Zasady wykonywania świadczeń zdrowotnych (tomografia

advertisement
Zasady wykonywania świadczeń zdrowotnych (tomografia komputerowa niskodawkowa)
w ramach "Programu wczesnego wykrywania raka płuca".
Badanie
tomografii
komputerowej
niskodawkowej
skierowane
zamieszkałych na terenie powiatu miasto Płock oraz powiatu płockiego.
Świadczenia
warunki:
zdrowotne
mogą być wykonywane
u pacjentów,
jest
do
pacjentów,
którzy spełniają następujące
Wiek 50-70 lat i zamieszkiwanie na terenie powiatu płockiego lub miasta Płock oraz jeden lub kilka
następujących czynników ryzyka:
- Palenie papierosów minimum l paczka dziennie przez 20 lat (20 paczko lat) lub
wymiennie innych produktów tytoniowych
- Osoby narażone na ekspozycje czynników rakotwórczych (azbest, radon, uran, arszenik,
beryl, produkty przemiany węgla kamiennego)
- Niezależnie od wieku ze wskaźnikiem odsetkowym EFVl <70% wartości należnych
W badaniu mogą brać udział pacjenci, którzy nie mieli wykonywanych
klatki piersiowej w ciągu ostatniego roku.
badań tomografii
Badanie
tomografii
komputerowej
jest
badaniem
nieinwazyjnym,
bezbolesnym
krótkotrwałym,
wykonywanym
przy użyciu technik rekonstrukcji obrazu z maksymalnym
ograniczeniem dawki promieniowania.
Pozwala na wykrycie nawet kilkumilimetrowych
zmian
chorobowych. Wczesne wykrycie zmian, które nie dają objawów pozwala na szybką diagnozę
i podjęcie decyzji o ewentualnym leczeniu operacyjnym. Daje szansę na pełne wyleczenie.
Badania tomografii komputerowej o niskiej dawce promieniowania
będą wykonywane
bezpłatnie w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku ul. Medyczna 19, 09-400 Płock. Będą
one opisywane w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc ul. Płocka 26, 01-] 38 Warszawa. W przypadku
zmian
podejrzanych
dalsze
postępowanie
będzie
prowadzone
w
w/w
Instytucie.
Rejestracja pacjentów odbywa się pod następującymi numerami telefonów:
- (24) 36 46 242
- (24)36 46729
od poniedziałku do piątku w godz.: 7.15- 17.00.
Bezpłatne badania tomografii komputerowej niskodawkowej wykonywane będą do dnia
16 grudnia 2016 roku.
W przypadku pytań proszę o kontakt telefoniczny z Panią Ewą Wyrębkowską(24) 36 46729.
Download