Osobowość nowotworowa. ()

advertisement
„Osobowość nowotworowa”
Brytyjscy naukowcy T.Morris i S. Greek wskazali na istnienie
osobowości nowotworowej określanej inaczej jako wzór zachowania C
(WZC). Charakterystyczna dla tego zachowania jest niezdolność do
zachowań agresywnych, ukrywanie negatywnych
gniewu),
cierpliwość,
uległość,
kooperatywność,
emocji (zwłaszcza
brak
asertywności,
uległość wobec zewnętrznych autorytetów. Doktor Lawrence Le Shan
amerykański psycholog mówi o typie osobowości podobnym do WZC. Jej
cechy to ukrywanie się za fasadą łagodnej dobroci, niezdolność do gniewu,
brak swobody w kontaktach, niska satysfakcja z życia seksualnego, mała
aktywność społeczna, zależność od otoczenia, głębokie poczucie winy,
poczucie opuszczenia i samotności, powierzchowność powierzchowność
niestałość związków.
Natomiast Tina Morris, Gerrit Jansen, Christophe Meune, Brunhilde
Blomke charakteryzują osobowość nowotworową jako wypieranie lęku i
gniewu oraz mała ekspresję emocjonalną.
Hans
Eysenck
WZC
wiąże
ze
współistnieniem
neurotyzmu
i
introwersji. Według niego napięcie, lęk i smutek powodują u tych osób
chroniczne napięcie emocjonalne, którego ekspresja jest blokowana. Na
WZC składa się też racjonalne i antyemocjonalne zachowanie, unikanie
konfliktów, nadmierne społeczne dostosowanie, rezygnacja ze swoich
potrzeb na rzecz potrzeb innych.
Od wieków znane jest powiązanie kondycji naszego ciała ze stanem
psychicznym. Trenujemy nasze ciało i mięśnie, a kto z nas uczy się jak
rozładować stres i powstałe napięcie emocjonalne bez ranienia innych,
znaleźć swoje mocne strony by podnieść swoją samoocenę. Trenujemy
umysły na okoliczność kursów językowych czy zawodowych, chcemy
szybko czytać i zapamiętywać, a zapominamy często o trenowaniu się
w dbałości o swoją duszę i rozwój emocjonalny czy kształtowanie
charakteru. Nie tylko w zdrowym ciele zdrowy duch, ale i gdy zdrowy duch
to
i ciało na tym skorzysta.
(na pods. „Charaktery” Maj 2008)
Download