Oddziaływania elektrostatyczne wokół nas

advertisement
„Oddziaływania elektrostatyczne wokół nas”
Zjawiska związane z elektryzowaniem ciał są wszechobecne - występują
one "wokół nas", a także nawet często i "w nas samych".
Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej – Curie w Pietrowicach Wielkich
Informacje o projekcie na facebooku: Tales Milet
Przykładowe zadania zrealizowane w ramach projektu
Silnik elektrostatyczny wersja I
Zobacz film
http://www.youtube.com/watch?v=1-dvJl_GVaI
Facebook: Tales Milet
Silnik elektrostatyczny wersja II
Zobacz film
http://www.youtube.com/watch?v=z0PkiiWeqKs
Facebook: Tales Milet
Filtr elektrostatyczny. Model elektrofiltru.
Zobacz film
http://www.youtube.com/watch?v=HTjh8HFshAQ
Facebook: Tales Milet
Moda elektrostatyczna – linie pola elektrostatycznego
Zobacz film
http://www.youtube.com/watch?v=KxNF2sBV1_Y
Facebook: Tales Milet
Silnik dielektryczny
Zobacz film
http://www.youtube.com/watch?v=nBIZfyQIQsY
Facebook: Tales Milet
Wpływ pola elektrostatycznego na napięcie powierzchniowe wody.
Elektrostatyczne zmiękczanie wody.
Zobacz film
http://www.youtube.com/watch?v=722vjLQHV4Y
Facebook: Tales Milet
Ogniwo Volty z cytryn.
Akcelerator elektrostatyczny.
Rozsiewanie elektrostatyczne.
Elektryzowanie nasionek mniszka
lekarskiego
Zobacz film
http://www.youtube.com/watch?v=C1dyKI_IYio
Facebook: Tales Milet
Zobacz film
http://www.youtube.com/watch?v=X6n3SVlkoRU
Facebook: Tales Milet
Download