Uploaded by User338

2013 POLSZCZYZNA LICEUM

advertisement
ZESTAW 1.
A. Kasi się tam bynajmniej nie podobało. Musisz powiedzieć bynajmniej kilka zdań.
B. Kasi się tam zupełnie nie podobało. Musisz powiedzieć bynajmniej kilka zdań.
C. Kasi się tam bynajmniej nie podobało. Musisz powiedzieć przynajmniej kilka zdań.
D. Kasi się tam zupełnie nie podobało. Musisz powiedzieć przynajmniej kilka zdań.
ZESTAW 1.
A. Cofnij1.się dwa kroki.
ZESTAW
B.
A. Cofnij się dwa kroki
kroki.do tyłu.
ZESTAW 2.
„Z poprawną polszczyzną na co dzień”
I etap IX Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego
I etap
Jubileuszowego
12 X
listopada
2013
„Z poprawną
polszczyzną
nar.co dzień”
Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego
45 minut
12Czas:
listopada
2013na
r. co dzień”
„Z poprawną
polszczyzną
12 Czas:
listopada
2013polszczyzna
r.
45 minut
Klasa pierwsza
– poprawna
Czas: 45 minut
Instrukcja
dla
uczennicy/ucznia
Klasa
pierwsza
– poprawna
polszczyzna
Liceum
- poprawna
polszczyzna
Instrukcja dla uczennicy/ucznia
Wypełnij kartę odpowiedzi
Czytaj uważnie wszystkie polecenia
Wypełnij kartę odpowiedzi
Pisz długopisem z czarnym lub granatowym tuszem
Czytaj uważnie wszystkie polecenia
Nie używaj korektora
Pisz długopisem z czarnym lub granatowym tuszem
Test składa się z piętnastu zestawów
Nie używaj korektora
Odpowiedzi przenieś na kartę
Test składa się z piętnastu
zestawów
dwudziestu
zestawów
W każdym zestawie tylko jedna odpowiedź jest poprawna
Odpowiedzi przenieś na kartę
Poprawną odpowiedź zaznacz, zakreślając/zamalowując właściwą literę
W każdym zestawie tylko jedna odpowiedź jest poprawna
Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi
Poprawną odpowiedź zaznacz, zakreślając/zamalowując właściwą literę
Jeżeli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem, a następnie
Staraj
się nie popełniać
błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi
zakreśl/zamaluj
inną odpowiedź
Jeżeli
się pomylisz,
błędne
zaznaczenie
otocz kółkiem,
a następnie
Po rozwiązaniu
testu
oderwij
kartę odpowiedzi
i oddaj nauczycielowi
zakreśl/zamaluj inną odpowiedź
Po rozwiązaniu testu oderwij kartę odpowiedzi i oddaj nauczycielowi
PP
OO KK
PP L L
RR AA
AA SS
WW A A
NNPP
A A IE IE
PPRR
O O WW
LSLS S S
ZCZCZAZA
ZYZY
ZNZN
AA
I etap IX Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego
to zdanie ponownie. Czy ten pianista jest także profesorem w konwersatorium?
B.Sformował
Cofnij
się ponownie.
dwa kroki
do tyłu.
Sformułował
to zdanie
Czy ten pianista
jest także profesorem w konwersatorium?
Sformował to zdanie ponownie. Czy ten pianista jest także profesorem w konserwatorium?
ZESTAW
Sformułował to2.
zdanie ponownie. Czy ten pianista jest także profesorem w konserwatorium?
A.
B.
C.
D.
A. Czuję2.
się okey.
ZESTAW
B.
A. Czuję się dobrze.
okey.
ZESTAW 3.
A. Nasza córka reprezentuje wielki talent malarski. Musimy jej zabezpieczyć środki na studia.
B. Nasza córka ma wielki talent malarski. Musimy jej zabezpieczyć środki na studia.
C. Nasza córka reprezentuje wielki talent malarski. Musimy jej zapewnić środki na studia.
D. Nasza córka ma wielki talent malarski. Musimy jej zapewnić środki na studia.
B. Czuję się dobrze.
ZESTAW 4.
3. Martin Luthera King. Ona marzyła o dynastii Romanowych.
A.ZESTAW
Podziwiałem charyzmę
B. Podziwiałem charyzmę Martina Luther Kinga. Ona marzyła o dynastii Romanowych.
C. Podziwiałem charyzmę Martina Luthera Kinga. Ona marzyła o dynastii Romanowów.
D. Podziwiałem charyzmę Martina Luthra Kinga. Ona marzyła o dynastii Romanowów.
A. Książka
ZESTAW
3. jest fajna.
B.
ciekawa.
A. Książka jest fajna.
ZESTAW 5.
A.
B.
C.
D.
ci tę płytę poprzez kolegę. Te szkody były wyrządzone poprzez wichury.
B.Podam
Książka
jest
ciekawa.
Podam ci tę płytę przez
kolegę.
Te szkody były wyrządzone poprzez wichury.
Podam ci tę płytę poprzez kolegę. Te szkody były wyrządzone przez wichury.
ZESTAW
4.przez kolegę. Te szkody były wyrządzone przez wichury.
Podam ci tę płytę
A. Dzisiaj
ZESTAW
4.jest 12 listopad.
B.
listopada.
A. Dzisiaj jest 12 listopad.
ZESTAW 6.
A. Odgrywasz w moim życiu ważną rolę. Ten prezent ma dla mnie duże znaczenie.
B. Odgrywasz w moim życiu ważne znaczenie. Ten prezent ma dla mnie duże znaczenie.
C. Odgrywasz w moim życiu ważną rolę. Ten prezent odgrywa dla mnie duże znaczenie.
D. Odgrywasz w moim życiu ważne znaczenie. Ten prezent odgrywa dla mnie ważną rolę.
B. Dzisiaj jest 12 listopada.
ZESTAW 7.
5.strażaków ugaszono pożar. Pełnię ważną funkcję w samorządzie.
A.ZESTAW
Dzięki ingerencji
B. Dzięki ingerencji strażaków ugaszono pożar. Pełnię ważne stanowisko w samorządzie.
C. Dzięki interwencji strażaków ugaszono pożar. Pełnię ważną rolę w samorządzie.
D. Dzięki interwencji strażaków ugaszono pożar. Pełnię ważną funkcję w samorządzie.
A. Mam 5.
przyjacieli.
ZESTAW
B.
A. Mam przyjaciół.
przyjacieli.
ZESTAW 8.
A. Tomek okazał się być zwycięzcą konkursu. Był przemoczony do szpiku kości.
B. Tomek okazał się zwycięzcą konkursu. Był przemoczony do szpiku kości.
C. Tomek okazał się być zwycięzcą konkursu. Był przemoczony do suchej nitki.
D. Tomek okazał się zwycięzcą konkursu. Był przemoczony do suchej nitki.
ZESTAW 14.
A. Dlaczego łgasz? Przecież widzę, że ten strucel ci nie smakuje. Wolałbyś pewnie strudlę.
B. Dlaczego łgasz? Przecież widzę, że ten strucel ci nie smakuje. Wolałbyś pewnie strudla.
C. Dlaczego łżesz? Przecież widzę, że ta strucla ci nie smakuje. Wolałbyś pewnie strudlę.
D. Dlaczego łżesz? Przecież widzę, że ta strucla ci nie smakuje. Wolałbyś strudla.
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
ZESTAW 6.
ZESTAW 11.
A. Nie skakaj po łóżku.
A. Mówią, że do dwóch razy sztuka.
B. Mówią, że do trzech razy sztuka.
ZESTAW 15.
B. Nie lubię kisielu.
ZESTAW 8.
A. Znowu weszłeś w błoto.
ZESTAW 11.
A.
B.
C.
D.
jest 12 listopada. Mamy rok dwa tysiące trzynasty. Muszę zabrać się do nauki.
B.Dzisiaj
Znowu
wszedłeś
wtysiące
błoto.
Dzisiaj
jest 12 listopad.
Mamy rok dwa
trzynasty. Muszę zabrać się za naukę.
Dzisiaj jest 12 listopada. Mamy rok dwutysięczny trzynasty. Muszę zabrać się do nauki.
Dzisiaj jest 12 listopad. Mamy rok dwutysięczny trzynasty. Muszę zabrać się za naukę
ZESTAW 9.
ZESTAW 12.
A. Nie jeźdź na deskorolce po korytarzu. Usprawiedliw jego lekkomyślność.
B. Nie jeździj na deskorolce po korytarzu. Usprawiedliw jego lekkomyślność.
C. Nie jeźdź na deskorolce po korytarzu. Usprawiedliwij jego lekkomyślność.
D. Nie jeździj na deskorolce po korytarzu. Usprawiedliwij jego lekkomyślność.
A. Proszę panią, już jestem!
B. Proszę pani, już jestem!
P
O
ZESTAW 13.
A. Kogo jest ten samochód, który stoi obok firmy Antka Jeskego i pana Garłuszko?
B. Kogo jest ten samochód, który stoi obok firmy Antka Jeske i pana Garłuszki?
C. Czyj jest ten samochód, który stoi obok firmy Antka Jeske i pana Garłuszko?
D. Czyj jest ten samochód, który stoi obok firmy Antka Jeskego i pana Garłuszki?
ZESTAW 10.
A. Jesteś pracowity jak mrówka.
B. Jesteś pracowity jak pies.
A
ZESTAW 12.
P KL
R A
A S
W A
N P
A IE
P R
O W
LS S
ZC Z A
ZY
ZN
A. Nie lubię kiślu.
ZESTAW 10.
A. Mieszkańcy Żar to żarzanie, mieszkanka Żar to żarzanka, mieszkaniec Żar to żarzanin.
Mieszkańcy Helu to helanie, mieszkanka Helu to helanka, mieszkaniec Helu to helanin.
B. Mieszkańcy Żar to żaranie, mieszkanka Żar to żaranka, mieszkaniec Żar to żaranin.
Mieszkańcy Helu to helaki, mieszkanka Helu to helenka, mieszkaniec Helu to helek.
C. Mieszkańcy Żar to żarki, mieszkanka Żar to żarzanka, mieszkaniec Żar to żarzanin.
Mieszkańcy Helu to helnianie, mieszkanka Helu to helanka, mieszkaniec Helu to helanin.
D. Mieszkańcy Żar to żarzanie, mieszkanka Żar to żarzanka, mieszkaniec Żar to żarzanin.
Mieszkańcy Helu to helanie, mieszkanka Helu to helka, mieszkaniec Helu to helen.
Oportunista to ten, który stawia opór, a konformista łatwo się podporządkowuje.
Oportunista to ten, który wciąż ulega, a konformista nigdy się nie podporządkowuje.
Oportunista to ten, który wciąż ulega, a konformista łatwo się podporządkowuje.
Oportunista to ten, nigdy nie ulega, a konformista nigdy się nie podporządkowuje.
A. Myślał o czerwonych migdałach.
ZESTAW 16.
A. Proszę dzwonić na numer 7665647. Powiedz Jankowi, że przegraliśmy dzięki jego grze.
B. Proszę dzwonić pod numer 7665647. Powiedz Jankowi, że przegraliśmy przez jego grę.
C. Proszę dzwonić na numer 7665647. Powiedz dla Janka, że przegraliśmy przez jego grę.
D. Proszę dzwonić pod numer 7665647. Powiedz dla Janka, że przegraliśmy dzięki jego grze.
B. Myślał o niebieskich migdałach.
ZESTAW 17.
A. Nazwy państw piszemy z wielkiej litery. Czy ten zwrot powinnam napisać w cudzysłowiu?
B. Nazwy państw piszemy z wielkiej litery. Czy ten zwrot powinnam napisać w cudzysłowie?
C. Nazwy państw piszemy wielką literą. Czy ten zwrot powinnam napisać w cudzysłowie?
D. Nazwy państw piszemy wielką literą. Czy ten zwrot powinnam napisać w cudzysłowiu?
ZESTAW 13.
A. Ala, Ola i Janek poszły do kina.
B. Ala, Ola i Janek poszli do kina.
ZESTAW 18.
A. Stryjostwo poszło na pielgrzymkę, ale wujostwo wolało wycieczkę do Jabłonny.
B. Stryjostwo poszło na pielgrzymkę, ale wujostwo wolało wycieczkę do Jabłonnej.
C. Stryjostwo poszli na pielgrzymkę, ale wujostwo woleli wycieczkę do Jabłonny.
D. Stryjostwo poszli na pielgrzymkę, ale wujostwo woleli wycieczkę do Jabłonnej.
ZESTAW 14.
A. Mama i tata wróciła z pracy.
ZESTAW 19.
A. Szereg problemów zostało rozwiązane. Większość mieszkańców głosowało na Jana Lange.
B. Szereg problemów zostało rozwiązane. Większość mieszkańców głosowała na Jana Langego.
C. Szereg problemów zostało rozwiązanych. Większość mieszkańców głosowało na Jana Lange.
D. Szereg problemów zostało rozwiązanych. Większość mieszkańców głosowała na Jana Langego.
B. Mama i tata wrócili z pracy.
O
P KL
R A
A S
W A
N P
A IE
P R
O W
LS S
ZC Z A
ZY
ZN
ZESTAW 7.
A
Pożar wyrządził ogromne szkody. W każdym bądź razie wszystko można odbudować.
Pożar wyrządził ogromne straty. W każdym bądź razie wszystko można odbudować.
Pożar wyrządził ogromne straty. W każdym razie wszystko można odbudować.
Pożar wyrządził ogromne szkody. W każdym razie wszystko można odbudować.
P
B. Nie skacz po łóżku.
ZESTAW 9.
ZESTAW 20.
A. Nie jemu należało dać nagrodę, a tobie. Wytarła kurz nad i pod półką.
B. Nie jemu należało dać nagrodę, ale tobie. Wytarła kurz nad półką i pod nią.
C. Nie młodzież powinna o to zadbać, a dorośli. Pszczoły latały obok ula i nad nim.
D. Nie młodzież powinna o to zadbać, ale dorośli. Pszczoły latały obok i nad ulem.
ZESTAW 15.
A. Kogo jest ta piłka?
B. Czyja jest ta piłka?
KARTA ODPOWIEDZI
......................................................................................
m
u
e
imię
ic
l
–
......................................................................................
nazwisko
a
n
yz
......................................................................................
cznazwa szkoły
z
ls
......................................................................................
po
......................................................................................
klasa, np. A, B, C
PODPISZ SIĘ CZYTELNIE DRUKOWANYMI LITERAMI
NUMER ZESTAWU
NUMER
ZESTAWU
ZESTAW
1.
ZESTAW 2.
ZESTAW
1.
ZESTAW 3.
ZESTAW
2.
ZESTAW 4.
ZESTAW
3.
ZESTAW 5.
ZESTAW 6.
ZESTAW
4.
ZESTAW 7.
ZESTAW 5.
ZESTAW 8.
ZESTAW
6.
ZESTAW 9.
ZESTAW
7.
ZESTAW 10.
ZESTAW 11.
ZESTAW
8.
ZESTAW 12.
ZESTAW 9.
ZESTAW 13.
ZESTAW
10.
ZESTAW 14.
ZESTAW 15.
ZESTAW
11.
ZESTAW 16.
ZESTAW
12.
ZESTAW 17.
ZESTAW
13.
ZESTAW 18.
ZESTAW
14.
ZESTAW 19.
ZESTAW 20.
ZESTAW
15.
ODPOWIEDŹ
A
ODPOWIEDŹ
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
C
D
C
D
C
D
C
D
C
D
C
D
C
D
C
D
C
D
C
D
C
D
C
D
C
D
C
D
C
D
C
D
C
D
A
A
A
AA
AA
A
A
A
A
A
AA
AA
A
A
A
AA
AA
A
A
A
A
A
AA
AA
B
B
B
BB
BB
B
B
B
B
B
BB
BB
B
B
B
BB
BB
B
B
B
B
B
BB
BB
Download