Uploaded by jagodka.jj

Dopasuj wyrazy do odpowiednich kolumn w tabelce

advertisement
Dopasuj wyrazy do odpowiednich kolumn w tabelce.
worried
squirrel
monkey
tortoise
March
thirsty
autumn
January
elephant
rainbow
raining
hungry
summer
August
sleepy
horse
in love
cloudy
Friday
October
WEATHER, SEASONS
(POGODA, PORY ROKU)
DAYS,MONTHS
(DNI,MIESIĄCE)
ANIMALS
(ZWIERZĘTA)
Tuesday
stormy
tired
woodpecker
EMOTIONS
(UCZUCIA)
Napisz słówka z poprzedniego zadania w języku polskim.
worried
________________
March
________________
elephant _____________
summer
________________
Tuesday
________________
squirrel
_____________
thirsty
________________
rainbow ________________
August
_____________
stormy
________________
monkey
________________
autumn
_____________
raining
________________
sleepy
________________
tired
_____________
tortoise
________________
January
________________
hungry
_____________
horse
________________
woodpecker
________________ in love
_____________
cloudy
________________
Friday
________________
October
_____________
Download