Uploaded by krystian3004122

formularz zwrotow

advertisement
Formularz odstąpienia od umowy (niniejszy formularz należy wypełnić i odesłać
jedynie w przypadku odstąpienia od umowy)
Adresat :
Preorder Sp. z o.o.
Opole 45-750
ul. Dworska 2/3
Adres e-mail: [email protected]
OŚWIADCZENIE
Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących
rzeczy (towarów):
a)…………………………………………………………………………………….
b)…………………………………………………………………………………….
c)………………………………………………………………………….…………
zakupionych w sklepie internetowym www.preorder.pl, którego właścicielem jest
Preorder Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu , 45 -750 Opole ul. Dworska 2/3 , NIP 754 -31230-58, REGON 364878516
Prosimy wybrać powód zwrotu:
□ Niezgodność w dostawie
□ Zły rozmiar
□ Problem z jakością (prosimy opisać) …………………………………………
□ Inny (prosimy opisać) …………………………………………
Numer zamówienia:………………………………...............………………….....
Data zawarcia umowy:………………………………..............………………….
Data odbioru rzeczy (towarów):……………………..……………………………
Moje dane:
Imię i nazwisko……………………………………………………………………………..
Adres………………………………………………………………………………..……………
Numer konta bankowego…………………………………………….………………
………………………………………………
WŁASNORĘCZNY PODPIS
(w przypadku przesłanie formularza
w wersji papierowej)
…………………………………………….
Data i miejsce złożenia oświadczenia
Download