Skład pełen obaw - Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych

advertisement
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ZAPIS FORUM NA CELOWNIKU WOJSKO PORADY PO SŁUŻBIE HISTORIA MILITARIA ŚWIAT PRASA KULISY TO I OWO
ednostka w Kraśniku ma zostać
zlikwidowana i to w ekspresowym
tempie – zaalarmował czytelników
„Kurier Lubelski”. Autorka opisała działania lokalnych władz zmierzające do uratowania zagrożonego likwidacją składu materiałowego. Niestety w ferworze walki zabrakło jej determinacji, aby
doniesienia o likwidacji jednostki sprawdzić u źródeł, czyli w odpowiedzialnych za
7 RBM instytucjach wojskowych.
ŚOW: to tylko projekty
Rozumiejąc obawy ponad 150 pracowników wspomnianej jednostki, postanowiliśmy dowiedzieć się, czy istotnie nad ich
miejscem pracy gromadzą się czarne chmu-
podjęta. Organem uprawnionym do podjęcia decyzji o ewentualnym rozformowaniu
składu jest minister obrony narodowej. Szef
Inspektoratu Wsparcia SZ nie ma uprawnień decyzyjnych w tej sprawie.
W wojsku jest tak, że w przypadku likwidacji jednostki powstaje odpowiedni
harmonogram czynności likwidacyjnych.
Na pytanie, czy w przypadku Kraśnika taki harmonogram istnieje, rzecznik prasowy odpowiedział jednoznacznie, że nie,
gdyż żadna decyzja w sprawie przyszłości
składu nie została jeszcze podjęta.
Kraśnik: czekamy na fakty
Mjr Grzegorz Mazurek, kierownik składu materiałowego w Kraśniku, nie ukry-
wa, że alarmujące informacje w lokalnych
mediach wzbudziły duży niepokój wśród
jego pracowników. – Uspokajam ludzi, tłumacząc, że żadna decyzja dotycząca naszej
jednostki nie zapadła. Nawet w przypadku
najgorszego scenariusza nic nie nastąpi
z tygodnia na tydzień. Mam nadzieję, że
przestaniemy przechowywać środki MPS,
ale inne usługi magazynowe nadal będziemy dla 7 RBM i wojska świadczyć – wyjaśnia major. – Proszę jednak zrozumieć
niepokój moich ludzi i lokalnych władz.
Nasza jednostka jest w Kraśniku trzecim
co do wielkości zatrudnienia zakładem pracy. W przypadku likwidacji znacznie
wzrósłby stopień bezrobocia. Spadłyby też
dochody regionu z tytułu należnych podat-
Gdzieś dzwonią, ale nie do końca wiadomo w którym kościele
– tak można by podsumować to, co dzieje się wokół Składu Materiałowego
7 Rejonowej Bazy Materiałowej w Kraśniku.
Skład pełen obaw
ry. Płk Tadeusz Kwiatosiński, szef logistyki Śląskiego Okręgu Wojskowego, któremu 7 Rejonowa Baza Materiałowa, a tym
samym jej skład w Kraśniku, podlega, potwierdza, że istotnie zgodnie z poleceniem
przełożonych w ŚOW opracowano wniosek o likwidację Składu Materiałowego
w Kraśniku. – Tworzenie i likwidacja jednostek nie leży w gestii dowództwa okręgu – wyjaśnia pułkownik. – Równolegle
z wnioskiem o likwidację przygotowaliśmy
wniosek o zachowanie tej jednostki w nieco innej strukturze.
Pułkownik dodaje także, że w przypadku najgorszego scenariusza została przygotowana koncepcja, zgodnie z którą wszyscy pracownicy składu w Kraśniku mieliby być nadal zatrudnieni w wojsku. Poza
tym wyjaśnił, że dalsze funkcjonowanie
jednostki w obecnym kształcie jest niemożliwe. Ostateczną decyzję w tej sprawie mają podjąć władze resortu.
IWSZ: na razie oceniamy
Zwróciliśmy się również z kilkoma pytaniami do Inspektoratu Wsparcia Sił
Zbrojnych. Rzecznik prasowy tej instytucji ppłk Andrzej Lis odpowiedział nam, że
są prowadzone przegląd i analiza potencjału stacjonarnej bazy magazynowej w jednostkach logistycznych znajdujących się
w podporządkowaniu szefa inspektoratu.
Ocenie tej jest poddawany również skład
materiałowy w Kraśniku. Decyzja w sprawie jego przyszłości nie została jeszcze
nr 17-18/2008
D. NIEDZIAŁEK/URZĄD M. KRAŚNIK
BOGUSŁAW POLITOWSKI
Dalsze
funkcjonowanie
składu w obecnym
kształcie jest niemożliwe.
Aby spełnił on wszystkie
wymagane przepisami
normy ekologiczne, trzeba
tam wykonać inwestycje
warte dziesiątki milionów
złotych
W JEDNOSTCE W KRAŚNIKU pracuje obecnie siedmiu żołnierzy zawodowych i 127 pracowników wojska oraz 15 pracowników WAK-u. Dla ludzi mieszkających w dużych aglomeracjach taka
liczba zatrudnionych może wydawać się mała. Inaczej jednak rzecz się ma w mniejszych miejscowościach – takich jak Kraśnik.
EKSPERT
płk Tadeusz
Kwiatosiński,
szef logistyki
Śląskiego OW:
– Równolegle z wnioskiem o likwidację
przygotowaliśmy wniosek o zachowanie jednostki w Kraśniku w nieco innej
strukturze i ze zmienionymi zadaniami.
Rozumiem niepokoje pracowników
składu związane z utratą pracy, dlatego
chcę ich uspokoić, że od złożenia wniosków do podjęcia tak ważnych decyzji
droga jest bardzo daleka.
ków. Kierownik składu nie wierzy, że
w przypadku likwidacji pracownicy przejdą do innych jednostek 7 RBM. Zdaniem
oficera, być może ktoś taką koncepcję rozważał, ale jest to mało prawdopodobne,
gdyż inne składy oddalone są od Kraśnika
o 50 km i więcej.
W sprawie składu w Kraśniku jak dotąd
nie ma żadnych decyzji. Jednak ewentualna likwidacja nie nastąpi z dnia na dzień,
jak straszy „Kurier Lubelski”. Mimo to
obawy o utratę pracy nie sprzyjają rzetelnemu wykonywaniu obowiązków i dobrze
byłoby, gdyby sprawa wyjaśniła się jak
najszybciej.

Napisz do autora:
[email protected]
Polska Zbrojna 25
Download