Uploaded by lks.jedrasek

12 kroków procesu wyznaczania celów

advertisement
12
1
KROKÓW
KROKÓW PROCESU
PROCESU
WYZNACZANIA
WYZNACZANIA CELÓW
CELÓW
Zdecyduj, czego dokładnie chcesz w każdym
kluczowym obszarze swojego życia.
Zacznij od wizji ideału. Wyobraź sobie, że nie ma żadnych
ograniczeń, możesz być kim chcesz, mieć co chcesz, robić
co chcesz. Wyobraź sobie, że masz czas i pieniądze, przyjaciół, kontakty, wykształcenie i doświad- czenie – wszystko czego Ci potrzeba, aby osiągnąć każdy cel, jaki tylko
sobie wyznaczysz:
Wyobraź sobie, że możesz machnąć czarodziejską różdżką
i sprawić, aby twoje życie było idealne w każdym z czterech kluczowych obszarów twojego życia. Jeżeli twoje
życie miałoby być idealne w każdym obszarze, jak by
wyglądało?
1. Zarobki – jak dużo chcesz zarobić w tym, następnym i pięciu kolejnych latach – licząc od dzisiaj?
2. Rodzina – jaki styl życia chciałbyś stworzyć dla
siebie i swojej rodziny?
3. Zdrowie – czym różniłoby się twoje zdrowie od
obecnego w twoim idealnym życiu?
4. Wartość majątku netto – jak dużo chcesz
zaoszczędzić i zgromadzić w czasie swojego
życia zawodowego?
Metoda trzech celów – w mniej niż 30 sekund, zapisz
trzy najważniejsze dla Ciebie cele w życiu. Zrób to teraz,
01
© 2012 Brian Tracy International Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Powielanie tresci lub jej czesci w jakiejkolwiek formie i w jakimkolwiek celu
jest zabronione bez pisemnej zgody Brian Tracy International Sp. z o.o.
od razu je zapisz. Niezależnie od twoich odpowiedzi na
metodę „szybkiej listy”, te trzy cele, które zapisałeś,
stanowią prawdopodobnie dokładny obraz tego, co
tak naprawdę chcesz osiągnąć w swoim życiu.
2
Zapisz to.
Twoje cele muszą zostać zapisane. Muszą być jasne,
konkretne, szczegółowe i wymierne. Musisz je tak zapisać, jakbyś z wielkiej odległości wydawał polecenie
jakiejś fabryce na wyprodukowanie twoich celów. Niech
twój opis będzie jasny i szczegółowy w każdej kwestii.
Tylko 3% dorosłych spisało sobie swoje cele i to dla nich
pracują pozostali.
3
Ustal nieprzekraczalny termin realizacji.
Twoja podświadomość używa tego terminu jako „sytemu
wymuszającego”, aby świadomie i nieświadomie kierować
cię zgodnie z planem ku twoim celom. Jeśli twój cel
wymaga długiego czasu realizacji, określ kroki pośrednie
wraz z ich terminami realizacji. Jeżeli chcesz osiągnąć
niezależność finansową, możesz wyznaczyć sobie cel na
10–20 lat, a następnie podzielić go na mniejsze, rok po
roku, tak aby wiedzieć, jak dużo musisz zaoszczędzić
i zainwestować każdego roku.
Jeżeli z jakichś powodów nie osiągniesz celu w wyznaczonym terminie, ustal po prostu nowy termin. Nie ma
wyśrubowanych celów, są tylko wyśrubowane terminy
realizacji.
02
© 2012 Brian Tracy International Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Powielanie tresci lub jej czesci w jakiejkolwiek formie i w jakimkolwiek celu
jest zabronione bez pisemnej zgody Brian Tracy International Sp. z o.o.
4
Określ przeszkody, które będziesz musiał pokonać,
aby osiągnąć swój cel. Dlaczego do tej pory nie
zrealizowałeś swojego celu?
Teoria ograniczeń – Zawsze znajdzie się jeden czynnik
ograniczający, który ustala szybkość osiągania określonego
celu. Co jest tym czynnikiem w twoim przypadku?
Reguła 80/20 ma zastosowanie do ograniczeń. Aż 80%
powodów, które powstrzymują Cię przed osiągnięciem
twojego celu znajduje się w Tobie. Może to być brak
umiejętności, jakości lub odpowiedniej wiedzy. Tylko
20% spośród powodów, które powstrzymują Cię przed
osiągnięciem twojego celu, pochodzą z zewnątrz.
Zawsze zaczynaj od siebie.
5
Określ wiedzę, informacje i umiejętności, jakie
musisz zdobyć, aby osiągnąć swój cel.
Przede wszystkim określ umiejętności, jakie będziesz
musiał rozwinąć, by być pośród 10% najlepszych
w swojej dziedzinie.
Największe odkrycie: Najsłabsza z twoich kluczowych
umiejętności określa wysokość twojego przychodu i sukcesu. Możesz zrobić duży postęp, jeśli zaczniesz pracować nad tą umiejętnością, która powstrzymuje Cię
bardziej niż inne.
Kluczowe pytanie: „Jaka jedna cecha, rozwijana
w sposób doskonały, miałaby największy pozytywny
wpływ na twoje życie?”
Jaka jedna umiejętność, rozwijana systematycznie
w sposób doskonały, pomogłaby Tobie najbardziej
03
© 2012 Brian Tracy International Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Powielanie tresci lub jej czesci w jakiejkolwiek formie i w jakimkolwiek celu
jest zabronione bez pisemnej zgody Brian Tracy International Sp. z o.o.
w osiągnięciu najważniejszego z twoich celów? Zapisz tę
cechę i stwórz plan pracy nad nią każdego dnia.
6
Zidentyfikuj ludzi, których pomoc i współpraca
będzie niezbędna do osiągnięcia twojego celu.
Stwórz listę, będącą spisem osób, z którymi będziesz
musiał pracować albo których będzie trzeba unikać,
aby osiągnąć swój cel. Zacznij od tych członków rodziny,
których współpracy i wsparcia będziesz potrzebował.
Umieść na liście także swojego szefa, współpracowników
i podwładnych. Zapisz zwłaszcza klientów, których wsparcia będziesz potrzebował, aby sprzedać ilość produktów
lub usług wystarczającą do uzyskania tylu pieniędzy, ile
potrzebujesz.
Kiedy już zidentyfikujesz najważniejszych ludzi, których
pomocy będziesz potrzebował, zadaj sobie pytanie:
„Co oni z tego będą mieli?” Nastaw się bardziej na
dawanie niż branie.
Aby osiągnąć znaczące sukcesy, konieczna będzie pomoc
i wsparcie wielu ludzi. Jedna ważna osoba pojawiająca się
we właściwym czasie i miejscu w twoim życiu może wiele
zmienić. Ludzie największego sukcesu to Ci, którzy budują
i utrzymują znajomości z innymi ludzi, którym mogą
pomóc i którzy mogą pomóc im w zamian.
7
04
Zrób listę wszystkiego, co będziesz musiał zrobić,
aby osiągnąć swój cel.
Umieść na niej zarówno przeszkody, jakie będziesz musiał
pokonać, jak i wiedzę, umiejętności, które będziesz musiał
zdobyć oraz ludzi, których współpracy będziesz potrzebował. Zapisz każdy krok, o którym wiesz, że będziesz
© 2012 Brian Tracy International Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Powielanie tresci lub jej czesci w jakiejkolwiek formie i w jakimkolwiek celu
jest zabronione bez pisemnej zgody Brian Tracy International Sp. z o.o.
musiał go wykonać, aby ostatecznie osiągnąć swój cel.
Kiedy pojawią się nowe kwestie, dodawaj je do listy tak
długo, aż będzie ona kompletna.
Kiedy już stworzysz listę wszystkich rzeczy, których
będziesz potrzebował do osiągnięcia celu, zaczniesz
zauważać, że jego osiągnięcie, jest dużo bardziej realne
niż Ci się wcześniej wydawało. „Nawet najdłuższa podróż
zaczyna się od jednego kroku”. Możesz zbudować największy mur na świecie układając jedną cegłę za drugą.
8
Stwórz plan na podstawie swojej listy.
Poukładaj kroki, które określiłeś wcześniej według
kolejności i priorytetu.
Kolejność – co musisz zrobić, zanim będziesz mógł
zrobić coś innego i jaki jest porządek tych czynności?
Priorytet – co jest ważniejsze a co jest mniej?
Zasada 80/20 mówi, że 80% wyników pochodzi z 20%
działań.
Zasada 20/80 mówi, że pierwsze 20% czasu, które
spędzisz na planowaniu i organizowaniu tego planu
będzie warte 80% czasu i wysiłku wymaganego do
osiągnięcia celu. Planowanie jest bardzo ważne.
9
05
Stwórz plan.
Uporządkuj swoją listę tak, aby powstała z niej sekwencja
kroków, które trzeba będzie przedsięwziąć od początku
do końca, aby osiągnąć cel.
© 2012 Brian Tracy International Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Powielanie tresci lub jej czesci w jakiejkolwiek formie i w jakimkolwiek celu
jest zabronione bez pisemnej zgody Brian Tracy International Sp. z o.o.
Kiedy masz już cel i plan, zwiększasz
prawdopodobieństwo osiągnięcia swoich celów
dziesięciokrotnie, o 1000%!
zaplanuj każdy dzień, tydzień i miesiąc z wyprzedzeniem,
zaplanuj każdy miesiąc na początku danego miesiąca,
zaplanuj każdy tydzień w poprzedzający go weekend,
zaplanuj każdy dzień w poprzedzający go wieczór.
Im bardziej uważny i dokładny jesteś podczas planowania
swoich działań, tym więcej osiągniesz w krótszym czasie.
Zasada jest taka, że każda minuta spędzona na planowaniu oszczędza 10 minut podczas wykonywania działań.
To oznacza, że osiągasz zwrot 1000% z inwestowania
swojego czasu w planowanie swoich dni, tygodni
i miesięcy z wyprzedzeniem.
10
Wybierz swój „numer jeden”, najważniejsze
zadanie na każdy dzień.
Ustal priorytety na swojej liście używając zasady 80/20.
Zadaj sobie pytanie: „Gdybym mógł zrobić tylko jedną
rzecz z listy, to która byłaby tą najważniejszą?” Postaw
cyfrę „1” przy czynności, którą wymieniłeś w odpowiedzi
na powyższe pytanie.
Następnie zapytaj siebie: „Gdybym mógł zrobić jeszcze
jedną rzecz z listy, to która z nich byłaby najlepszym
wykorzystaniem mojego czasu?” Następnie postaw cyfrę
„2” obok tej czynności.
Pytaj siebie dalej: „Dzięki której czynności z mojej listy najlepiej wykorzystma swój czas?” tak długo, aż będziesz
mieć siedem najważniejszych czynności, uporządko-
06
© 2012 Brian Tracy International Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Powielanie tresci lub jej czesci w jakiejkolwiek formie i w jakimkolwiek celu
jest zabronione bez pisemnej zgody Brian Tracy International Sp. z o.o.
wanych według kolejności i priorytetu.
A oto inne pytanie, które możesz sobie zadać: „Gdybym
mógł zrobić tylko jedną rzecz w ciągu całego dnia, która
z czynności wniosłaby największą wartość do mojej pracy
i to moich celów?”
Skupienie i koncentracja są kluczami do sukcesu.
Skupienie oznacza, że dokładnie wiesz co chcesz osiągnąć, a koncentracja wymaga poświęcenia się tylko tym
czynnościom, które przybliżają Cię do twojego celu.
11
Rozwijaj samodyscyplinę.
Kiedy już określisz, które zadanie jest tym najważniejszym,
postanów skoncentrować się z zaangażowaniem na tym
zadaniu, dopóki nie ukończysz go w 100%.
twoja zdolność do wybierania najważniejszych zadań
i praca nad nimi z zaangażowaniem i bez rozpraszania
się, podwoi i potroi twoją produktywność oraz jej jakość.
„Jednozadaniowość” jest jednym z najbardziej skutecznych technik zarządzania czasem. Oznacza ona zajmowanie się danym zadaniem, bez rozproszeń i pracę
nad nim, dopóki nie zostanie ukończone. Kiedy rozwiniesz umiejętność kończenia zadań, zarobisz dwa, trzy
a może pięć razy tyle co inni ludzie.
07
© 2012 Brian Tracy International Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Powielanie tresci lub jej czesci w jakiejkolwiek formie i w jakimkolwiek celu
jest zabronione bez pisemnej zgody Brian Tracy International Sp. z o.o.
12
Praktykuj wyobrażanie sobie osiągniętych celów.
Stwórz czyste, żywe, ekscytujące, emocjonalne obrazy
swoich celów tak jakby były one rzeczywistością.
Zobacz swój cel jako już osiągnięty. Wyobraź sobie
siebie cieszącego się z osiągniętego celu. Jeżeli jest to
samochód, wyobraź sobie siebie prowadzącego ten
samochód. Jeżeli to wakacje, wyobraź sobie siebie na
wakacjach. Jeśli to jest piękny dom, którego pragniesz,
zobacz siebie mieszkającego w pięknym domu.
Podczas wizualizacji, poświęć kilka chwil aby wywołać
emocje, jakie towarzyszyłyby osiągnięciu wyznaczonego
celu. Obraz jaki stworzysz w swoim umyśle w połączeniu
z emocjami ma ogromny wpływ na twoją podświadomość
i nadświadomość.
Wyobrażanie sobie osiągniętych celów jest prawdopodobnie najskuteczniejszą umiejętnością, która może
pomóc Ci w osiągnięciu twoich celów szybciej niż
kiedykolwiek wydawało Ci się to możliwe.
Kiedy łączysz jasno określone cele z wyobrażaniem sobie
ich i wywoływaniem emocji, uruchamiasz swoją nadświadomość. Wówczas rozwiązuje ona każdy problem na
drodze do twojego celu. twoja nadświadomość aktywizuje Prawo Przyciągania, dzięki któremu zaczyna się
przyciąganie do twojego życia ludzi, okoliczności, pomysłów i zasobów, które pomogą Ci osiągnąć twoje cele
jeszcze szybciej.
08
© 2012 Brian Tracy International Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Powielanie tresci lub jej czesci w jakiejkolwiek formie i w jakimkolwiek celu
jest zabronione bez pisemnej zgody Brian Tracy International Sp. z o.o.
ĆWICZENIE WYZNACZANIA CELÓW
KROK
1
Weź czystą kartę papieru i napisz słowo „Cele” na górze
kartki wraz z dzisiejszą datą.
Zdyscyplinuj się i napisz przynajmniej 10 celów, które
chciałbyś osiągnąć w następnym roku lub w dającej się
przewidzieć przyszłości.
Pisanie o każdym z celów zaczynaj od słowa „ja”. Tylko
Ty możesz używać słowa „ja”. Następnie dopisz do niego
resztę zdania z czasownikiem określającym czynność do
wykonania, który pełni rolę polecenia skierowanego do
twojej podświadomości przez świadomość.
Opisz każdy z celów w czasie teraźniejszym tak, jakby już
był osiągnięty. Jeśli twoim celem jest zarobienie określonej
ilości pieniędzy w danym roku, możesz napisać: „Ja zarabiam do końca tego roku tyle i tyle dolarów”.
Jeśli twoim celem jest kupno nowego samochodu, możesz
napisać: „Ja prowadzę taki a taki samochód wtedy i wtedy”.
Pamiętaj, aby zawsze zapisywać swoje cele w sposób
pozytywny. Zamiast napisać „Ja rzucę palenie”, możesz
napisać „Ja nie palę”.
Zawsze określaj swoje cele tak, jakby były już rzeczywistością, jakbyś już je osiągnął. To uaktywnia twoją
podświadomość i nadświadomość do zmiany otaczającej Cię rzeczywistości i staje się spójne z twoimi
wewnętrznymi poleceniami.
09
© 2012 Brian Tracy International Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Powielanie tresci lub jej czesci w jakiejkolwiek formie i w jakimkolwiek celu
jest zabronione bez pisemnej zgody Brian Tracy International Sp. z o.o.
KROK
2
Określ, co jest dla Ciebie najważniejszym zadaniem
w życiu. Kiedy już stworzysz listę 10 celów, zadaj sobie
pytanie: „Gdybym mógł za machnięciem czarodziejskiej
różdżki osiągnąć każdy cel w ciągu 24 godzin, który
z celów miałby największy pozytywny wpływ na moje
życie?”
Zakreśl cel, który wymieniłeś w odpowiedzi na powyższe
pytanie. Następnie przepisz ten cel umieszczając go na
górze czystej kartki papieru.
1. Zapisz go jasno i szczegółowo.
2. Określ termin realizacji tego celu i, jeśli to konieczne,
kilka terminów pośrednich.
3. Określ przeszkody, które będziesz musiał przezwyciężyć, aby osiągnąć swój cel; określ najważniejszą
spośród nich, czy to wewnętrzną czy zewnętrzną.
4. Określ wiedzę i umiejętności, które będą Ci potrzebne, aby osiągnąć ten cel, określ także najważniejszą
umiejętność, którą będziesz musiał opanować
w sposób doskonały.
5. Określ osoby, których pomoc i współpraca będą Ci
potrzebne i zastanów się, co możesz zrobić, żeby
na ich pomoc zasłużyć.
6. Stwórz listę wszystkiego, co będzie Ci potrzebne do
osiągnięcia twojego celu. Gdy przyjdą Ci do głowy
nowe rzeczy, dopisz je do tej listy.
7. Uszereguj elementy listy według kolejności i priorytetu, określając co musisz zrobić najpierw i co
jest najważniejsze.
8. Stwórz plan poprzez utworzenie listy kroków, od
pierwszego do ostatniego, i postanów realizować
ten plan każdego dnia.
10
© 2012 Brian Tracy International Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Powielanie tresci lub jej czesci w jakiejkolwiek formie i w jakimkolwiek celu
jest zabronione bez pisemnej zgody Brian Tracy International Sp. z o.o.
9. Planuj swój cel poprzez określenie czynności, które
będziesz musiał wykonać w ciągu dnia, tygodnia,
miesiąca; twórz ten plan z wyprzedzeniem.
10. Dodaj priorytety do swojej listy i określ najważniejszą
rzecz, którą możesz zrobić każdego dnia, aby jak
najszybciej zbliżać się do wyznaczonego celu.
11. Zdyscyplinuj się i skoncentruj tylko jednej, najważniejszej rzeczy, którą możesz zrobić dziś, dopóki
nie skończysz wszystkiego w 100%. Trenuj „jednozadaniowość” na każdym ważnym zadaniu.
11
© 2012 Brian Tracy International Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Powielanie tresci lub jej czesci w jakiejkolwiek formie i w jakimkolwiek celu
jest zabronione bez pisemnej zgody Brian Tracy International Sp. z o.o.
Download