Uploaded by User1391

szacunek ludnosci i kierunki mobilnosci

advertisement
Szacunek liczby oraz kierunków
mobilności ludności w Warszawie
na podstawie danych mobilnych
Główne wyniki analizy
sierpień 2019
m.st. Warszawa
SPIS TREŚCI
01
02
03
INFORMACJE O ANALIZIE
Informacja o celu, technice,
założeniach analizy oraz jej wykonawcy
3
PODSUMOWANIE
Przedstawienie głównych wyników analizy
7
WYNIKI ANALIZY
Szczegółowe omówienie wyników analizy
9
m.st. Warszawa | Szacunek liczby oraz kierunków mobilności ludności w Warszawie na podstawie danych mobilnych
2
INFORMACJE
O ANALIZIE
CEL
TECHNIKA
Oszacowanie liczby i kierunków mobilności ludności
Warszawy w oparciu o big data – dane mobilne z sieci
komórkowej.
Szacunek wykonano na podstawie analizy zdarzeń
rejestrowanych w sieci komórkowej powiązanych z jej
użytkownikami i ich zachowaniem.
Zakres tematyczny: nocna i dzienna liczba ludności, zmiany
liczby ludności w ciągu doby i tygodnia, przepływy ludności
pomiędzy poszczególnymi jednostkami administracyjnymi
(na poziomie województwa, powiatu, dzielnicy oraz
obszarów MSI).
„Zdarzenia”, o których tu mowa to wszelkie interakcje takie
jak np. wysłanie SMS, otrzymanie maila, zmiana lokalizacji
i związana z tym zmiana stacji bazowej jako miejsca
logowania urządzenia mobilnego. Każde takie zdarzenie
wiąże czasowo telefon/modem komórkowy z pobliskimi
stacjami bazowymi, co pozwala wyznaczyć położenie tego
urządzenia w danym momencie.
CZAS OBSERWACJI
28 typowych dni (bez świąt, długich weekendów) w kwietniu
i maju 2018 r.:
1. gromadzenie danych i obserwacja: 09.04.-27.05.2018
2. wyniki dotyczą tygodnia: 21-27.05.2018
Posługując się danymi statystycznymi, zarówno
wewnętrznymi Orange jak i ogólnie dostępnymi GUS, wyniki
analizy zostały przeliczone na całą populację mieszkańców
oraz osób odwiedzających Warszawę.
WYKONAWCA
Dodatkowo wykonano segmentację ludności w zależności
od liczby dni/nocy spędzonych w Warszawie w badanym
okresie.
Orange Polska S.A.
Informacje o analizie
m.st. Warszawa | Szacunek liczby oraz kierunków mobilności ludności w Warszawie na podstawie danych mobilnych
4
Ukryta aktywność urządzenia
(np. logowanie do stacji
bazowej)
KOREKCJA DANYCH
W analizie zastosowano mechanizm korekcji danych,
którego celem było wyeliminowanie błędów przestrzennoczasowych typowych dla sieci GSM oraz innych błędów
pomiaru. Następnie dokonano ekstrapolacji zebranych
obserwacji na „standardową” populację oraz wzbogacono
je o dane o populacji wynikające z kontekstu analizy.
Wykorzystano do tego dane statystyki publicznej GUS oraz
wewnętrzne dane i raporty Orange (m.in. udział w rynku).
Widoczna aktywność
(np. wysłanie SMS)
1
Korekta błędów przestrzennoczasowych sieci GSM
+
2
Ekstrapolacja liczby telefonów
komórkowych do
„standardowej" populacji
3
Informacje o analizie
Wzbogacenie kontekstowe
danymi o cechach populacji
m.st. Warszawa | Szacunek liczby oraz kierunków mobilności ludności w Warszawie na podstawie danych mobilnych
5
SEGMENTACJA
A1. 25-28 z 28 nocy
Analiza objęła osoby, które w badanym okresie przebywały
w Warszawie w ciągu doby przez co najmniej 3 godziny.
Miało to wyeliminować osoby, które jedynie przejeżdżały
przez miasto. Pozostałych, którzy przebywali w Warszawie
dłużej niż 3 godziny, podzielono na segmenty:
A.
B.
C.
ludność nocna, przebywająca między 0.00 a 6.00
przez min. 3 godziny
ludność dzienna, przebywająca między 10.00 a 17.00
przez min. 3 godziny
ludność dojeżdżająca
Następnie wśród nich wyróżniono grupy w zależności od
liczby dni/nocy spędzonych w Warszawie w badanym
okresie (min. 0, max. 28).
Informacje o analizie
Przebywający
dłużej niż 3 h
dziennie w
Warszawie
Przebywający
dziennie w
Warszawie
3 h i krócej
A. Ludność
przebywająca
w Warszawie
w nocy 0.00 – 6.00
A2. 20-24 z 28 nocy
A3. 15-19 z 28 nocy
A4. 0-14 z 28 nocy
B. Ludność
przebywająca
w Warszawie
w dzień 10.00 –
17.00
B1. 20-28 z 28 dni
B2. 15-19 z 28 dni
B3. 0-14 z 28 dni
C. Dojeżdżający
15-28 z 28 dni w
Warszawie oraz 0-4
z 28 nocy w
Warszawie
m.st. Warszawa | Szacunek liczby oraz kierunków mobilności ludności w Warszawie na podstawie danych mobilnych
6
PODSUMOWANIE
Kierunki mobilności
Liczba ludności
2,275 mln
średnia liczba osób w Warszawie
w dni powszednie w ciągu dnia
2,070 mln
średnia liczba osób w Warszawie
w dni powszednie w nocy
196 tys.
1,781 mln
Śródmieście
średnia liczba osób w Warszawie
w sobotę i niedzielę w ciągu dnia
1. wołomiński
1,874 mln
średnia liczba osób w Warszawie
w sobotę i niedzielę w nocy
liczba osób spędzających w Warszawie
dni powszednie i nocujących poza nią
+220 tys.
-48 tys.
Podsumowanie
2. pruszkowski 3. piaseczyński
powiat, z którego w dzień powszedni
przybywa do Warszawy najwięcej osób
1. pruszkowski
313 tys.
liczba osób spędzających dni powszednie
w Warszawie i wyjeżdżających na
weekend
liczba osób przybywających do
Śródmieścia w dzień powszedni
kierunek nr 1 w Warszawie w dzień
powszedni
2. warszawski 3. piaseczyński
zachodni
powiat, do którego w dzień powszedni
wyjeżdża najwięcej osób z Warszawy
1. mazowieckie
liczba osób opuszczających w dzień
powszedni Bemowo i Bielany
2. lubelskie 3. łódzkie
województwo, do którego w weekend
wyjeżdża najwięcej osób z Warszawy
m.st. Warszawa | Szacunek liczby oraz kierunków mobilności ludności w Warszawie na podstawie danych mobilnych
8
WYNIKI
ANALIZY
Dzienna i nocna liczba ludności Warszawy (21-27.05.2018 r.)
Segmentacja dzienna
Dzienna liczba ludności
w m.st. Warszawie
Data
Pn. 21.05.2018
Wt. 22.05.2018
Śr. 23.05.2018
Cz. 24.05.2018
Pt. 25.05.2018
So. 26.05.2018
Nd. 27.05.2018
Nocna liczba ludności
w m.st. Warszawie
0<=D<=4
5<=D<=14
20 578
29 959
25 574
30 642
25 959
33 105
39 926
15<=D<=19
150 834
140 008
142 346
132 481
124 048
103 009
120 703
230 919
254 667
257 838
259 045
239 473
123 577
104 362
20<=D<=24
561 733
574 897
573 889
570 780
544 408
362 467
314 535
25<=D<=28
1 313 067
1 314 526
1 300 271
1 289 205
1 265 945
1 164 290
1 195 814
Razem
Obcokrajowcy
(ludność krajowa)
2 277 131
3 659
2 314 057
4 571
2 299 918
3 832
2 282 153
4 751
2 199 833
3 942
1 786 448
4 942
1 775 340
4 995
Razem
2 280 790
2 281 702
2 280 963
2 281 882
2 281 073
2 282 073
2 282 126
Segmentacja nocna
Data
Pn. 21.05.2018
Wt. 22.05.2018
Śr. 23.05.2018
Cz. 24.05.2018
Pt. 25.05.2018
So. 26.05.2018
Nd. 27.05.2018
0<=N<=4
57 704
62 326
61 934
65 854
76 678
67 107
69 135
5<=N<=14
15<=N<=19
90 600
94 303
93 436
99 313
92 882
91 335
97 081
169 106
164 933
169 207
164 796
157 226
130 187
143 437
20<=N<=24
557 562
554 207
563 085
530 773
515 595
422 317
459 197
25<=N<=28
1 162 764
1 216 496
1 206 222
1 222 081
1 202 749
1 177 562
1 090 329
Razem
Obcokrajowcy
(ludność krajowa)
2 037 736
3 895
2 092 265
4 747
2 093 884
4 059
2 082 817
5 031
2 045 130
4 218
1 888 508
5 223
1 859 179
5 210
Razem
2 041 631
2 097 012
2 097 943
2 087 848
2 049 348
1 893 731
1 864 389
Dane dla 24 h (ludność krajowa i obcokrajowcy)
Wyniki analizy
m.st. Warszawa | Szacunek liczby oraz kierunków mobilności ludności w Warszawie na podstawie danych mobilnych
10
Dzienna i nocna liczba ludności Warszawy według dni tygodnia (21-27.05.2018 r.)
KOMENTARZ
Dynamika liczby ludności w Warszawie według dni tygodnia i pory
Dzień
Pn. 21.05.2018
Wt. 22.05.2018
Śr. 23.05.2018
Cz. 24.05.2018
Pt. 25.05.2018
So. 26.05.2018
Nd. 27.05.2018
Noc
Różnica
2 277 131
2 037 736
-239 395
2 314 057
2 092 265
-221 792
2 299 918
2 093 884
-206 034
2 282 153
2 082 817
-199 336
2 199 833
2 045 130
-154 703
102 060
83 839
1 786 448
1 888 508
1 775 340
1 859 179
Liczba ludności przebywającej w Warszawie
wyraźnie różni się w dni powszednie i w weekend.
Od poniedziałku do piątku zarówno w ciągu dnia,
jak i w nocy w stolicy przebywa najwięcej osób:
średnio 2 275 tys. w dzień i 2 070 tys. w nocy. Od
poniedziałku do piątku do Warszawy napływają
m.in. pracownicy dojeżdżający i w efekcie ludność
dzienna przeważa nad ludnością nocną (średnio o
204 tys.).
Odwrotnie sytuacja wygląda w weekend. Wtedy
w nocy ludność nocna wynosi średnio 1 874 tys.
i przeważa nad ludnością dzienną (średnio o 93 tys.).
Natomiast w ciągu dnia w Warszawie przebywa
średnio 1 781 tys. osób*, czyli o 494 tys. mniej niż w
dni powszednie. W nocy różnica pomiędzy dniami
powszednimi a weekendem wynosi -196 tys. –
można orientacyjnie przyjąć, że tyle osób mieszka w
stolicy tylko w dni powszednie, a na weekend
wyjeżdża.
* Liczba ludności dziennej w weekend oszacowana
przez Orange Polska jest zbliżona do faktycznej
liczby mieszkańców Warszawy szacowanej przez
GUS.
Dane dla 24 h (ludność krajowa)
Wyniki analizy
m.st. Warszawa | Szacunek liczby oraz kierunków mobilności ludności w Warszawie na podstawie danych mobilnych
11
Dzienna liczba ludności Warszawy według dzielnic (21-27.05.2018 r.)
Data
Pn.
21.05.2018
Wt.
22.05.2018
Śr.
23.05.2018
Czw.
24.05.2018
Pt.
25.05.2018
So.
26.05.2018
Nd.
27.05.2018
Dzielnica
Liczba
ludności
Liczba
ludności
Liczba
ludności
Liczba
ludności
Liczba
ludności
Liczba
ludności
Liczba
ludności
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga-Południe
Praga- Północ
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Włochy
Wola
Żoliborz
Razem
97 547
113 731
110 316
321 037
143 790
176 948
82 056
24 983
346 298
107 494
45 100
146 605
82 156
21 287
45 483
116 304
241 363
54 633
2 277 131
97 737
113 862
110 300
327 491
148 150
177 560
84 252
24 115
361 067
107 161
42 386
147 962
80 967
22 285
43 981
119 513
249 997
55 271
2 314 057
96 946
111 295
110 891
326 751
147 555
175 775
82 918
25 256
357 938
106 003
42 883
142 928
80 951
20 752
45 599
119 948
249 746
55 783
2 299 918
96 975
111 001
110 769
322 535
146 164
173 943
82 653
24 749
357 852
109 465
42 789
142 358
81 183
21 207
43 877
119 809
239 784
55 040
2 282 153
96 154
111 352
109 360
306 433
136 930
171 028
81 781
24 557
336 080
106 365
43 557
137 430
79 366
21 158
43 040
111 404
231 110
52 728
2 199 833
112 737
122 357
117 953
214 634
83 639
172 766
68 876
25 360
161 636
121 413
53 505
142 319
80 896
24 364
37 464
52 089
145 337
49 103
1 786 448
113 349
119 921
124 167
212 375
80 155
179 693
70 606
24 802
143 894
118 486
52 852
140 437
86 820
27 589
43 654
48 416
139 578
48 546
1 775 340
Dane dla 24 h (ludność krajowa)
Wyniki analizy
m.st. Warszawa | Szacunek liczby oraz kierunków mobilności ludności w Warszawie na podstawie danych mobilnych
12
Nocna liczba ludności Warszawy według dzielnic (21-27.05.2018 r.)
Data
Pn.
21.05.2018
Wt.
22.05.2018
Śr.
23.05.2018
Czw.
24.05.2018
Pt.
25.05.2018
So.
26.05.2018
Nd.
27.05.2018
Dzielnica
Liczba
ludności
Liczba
ludności
Liczba
ludności
Liczba
ludności
Liczba
ludności
Liczba
ludności
Liczba
ludności
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga-Południe
Praga-Północ
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Włochy
Wola
Żoliborz
Razem
143 041
140 900
155 595
248 561
92 881
208 729
76 050
28 132
127 519
143 575
69 022
174 972
91 498
29 681
45 218
46 865
157 931
57 566
2 037 736
145 430
143 500
154 155
259 198
98 169
212 849
75 682
28 601
134 895
146 585
69 155
180 732
89 909
29 682
44 212
50 191
169 385
59 935
2 092 265
145 294
141 265
159 099
260 348
99 116
210 862
76 569
28 687
137 693
145 283
70 060
177 818
89 456
29 293
44 326
49 510
168 030
61 175
2 093 884
143 979
139 022
154 679
257 152
98 932
209 417
76 791
28 426
140 862
147 937
68 302
176 083
89 027
29 881
43 281
50 030
166 604
62 412
2 082 817
139 636
136 150
151 676
251 674
97 415
208 108
75 773
27 749
143 374
144 697
69 092
172 148
86 154
28 825
43 269
48 345
159 971
61 074
2 045 130
124 860
128 292
137 091
227 508
87 013
198 448
73 645
26 133
140 157
133 569
62 715
154 988
81 794
26 827
40 046
44 441
146 517
54 464
1 888 508
120 362
125 344
134 457
223 200
85 591
191 530
72 524
26 215
155 394
127 754
58 772
151 580
86 086
28 288
40 569
40 393
141 200
49 920
1 859 179
Dane dla 24 h (ludność krajowa)
Wyniki analizy
m.st. Warszawa | Szacunek liczby oraz kierunków mobilności ludności w Warszawie na podstawie danych mobilnych
13
Dzienna i nocna liczba ludności Warszawy według dzielnic w środę 23.05.2018 r.
2 299 918 mln
liczba osób w Warszawie
w środę w ciągu dnia
2 093 884 mln
liczba osób w Warszawie
w środę w nocy
Dane dla 24 h (ludność krajowa)
Wyniki analizy
m.st. Warszawa | Szacunek liczby oraz kierunków mobilności ludności w Warszawie na podstawie danych mobilnych
14
Szacunek liczby osób przebywających w Warszawie w dzień w środę 23.05.2018 r. według segmentów
Data:
23.05.2018
Segmentacja dzienna według liczby dni spędzonych w Warszawie w godz. 10.00-17.00
Dzielnica
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga-Południe
Praga-Północ
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Włochy
Wola
Żoliborz
Suma końcowa
20<=D<=28
81 576
92 598
90 920
266 832
118 043
145 754
67 191
19 967
287 899
88 966
35 830
116 178
65 898
17 407
36 981
93 933
202 061
46 126
1 874 160
15<=D<=19
9 260
11 182
12 029
36 898
17 776
16 852
10 069
3 116
44 202
10 064
4 143
16 170
8 312
1 774
4 718
15 748
29 691
5 834
257 838
5<=D<=14
5 217
6 406
6 936
19 784
10 236
11 372
4 647
1 812
21 297
5 873
2 556
9 057
5 558
1 331
3 076
8 797
15 151
3 240
142 346
0<=D<=4
Razem
893
1 109
1 006
3 237
1 500
1 797
1 011
361
4 540
1 100
354
1 523
1 183
240
824
1 470
2 843
583
25 574
96 946
111 295
110 891
326 751
147 555
175 775
82 918
25 256
357 938
106 003
42 883
142 928
80 951
20 752
45 599
119 948
249 746
55 783
2 299 918
Dane dla 24 h (ludność krajowa)
Wyniki analizy
m.st. Warszawa | Szacunek liczby oraz kierunków mobilności ludności w Warszawie na podstawie danych mobilnych
15
Szacunek liczby osób przebywających w Warszawie w nocy w środę 23.05.2018 r. według segmentów
Data:
23.05.2018
Segmentacja nocna według liczby nocy spędzonych w Warszawie w godz. 0.00-6.00
Dzielnica
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga-Południe
Praga-Północ
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Włochy
Wola
Żoliborz
Razem
25<=D<=28
71 940
81 709
81 392
155 894
45 562
136 161
49 231
18 507
75 990
98 370
30 730
107 853
60 141
19 441
29 086
21 596
89 738
32 881
1 206 222
20<=D<=24
49 730
39 359
49 974
66 523
33 761
47 899
16 354
5 792
37 357
29 344
22 050
46 390
16 951
6 179
10 023
16 071
51 104
18 224
563 085
15<=D<=19
13 781
10 927
16 122
18 934
10 430
13 959
4 853
2 309
11 710
8 323
10 054
11 755
5 928
1 856
2 476
5 703
14 527
5 560
169 207
5<=D<=14
6 244
5 651
6 521
11 232
5 763
7 963
3 542
1 193
7 333
5 130
4 891
7 095
3 626
1 123
1 710
3 839
7 858
2 722
93 436
0<=D<=4
3 599
3 619
5 090
7 765
3 600
4 880
2 589
886
5 303
4 116
2 335
4 725
2 810
694
1 031
2 301
4 803
1 788
61 934
Razem
145 294
141 265
159 099
260 348
99 116
210 862
76 569
28 687
137 693
145 283
70 060
177 818
89 456
29 293
44 326
49 510
168 030
61 175
2 093 884
Dane dla 24 h (ludność krajowa )
Wyniki analizy
m.st. Warszawa | Szacunek liczby oraz kierunków mobilności ludności w Warszawie na podstawie danych mobilnych
16
Dynamika liczby ludności w dzielnicach Warszawy w środę 23.05.2018 r.
Bemowo
Białołęka
Bielany
97
-48
111
-30
66
99
6
-3
29
25
138
Wesoła
106
43
-9
Włochy
29
21
44
46
1
50
70
Wyniki analizy
-5
178
KOMENTARZ
Zmiany liczby osób przebywających w Warszawie są
najbardziej widoczne w dzielnicach w dzień
powszedni. Dzielnica, która odnotowuje największy
napływ ludności w środę to Śródmieście (+220 tys.;
+160%). Kolejnymi są: Wola (+82 tys.; +49%),
Włochy (+70 tys.; +142%), Mokotów (+66 tys.;
+26%) i Ochota (+48 tys.; +49%). Są to dzielnice, w
których zlokalizowanych jest m.in. najwięcej miejsc
pracy. Na podstawie wyników tej analizy można
nazwać je „dzielnicami aktywności dziennej”.
Z kolei „dzielnice sypialnie”, które w ciągu dnia
opuszcza najwięcej osób to Bemowo (-48 tys.; -33%),
Bielany (-48 tys.; -30%), Targówek (-39 tys.; -27%),
Praga-Południe (-35 tys.; -17%), Ursynów (-35 tys.; 20%), Białołęka (-30 tys.; -21%) oraz Ursus (-27 tys.;
-39%).
89
81
Wola
Żoliborz
145
143
Wilanów
358
220
70
-35
-9
211
77
83
-39
-27
327
148
Śródmieście
Wawer
Różnica
159
176
-35
Rembertów
Ursynów
Śr. 23.05.2018 - dzień
48
Praga-Północ
Ursus
141
260
Ochota
Targówek
Śr. 23.05.2018 - noc
111
-48
Mokotów
Praga-Południe
145
61
56
82
120
168
250
Dane w tys. Dane dla 24 h (ludność krajowa)
m.st. Warszawa | Szacunek liczby oraz kierunków mobilności ludności w Warszawie na podstawie danych mobilnych
17
Dynamika liczby ludności w dzielnicach Warszawy w sobotę 26.05.2018 r.
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
-6
-19
Praga-Północ
Rembertów
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
74
69
-5
26
25
-1
Żoliborz
Wyniki analizy
140
162
134
121
21
-12
63
54
-9
155
142
-13
-2
-3
8
-5
KOMENTARZ
Zupełnie inaczej wygląda dynamika ludności
w dzielnicach w sobotę. Po pierwsze występuje
widoczny odpływ ludności dojeżdżającej, który
skutkuje spadkiem ogólnej liczby ludności. Po drugie
w prawie wszystkich dzielnicach zauważyć można
ubytki ludności w ciągu dnia, które
najprawdopodobniej wynikają z aktywności
podejmowanych w weekend.
Najwięcej ludności w sobotę w ciągu dnia ubywa na
Pradze-Południe (-26 tys.; -13%), Bielanach
(-19 tys.; -14%), Mokotowie (-13 tys.; -6%),
Ursynowie (-13 tys.; -8%), Bemowie (-12 tys.; -10%),
Targówku
(-12 tys.; -9%).
Jedyne dzielnice, w których w sobotę w ciągu dnia
przebywa więcej osób niż w nocy to Śródmieście
(+21 tys.; +15%) i Włochy (+8 tys.; +17%).
82
81
-1
-1
Różnica
198
173
-26
Włochy
So. 26.05.2018 - dzień
87
84
-3
Śródmieście
Targówek
So. 26.05.2018 - noc
228
215
-13
Ochota
Praga-Południe
125
113
128
122
137
118
-12
27
24
40
37
44
52
147
145
54
49
Dane w tys. Dane dla 24 h (ludność krajowa)
m.st. Warszawa | Szacunek liczby oraz kierunków mobilności ludności w Warszawie na podstawie danych mobilnych
18
Estymacja liczby osób dojeżdżających do Warszawy w okresie 28 dni poprzedzających środę 23.05.2018 r.
Dzielnica noclegu (min. 0 - max. 4) noce
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga-Południe
Praga-Północ
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Włochy
Wola
Żoliborz
Poza Warszawą
Razem
śr. 23.05.2018
Ludność dojeżdżająca
(Segment C)
6 655
6 112
9 184
16 185
6 183
11 054
4 959
1 559
10 445
8 001
3 486
8 324
4 481
1 205
1 388
3 512
9 407
3 125
198 048
313 313
KOMENTARZ
Prezentowane wartości przedstawiają liczbę osób przebywających w
Warszawie od 0 do 4 nocy oraz od 15 do 28 dni (w okresie ostatnich 28 dni).
Są to osoby, które w ciągu dnia regularnie przebywają w Warszawie,
a nocują w niej bardzo rzadko. Ich liczba wyniosła 313 tys.
Większość z nich (198 tys.) w badanym okresie ani razu nie nocowała
w Warszawie. Osoby, którym sporadycznie zdarzyło się spędzić noc w stolicy
najczęściej wybierały Mokotów, Pragę-Południe i Śródmieście.
Dane dla 28 dni (ludność krajowa i obcokrajowcy)
Wyniki analizy
m.st. Warszawa | Szacunek liczby oraz kierunków mobilności ludności w Warszawie na podstawie danych mobilnych
19
Początek
(noc)
Koniec (dzień)
Kierunek aktywności dziennej względem miejsca pobytu w nocy (wtorek 22.05.2018 r.)
Dane dla 24 h (ludność krajowa i obcokrajowcy)
Wyniki analizy
m.st. Warszawa | Szacunek liczby oraz kierunków mobilności ludności w Warszawie na podstawie danych mobilnych
20
Liczba ludności przemieszczającej się pomiędzy Śródmieściem Północnym (jako obszarem nocowania)
a pozostałymi obszarami MSI w środę 23.05.2018 r. – 20 najliczniej odwiedzanych MSI
MSI
Śródmieście Północne
Poza Warszawę
Śródmieście Południowe
Mirów
Muranów
Czyste
Służewiec
Okęcie
Powiśle
Szczęśliwice
Filtry
Stara Ochota
Stary Mokotów
Ujazdów
Stara Praga
Ksawerów
Gocław
Wyględów
Saska Kępa
Służew
Liczba
ludności
15 671
2 365
2 233
1 566
858
633
596
596
497
430
409
409
393
376
361
334
307
289
262
256
KOMENTARZ
Osoby, które w nocy z wtorku na środę
23.05.2018 r. nocowały w Śródmieściu
Północnym w ciągu dnia najczęściej
pozostawały w tym obszarze. Główne
kierunki ich mobilności w ciągu dnia to poza
Warszawę, do Śródmieścia Południowego
oraz na Mirów.
Dane dla 24 h (ludność krajowa i obcokrajowcy)
Wyniki analizy
m.st. Warszawa | Szacunek liczby oraz kierunków mobilności ludności w Warszawie na podstawie danych mobilnych
21
Liczba ludności nocnej przemieszczającej się pomiędzy Śródmieściem Północnym (jako obszarem
pobytu dziennego) a pozostałymi obszarami MSI w środę 23.05.2018 r. – 20 najliczniej odwiedzanych MSI
MSI
Poza Warszawę
Śródmieście Północne
Grochów
Gocław
Mirów
Śródmieście Południowe
Stary Mokotów
Sady Żoliborskie
Muranów
Natolin
Bródno
Służew
Ursynów-Centrum
Nowodwory
Ursynów Północny
Saska Kępa
Stegny
Kabaty
Stara Ochota
Ulrychów
Liczba
ludności
24 631
15 670
2 713
2 367
2 319
1 914
1 802
1 770
1 652
1 612
1 503
1 415
1 413
1 323
1 252
1 236
1 228
1 223
1 211
1 208
KOMENTARZ
Osoby, które w środę 23.05.2018 r.
przebywały w Śródmieściu Północnym w
ciągu dnia przybywały najczęściej z poza
Warszawy lub z tego obszaru MSI.
Dane dla 24 h (ludność krajowa i obcokrajowcy)
Wyniki analizy
m.st. Warszawa | Szacunek liczby oraz kierunków mobilności ludności w Warszawie na podstawie danych mobilnych
22
Liczba ludności dziennej przemieszczającej się pomiędzy Warszawą (jako obszarem nocowania) a powiatami
woj. mazowieckiego w środę 23.05.21018 r.
KOMENTARZ
Powiat
Białobrzeski
Ciechanowski
Garwoliński
Gostyniński
Grodziski
Grójecki
Kozienicki
Legionowski
Lipski
Łosicki
Makowski
Miński
Mławski
Nowodworski
Ostrołęcki
Ostrołęka
Ostrowski
Otwocki
Piaseczyński
Płock
Płocki
Liczba
Ludności
378
755
1 631
57
2 589
1 588
377
6 292
57
76
362
5 524
227
3 403
232
322
342
7 676
16 614
323
322
Powiat
Płoński
Pruszkowski
Przasnyski
Przysuski
Pułtuski
Radom
Radomski
Siedlce
Siedlecki
Sierpecki
Sochaczewski
Sokołowski
Szydłowiecki
Warszawa
Warszawski Zachodni
Węgrowski
Wołomiński
Wyszkowski
Żuromiński
Zwoleński
Żyrardowski
Razem
Liczba
Ludności
644
19 933
76
150
1 081
646
379
437
565
152
785
246
0
1 949 196
17 551
1 259
14 299
1 496
114
95
966
2 059 217
Osoby, które w nocy z wtorku na
środę 23.05.2018 r. nocowały
w Warszawie w ciągu dnia najczęściej
pozostawały w tym obszarze. Główne
kierunki ich mobilności w ciągu dnia
to powiat pruszkowski, warszawski
zachodni i piaseczyński.
Dane dla 24 h (ludność krajowa i obcokrajowcy)
Wyniki analizy
m.st. Warszawa | Szacunek liczby oraz kierunków mobilności ludności w Warszawie na podstawie danych mobilnych
23
Liczba ludności dziennej przemieszczającej się pomiędzy Warszawą (jako obszarem pobytu dziennego)
a powiatami woj. mazowieckiego w środę 23.05.2018 r.
KOMENTARZ
Powiat
Białobrzeski
Ciechanowski
Garwoliński
Gostyniński
Grodziski
Grójecki
Kozienicki
Legionowski
Lipski
Łosicki
Makowski
Miński
Mławski
Nowodworski
Ostrołęcki
Ostrołęka
Ostrowski
Otwocki
Piaseczyński
Płock
Płocki
Liczba
Ludności
872
1 774
6 162
177
12 547
4 022
1 452
29 224
0
108
483
30 900
483
9 821
503
56
595
26 368
46 537
316
614
Powiat
Płoński
Pruszkowski
Przasnyski
Przysuski
Pułtuski
Radom
Radomski
Siedlce
Siedlecki
Sierpecki
Sochaczewski
Sokołowski
Szydłowiecki
Warszawa
Warszawski Zachodni
Węgrowski
Wołomiński
Wyszkowski
Żuromiński
Zwoleński
Żyrardowski
Razem
Liczba
Ludności
3 123
48 532
203
74
3 831
1 364
1 192
1 451
1 694
56
4 302
299
93
1 949 196
34 938
3 758
70 029
5 644
56
112
4 716
2 307 677
Osoby, które w środę 23.05.2018 r.
przebywały w Warszawie w ciągu
dnia przybywały do niej najczęściej
z powiatu wołomińskiego,
pruszkowskiego i piaseczyńskiego.
Dane dla 24 h (ludność krajowa i obcokrajowcy)
Wyniki analizy
m.st. Warszawa | Szacunek liczby oraz kierunków mobilności ludności w Warszawie na podstawie danych mobilnych
24
Ruch ludności między Warszawą a woj. mazowieckim w środę 23.05.2018 r.
KOMENTARZ
wyjeżdżający z Warszawy
wołomiński
14 299 70 029
pruszkowski
19 933 48 532
piaseczyński
16 614 46 537
warszawski zachodni
17 551 34 938
miński
5 524
30 900
legionowski
6 292
29 224
otwocki
7 676
26 368
grodziski
2 589
12 547
nowodworski
3 403 9 821
garwoliński
1 631 6 162
wyszkowski
1 496 5 644
żyrardowski
966 4 716
sochaczewski
785 4 302
grójecki
1 588 4 022
pułtuski
1 081 3 831
węgrowski
1 259 3 758
przyjeżdżający do Warszawy
Spośród mieszkańców woj.
mazowieckiego dzień powszedni
w Warszawie spędza najwięcej osób
z powiatu wołomińskiego (70 tys.).
Kolejne są powiaty pruszkowski,
piaseczyński, warszawski zachodni,
miński, legionowski i otwocki.
Są to powiaty, w których również ruch
w drugą stronę jest największy,
jednak ma mniejszą skalę. Osoby
wyjeżdżające z Warszawy i spędzające
dzień poza nią kierują się głównie do
powiatu pruszkowskiego (20 tys.),
warszawskiego zachodniego,
piaseczyńskiego i wołomińskiego.
Dane dla 24 h (ludność krajowa i obckokrajowcy)
Wyniki analizy
m.st. Warszawa | Szacunek liczby oraz kierunków mobilności ludności w Warszawie na podstawie danych mobilnych
25
Liczba ludności przemieszczającej się pomiędzy Warszawą (jako obszarem nocowania) a 16 województwami
w środę 23.05.2018 r.
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
KUJAWSKO-POMORSKIE
ŁÓDZKIE
LUBELSKIE
LUBUSKIE
MAŁOPOLSKIE
MAZOWIECKIE*
OPOLSKIE
PODKARPACKIE
PODLASKIE
POMORSKIE
ŚLĄSKIE
ŚWIĘTOKRZYSKIE
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
WIELKOPOLSKIE
ZACHODNIOPOMORSKIE
Liczba Ludności
1 462
2 238
5 302
3 722
335
2 491
110 021
207
608
2 172
2 605
2 684
1 626
3 008
2 408
247
Razem
141 136
KOMENTARZ
Osoby, które w nocy z wtorku na
środę 23.05.2018 r. nocowały
w Warszawie w ciągu dnia najczęściej
przemieszczały się w obrębie innych
powiatów woj. mazowieckiego.
Główne kierunki ich dalszej mobilności
w ciągu dnia to województwo łódzkie
i lubelskie.
*z wykluczeniem miasta Warszawa
Dane dla 24 h (ludność krajowa i obcokrajowcy)
Wyniki analizy
m.st. Warszawa | Szacunek liczby oraz kierunków mobilności ludności w Warszawie na podstawie danych mobilnych
26
Liczba ludności przemieszczającej się pomiędzy Warszawą (jako obszarem pobytu dziennego) a 16 województwami
w środę 23.05.2018 r.
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
KUJAWSKO-POMORSKIE
ŁÓDZKIE
LUBELSKIE
LUBUSKIE
MAŁOPOLSKIE
MAZOWIECKIE*
OPOLSKIE
PODKARPACKIE
PODLASKIE
POMORSKIE
ŚLĄSKIE
ŚWIĘTOKRZYSKIE
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
WIELKOPOLSKIE
ZACHODNIOPOMORSKIE
Liczba Ludności
1 099
816
11 906
4 049
289
1 378
358 481
111
567
1 198
1 158
1 094
683
1 092
1 483
345
Razem
385 749
KOMENTARZ
Osoby, które w środę 23.05.2018 r.
przebywały w Warszawie w ciągu
dnia przybywały do niej najczęściej
z innych powiatów woj.
mazowieckiego z województwa
łódzkiego i lubelskiego.
*z wykluczeniem miasta Warszawa
Dane dla 24 h (ludność krajowa i obcokrajowcy)
Wyniki analizy
m.st. Warszawa | Szacunek liczby oraz kierunków mobilności ludności w Warszawie na podstawie danych mobilnych
27
Ruch ludności między Warszawą a województwami w sobotę 26.05.2018 r.
mazowieckie
138 858
lubelskie
11 183
łódzkie
10 557
podlaskie
5 170
pomorskie
4 435
warmińsko-mazurskie
4 287
śląskie
3 828
małopolskie
3 439
kujawsko-pomorskie
3 064
świętokrzyskie
2 943
wielkopolskie
2 735
dolnośląskie
2 544
podkarpackie
1 114
zachodniopomorskie
943
lubuskie
528
opolskie
396
KOMENTARZ
Na weekend z Warszawy wyjeżdża około 196
tys. osób. Analiza danych z soboty pokazuje
województwa, do których te osoby się
przemieściły.
Na pierwszym miejscu znajduje się woj.
mazowieckie (139 tys. osób). Kolejne są
lubelskie i łódzkie, do których pojechało po
około 11 tys. osób.
So. 26.05.2018
Dane dla 24 h (ludność krajowa i obcokrajowcy)
Wyniki analizy
m.st. Warszawa | Szacunek liczby oraz kierunków mobilności ludności w Warszawie na podstawie danych mobilnych
28
Biuro Marketingu Miasta
Urząd m.st. Warszawy
tel. 22 44 30 030
[email protected]
m.st. Warszawa
Download