Kalendarz świętych SM 2020

advertisement
KALENDARZ ŚWIĘTYCH I BŁOGOSŁAWIONYCH
SODALICJI MARIAŃSKIEJ NA AD 2020
Kalendarz Liturgiczny SM ułożony na podstawie Kalendarza Liturgicznego dla Diecezji
Polskich oraz Kalendarza Liturgicznego Polskich Prowincji Towarzystwa Jezusowego,
uwzględniający świętych i błogosławionych będących członkami naszego ruchu lub z nim
związanych. wo. - wspomnienie obowiązkowe; wd. - wspomnienie dowolne
STYCZEŃ 2020
12 CHRZEST PAŃSKI, Św. Małgorzaty Bourgeoys, dziewicy, wd. (SM)
18 Bł. Reginy Protmann, dziewicy, wd. (SM);
19 II NIEDZIELA ZWYKŁA, Św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa, wd. (SM)
21 Bł. Antoniego Świadka, kapłana i męczennika, wd. (SM);
22 Św. Wincentego Pallottiego, kapłana (SM); Bł. Wilhelma Józefa Chaminade, kapłana (SM);
24 Św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła, wo. (SM)
27 Bł. Jerzego Matulewicza, biskupa, wo. (SM)
LUTY 2020
4 Św. Jana de Birtto, kapłana i męczennika, wd. (SM)
15 Św. Klaudiusza de la Colombiere, kapłana, wd. (SM); Bł. Michała Sopoćki, kapłana, wd. (SM)
23 VII NIEDZIELA ZWYKŁA, Bł. Stefana Frelichowskiego, kapłana i męczennika, wd. (SM);
27 Św. Gabriela Possenti, zakonnika, wd. (SM)
MARZEC 2020
9 Św. Dominika Savio, wd. (SM);
12 Św. Alojzego Orione, kapłana (SM)
16 Św. Gabriela Lalemanta, zakonnika i męczennika, wd. (SM)
KWIECIEŃ 2020
16 Św. Marii Bernadetty Soubirous, dziewicy, wd. (SM)
18 Bł. Sabiny Petrilli, dziewicy, wd. (SM)
24 Św. Fidelisa ze Sigmaringen, kapłana i męczennika (SM)
27 Św. Piotra Kanizego, kapłana i doktora Kościoła, wo. (SM)
28 Św. Ludwika Marii Grignon de Montfort, kapłana, wd. (SM)
MAJ 2020
4 Św. Józefa Marii Rubio, kapłana, wo. (SM);
11 Św. Franciszka de Hieronimo, kapłana, wd. (SM)
15 Bł. Zofii Czeskiej, wd. (SM)
16 Św. Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika, Patrona Polski (SM)
18 Św. Stanisława Papczyńskiego, kapłana, wd. (SM)
23 Św. Jana Chrzciciela de Rossi, kapłana, wd. (SM)
27 Bł. Alojzego Grozde, męczennika, wd. (SM)
29 Św. Urszuli Ledóchowskiej, zakonnicy, wd. (SM)
30 Św. Jana Sarkandra, kapłana i męczennika, wd. (SM)
CZERWIEC 2020
12 Św. Kaspra Bertoni, kapłana, wd. (SM); Bł. Stanisława Kostki Starowieyskiego, męczennika,
(SM); Bł. Natalii Tułasiewicz, męczennicy (SM); Bł. Henryka Hlebowicza, kapłana i męczennika
(SM); Bł. Józefa Czempiela, kapłana i męczennika (SM); Bł. Ludwika Rocha Gietyngiera, kapłana
i męczennika (SM); Bł. Kazimierza Sykulskiego, kapłana i męczennika (SM)
16 Św. Jana Franciszka Regis, kapłana, wd. (SM)
21 XII NIEDZIELA ZWYKŁA, Św. Alojzego Gonzagi, zakonnika, wo. (SM)
LIPIEC 2020
2 Św. Bernardyna Realino, kapłana (SM)
4 Bł. Piotra Jerzego Frassati, tercjarza, wd. (SM)
6 Bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy, wo. (SM)
14 Św. Kamila Lellis, kapłana i zakonnika, wd. (SM); św. Franciszka z Solano, kapłana, wd. (SM)
26 XVII NIEDZIELA ZWYKŁA, Św. Bartłomieji Capitanio, dziewicy, wd. (SM)
31 Św. Ignacego Loyoli, kapłana (SM)
SIERPIEŃ 2020
1 Św. Alfonsa Marii Liguori, biskupa i doktora Kościoła, wo. (SM)
6 Święto Przemienienia Pańskiego; bł. Bronisława Kostkowskiego, męczennika (SM)
12 bł. Innocentego XI, papieża, wd. (SM)
18 Bł. Sancji Szymkowiak, zakonnicy wd. (SM); Św. Alberta Hurtado, kapłana, wd. (SM)
19 Św. Jana Eudesa, kapłana, wd. (SM)
23 XXI NIEDZIELA ZWYKŁA, Bł. Władysława Findysza, kapłana i męczennika, wd. (SM)
24 Bł. Edwarda Klinika, męczennika, wd. (SM)
WRZESIEŃ 2020
5 Św. Matki Teresy z Kalkuty, dziewicy, wo. (SM)
7 Św. Melchiora Grodzieckiego, kapłana i męczennika, wd. (SM)
9 Św. Piotra Klawera, kapłana, wo. (SM); bł. Anieli Salawy, dziewicy, wd. (SM)
18 Święto św. Stanisława Kostki, zakonnika, Patrona Polski (SM); bł. Józefa Kuta, kapłana
i męczennika (SM)
22 bł. Alojzego Campos Górriz, męczennika, wd. (SM);
27 XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA, Św. Wincentego a Paulo, kapłana, wo. (SM)
PAŹDZIERNIK 2020
1 Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora Kościoła (SM)
19 Św. Jana de Brebeuf oraz św. Izaaka Jogues, kapłanów i męczenników, wo. (SM);
21 Św. Kaspra del Bufalo, kapłana, wd. (SM)
22 Św. Jana Pawła II, papieża – Patrona naszej wspólnoty (SM)
23 Św. Józefa Bilczewskiego, biskupa, wd. (SM)
LISTOPAD 2020
1 UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
3 Bł. Ruperta Mayera, kapłana, wd. (SM)
4 Św. Karola Boromeusza, biskupa, wo. (SM)
6 Bł. Antoniego Baldinucci, kapłana i zakonnika, wd. (SM)
11 Bł. Alicji Kotowskiej, dziewicy i męczennicy (SM)
14 Św. Józefa Pignatelli, kapłana, wo. (SM)
26 Św. Jana Berchmansa, zakonnika (SM); Św. Leonarda z Porto Maurizio, kapłana (SM)
GRUDZIEŃ 2020
1 Św. Edmunda Campiona, kapłana i męczennika, wo. (SM)
9 Św. Piotra Fouriera, kapłana, wd. (SM)
22 Św. Franciszki Ksawery Cabrini, dziewicy i zakonnicy, wd. (SM)
Download