” produktów, które do tej pory dostępne były jedynie
w formie drukowanej.
Aplikacja części zamiennych Wolf
GmbH jest dostępna bezpłatnie dla
wszystkich użytkowników urządzeń
iPhone oraz iPad na platformie iOS
w sklepie App Store firmy Apple – producenta smartfona i tabletu. Wersja
polskojęzyczna jest w przygotowaniu
i aplikacja dostępna jest na razie tylko w języku niemieckim. Przejrzysty
układ i atrakcyjna szata graficzna dają
gwarancję, że nawet osoby nie znające dobrze języka niemieckiego poradzą sobie z jej obsługą.
W przygotowaniu jest również wersja
na bardzo popularną platformę Android, jesienią aplikacja będzie również dostępna w sklepie firmy Google
– Google Play (Android Market).
Najważniejsze funkcje:
• cyfrowy katalog części zamiennych
• schematyczne rysunki urządzeń
• wyszukiwanie części zamiennych poprzez skanowanie
kodu kreskowego (Wolf & EAN)
• ilustracje części zamiennych
• zamawianie części zamiennych drogą elektroniczną
bezpośrednio z poziomu aplikacji lub e-mail
(funkcja jeszcze niedostępna w Polsce)
Prezentacja
19
Zeitung
N r 3 [ 7 / 2 01 2 ]
Pompa ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej
NOWOŚĆ!
Pompa ciepła Rickenbacher ULTRAX HPW, to nowoczesne i przyjazne środowisku naturalnemu urządzenie – służące do przygotowania ciepłej wody
użytkowej. Może ono pozyskiwać z otoczenia większość energii potrzebnej do
podgrzania wody, co w porównaniu z rozwiązaniami tradycyjnymi, pozwala obniżyć koszty przygotowania wody użytkowej nawet do 80%. Wyjątkowa
konstrukcja sprawia, że Rickenbacher ULTRAX HPW charakteryzuje się wysokim
współczynnikiem COP, gwarantując bardzo korzystną proporcję pomiędzy zużytą
energią elektryczną, a energią cieplną pozyskaną z natury na cele grzewcze.
Pompa ciepła c.w.u. Rickenbacher
ULTRAX HPW jest jednym z najtańszych źródeł ciepłej wody użytkowej.
Jej zakup jest bardzo opłacalny, zarówno z punktu widzenia budowy
nowego domu, jak również remontu
i modernizacji instalacji do podgrzewania c.w.u.
W przeciwieństwie do większości podobnych urządzeń dostępnych na
rynku, Rickenbacher ULTRAX HPW
posiada szereg innowacyjnych rozwiązań technicznych. Należą do
nich m.in.: unikalny układ wężownic w zbiorniku wody, który oznacza
faktyczne wykorzystanie całej pojemności, wyjątkowo przyjazny sterownik – posiadający szereg funkcji
dostępnych z poziomu użytkownika
(bez konieczności wchodzenia w tryb
serwisowy), a także nowoczesne rozwiązania techniki chłodniczej.
Wodę zgromadzoną w zasobniku
pompy ciepła można podgrzać aż
do temperatury 70°C. Oznacza to,
że Rickenbacher ULTRAX HPW może
stać się jedynym i głównym źró-
20
dłem c.w.u. i jest w stanie zabezpieczyć 100% zapotrzebowania na ciepłą wodę każdej typowej rodziny
i potrzeby małych pensjonatów czy
innych obiektów.
Podzespoły, użyte do budowy pompy ciepła c.w.u. Rickenbacher ULTRAX
HPW, są również najwyższej jakości,
np. zbiornik wody zbudowano ze stali nierdzewnej, a obudowa jest wykonana ze szlifowanej stali nierdzewnej,
która dodatkowo podnosi trwałość
i estetykę urządzenia.
Rickenbacher ULTRAX HPW pracuje niezależnie od warunków atmosferycznych panujących na zewnątrz,
takich jak: mgła, deszcz, pochmurne niebo i jest też niezależna od pory
dnia lub nocy. Jedynym parametrem
warunkującym pracę urządzenia jest
temperatura powietrza zasysanego
do pompy. W pompie ciepła Rickenbacher ULTRAX HPW, zakres temperatur
pracy urządzenia mieści się w granicach od -10°C do +43°C, co sprawia,
że może być użytkowana od wczesnej
wiosny aż do późnej jesieni.
Opracowanie:
Technika
Zeitung
N r 3 [ 7 / 2 01 2 ]
Najtańszy
sposób
na
ciepłą
wodę
Głównym czynnikiem oceny efektywności pompy ciepła jest rzeczywista
moc urządzenia lub sprawność energetyczna, którą opisuje współczynnik
wydajności cieplnej COP (coefficient of
performance). Pompa ciepła Rickenbacher ULTRAX HPW charakteryzuje
się bardzo wysoką wartością współczynnika COP, który sięga aż 4,5.
Technika
a
yższa
Najw nergetyczn
e
ć
ś
o
n
w
y
do:
efekt
5
,
4
P
O
C
21
Zeitung
Możliwości
Rickenbacher ULTRAX HPW posiada bogate wyposażenie, które daje szerokie
możliwości zastosowania, nie ograniczając urządzenia tylko do funkcji tradycyjnej pompy ciepła c.w.u. Zabudowa
górna posiada przyłącza powietrza
o średnicy 150 mm, dzięki którym można wykonać prowadzenie kanałów powietrza, by doprowadzić i odprowadzić
powietrze z pompy ciepła. Przy ich pomocy można wykorzystać tzw. ciepło
odpadowe (wentylacyjne) w budynku. Wykorzystując ciepło z pomieszczeń
(garaż, kotłownia, korytarz, poddasze
itp.) do zasysu pompy ciepła, podnosi się sprawność urządzenia w okresach
przejściowych – dzięki czemu zmniejszają się koszty eksploatacyjne. Prowadząc kanały powietrza przez różne
pomieszczenia można również schłodzić, osuszyć lub wykonać wentylację
wymuszoną w tych pomieszczeniach.
Tak więc wykorzystując ciepło odpadowe budynku nie tylko podnosimy i stabilizujemy sprawność urządzenia w skali
roku, ale jednocześnie realizujemy wentylację wymuszoną – niezmiernie ważną dla komfortowego przebywania ludzi
w pomieszczeniach zamkniętych.
Układ wężownic
Istotną rzeczą w Rickenbacher ULTRAX
HPW jest sam układ wężownic w zbiorniku wody: skraplacza pompy ciepła
i dodatkowej wężownicy do podłączenia
alternatywnego urządzenia grzewczego,
(np. kotła gazowego, olejowego, na paliwa stałe, kominka z płaszczem wodnym
itp.). Obydwie wężownice są umieszczone
w dolnej części zbiornika, tak aby w całości wykorzystać jego pojemność. Dzięki
takiemu układowi możemy więc rzeczywiście przygotować wodę o pojemności 260 litrów, a nie tylko jej część. Poza
tym grzejąc wodę w dolnej części zbiornika, mamy w dużym stopniu rozwiązany problem z bakterią Legionella – która
namnaża się właśnie w dolnych partiach
zbiorników wodnych. Termiczne uzdatnianie wody (usuwanie Legionelli), które
22
N r 3 [ 7 / 2 01 2 ]
w klasycznych rozwiązaniach realizowane jest za pomocą grzałki elektrycznej
i podnosi koszt eksploatacyjny urządzenia – w naszym rozwiązaniu zostało
w dużej mierze wyeliminowane. Co prawda grzałka (o mocy 2 kW) jest wbudowana, ale automatyka sterująca daje
szerokie możliwości zaprogramowania
jej pracy – łącznie z jej wyłączeniem
w funkcji pracy i funkcji termicznego
uzdatniania wody. Osiowy, jednopłaszczyznowy układ wężownic w zbiorniku
wody wyróżnia urządzenie na tle konkurencji. Wężownice, podobnie jak sam
zbiornik, są wykonane ze stali nierdzewnej, co znacznie podnosi żywotność całego układu. Solidna termoizolacja zbiornika
z pianki poliuretanowej powoduje, że
strata własna zbiornika wynosi 2% na
dobę. Jeśli natomiast woda nie będzie pobierana z urządzenia, wówczas włączy się
ono raz na 4-5 dni, aby utrzymać zadany
poziom (fabryczna nastawa 55°C).
Układ powietrzny
W pompie ciepła Rickenbacher ULTRAX
HPW zastosowano wyjątkowy układ
powietrzny – cichobieżny wentylator
z kierownicą powietrza. Wentylator parownika pompy ciepła, z jednej strony przetłacza powietrze przez parownik
po stronie ssania, a pozostałe elementy układu chłodniczego są zaizolowane
termicznie, aby nie wychładzały powietrza zassanego. Z drugiej strony – po
stronie tłocznej, układ wyposażony jest
w kierownicę powietrza, by powietrze
nie zostało wprowadzone z powrotem
do układu pompy ciepła. Dzięki takiemu
rozwiązaniu wyeliminowano mieszanie
się powietrza wewnątrz układu, co jest
częstą przyczyną niskich sprawności innych rozwiązań. Sprawia to również, że
całe urządzenie pracuje bardzo cicho,
gdyż brak jest zawirowań powietrza wewnątrz pompy ciepła. Parownik zabezpieczony jest po stronie ssania filtrem
siatkowym przed zassaniem zabrudzonego powietrza. Wyeliminowano więc,
konieczność cyklicznego czyszczenia
parownika i sprowadzono tą czynność
do czyszczenia filtra, które jest nieporównywalnie prostszym rozwiązaniem
– wydłuża żywotność układu i podnosi sprawność COP w funkcji wieloletniej
eksploatacji.
Automatyka
Układ regulacji pompy ciepła do podgrzewania c.w.u. Rickenbacher ULTRAX
HPW został opatrzony w duży, czytelny wyświetlacz zintegrowany z prostym, intuicyjnym panelem sterującym.
Bogate funkcje automatyki dają szerokie możliwości sterowania i eksploatacji urządzenia.
• Wbudowany programator pozwala na
pracę pompy aż w 3 przedziałach czasowych.
• Jednym przyciskiem możemy sprawdzić np. poziom temperatury powietrza
na wlocie oraz wylocie pompy ciepła
– możemy więc skontrolować stopień
wychłodzenia powietrza wykorzystanego do pracy pompy. Wykorzystując
pompę – np. do schładzania pomieszczeń – mamy więc informację o tym,
jaką temperaturę możemy osiągnąć
w pomieszczeniu.
• Dostęp do parametrów serwisowych
chroniony jest hasłem przed niepożądaną ingerencją z zewnątrz.
• Wyświetlacz automatyki posiada
wskaźnik osiągnięcia optymalnej temperatury wody w zbiorniku 55°C.
• Parametr „odszraniania” układu chłodniczego regulowany jest do poziomu
-20°C, a awaryjne wyłączenie urządzenia
nastąpi przy temperaturze powietrza zassanego -10°C. Dzięki temu, z dużym powodzeniem pompa ciepła Rickenbacher
ULTRAX HPW z wysokim wskaźnikiem
COP będzie pracowała nawet cały rok.
• Wbudowana grzałka elektryczna ma
możliwość regulacji we wszystkich
trybach pracy w pełnym zakresie: tryb
grzania, tryb termicznego uzdatniania
wody posiada pełną regulację.
• Wbudowana dodatkowa wężownica ze
stali nierdzewnej umożliwia podgrzewanie wody w zbiorniku – tak jak w tradycyjnym podgrzewaczu c.w.u.
Technika
N r 3 [ 7 / 2 01 2 ]
Zeitung
Stos energetyczny
– dodatkowa korzyść ze współpracy z naturą
W poprzednim numerze „Wolf Zeitung” zostały omówione najczęściej stosowane
dolne źródła energii do pomp ciepła: poziome i pionowe wymienniki gruntowe,
woda powierzchniowa i gruntowa oraz powietrze zewnętrzne. Niekiedy jednak,
szczególne uwarunkowania zmuszają nas do zastosowania rozwiązań hybrydowych,
a więc łączących różne źródła pozyskiwania energii. Jednym z takich rozwiązań
może być tzw. stos energetyczny.
Opracowanie: mgr inż. Piotr Kuczko
Specjalista ds. Pomp Ciepła Wolf Technika Grzewcza Sp. z o.o.
Technika
23
Zeitung
Moc grzewcza [kW]
A
by zrozumieć ideę działania tego rozwiązania, należy rozpocząć od analizy
wydajności oraz współczynnika efektywności COP pomp ciepła w zależności od
temperatur dolnego źródła i temperatury
zasilania systemu grzewczego.
N r 3 [ 7 / 2 01 2 ]
24
7
lanie
Zasi
6
35°C
anie
Zasil
55°C
4
3
2
1
0
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12
14 16 18 20 22
Temperatura solanki [°C]
Rys. 1. Wydajność pompy ciepła Wolf BWS-1-06 w zależności od temp.
zasilania systemu grzewczego oraz temperatury dolnego źródła.
Pobór energii elektrycznej [kW]
5,5
5,0
4,5
Zasilanie 55°C
3,5
Zasilanie 45°C
3,0
2,5
Zasilanie 35°C
1,5
1,0
0,5
0
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
Temperatura powietrza na wlocie do pompy ciepła [°C]
COP
Rys 2. Zużycie energii elektr. przez pompę ciepła BWL-1-08 w zależności
od temp. dolnego źródła oraz temp. zasilania systemu grzewczego.
8
anie
7
Zasil
35°C
°C
nie 45
6
Zasila
5
C
ie 55°
Zasilan
4
3
2
1
0
-6 -4
-2
0
2
4
6
8
10
12
14 16 18 20 22
Temperatura solanki [°C]
Rys 3. Wykres COP gruntowej pompy ciepła.
COP
K
olejną ważną zależnością jest zużycie energii elektrycznej przez sprężarkę w zależności od temperatury zasilania
systemu grzewczego oraz temperatury
dolnego źródła. Tę zależność na przykładzie powietrznej pompy ciepła Wolf BWL-1
o mocy 8 kW ilustruje wykres na rys. 2.
Co ciekawe, na zużycie energii elektrycznej przez sprężarkę nie ma większego
wpływu zmiana temperatury dolnego
źródła (w przypadku pompy na powietrze zewnętrzne, jest to temperatura
otoczenia), natomiast znaczny spadek
zużycia energii odnotowujemy zmniejszając temperaturę zasilania systemu
grzewczego. Nakładając na siebie odpowiednie wykresy wydajności oraz zużycia energii poszczególnych pomp ciepła,
otrzymujemy tak bardzo powszechne
i jednocześnie lubiane przez potencjalnych użytkowników pomp ciepła wykresy współczynnika efektywności COP
(z ang. coefficient of performance) pokazane na rys. 3 i 4.
5°C
Zasilanie 4
8
5
J
est rzeczą ogólnie wiadomą, że wydajność każdej pompy ciepła rośnie wraz
z temperaturą dolnego źródła, a jednocześnie maleje wraz ze wzrostem temperatury
zasilania systemu grzewczego. Zależność tę dla pompy gruntowej Wolf BWS-1
o mocy 6 kW ilustruje obok wykres na rys. 1.
Typowa gruntowa pompa ciepła zasilana
kolektorem poziomym pracuje w zakresie
temperatur dolnego źródła pomiędzy -2°C,
a +10°C. Przekroczenie temperatur poniżej
-5°C lub powyżej +20°C powoduje odłączenie obwodu zasilania sprężarki przez
automatykę pompy ciepła. Jednocześnie,
jak widać na wykresie, wzrost temperatury dolnego źródła do 20°C, zwiększa wydajność pompy z 6 do ok. 8,5 kW, a więc
o ok. 40%. Niestety, w praktyce tak wysoka temperatura dolnego źródła jest dla
kolektora gruntowego nieosiągalna.
9
7,0
6,5
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0
anie
Zasil
35°C
°C
nie 45
Zasila
C
ie 55°
Zasilan
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
Temperatura powietrza na wlocie do pompy ciepła [°C]
Rys 4. Wykres COP powietrznej pompy ciepła.
Technika
Zeitung
N r 3 [ 7 / 2 01 2 ]
BWL-1-08-A
BSH-500
BWS-1-06
BSP-W-1000-SL
Rys. 5. Schemat działania stosu energetycznego z wykorzystaniem urządzeń firmy Wolf: powietrznej pompy ciepła BWL-1-08-A,
solankowej pompy ciepła BWS-1-06, zasobnika buforowego z wężownicą BSH-500 oraz zbiornika buforowego c.o. BSP-W-1000–SL.
A
nalizując wykresy COP nasuwa
się pytanie, co by się stało gdyby stworzyć układ, w którym jedna pompa ciepła pracowałaby na
bardzo niską temperaturę zasilania
(ok. 20°C), natomiast druga wykorzystywałaby ten parametr jako swoje dolne źródło. Dzięki temu obydwie
pompy pracowałyby w najbardziej
optymalnych zakresach temperatur, a więc uzyskiwałyby najwyższe
z możliwych wskaźniki COP. I tak, nasza pompa powietrzna pracująca
jako dolne źródło przy temperaturze
zewnętrznej ok 20°C, uzyskuje COP
na poziomie 5, co do tej pory zarezerwowane było wyłącznie dla pomp
gruntowych, natomiast w tym samym czasie pompa gruntowa pracująca na dolnym źródle o temperaturze
ok. 20°C uzyskuje COP znacznie przewyższające 7!
N
a tym właśnie polega idea stosu
energetycznego, którego s schemat działania ilustruje rys. 5. W tym
przypadku pompa ciepła na powietrze
zewnętrzne Wolf BWL-1-A pełni funkcję dolnego źródła – podgrzewając zasobnik buforowy z wężownicą BSH
o pojemności 500 l. Zasobnik w całości wypełniony roztworem glikolu staje się tym samym dolnym źródłem dla
gruntowej pompy ciepła Wolf BWS-1
o mocy 6 kW, a ta zasila z kolei system
grzewczy poprzez ładowanie zbiornika
buforowego BSP-W-1000-SL.
Technika
T
ak jak wspomniano w artykule dotyczącym dolnych źródeł do
pomp ciepła w poprzednim numerze
„Wolf Zeitung”, każde z nich posiada swoje zalety, a jednocześnie żadne nie jest zupełnie pozbawione wad.
W przypadku stosu energetycznego,
do „minusów” układu należą przede
wszystkim ograniczona wydajność
dolnego źródła przy ekstremalnie
niskich temperaturach, tj. poniżej
-25°C. W takich temperaturach wydajność ta nie przekracza 6 kW, co
oznacza, że nasze dolne źródło będzie wystarczające do pompy gruntowej o maksymalnej mocy grzewczej
8 kW. Ponadto musimy zadbać o precyzyjne nastawy automatyki, tak
aby temperatura w zasobniku BSH,
a więc naszym dolnym źródle, nie
przekraczała 20°C. Do zalet możemy zaliczyć wysoką efektywność
układu (nawet po uwzględnieniu jednoczesnej pracy dwóch sprężarek),
brak konieczności wykonywania jakichkolwiek robót ziemnych, projektów geologicznych, a co za tym idzie
uniezależnienie się od podwykonawców. Co więcej, pompa Wolf BWL-1
może często okazać się tańsza niż
wykonanie niezbędnych odwiertów
geotermalnych, a ponadto jak każdy produkt Wolf GmbH gwarantuje
nam długoletnią bezawaryjną pracę
bez obawy o wyeksploatowanie dolnego źródła.
Z inicjatywy Dyrektora Zarządzającego – mgr Piotra Pankowskiego oraz
Specjalisty ds. Pomp Ciepła – mgr inż.
Piotra Kuczko, stos energetyczny,
o którym mowa w artykule, został zainstalowany w siedzibie firmy Wolf
Technika Grzewcza Sp. z o.o. Pełni
on rolę alternatywnego źródła ciepła
oraz nieocenioną rolę dydaktyczną
podczas prowadzonych szkoleń.
Powietrzna pompa ciepła BWL-1-A
(na zewnątrz budynku)
Gruntowa pompa ciepła BWS-1
z zasobnikiem BSH oraz buforem
BSP (niewidocznym na fotografii)
zainstalowane w sali szkoleniowej
Wolf Technika Grzewcza Sp. z o.o.
25
Zeitung
N r 3 [ 7 / 2 01 2 ]
Rekuperator
– naprawdę warto!
Rodzina central rekuperacyjnych firmy Wolf GmbH, (od lewej): CWL-D-150, CWL-400 Excellent oraz CWL 180-400
26
Technika
Zeitung
N r 3 [ 7 / 2 01 2 ]
Opracowanie: mgr inż. Grzegorz Kitliński
Kierownik Działu Techniki Klimatyzacyjnej
Wolf Technika Grzewcza Sp. z o.o.
Czyli jak zaoszczędzić
na kosztach ogrzewania
i zdrowiu
Informacje podstawowe
Omawiając zagadnienia z zakresu
rekuperacji, często zadaje się pytanie: ile na tym zaoszczędzę? Albo: kiedy zwróci się montaż urządzenia? Czy
koszty są dla nas najważniejsze? Na
pewno są ważne, ale o kosztach będzie na samym końcu artykułu.
Każde mieszkanie i każdy dom muszą posiadać wentylację. Wynika to
oczywiście z przepisów i odpowiednich norm, które powstały z troski
o nasze zdrowie i bezpieczeństwo.
Wraz z rozwojem technologii, normy
te ulegają zmianom, ale nikt nie kwestionuje podstaw ich istnienia.
Wentylacja mechaniczna umożliwia
stałą wymianę powietrza w domu,
w przeciwieństwie do wentylacji grawitacyjnej, której wydajność zależy od wielu czynników (np. prędkości
i kierunku wiatru, różnicy temperatur
itp.) Stosując wentylację grawitacyjną, nie mamy żadnego wpływu na jej
działanie, czasami wręcz zastanawiamy się, czemu z kratki wentylacyjnej
dmucha zimne powietrze. Stosując noTechnika
woczesne, szczelne okna wydaje nam
się, że oszczędzamy na ogrzewaniu.
W rzeczywistości szczelne okna zaburzają wentylację grawitacyjną, której
brak oznacza niższe koszty ogrzewania, ale też problemy. Przy zbyt małej wentylacji zmniejsza się ilość tlenu
w powietrzu, a rośnie ilość dwutlenku węgla i innych zanieczyszczeń
wydzielających się z materiałów budowlanych, mebli i elementów wyposażenia wnętrz (kleje, impregnaty itp.).
Skutkiem czego z reguły jest złe samopoczucie domowników, pojawienie się wilgoci na powierzchni ścian,
a z czasem nawet pleśni. W efekcie
w nowym domu panuje gorszy mikroklimat niż w starych budynkach
z nieszczelną stolarką.
Czy nie szkoda nam zdrowia
własnego i naszych bliskich?
– z pomocą przychodzi Wolf GmbH
Właśnie tych problemów unikniemy
przy zastosowaniu wentylacji mechanicznej. Powietrze świeże jest
nawiewane do pokoi i sypialni, a usu-
Rekuperacja to odzysk ciepła z powietrza
usuwanego z domu do świeżego, nawiewanego do pomieszczeń. Rekuperatorem powszechnie nazywa się centralę
wentylacyjną zbudowaną z filtrów powietrza, wentylatorów – wywiewnego
i nawiewnego oraz wymiennika ciepła,
w którym powietrze dopływające do
domu ogrzewa się, odbierając ciepło z powietrza wywiewanego. Strumienie powietrza oczywiście nie mieszają się ze sobą.
wane z kuchni, łazienek, garderoby
czy pomieszczeń gospodarczych. Nasza instalacja pracuje z określoną wydajnością niezależnie od czynników
zewnętrznych. Jeżeli dodatkowo instalację wyposażymy w rekuperator, nie
będziemy musieli podgrzewać powietrza od temperatury zewnętrznej np.
-10°C do +21°C w pokojach. Powietrze
nawiewane będzie miało temperaturę
około +15°C. Tak, tyle ciepła możemy
odzyskać na płytowym, przeciwprądowym wymienniku ciepła w centralach
typu CWL firmy Wolf GmbH. Centrale
CWL to nie tylko oszczędności na kosztach ogrzewania w okresie zimowym,
to komfort przez cały rok. Nawiewane powietrze jest filtrowane, dla alergików poleca się opcjonalnie filtr klasy
F6, który zatrzymuje nie tylko kurz, ale
również pyłki.
Jak już pisałem, w okresie zimowym
temperatura powietrza nawiewanego to około +15°C (opcjonalna nagrzewnica wtórna może dogrzewać
powietrze do temperatury zadanej
np. +20°), w okresie letnich upałów
27
Zeitung
1
2
N r 3 [ 7 / 2 01 2 ]
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Wywiew z pomieszczeń
Powietrze zewnętrzne
Powietrze wyrzucane
Nawiew do pomieszczeń
Filtr powietrza wylotowego
Wentylator nawiewny
Krzyżowy wymiennik ciepła
Panel regulacyjny
Filtr powietrza zewnętrznego
Wentylator wywiewny
Przedział kondensatu
Schemat budowy centrali rekuperacyjnej Wolf CWL 180-400.
na wymienniku „odzyskujemy chłód”
z powietrza wywiewanego z domu,
powietrze świeże obniża swoją temperaturę na wymienniku ciepła. Na tym
jednak nie koniec korzyści. Centrala
CWL może być wyposażona w automatycznie sterowany by-pass, który
w chłodniejsze, letnie noce przepuszcza powietrze świeże z pominięciem
wymiennika ciepła – wychładzając
budynek w okresie nocnym. Jeżeli na
etapie budowy inwestor zdecyduje się
na wykonanie gruntowego wymiennika ciepła dla powietrza doprowadzanego do domu poprzez centralę
CWL, to uzyskamy dodatkowe korzyści: w okresie letnim powietrze świeże z temperatury +32°C schładza się
(od +18 do +22°C w zależności od
typu wymiennika gruntowego) oraz
ulega odwilżeniu. Przy dobrze docieplonym budynku klimatyzacja w wielu
przypadkach nie będzie już potrzebna!
Płytowy przeciwprądowy wymiennik ciepła
w centralach CWL wykonany z tworzywa
PET o sprawności do 95%.
28
Centrala CWL wyposażona jest w sterownik z programatorem tygodniowym
– bardzo przyjazny i prosty w obsłudze
dla użytkownika. Dzięki niemu możemy
zaprogramować pracę urządzenia o odpowiedniej wydajności (3 biegi) w określonym czasie – zależnym od naszego
trybu życia (praca, pobyt w domu, noc).
Możemy też przejść na pracę manualną sterowania bez konieczności przeprogramowania sterownika.
Koszty zastosowania rekuperacji
Na etapie budowy domu, porównując
tylko systemy wentylacyjne, wentylacja nawiewno-wywiewna z rekuperatorem jest droższa niż grawitacyjna.
W bilansie kosztów budowy nie jest
to już tak jednoznaczne. Stosując rekuperację oszczędzamy około 2-3 kW
ciepła potrzebne na ogrzanie powietrza wentylacyjnego. Konieczne będzie
tylko dogrzanie powietrza o około 6°C
(zapotrzebowanie ciepła dla wentylacji 0,5-0,8 kW zamiast 2,5-3,8 kW).
Możemy zatem zastosować mniejsze
źródło ciepła, np. pompę ciepła o wydajności mniejszej o 2-3 kW, a to koszt
mniejszy o 5-8 tysięcy złotych. Stosując rekuperację, nie potrzebujemy
kominów jak dla wentylacji grawitacyjnej – oszczędności na kominach to ok.
1,5-3 tysięcy złotych. Wykonując gruntowy wymiennik ciepła, możemy zrezygnować z nagrzewnicy wstępnej,
zabezpieczającej rekuperator przed
szronieniem i dodatkowo zapewnić
sobie komfort w lecie bez klimatyzacji,
a to już koszt inwestycji powyżej
10 tysięcy złotych. Oczywiście oszczędzając, nie mamy w planie klimatyzacji w domu, ale kto wie czy kiedyś nie
zmienimy zdania. Przyjmując jednak
do naszych wyliczeń również komfort
i oszczędność na rezygnacji z klimatyzacji na rzecz gruntowego wymiennika ciepła, to na etapie inwestycji nasze
oszczędności mogą wynieść łącznie
około 16,5 - 21 tysięcy złotych. Kalkulację należy oczywiście przeprowadzić
każdorazowo dla danego domu i przyjętych rozwiązań technicznych.
Pozostałe oszczędności to koszty
eksploatacyjne. Będą się one różniły
w zależności od źródła ciepła: czym
droższy koszt ogrzewania, tym większa
oszczędność na eksploatacji. Popatrzmy na to z perspektywy budowy nowego domu. W domu dobrze docieplonym,
ze szczelnymi oknami – udział procentowy strat ciepła przez wentylację grawitacyjną do całkowitych strat ciepła
budynku to około 30-40%. Stosując
rekuperację, udział ten wyniesie 7-13%.
Różnica 23-27%, to nasza oszczędność w kosztach ogrzewania. Zakładając
roczny koszt ogrzewania domu 150 m2
na poziomie 3 tysięcy złotych (stosując
gruntową pompę ciepła typu BWS firmy Wolf GmbH) nasza roczna oszczędność wyniesie około 700 złotych. Jeżeli
roczne koszty będą większe, (np. kocioł
gazowy lub olejowy), nasze oszczędności również wzrosną.
Wielu inwestorów rezygnuje z zastosowania rekuperacji. Niestety jest to, jak się
później okazuje, tylko pozorna oszczędność. Ostatnio rozmawiałem z inwestorem, który mając już doświadczenie, jak
taki układ pracuje – rozważał nie, czy
zastosować rekuperację, a jakiej wydajności rekuperator dobrać do współpracy
z wymiennikiem gruntowym.
Mam nadzieję, że przybliżając temat
rekuperacji, wiele niezdecydowanych
osób zdecyduje się na to rozwiązanie
- bo naprawdę warto.
Technika
Zeitung
N r 3 [ 7 / 2 01 2 ]
Opracowanie: mgr Izabela Radtke
? :)
wilkiem
t
s
je
o
t
K
Majówka firmowa w Bieszczadach
po wielu zmianach, jakie w ostatnim roku miały miejsce w firmie Wolf Technika Grzewcza Sp. z o.o.,
nadszedł czas na podsumowanie naszych osiągnięć i przedstawienie planu na następne miesiące.
Gdzie najlepiej zorganizować takie spotkanie ? – oczywiście w górach. Niestety nie wszyscy
pracownicy mogli z nami „poleniuchować”, w końcu ktoś musi pracować... po kilkugodzinnej
podróży, w nieco okrojonym składzie znaleźliśmy się w samym sercu Bieszczad – Wetlinie.
Dzień 1
majówki zaczęliśmy od konferencji,
na której zostały podsumowane główne osiągnięcia firmy – przede wszystkim
nowa sieć sprzedaży Wolf Showroom
(WSR) oraz jej wsparcie poprzez Partnerów WSR. Omówiliśmy również akcje promocyjne dla kluczowych klientów
WSR, stworzenie Wolf Serwis Firmowy
(WSF), wprowadzenie nowych produktów do asortymentu oraz nowej rodziny urządzeń Rickenbacher. Korzystając
z okazji, przedstawiliśmy kolejne ważne projekty: akcję promocyjną dla Instalatorów „Wilki”, oklejanie samochodów
zgodnie z CI Wolf (Corporate Identity),
strony internetowe dla Salonów FimoRelacja
wych Wolf GmbH, a także obecność na
Facebooku i wiele innych, o których będziemy informować na bieżąco w kolejnych miesiącach.
Po „burzy mózgów” w części oficjalnej
nastąpiła dużo milsza część „integracyjna”, czyli ognisko i pieczenie kiełbasek przy zachodzącym słońcu oraz…
w strugach rzęsistego deszczu. Przemoczeni do suchej nitki wróciliśmy by
rozgrzać się gorącym grzańcem i osuszyć przy kominku.
zapowiadał się
jeszcze ciekawiej.
Wstaliśmy skoro świt, przed nami zdobywanie szczytu Smerek, więc ciepło
ubrani, z duszą na ramieniu ruszyliśmy
Dzień 2
w świat mgły i przygody. Już na samym
początku wiedzieliśmy, że nie będzie łatwo – śliskie skały i pełno błota, w dodatku im wyżej, tym gorsza widoczność,
a do tego złapał nas deszcz. Przemoczeni, ale szczęśliwi, wróciliśmy na kolację. Wczesnym wieczorem odbyło się
jeszcze szkolenie dla działu handlowego,
które zostało zwieńczone wspólną kolacją w lokalnej „knajpce” w Cisnej.
to był czas podsumowań, analiz...
i na nich właśnie minęło nam całe przedpołudnie. Po bardzo dobrym obiedzie,
nieco zmęczeni ale zadowoleni i pełni sił do pracy, wyruszyliśmy w drogę powrotną.
Dzień 3
29
Zeitung
N r 3 [ 7 / 2 01 2 ]
Serwis Firmowy Wolf GmbH
na „dorszach”
Świętując półrocze powstania Wolf Serwis Firmowy, postanowiliśmy zorganizować wyjazd „na dorsze” dla Serwisantów, którym jesteśmy szczególnie wdzięczni za dotychczasową współpracę
i zaangażowanie. Ze względu na wielkość jednostki mogliśmy zaprosić jedynie 12 osób, dlatego też wybranie szczęśliwej dwunastki był chyba najtrudniejszym momentem.
Opracowanie: mgr Izabela Radtke
30
Wczesnym popołudniem przyjechaliśmy do Władysławowa. Przywitała
nas piękna wiosenna pogoda i lekki
wiatr niosący morską bryzę. Po zakwaterowaniu, udaliśmy się na kolację – w planach była „uczta rybna”
w jednej z najlepszych smażalni w
mieście. Zajadając zupę rybną, zagryzając dorszem, halibutem, okoniem,
sandaczem i łososiem, podgryzając
rybki wędzone, w oleju, w śmietanie...
omawialiśmy dotychczasowe zmiany
w strukturze serwisu oraz plany rozwoju firmy, a wraz z nimi Serwisu FirRelacja
Zeitung
N r 3 [ 7 / 2 01 2 ]
i nie tylko...
mowego Wolf GmbH. Biesiadowanie
skończyło się dosyć szybko, ponieważ następnego dnia czekało na nas
nie lada wyzwanie – połów dorszy na
otwartym morzu.
Pobudkę zaplanowaliśmy na godzinę 6,
szybkie śniadanie i biegiem do portu, w myśl idei „wcześniej wypłyniemy
- więcej złowimy”. Im bliżej portu, tym
wiatr był silniejszy, a w prognozach
– zapowiedzi 5-6 stopni w skali Beauforta. Przy 5 B, jednostki wędkarskie
wypływają ale przy 6-ciu stopniach
– Bosmanat portu zwykle zakazuje
Relacja
wypływu, więc trzymaliśmy kciuki. Po
niespełna godzinnych oczekiwaniach
na jednostce, usłyszeliśmy „6 stopni
i ciągle rośnie, ale jutro ma być około 3”.
A więc powrót do hotelu i zmiana planów – dorsze musiały poczekać do jutra. Po krótkiej przerwie, pojechaliśmy
więc na obrzeża Władysławowa, aby
stoczyć wojnę – tym razem jeszcze
nie z dorszami... Ubrani w mundury,
uzbrojeni w załadowane kulkami do
paintballa karabiny, przeprowadziliśmy
3 bitwy. Kolejne godziny spędziliśmy
popijając piwo, strzelając ze śrutówek
do tarcz i „kaczuszek” oraz jeżdżąc na
Segway’u. Ukoronowaniem tak miłego dnia była wyśmienita kolacja
w pobliskiej karczmie.
W piątek powtórka z dnia poprzedniego, wczesna pobudka, szybkie śniadanie i biegiem do portu w myśl idei…
tylko, że tym razem wypłynęliśmy
i złowiliśmy! Niektórzy pełne siatki, inni symbolicznie – jedną rybkę.
Dumni i zmęczeni wróciliśmy do hotelu, a wrażenia z rejsu stały się głównym tematem rozmów, które trwały
do późnych godzin nocnych.
31
Opracowanie: mgr inż. Agnieszka Górka
Zeitung
Salon Firmowy
Wolf GmbH
w modrzewiowym
dworku...
Regionalna Inżynier Sprzedaży
Wolf Technika Grzewcza Sp z o.o.
– mgr inż. Agnieszka Górka, udała
się do jednego z największych
Dystrybutorów - Hurtowników
Wolf GmbH w województwie
świętokrzyskim – firmy KAROMA
w Końskich, której właścicielem
jest Pan Maciej Klusek. Niedawno
Pan Maciej zmienił siedzibę
firmy i obecnie mieści się ona
w zabytkowym XVIII-wiecznym,
modrzewiowym dworku. Mamy
przyjemność zaprezentować
krótką relację z tego spotkania.
Agnieszka Górka: Witam Panie Macieju, jak długo Pana firma działa
na rynku techniki grzewczej i jakim
doświadczeniem może się Pan pochwalić?
Maciej Klusek: Firmę założyłem
w 1997 roku. Minęło już więc 15 lat
działalności firmy w branży techniki
grzewczej. Generalnie swoje siły koncentruję na województwie świętokrzyskim.
AG: Jaki jest cel działań Pańskiej
firmy?
MK: Moim celem jest kompleksowa obsługa inwestycji. Mam tutaj
32
N r 3 [ 7 / 2 01 2 ]
na myśli usługi w zakresie montażu
instalacji grzewczych i sanitarnych,
usługi związane z uruchomieniem
urządzeń, kompleksowej obsługi serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. Głównie skupiamy się na
inwestycjach dotyczących małych
kotłowni, jednak posiadamy również
doświadczenie w zakresie obsługi kotłowni o dużej mocy.
nia technologiczne, charakteryzujące się innowacyjnością. Dodatkowo
urządzenia te pochodzą z Niemiec
i tam są produkowane. Montując ten
właśnie produkt jestem pewien, że
jest to trwałe urządzenie, precyzyjnie wykonane i bardzo dobrej jakości.
AG: Jak długo współpracuje Pan z firmą Wolf Technika Grzewcza Sp. z o.o.
i jak Pan ocenia tę współpracę?
AG: Co było powodem rozpoczęcia
współpracy z naszą firmą?
MK: Działamy razem już od 8 lat
i współpracuje mi się bardzo dobrze.
MK: Firma Wolf GmbH jest produ- Wspólnie wprowadzamy na rynek
centem bardzo dobrych urządzeń, świętokrzyski wiedzę dotyczącą firw których stosuje ciekawe rozwiąza- my Wolf GmbH oraz jej produktów.
Wywiad
N r 3 [ 7 / 2 01 2 ]
AG: Jakie produkty firmy Wolf GmbH
cieszą się największym uznaniem?
ekspozycję, dzięki temu klient będzie
miał możliwość lepszego poznania
MK: Rynek głównie chłonie kotły produktu jeszcze przed zakupem. Dokondensacyjne wiszące CGB. Moje brze wiem, że taka możliwość upewnia
doświadczenie wskazuje, że szcze- klienta, co do trafności zakupu.
gólnie dużą uwagę, klient zwraca AG: Na początku roku, w Pańskiej
na ścienne centrale kondensacyjne firmie został stworzony Salon Firz zasobnikiem warstwowym CGW. mowy Wolf GmbH. Jak Pan ocenia
Ekonomiczne i zintegrowane rozwią- tę inicjatywę?
zania cieszą się tutaj największym MK: Bardzo mi się podoba takie „wyjuznaniem.
ście naprzeciw” waszej firmy. Daje to
Zeitung
MK: Wolny czas poświęcam na intensywny sport. Jeżdżę na rowerze,
nartach i pływam.
AG: Dziękuję Panu za poświęcony
czas, czy chciałby Pan coś dodać?
MK: W najbliższym czasie planuję
dokończyć pracę związaną z adaptacją nowego lokalu. Będę organizował
uroczyste otwarcie, na które w szczególności zaproszę firmę Wolf Technika Grzewcza.
AG: Niedawno zmienił Pan lokal,
jaką przyszłość Pan wiąże z nowym
miejscem, a także z naszą firmą?
nam – dystrybutorom dobre narzę- AG. Dziękuję serdecznie i życzę
dzie reklamy. Kolejnym bardzo do- dalszych sukcesów handlowych.
brym pomysłem jest stworzenie stron
MK: Dziękuję.
internetowych
na rzecz właścicieli
MK: Powodem tych decyzji był rozwój
mojej działalności. Lokal, w którym znaj- showroomów.
KAROMA Technika Grzewcza
dujemy się obecnie jest zdecydowanie AG: Inwestycja związana z nowym
ul. Partyzantów 12, Końskie
większy od poprzedniego. Daje to moż- lokalem i promocja produktów fir- tel./fax: 41 372 39 79
liwość zaprezentowania większej gamy my Wolf GmbH na pewno zajmu- kom. 506 155 007
www.karoma.pl
produktów. W przyszłości chciałbym je Panu dużo czasu. W jaki sposób
www.karoma.salon-wolf.pl
stworzyć w swoim lokalu „pracującą” spędza Pan czas wolny?
Wywiad
33
Zeitung
N r 3 [ 7 / 2 01 2 ]
Ekologiczny Salon Firmowy Wolf GmbH
22 grudnia 2011 r. miało miejsce uroczyste otwarcie „Ekosalonu” firmy 2 SUN – salonu ekologicznych urządzeń techniki grzewczej, wentylacyjnej, klimatyzacyjnej i oświetleniowej, który jest zarazem Salonem Firmowym Wolf GmbH. Uczestnicy otwarcia
mieli okazję, jako pierwsi zapoznać się z nową ofertą 2 SUN, obejrzeć ekspozycję urządzeń techniki grzewczej firmy Wolf GmbH
oraz lamp solarnych. Większość Gości była zaskoczona tempem oraz rozmachem, z jakim przygotowano lokal i nie kryła słów uznania pod naszym adresem Z kolei my nie ukrywaliśmy dumy, z jaką patrzyliśmy na nasze dzieło. Mamy nadzieję, że „Ekosalon” stanie się ulubionym miejscem dla osób i firm poszukujących ekologicznych rozwiązań grzewczych czy oświetleniowych.
Rozmowę z Panem Markiem Łajkowskim, komandytariuszem firmy 2 SUN, przeprowadził Regionalny Inżynier Sprzedaży Wolf
Technika Grzewcza Sp. z o.o. – inż. Jarosław Szysler.
biorczości „Starter”. Czy to również
zbieg okoliczności?
J Sz: Czy „Ekosalon”, to nazwa Salonu Firmowego Wolf GmbH?
M Ł: W ostatnim kwartale roku 2011
przenieśliśmy naszą siedzibę do „Startera”. Okazało się, że w budynku były jeszcze dostępne pomieszczenia komercyjne
na wynajem. Przekonaliśmy Zarząd Inkubatora, że utworzenie „Ekosalonu”
z urządzeniami firmy Wolfa doskonale wpisałoby się w ogólną misję wspierania młodych przedsiębiorstw, a także
szerzyłoby pozytywny trend ochrony
środowiska. Cieszymy się z tej decyzji, ponieważ znajdujący się w centrum
miasta Inkubator to miejsce pracy wieJ Sz: Nowy salon mieści się w budyn- lu ambitnych ludzi oraz szeroko pojętych
ku Gdańskiego Inkubatora Przedsię- wydarzeń społeczno-biznesowych.
M Ł: Zgadza się. Zdecydowaliśmy się
na wprowadzenie marki „Ekosalon”,
której przekaz naszym zdaniem jest
prosty i klarowny. Pierwszy jej człon
podkreśla prowadzenie naszych działań w zgodzie ze środowiskiem i budzi
pozytywne skojarzenia. Druga część
wskazuje na ciepłą atmosferę, wygodę i wpisuje się w ogólny trend Salonów Firmowych Wolf GmbH.
Opracowanie: inż. Jarosław Szysler
Jarosław Szysler: Skąd pomysł na
Salon Firmowy Wolf GmbH?
34
Marek Łajkowski: Jesteśmy młodą
firmą działającą w branży energii odnawialnych i pokrewnych, która kieruje swoją ofertę przede wszystkim
do odbiorców detalicznych i instalatorów. Uznaliśmy, że oparcie się o firmę i wysokiej jakości urządzenia Wolf
GmbH, pozwoli na wzmocnienie pozycji na rynku i potwierdzi profesjonalizm
świadczonych usług. Cała reszta była
dziełem przypadku, a może po prostu
byliśmy we właściwym miejscu, o właściwym czasie.
J Sz: Jak to się stało, że prowadzicie razem z synem firmę, w której
szefem, faktycznie jest syn?
M Ł: Nie jest to nic wyjątkowego,
przynajmniej na świecie. W Polsce też
Wywiad
N r 3 [ 7 / 2 01 2 ]
zacyjną lub wentylacyjną w zdalny
system do wizualizacji i monitorowania. Wystarczy komputer z dostępem do internetu, aby nasi klienci
lub serwisanci mogli kontrolować
pracę instalacji. Poza tym korzystamy z usług fachowców z dużym doświadczeniem, którzy pod naszym
okiem wykonują prace instalatorskie. Można powiedzieć, że jesteśmy
w pewnym sensie integratorem prac
J Sz: Wydaje się, że trafiliście w dzie- instalatorskich, gdyż współpracujemy
siątkę łącząc technikę grzewczą z hydraulikami, budowlańcami, elekz ekologią. Co jeszcze Was wyróżnia? trykami, automatykami, programistami, projektantami, menedżerami
M Ł: W myśl zasady „wyróżniaj się,
projektów czy finansistami. I z każdym
albo zgiń” od początku założyliśmy
z nich umiemy się porozumieć. Są też
kilka istotnych elementów w stratedziały techniki grzewczej, w których
gii, które miały nas wyróżniać na tle
czujemy się ekspertami, jak np. instakonkurencji. Przede wszystkim nie
lacje solarne. W portfolio firmy Wolf,
wykonujemy zleceń, które miałyby
technika solarna zajmuje bardzo ważprzynieść ujemny skutek ekologiczny
ne miejsce, przecież niektóre kolektory
dla środowiska naturalnego. ZachęWolfa uchodzą za referencyjne.
camy naszych klientów do nowoczesnych rozwiązań proekologicznych, J Sz: Czy to skłoniło Panów do współwspierając ich jednocześnie w pro- pracy z naszą firmą Wolf?
cesie pozyskania dofinansowania lub M Ł: Zarówno cały asortyment prokredytowania, jeżeli jest taka możli- duktów, jak i najważniejsze dla nawość. Zresztą doradztwo finansowe szych klientów: wysoka jakość oraz
jest usługą wyróżniającą nas na ryn- standard oferowanych przez firmę
ku – nasi klienci doceniają możliwość
zarówno przygotowania od strony finansowej, jak i realizacji inwestycji
przez jedną firmę.
często się zdarza, że syn w pewnym
momencie przejmuje władzę w firmie po ojcu. Oczywiście, rzadziej ojciec z synem zakłada firmę, w której
to syn jest szefem. W naszym przypadku dokonaliśmy od razu podziału
obowiązków i odpowiedzialności. Finansami zajmuje się Adam, ja zajmuję się działalnością operacyjną. Zatem
to on trzyma kasę, a tym samym odpowiada za firmę.
Zeitung
Wolf GmbH urządzeń. Adresując swoją ofertę do wymagających klientów,
musieliśmy postawić na firmę, która
stawia na jakość i najlepsze technologie. Wolf idealnie wpasowuje się w naszą strategię, w której niezawodność
oraz efektywność proponowanych
rozwiązań ma być naszym znakiem
rozpoznawczym. Uważamy, że z czasem coraz większa część klientów
przy wyborze oferty będzie kierowała
się jakością, a nie tylko ceną. Już teraz
jesteśmy świadkami rosnącego sprzeciwu wobec stosowania ceny jako jedynego kryterium przy wyborze oferty
w przetargach publicznych. Naszym
zdaniem, taki kierunek zmian w świadomości klientów, dobrze rokuje dla firmy Wolf i jej partnerów biznesowych.
J Sz: Dziękuję za poświęcony czas
i życzę powodzenia.
2 SUN Spółka Komandytowa
80-386 Gdańsk, ul. Lęborska 3 B
tel. +48 58 343 22 22
fax. +48 58 343 22 20
e-mail: [email protected]
www.2sun.pl
www.ekosalon.wolf-salon.pl
J Sz: Ale czy to wystarczy, aby
przekonać klienta? Nie jesteście
przecież firmą z długoletnim stażem w technice grzewczej.
M Ł: Czasami odnoszę wrażenie, że
to zaleta. Firmy z dużym doświadczeniem często podchodzą do klientów
sztampowo, proponują szablonowe
oferty. My tymczasem, proponujemy najnowsze rozwiązania, z zastosowaniem nowoczesnych systemów
automatyki. Wyraźnie czujemy na
tym polu przewagę konkurencyjną.
Dla wymagających klientów jesteśmy
Na ceremonii otwarcia obecni byli przedstawiciele firmy Wolf Technika Grzewcza Sp. z o.o.
w stanie wyposażyć dowolną in- na czele z Dyrektorem Generalnym Leo Stysiem, instalatorzy, przedstawiciele firm współstalację grzewczą, solarną, klimaty- pracujących z 2 SUN oraz liczna rzesza Klientów, a także Przyjaciół firmy 2 SUN.
Wywiad
35
Zeitung
N r 3 [ 7 / 2 01 2 ]
Hospicjum w Giżycku
(płaskie kolektory słoneczne Wolf CFK-1)
wykonanie i opieka: firma TUREK, Tomasz Turczyński
Wybrane realizacje instalacji grzewczych w Polsce
z wykorzystaniem urządzeń Wolf GmbH
F
irma Wolf GmbH to kompleksowy
dostawca profesjonalnych systemów grzewczych, solarnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Firma
Wolf GmbH jest obecna na całym
świecie, jednak w swej produkcji nie
robi rozróżnienia na rynki, na które
dane urządzenia mają trafić. Wolf
nie wartościuje klientów ze względu
na długość i szerokość geograficzną,
dlatego w każdym zakątku świata, wszystkie oferowane produkty
i usługi mają tą samą najwyższą
jakość „made in Germany” i są produkowane w tych samych fabrykach
w Mainburgu w Niemczech.
36
O
znacza to, że ten sam produkt,
o dokładnie takim samym standardzie wyposażenia i jakości, jest
dedykowany zarówno na rynek niemiecki, jak i każdy inny – w tym polski. W końcowej fazie produkcji jedynie
do opakowania wkładana jest instrukcja w odpowiednim języku, a karton
otrzymuje oznakowania świadczące
o kraju przeznaczenia. Między innymi
dlatego urządzenia Wolf GmbH cieszą się od lat bardzo dużym uznaniem,
o czym świadczy niezliczona ilość instalacji grzewczych, solarnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, na całym
świecie oraz w Polsce.
W
zeszłorocznym numerze magazynu techniki grzewczej, wentylacyjnej i klimatyzacyjnej „Wolf Zeitung”
zaprezentowaliśmy wybrane obiekty w różnych krajach świata korzystające z urządzeń firmy Wolf GmbH.
Nadszedł czas, abyśmy przedstawili realizacje instalacji grzewczych
w Polsce z wykorzystaniem urządzeń najwyższej jakości „made in
Germany”, produkowanych w bawarskim Mainburu. Dlatego z bardzo
długiej listy miejsc i obiektów, w których obecne są urządzenia firmy Wolf
GmbH, z przyjemnością przedstawiamy kilka z nich.
Prezentacja
Zeitung
N r 3 [ 7 / 2 01 2 ]
Top Hotel w Nowym Dworze Mazowieckim
(kaskada 2 kotłów Wolf CGB-100)
wykonanie i opieka: firma TUREK, Tomasz Turczyński
Pensjonat w Lądku Zdroju
(kaskada 2 kotłów Wolf CGB-100)
wykonanie i opieka: firma CEMAR, Wojciech Szymanowski
2 niskotemperaturowe kotły Wolf MKS (420 kW)
wykonanie: firma ZRO, Stanisław Repiński
okablowanie i uruchomienie: firma EKO-SERWIS, Leszek Smukała
Gimnazium w Nasielsku
(płaskie kolektory słoneczne Wolf F-3)
wykonanie i opieka: firma TUREK, Tomasz Turczyński
Kaskada 5 kotłów kondensacyjnych Wolf MGK
wykonanie i uruchomienie: F.H.U. A-M, Adam Mucha
nadzór nad uruchomieniem: Kierownik Serwisu Wolf Technika Grzewcza Jacek Woropaj
Kaskada 2 kondensacyjnych kotłów olejowych Wolf COB
z zasobnikiem buforowym c.o. Wolf BSP
wykonanie: firma KELWIN SERWIS, Piotr Kwiatkowski
okablowanie i uruchomienie: firma EKO-SERWIS, Leszek Smukała
Prezentacja
Zgromadzenie Zakonne Sióstr Sercanek
(kondensacyjny kocioł Wolf MGK z zasobnikiem SEM 1-300)
wykonanie i opieka: firma Olbud, Leszek Oszywa
37
Made in Germany
Struktura organizacyjna
Dyrektor Generalny
mgr Leo Styś
kom. +48 516 107 934
[email protected]
prokurent
Dyrektor zarządzający
mgr Piotr Pankowski
kom. +48 663 838 338
[email protected]
Regionalni Inżynierowie Sprzedaży
(patrz na następnej stronie)
Kierownik Marketingu
mgr Izabela Radtke
tel. +48 22 720 69 30
kom. +48 509 782 883
[email protected]
Kierownik Działu Sprzedaży
Edyta Fras
tel. +48 22 720 69 04
kom. +48 664 949 715
[email protected]
Specjalista ds. Sprzedaży
Zbigniew Gorzkowski
tel. +48 22 720 69 05
kom. +48 664 949 719
[email protected]
Dyrektor ds. Finansów i HR
mgr Anna Wilner
tel. +48 22 720 69 44
kom. +48 603 095 509
[email protected]
Kierownik Działu Technicznego
mgr inż. Andrzej Karpiński
tel. +48 22 720 69 31
kom. +48 605 284 660
[email protected]
Kierownik Logistyki
i Obsługi Magazynowej
Piotr Bartnicki
kom. +48 664 949 716
[email protected]
Samodzielna Księgowa
mgr Barbara Dudzińska
tel. +48 22 720 69 40
kom. +48 664 949 727
b.dudziń[email protected]
Kierownik Serwisu
Jacek Woropaj
tel. +48 22 720 69 34
kom. +48 603 652 132
[email protected]
Obsługa Magazynowa
Tomasz Wyleziński
tel. +48 22 720 69 01 wew. 117
[email protected]
Młodszy Kontroler Finansowy
mgr Małgorzata Błaszkowska
tel. +48 22 720 69 41
kom. +48 664 949 741
[email protected]
Doradca Techniczny
Piotr Wasiak
tel. +48 22 720 69 33
kom. +48 601 838 138
[email protected]
Wolf - Technika Grzewcza Sp. z o. o.
Sokołów, ul. Sokołowska 36 • 05-806 Komorów k. Warszawy
tel. +48 22 720 69 01 • fax: +48 22 720 69 02
e-mail: [email protected] • www.wolf-heiztechnik.pl
Obsługa Magazynowa
Mariusz Trepkowski
tel. +48 22 720 69 01 wew. 117
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Regionalni Inżynierowie Sprzedaży
3
8
6
1
5
7
2
4
9
1
2
3
4
5
Tomasz Ledzion
woj. mazowieckie, podlaskie
kom. 603 652 092
[email protected]
mgr Bartłomiej Białowicz
woj. dolnośląskie, opolskie, śląskie
kom. 664 949 729
[email protected]
inż. Jarosław Szysler
woj. kujawsko-pomorskie, pomorskie,
warmińsko-mazurskie
kom. 605 783 872 • [email protected]
mgr inż. Mariusz Frączek
Dyrektor Techniczny ds. Kluczowych Klientów
woj. lubelskie, małopolskie, podkarpackie
kom. 667 626 166 • [email protected]
Marcin Witt
woj. wielkopolskie
kom. 664 949 718
[email protected]
6
7
8
9
Eugeniusz Suteniec
woj. zachodniopomorskie, lubuskie
kom. 601 274 724
[email protected]wolf-heiztechnik.pl
mgr inż. Agnieszka Górka
woj. łódzkie, świętokrzyskie
kom. 517 104 871
[email protected]
mgr inż. piotr Kuczko
Specjalista ds. pomp Ciepła
kom. 509 791 604
[email protected]
mgr inż. Grzegorz Kitliński
Kierownik Działu Techniki Klimatyzacyjnej
kom. 517 104 872
[email protected]
Technika grzewcza, solarna, wentylacyjna i klimatyzacyjna
Kompleksowa
oferta
www.wolf-heiztechnik.pl
Download