Uploaded by szymon1611

Umowa kupna sprzedazy angielsko polska

advertisement
www.tct.info.pl
MOTOR VEHICLE PURCHASE-SALEAGREEMENT
Umowa kupna - sprzedaży samochodu
SELLER: .....................................................................................................................................................
Sprzedający:
SURNAME: ...............................................................................................................................................
Nazwisko:
ADDRESS: ................................................................................................................................................
Adres:
IDENTITY DOCUMENT ID NO: ................................................................................... ..............................
Numer dokumentu tożsamości:
BUYER: .....................................................................................................................................................
Kupujący:
SURNAME: ...............................................................................................................................................
Nazwisko:
ADDRESS: ................................................................................................................................................
Adres:
IDENTITY DOCUMENT ID NO: .................................................................................................................
Numer dokumentu tożsamości:
The subject of this sale agreement is the motor vehicle, the property of the seller, described
as follows:
Przedmiotem umowy sprzedaży jest będący własnością sprzedającego pojazd:
Brand: ..............................................................
Marka:
Production year: .....................................................
Rok produkcji:
Model: .............................................................
Model:
Registration NO: ......................................................
Numer rejestracyjny:
Vehicle identification number VIN: …………………………………………………………………………
Numer nadwozia VIN:
The parties agree upon the price of: ...................................................................................................
Strony ustaliły cenę sprzedaży na kwotę:
Place and date: .....................................................................................................................................
Miejscowość, data:
…………………………
Seller
Sprzedający
…………………………
Buyer
Kupujący
REKLAMA: Tłumaczenia dokumentów samochodowych w atrakcyjnych cenach.
Trójmiejskie Centrum Tłumaczeń Telefon: +48 (58) 345-23-71 www.tct.info.pl
Download