Uploaded by kasia19822

Mazury

advertisement
Pojezierze
Mazurskie
Mapa
jezior
KRAINA TYSIĄCA JEZIOR
Ponad
2700
jezior
Mazurskie jeziora w dużej
części powstały około 10
tysięcy lat temu, podczas
ostatniego zlodowacenia
bałtyckiego. Gdy lądolód
cofał się, pod nim płynęły
rzeki i wypłukały miejsca,
gdzie był lód, a z nich
powstały mazurskie cuda
natury.
Między jeziorami
przepływa się
kanałami i rzekami
Największe jeziora to
Śniardwy i Mamry
26,3% Pojezierza Mazurskiego zajmują lasy
Dlaczego Mazury?
Mazury
były
idealnym
miejscem do produkcji smoły
drzewnej. Kiedyś na smołę
mówiło się maź, a początek
słowa, czyli maz- znaczył
smolić. Mazur był inaczej
smolarzem, a od nich wzięła
nazwę ta piękna kraina.
KLIMAT
ZIMA długa i mroźna
LATO krótkie i słoneczne
FAUNA
dużo owadów
ważki
motyle
trzmiele
tęczniki
łosoś
troć
Ryby
sum
okoń
Płazy i gady
żaby
żółw błotny
żmija zygzakowata i padalec
Ptaki
cietrzew
głuszec
myszołów
jarząbek
114 rezerwatów przyrody
Mazurski Park Krajobrazowy
Park Dzikich Zwierząt
NAJWAŻNIEJSZE MIASTA
Mrągowo
Mrongonville
Giżycko
Indiańska wioska
Olsztyn
Ryn
Węgorzowo
Mazury
z góry
Mazury z wody
Mazury z dwóch kółek i pieszo
Download