Grupowa informacja zawodowa I kwartał 2017

advertisement
Harmonogram grupowych informacji zawodowych prowadzonych
w CAZ przy ul. Dworcowej 35 w Grudziądzu I kwartał 2017 roku
M-c
„Rynek pracy oraz
podstawowe usługi rynku
pracy”
„Rynek pracy oraz
podstawowe usługi rynku
pracy”
Styczeń 2017
„Rynek pracy oraz
podstawowe usługi rynku
pracy”
PROWADZĄCY
UCZESTNICY
LICZBA
UCZESTNIKÓW
08:00-10:00
Dominik
Nowak
Osoby bezrobotne oraz poszukujące
pracy
1 grupa
po 15 osób
08:00-10:00
Magdalena
Rentflejsz
Osoby bezrobotne oraz poszukujące
pracy
1 grupa
po 15 osób
08:00-10:00
Monika
Lewandowska
Osoby bezrobotne oraz poszukujące
pracy
1 grupa
po 15 osób
TERMIN
godziny
13.01.2017
20.01.2017
2016
TEMATYKA ZAJĘĆ
27.01.2017
„Rynek pracy oraz
podstawowe usługi rynku
pracy”
„Rynek pracy oraz
podstawowe usługi rynku
pracy”
Luty 2017
Razem
CEL
Zapoznanie uczestników ze strukturą działalności
Urzędu Pracy. Przedstawienie aktualnej sytuacji
na rynku pracy. Zaprezentowanie form pomocy
oferowanych przez PUP z uwzględnieniem
określonego profilu pomocy.
Zapoznanie uczestników ze strukturą działalności
Urzędu Pracy. Przedstawienie aktualnej sytuacji
na rynku pracy. Zaprezentowanie form pomocy
oferowanych przez PUP z uwzględnieniem
określonego profilu pomocy.
Zapoznanie uczestników ze strukturą działalności
Urzędu Pracy. Przedstawienie aktualnej sytuacji
na rynku pracy. Zaprezentowanie form pomocy
oferowanych przez PUP z uwzględnieniem
określonego profilu pomocy.
45 osób
10.02.2017
08:00-10:00
Magdalena
Rentflejsz
Osoby bezrobotne oraz poszukujące
pracy
1 grupa
po 15 osób
17.02.2017
08:00-10:00
Dominik
Nowak
Osoby bezrobotne oraz poszukujące
pracy
1 grupa
po 15 osób
Zapoznanie uczestników ze strukturą działalności
Urzędu Pracy. Przedstawienie aktualnej sytuacji
na rynku pracy. Zaprezentowanie form pomocy
oferowanych przez PUP z uwzględnieniem
określonego profilu pomocy.
Zapoznanie uczestników ze strukturą działalności
Urzędu Pracy. Przedstawienie aktualnej sytuacji
na rynku pracy. Zaprezentowanie form pomocy
oferowanych przez PUP z uwzględnieniem
określonego profilu pomocy.
„Rynek pracy oraz
podstawowe usługi rynku
pracy”
24.02.2017
08:00-10:00
Monika
Lewandowska
Osoby bezrobotne oraz poszukujące
pracy
Razem
„Rynek pracy oraz
podstawowe usługi rynku
pracy”
„Rynek pracy oraz
podstawowe usługi rynku
pracy”
Marzec 2017
„Rynek pracy oraz
podstawowe usługi rynku
pracy”
1 grupa
po 15 osób
Zapoznanie uczestników ze strukturą działalności
Urzędu Pracy. Przedstawienie aktualnej sytuacji
na rynku pracy. Zaprezentowanie form pomocy
oferowanych przez PUP z uwzględnieniem
określonego profilu pomocy.
45 osób
17.03.2017
08:00-10:00
Magdalena
Rentflejsz
Osoby bezrobotne oraz poszukujące
pracy
1 grupa
po 15 osób
Zapoznanie uczestników ze strukturą działalności
Urzędu Pracy. Przedstawienie aktualnej sytuacji
na rynku pracy. Zaprezentowanie form pomocy
oferowanych przez PUP z uwzględnieniem
określonego profilu pomocy.
24.03.2017
08:00-10:00
Monika
Lewandowska
Osoby bezrobotne oraz poszukujące
pracy
1 grupa
po 15 osób
Zapoznanie uczestników ze strukturą działalności
Urzędu Pracy. Przedstawienie aktualnej sytuacji
na rynku pracy. Zaprezentowanie form pomocy
oferowanych przez PUP z uwzględnieniem
określonego profilu pomocy.
31.03.2017
08:00-10:00
Dominik
Nowak
Osoby bezrobotne oraz poszukujące
pracy
1 grupa
po 15 osób
Zapoznanie uczestników ze strukturą działalności
Urzędu Pracy. Przedstawienie aktualnej sytuacji
na rynku pracy. Zaprezentowanie form pomocy
oferowanych przez PUP z uwzględnieniem
określonego profilu pomocy.
Razem
45 osób
Download