Uploaded by User1588

GIEFLOR

advertisement
Kraj
Polska
Położenie Geograficzne
Wszystkie
Metoda Uprawy
Wszystkie
Przeznaczenie
Wszystkie
Dokument wygenerowany 30/03/2020
GIEFLOR
Odmiana jesienna z okresem wegetacji nieco wcześniejszym niż odmiana Giewont oraz charakteryzująca się
wysoką zdrowotnością. Gieflor bardzo dobrze kryje różę, ma wzniesiony pokrój rośliny oraz mocny system
korzeniowy. Jest wyrównany dlatego można ścinać z użyciem mniejszej liczby cięć. Nadaje się do produkcji
jesienią na rynek świeży, jak i przetwórczy.
• Najnowsza odmiana kalafiora, bardzo łatwo się ją zbiera oraz ma krótki cykl zbiorów
Cechy
• Mocny wigor, wzniesiony pokrój rośliny
• Odmiana łatwa w zbiorze
• Bardzo dobra osłona róży
• Tolerancyjna na tipburn
• Wyrównane dojrzewanie
• Bardzo dobra jakość róży i różyczek
• Wysoki potencjał plonotwórczy
Zalety
• Łatwy i szybki zbiór, dlatego można ścinać z użyciem mniejszej
liczby cięć
• Róże o ładnym kształcie są łatwe w obróbce
• Odmiana w typie Giewont z przeznaczeniem do przetwórstwa
dla Europy północno-zachodniej
GIEFLOR
SEZON ZBIORU
Jesień
SEZON UPRAWY
Wiosna
SADZENIE
Lato
Alle informatie met betrekking tot de producten die mondeling of schriftelijk wordt verstrekt door een entiteit van Bayer Group of haar medewerkers of agenten, inclusief de informatie op deze
website, wordt te goeder trouw verstrekt. Deze informatie dient echter niet te worden opgevat als een vertegenwoordiging of garantiestelling door deze entiteit met betrekking tot de prestaties
of geschiktheid van deze producten, die afhankelijk kunnen zijn van plaatselijke omstandigheden en andere factoren. Bayer Group en al haar entiteiten zijn niet aansprakelijk voor dergelijke
informatie. Deze informatie maakt geen deel uit van een contract met een entiteit van Bayer Group, tenzij schriftelijk anders aangegeven.
Seminis® is een geregistreerd handelsmerk van Bayer Group. Alle andere handelsmerken die op deze site worden gebruikt, zijn geregistreerde of niet-geregistreerde handelsmerken van Bayer
Group, een van haar gelieerde ondernemingen of anderen en worden met toestemming gebruikt. © 2004 – 2019 Bayer Group. Alle rechten voorbehouden.
Download