Ladies and Gentlemen, On behalf of The World Trade Center

advertisement
Ladies and Gentlemen,
Szanowni Państwo,
On behalf of
The World Trade Center Poznań,
Polish Construction Chamber of Commerce
and CzechTrade
we would like to invite you to
W imieniu
World Trade Center Poznań
Polskiej Izby Przemysłowo – Handlowej Budownictwa
oraz CzechTrade
mamy przyjemność zaprosić Państwa na
„BUDMA BUSINESS MIXER”
on Thursday, January 22, 2009
at 5.30pm
to be held at the WTC Poznań,
WTC 1st floor,
12 Bukowska Street in Poznań.
„BUDMA BUSINESS MIXER”,
który odbędzie się
w czwartek, 22 stycznia 2009r.
o godz. 17.30
w siedzibie WTC Poznań
I piętro, ul. Bukowska 12 w Poznaniu.
The meeting will gather: Polish and foreign
companies from construction branch, exhibitors
and visitors of BUDMA Trade Fair and members of
the World Trade Center Poznań Club.
The character of BUSINESS MIXER is informal.
The purpose is free matchmaking among all
participants accompanied by walking buffet.
We are confident this meeting will be fruitful and
followed by establishing new and interesting
international trade contacts.
We would appreciate if you could confirm your
participation in this event on the attached form as
soon as possible.
Na spotkaniu obecne będą:
Firmy polskie i zagraniczne z sektora budowlanego,
Wystawcy i zwiedzający targi BUDMA oraz firmy
członkowskie Klubu
World Trade Center Poznań.
BUSINESS MIXER ma charakter nieformalny,
a jego celem jest bezpośrednie spotkanie między
uczestnikami
w niezobowiązującej atmosferze.
Mamy nadzieję, że spotkanie to zaowocuje
nawiązaniem ciekawych międzynarodowych
kontaktów handlowych.
Uprzejmie prosimy o jak najszybsze potwierdzenie
przybycia na załączonym formularzu.
With our kind regards,
Serdecznie zapraszamy,
Jiri Banot, CzechTrade Warsaw
Stefan Nawrocki, Polska Izba Przemysłowo – Handlowa Budownictwa,
Lechosław Nowicki, Jerzy Miałkas, Polska Izba Przemysłowo – Handlowa Budownictwa, Oddział Wielkopolska
Paulina Molska, World Trade Center Poznań
Patronat:
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
REGISTRATION FORM
Proszę o odesłanie e-mailem lub faksem do:
Please e-mail or fax back to:
Paulina Molska, World Trade Center Poznan:
e-mail: [email protected]
fax:+48.61/866.61.34
TAK, zgłaszam chęć uczestnictwa w “BUDMA Business Mixer”
w czwartek, 22 stycznia br. o godz.17.30 w WTC Poznań
YES, I would like to attend to ”BUDMA Business Mixer”
on Thursday, January 22, at 5 :30 pm at the WTC Poznań
Imię i nazwisko / Name:
Stanowisko / Function:
Firma / Company:
Adres / Address:
Kod pocztowy / Postal code:
Miasto / City:
Telefon / Phone:
Faks / Fax:
e-mail:
www:
Krótka informacja o działalności firmy /
Short description of company’s activity;
With what kind of company/organisation
do you want to get in contact with?
Download