Choroba trzewna dorosłych

advertisement
gastroenterologia Vol 14 No 7– 8
Choroba trzewna dorosłych
Celiac disease in adults
lek. med. Marta Piaścik, prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska
z Kliniki Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii CSK MSWiA w Warszawie
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska
Streszczenie:
Choroba trzewna związana jest z nieprawidłową odpowiedzią immunologiczną na zawarte w diecie białko – gluten. Skutkiem tego jest zapalenie
błony śluzowej jelita cienkiego z następczą destrukcją kosmków. Choroba, chociaż znana od dawna, w ciągu ostatnich lat zmienia swój obraz kliniczny i coraz częściej dotyczy osób dorosłych. Wiąże się to między innymi z promocją karmienia naturalnego oraz ograniczeniem zawartości glutenu w diecie niemowląt. Obecne leczenie choroby to przede wszystkim dieta bezglutenowa. W ciężkich, opornych postaciach stosowane jest leczenie immunosupresyjne. Przeprowadzone w ostatnich latach badania kliniczne pozwalają na bliższe zapoznanie się z patogenezą celiakii oraz
podjęcie nowych wyzwań dotyczących zastosowania nowych metod leczenia choroby.
Słowa kluczowe: choroba trzewna, celiakia, gluten, dieta bezglutenowa.
Summary:
Celiac disease is caused by an inappropriate immunological system response to the gluten – protein contained in typical diet. This results in the
inflammation of intestinal mucosa with destruction of mucosa villi. The disease, although known long before now, has changed the clinical picture
during last few years and now is more common in adults. The cause of that is promotion of breast-feeding and restriction of gluten in infant’s diet.
The present treatment of celiac disease is non-gluten diet. In case of severe, resistant disease immunosuppressant are suggested. The clinical investigations carried out during last few years allowed to acquaint with the pathogenesis of the disease and accept a new challenge for new directions
of celiac disease treatment.
Key words: celiac disease, gluten, non-gluten diet.
709
Download