Eksploatacja i konserwacja Instrukcja obsługi

advertisement
 Eksploatacja i konserwacja Instrukcja obsługi
MODELE JU/JW/JX SILNIKI ELEKTRONICZNE DO POMP PRZECIWPOŻAROWYCH Ta instrukcja dotyczy silników John Deere do obsługi pomp przeciwpożarowych I została przygotowana przez firmę Clarke Clarke UK, Ltd. Unit 1, Grange Works Lomond Road Coatbridge ML5 2NN United Kingdom TEL.: +44(0)1236 429946 FAX: +44(0)1236 427274 Clarke Fire Protection Products, Inc. 3133 E. Kemper Road Cincinnati, OH 45241 U.S.A. TEL.: +1.513.771.2200 wew. 427 FAX: +1.513.771.5375 www.clarkefire.com 06/13 C134616 rev N SPIS TREŚCI STRONA 1.0 WPROWADZENIE 5 1.1 IDENTYFIKACJA/TABLICZKA ZNAMIONOWA 5 1.2 BEZPIECZEŃSTWO/ŚRODKI OSTROŻNOŚCI/OSTRZEŻENIA 6 1.3 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZED SPAWANIEM TEMAT 11 11 2.1 TYPOWY MONTAŻ 11 2.2 PRZECHOWYWANIE SILNIKA 11 2.2.1 Przechowywanie krócej niż 1 rok 11 2.2.2 Sposób konserwacji przy dłuższym czasie przechowywania 11 2.0 MONTAŻ/OBSŁUGA 12 2.4 INSTRUKCJE SPRZĘŻENIA OKREŚLONYCH KÓŁ ZAMACHOWYCH 14 2.4.1 Wał napędowy 2.4.2 Sprzężenie Falk “Steelflex” 2.5 COTYGODNIOWY TEST 2.3 INSTRUKCJA INSTALACJI 14 16 16 2.6 URUCHAMIANIE/WYŁĄCZANIE SILNIKA 17 2.6.1 Uruchamianie silnika 17 2.6.2 Wyłączanie silnika 17 2.6.3 Opis panelu wskaźników 19 2.6.3.1 Sterownik elektr. przełącznika oraz podstawowe/alternatywne sterowniki elektr. (ECM) 19 2.6.3.2 Używanie wskaźnika PowerView 3.0 SYSTEMY SILNIKOWE 19 31 3.1 SYSTEM PALIWOWY 31 3.1.1 Odpowietrzanie układu paliwowego 31 3.1.1.1 Seria silników JU4/6 31 3.1.1.2 Seria silników JW6H 32 3.1.1.3 Seria silników JX6H 32 3.1.2 Wymiana filtra paliwa 32 3.1.2.1 Seria silników JU4/6 33 3.1.2.2 Seria silników JW6 34 3.1.2.3 Seria silników JX6 35 3.1.3 Uruchamianie silnika, w którym skończyło się paliwo 36 3.1.4 Baki na paliwo 39 3.2 SYSTEM POWIETRZE/PALIWO 39 3.2.1 Warunki otoczenia 39 3.2.2 Wentylacja 39 3.2.3 Standardowe oczyszczanie powietrzem 39 Strona 2 z 64 3.2.4 Wentylacja skrzyni korbowej 41 3.2.5
41 41 3.3.1 Sprawdzanie miski olejowej 42 3.3.2 Wymiana oleju silnika 42 3.3.3 Wymiana filtra paliwa 42 3.3.4 Specyfikacja oleju 42 3.3.5 Pojemność olejowa 43 System wydechowy 3.3 SYSTEM SMAROWANIA 3.4 SYSTEM CHŁODZENIA 43 3.4.1 Chłodziwo silnika 43 3.4.2 Woda 43 3.4.3 Pojemność chłodziwa 44 3.4.4 Inhibitory chłodzące 44 3.4.5 Procedura napełniania silnika 44 45 3.5.1 Schematy instalacji elektrycznych 45 3.5.2 Sprawdzanie naciągu i dopasowania paska napędowego 45 3.5.3 Nadobroty silnika 3.5 SYSTEM ELEKTRYCZNY 46 3.5.4 Symulacja alarmów kontrolerów pompy 46 47 3.6 DOSTOSOWYWANIE PRĘDKOŚCI SILNIKA 4.0 HARMONOGRAM KONSERWACJI 47 47 5.0 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 48 5.1 DIAGNOSTYCZNE KODY PROBLEMOW 48 4.1 RUTYNOWA KONSERWACJA 6.0 INFORMACJE O PODZESPOŁACH 50 6.1 CZĘŚCI ZAMIENNE 50 6.2 KONSERWACJA SILNIKA ‐ LISTA CZĘŚCI ZAMIENNYCH 50 7.0 WSPARCIE WŁAŚCICIELA 50 8.0 GWARANCJA 50 8.1 OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI 50 8.2 GWARANCJA CLARKE 50 8.3 GWARANCJA JOHN DEERE 51 9.0 DANE DOTYCZĄCE INSTALACJI I OBSŁUGI (Zobacz katalog techniczny C132679) 54 10.0 DIAGRAMY OSTRZEGAWCZE (Zobacz katalog techniczny C132679) 54 11.0 ILUSTRACJE I SZKICE CZĘSCI (Zobacz katalog techniczny C132679) 54 12.0 INDEKS 13.0 ZAŁĄCZNIK „A” 55 56 Strona 3 z 64 Skonsultuj się z producentem w celu otrzymania instrukcji obsługi w następujących językach: Hiszpański Niemiecki Francuski
Włoski UWAGA Treści zawarte w tej instrukcji mają pomóc personelowi obsługującemu dostarczając informacji dotyczących charakterystyki zakupionego sprzętu. Nie zwalnia ona użytkownika z odpowiedzialności podczas stosowania zaakceptowanych praktyk w instalacji, obsłudze i utrzymaniu sprzętu. UWAGA: CLARKE FPPG zastrzega sobie prawo do zmienienia zawartości tej instrukcji bez wcześniejszego powiadomienia. Strona 4 z 64 1.0 WPROWADZENIE Poniższe paragrafy podsumowują „Zakres wsparcia” dla silnika: 
Silnik CLARKE został zaprojektowany wyłącznie w celu napędzania stacjonarnych pomp przeciwpożarowych. Nie powinno się go stosować do żądnych innych celów. 
Nie powinien być wykorzystywany w miejscach, gdzie wymagana jest większa ilość koni mechanicznych niż oznaczono na tabliczce znamionowej (tylko dla UL/cUL/FM). 
Silnik powinien całkowicie spełniać maksymalne zapotrzebowanie na moc danego sprzętu z marginesem bezpieczeństwa nie mniejszym niż 10%. (tylko dla niewymienionych). 
Należy wziąć pod uwagę obniżenie maksymalnego zapotrzebowania na moc pompy ze względu na wysokość oraz temperaturę. 
Ustawienia podawania paliwa są określone fabrycznie i nie można ich zmieniać ani dostosowywać. Dozwolona jest minimalna zmiana RPM, aby dostosować je do wymagań danej pompy. 
Silnik powinien być zamontowany i utrzymywany zgodnie z wskazaniami opisanymi w tej instrukcji i katalogu technicznym (C132679). 
Okresowe testy sprawności powinny być przeprowadzane najwyżej raz w tygodniu po ½ godziny, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie silnika. 1.1 IDENTYFIKACJA/TABLICZKA ZNAMIONOWA 
W tej instrukcji stosuje się terminy „silnik” oraz „maszyna”. 
Termin „silnik” odnosi się wyłącznie do silnika diesla firmy CLARKE. 
Termin „maszyna” odnosi się do każdego elementu sprzętu, z którym silnik może być sprzężony. Ta instrukcja zawiera wszystkie niezbędne informacje potrzebne do obsługi twojego nowo nabytego silnika w bezpieczny i efektywny sposób oraz prawidłowego przeprowadzania rutynowego serwisowania. Przeczytaj ją uważnie. NUMEROWANIE MODELI I IDENTYFIKACJA Na silniku zamontowane są dwie tabliczki identyfikacyjne. Tabliczka identyfikacyjna Clarke: zawiera model silnika, numer seryjny, klasyfikację oraz datę produkcji. Tabliczka identyfikacyjna serii JU jest zamontowana na obudowie koła zamachowego z tyłu silnika. Tabliczka identyfikacyjna serii JW jest zamontowana w prawej tylnej części silnika. Tabliczka identyfikacyjna serii JX jest zamontowana na obudowie koła zamachowego z tyłu silnika. Należy zwrócić uwagę, że istnieją dwa rodzaje tabliczek identyfikacyjnych Clarke w zależności od tego czy silnik jest modelem „niezatwierdzonym” lub „zatwierdzonym/dopuszczonym”. Oto typowe przykłady. (Zobacz Rycinę #1) Tabliczki identyfikacyjne Clarke Nie zatwierdzony w USA Zatwierdzony/dopuszczony w USA Rycina #1 Numer modelu Clarke odzwierciedla podstawowy typ silnika, liczbę cylindrów, system chłodzenia, dopuszczenie oraz klasę mocy. Przykład: JX6H‐UFAD50 Strona 5 z 64 







J = silnik John Deere X = seria silnika (12,5 litra) 6 = liczba cylindrów H = chłodzony wymiennik ciepła (R = chłodnica) UF = zatwierdzony przez Underwriters Laboratories/Instrukcja fabryczna zatwierdzona, (NL = niezatwierdzony) A = miejsce produkcji D = poziom 3, A = nieemisyjny 50 = kod klasy mocy Tabliczka identyfikacyjna John Deere: druga tabliczka identyfikacyjna zawiera numer modelu i numer seryjny John Deere. W serii JW tabliczka identyfikacyjna serii John Deere znajduje się na lewej stronie silnika między kolektorem dolotowym a rozrusznikiem. W serii JU tabliczka identyfikacyjna John Deere znajduje się na prawej stronie bloku cylindra, za filtrem paliwa. W serii JX tabliczka identyfikacyjna serii John Deere znajduje się na lewej stronie silnika między kolektorem dolotowym a rozrusznikiem. 1.2 BEZPIECZEŃSTWO/ŚRODKI OSTROŻNOŚCI/OSTRZEŻENIA UWAGA: Ten silnik zawiera części oraz płyny, które osiągają podczas pracy bardzo wysoką temperaturę, a także ruchome części i paski. Należy obchodzić się z nim z zachowaniem ostrożności. Konstruktor maszyny, w której zastosowano silnik Clarke jest odpowiedzialny za jej optymalizację w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa użytkownikowi końcowemu. PODSTAWOWE ZASADY Poniższe zalecenia udostępniane są w celu zredukowania niebezpieczeństwa uszkodzenia osób i mienia, gdy silnik jest w użyciu lub w stanie spoczynku. Silnik nie powinien być stosowany inaczej niż opisano to w „Zakresie wsparcia”. Nieprawidłowe obchodzenie się, modyfikowanie i stosowanie nieoryginalnych części zamiennych może wpłynąć na bezpieczeństwo. Przy podnoszeniu silnika należy zwrócić uwagę, aby odpowiedni sprzęt został zaczepiony w specjalnie wyznaczonych miejscach tak, jak pokazano to na odpowiednich szkicach montażu silnika. Waga silnika jest pokazana w rycinie #2 MODEL SILNIKA WAGA lbs (kg) JU4H‐UFAD4G 1490 JU4H‐UFAD5G 1490 JU4H‐UFADJG 1490 JU4H‐UFADP0 1490 JU4H‐UFADR0 1490 JU4H‐UFADW8 1490 JU4H‐UFADY8 1490 JU4H‐UFAD98 1490 JU6H‐UFADK0 1747 JU6H‐UFADN0 1747 JU6H‐UFAD58 1747 JU6H‐UFADNG 1747 JU6H‐UFADP8 1747 JU6H‐UFAD88 1747 JU6H‐UFADM8 1747 JU6H‐UFADMG 1747 JU6H‐UFADT0 1902 JU6H‐UFADP0 1902 JU6H‐UFADQ0 1902 JU6H‐UFADR0 1902 JU6H‐UFADS0 1902 JU6H‐UFAD98 1902 JU6H‐UFADR8 1902 JU6H‐UFADS8 1902 JU6H‐UFADW8 1902 JU6H‐UFADX8 1902 JW6H‐UFAD80 2094 JW6H‐UFADB0 2094 JW6H‐UFADD0 2094 JW6H‐UFADF0 2094 JW6H‐UFADJ0 2094 JW6H‐UFAD70 2094 *JW6H‐UFAAM8 2094 *JW6H‐UFAA80 2094 JX6H‐UFADF0 3315 JX6H‐UFAD60 3315 JX6H‐UFADK0 3315 JX6H‐UFADN0 3315 JX6H‐UFADP0 3315 JX6H‐UFAD88 3315 Rycina #2 * Nieemisyjny Strona 6 z 64 Rycina #3 pokazuje typowy sposób podnoszenia silnika. Należy zwrócić uwagę, że miejsca zaczepienia na silniku są przeznaczone tylko do podnoszenia silnika. Uwaga, podczas podnoszenia, punkt uniesienia zawsze powinien się znajdować nad punktem ciężkości silnika. NYLON SLING, CHAIN, OR
WIRE ROPE
MAX.
NYLONOWA LINA, ŁAŃCUCH LUB
LINA METALOWA
MAKS.
Rycina #3 Rycina #4 pokazuje typowy sposób podnoszenia zamontowanego na podstawie silnika i pompy, gdy podstawa (lub moduł) jest wyposażona w otwory do podnoszenia NYLON SLING, CHAIN, OR
WIRE ROPE
NYLONOWA LINA, ŁAŃCUCH LUB
LINA METALOWA
Rycina #4 Gdy Clarke udostępnia podstawę (lub moduł) do silnika i pompy, całkowita waga silnika i podstawy (lub modułu) zostanie wskazana na jednostce. Uwaga, podczas podnoszenia, punkt uniesienia zawsze powinien się znajdować nad punktem ciężkości silnika. Uwaga: Silnik wytwarza hałas przekraczający poziom 70 dB(a). Podczas przeprowadzania cotygodniowego testu sprawności, zaleca się, aby osoby obsługujące miały założone słuchawki ochronne. CLARKE UK udostępnia producentowi maszyny „Deklarację zgodności” dla silnika, gdy jest ona wymagana, a której kopia jest dołączona do instrukcji obsługi. Ten dokument wyraźnie wskazuje na obowiązki i odpowiedzialność producenta maszyn wobec zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników. Zobacz Rycinę #5. Strona 7 z 64 3133 East Kemper Road • Cincinnati, Ohio • 45241 • USA Tel.: +1 (513) 771‐2200 • Fax: +1 (513) 771‐0726 DEKLARACJA ZGODNOŚCI Niniejszym oświadczamy, że silnik powinien być sprzężony z inną maszyną i nie powinien być używany do czasu, gdy dana maszyna, do której silnik został zamontowany, nie zostanie zatwierdzona, jako zgodna z podstawowymi wymogami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zawartymi w Dyrektywie 2006/42/EC, a w konsekwencji spełniająca warunki Znaku CE. Oświadczamy, że silnik produkowany jest zgodnie z poniższymi Standardami i Dyrektywami: Dyrektywa 2006/42/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC Standardy EN ISO 12100:2010, EN 60204‐1:2006 1) Opis – silnik diesla Producent – Clarke Fire Protection Products, USA Numer modelu – Numer seryjny – Rok produkcji – Numer umowy – Numer zamówienia klienta – 2) Silnik posiada ruchome części, obszary, w których występuje wysoka temperatura oraz gorące ciecze pod ciśnieniem. Dodatkowo posiada system elektryczny, który może się znajdować pod wysokim napięciem. 3) Silnik wytwarza niebezpieczne gazy, hałas i wibracje; należy powziąć odpowiednie środki ostrożności podczas przenoszenia, montowania i obsługi silnika, aby zminimalizować ryzyko związane z opisanymi powyżej zagrożeniami. 4) Silnik musi być zamontowany zgodnie z miejscowym prawem i przepisami. Silnik nie może być uruchamiany i obsługiwany zanim nie zostanie zamontowany w maszynie i/lub całkowity montaż nie będzie zgodny z miejscowym prawem i przepisami. Silnik powinien być używany tylko zgodnie z zakresem wsparcia i przewidzianym zastosowaniem. Podpis ___________________________________ Data: _______________ Ken Wauligman – Kierownik ds. technicznych C13944_rev. E 16July12 Rycina #5
Strona 8 z 64 POSTĘPOWANIE W RAZIE NIEBEZPIECZEŃSTWA Każdy użytkownik Silnika, który postępuje zgodnie z instrukcjami zawartymi w tej instrukcji oraz przestrzega instrukcji zawartych na tabliczkach zamontowanych na silniku, pracuje w bezpiecznych warunkach. Gdy dojdzie do wypadku związanego z błędną obsługą, należy wezwać pomoc. Gdy dojdzie do wypadku związanego z błędną obsługą, należy natychmiast wezwać pomoc SŁUŻB RATOWNICZYCH. W przypadku niebezpieczeństwa, podczas oczekiwania na przybycie SŁUŻB RATOWNICZYCH, należy przestrzegać generalnych zasad udzielania pierwszej pomocy. POŻAR Gaś ogień gaśnicami zalecanymi przez producenta danej maszyny lub instalacji. OPARZENIA 1)
Ugaś płomienie na ubraniu ofiary poprzez: 
nawilżanie wodą 
stosowanie gaśnic proszkowych, upewniając się, że nie są one kierowane w stronę twarzy 
koc lub turlanie ofiary po podłodze 2)
Nie należy odrywać fragmentów ubrania, które przywarły do skóry. 3)
W przypadku oparzeń cieczami, należy szybko lecz ostrożnie zdjąć zamoczone ubranie. 4)
Należy zakryć ranę specjalnym opatrunkiem przeciwoparzeniowym lub sterylnym bandażem. ZATRUCIE TLENKIEM WĘGLA (CO) Tlenek węgla zawarty w spalinach silnika jest bezzapachowy i niebezpieczny, ponieważ jest trujący, a po zmieszaniu z powietrzem tworzy wybuchową mieszankę. Tlenek węgla jest bardzo niebezpieczny w zamkniętych pomieszczeniach, ponieważ może osiągać krytyczne stężenie w krótkim czasie. Jeżeli napotkamy osobę, która ucierpiała z powodu zatrucia CO w zamkniętym pomieszczeniu, dane pomieszczenie należy natychmiast przewietrzyć, aby zredukować stężenie gazu. Wchodząc do takiego pomieszczenia, osoba przychodząca z pomocą powinna wstrzymać oddech, nie powinno być żądnych otwartych płomieni, włączonego światła, aktywnych urządzeń elektrycznych lub telefonów, aby uniknąć wybuchu. Należy przenieść ofiarę do przewietrzonego pomieszczenia lub na otwartą przestrzeń i jeżeli jest nieprzytomna, położyć ją na boku. POPARZENIA SUBSTANCJĄ ŻRĄCĄ 1)
Poparzenia substancją żrącą są powodowane wyciekiem kwasu z baterii: 
należy zdjąć ubranie 
umyć pod bieżącą wodą, być ostrożnym, aby nie narazić na poparzenie zdrowych tkanek 2)
Poparzenie substancją żrącą oczu jest spowodowane kwasem z baterii, olejem smarującym lub olejem napędowym. 
Przemywaj oko bieżącą wodą przez przynajmniej 20 minut, mając otwarte powieki i ruszając gałką oczną we wszystkich kierunkach tak, aby woda mogła dotrzeć we wszystkie miejsca. PORAŻENIE PRĄDEM Porażenie prądem może być spowodowane: 1)
Systemem elektrycznym silnika (24V DC). 2)
Chłodziwem systemu podgrzewania 120/240 volt AC (jeżeli ma zastosowanie). W pierwszym przypadku niskie napięcie nie powoduje wysokiego przepływu prądu przez ciało człowieka; jednakże, jeżeli nastąpi zwarcie spowodowane metalowym narzędziem, mogą pojawić się iskry i oparzenia. W drugim przypadku wysokie napięcie powoduje silny przepływ prądu, co może być niebezpieczne. W razie wystąpienia powyższych zdarzeń, przed dotknięciem poszkodowanego, należy przerwać dopływ prądu na przełączniku. Jeżeli jest to niemożliwe, należy mieć świadomość, że każde inne podejście jest wysoce ryzykowne także dla osób udzielających pomocy; dlatego każda próba udzielenia pomocy musi być przeprowadzana bezwzględnie przy użyciu środków izolujących. Strona 9 z 64 RANY I ZŁAMANIA Szeroki zakres możliwych obrażeń i specyficzny rodzaj potrzebnej pomocy oznacza, że w razie wypadku niezbędne jest wezwanie służ pomocy medycznej. Jeżeli poszkodowany krwawi, należy uciskać ranę do czasu przybycia pomocy. W przypadku złamania, nie należy ruszać części ciała, w której doszło do złamania. Przed przeniesieniem poszkodowanej osoby, powinna ona wyrazić zgodę przed udzieleniem pomocy. Przenoś poszkodowanego z najwyższą ostrożnością i tylko gdy jest to konieczne chyba, że obrażenia zagrażają życiu. OZNACZENIA OSTRZEGAWCZE Zastosowano oznaczenia ostrzegawcze w formie obrazków. Ich znaczenia podano poniżej. Ważne: Oznaczenia, na których znajduje się wykrzyknik, wskazują na możliwość wystąpienia niebezpieczeństwa. Maksymalne ciśnienie robocze wymiennika ciepła WARNING
Lifting bracket is for engine only
Automatyczne uruchamianie WARNING
This equipment starts automatically
Use ear protection
OSTRZEŻENIE
MAKS. 60 P.S.I.
Punkt podnoszenia OSTRZEŻENIE
Trzymaj osłony na miejscu
Napięcie podgrzewacza wody Mieszanka chłodziwa WARNING
Premixing 50% treated water and
50% anti-freeze coolant solution
prior to installing is required
OSTRZEŻENIE
Ten
sprzęt
uruchamia
się
automatycznie
Ochrona uszu osoby obsługującej
Części obrotowe WARNING
Keep guards in place
WARNING
60 P.S.I. MAX.
OSTRZEŻENIE
Uchwyty przeznaczone są tylko do
podnoszenia
OSTRZEŻENIE
Wymagana jest mieszanka 50% wody
i 50% substancji przeciwdziałającej
zamarzaniu przed zainstalowaniem
silnika
WARNING
To prevent heater damage, install
engine coolant before heater is
energized
120 VAC
+5% -10% single phase
1500 W
12.5 Amps
Montaż filtra powietrza Strona 10 z 64 OSTRZEŻENIE
Aby
zapobiec
uszkodzeniu
podgrzewacza, przed uruchomieniem
dodaj do silnika chłodziwo
120 VAC
+5% -10% jednofazowy
1500 W
12,5 А
9. Betonowa podstawa 10. Elastyczny łącznik/rura wydechowa CAUTION
Do not run engine without air filter
installed.
Personal injury or engine damage
may result
UWAGA
Nie
uruchamiaj
silnika
bez
zainstalowanego filtru powietrza
Może dojść do obrażeń lub
uszkodzenia silnika
1.3 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZED SPAWANIEM WAŻNE: ZAWSZE odłączaj złącza sterownika elektronicznego (ECM) przed spawaniem. Wysokie napięcia lub wyładowania elektrostatyczne w podzespołach elektronicznych mogą powodować trwałe uszkodzenia podczas spawania. Należy podłączyć uziemienie spawarki blisko miejsca spawania i upewnić się, że ECM oraz inne podzespoły elektroniczne nie są zespolone z uziemieniem. Welding precautions
Środki
ostrożności
spawania
podczas
2.0 MONTAŻ/OBSŁUGA 2.1 TYPOWY MONTAŻ Typowy montaż pompy przeciwpożarowej przedstawiono na Rycinie #6. 1. Zespól pompa/silnik 2. Główny kontroler pompy 3. Wylot pompy 4. Żaluzja powietrzna 5. Drzwi wejściowe z żaluzją 6. Tłumik wydechu 7. Wsporniki systemu wydechowego 8. Rura wydechowa Rycina #6 Typowa instalacja 2.2 PRZECHOWYWANIE SILNIKA 2.2.1 Przechowywanie krócej niż 1 rok Przechowywanie silników wymaga szczególnej uwagi. Silniki Clarke, w stanie wysyłkowym, mogą być przechowywane przez przynajmniej jeden rok. W tym okresie powinny być przechowywane w suchym pomieszczeniu. Zaleca się stosowanie nakryć ochronnych pod warunkiem, że umożliwiają one cyrkulację powietrza. Przechowywany silnik powinien być okresowo sprawdzany, aby zlokalizować zastaną wodę, kradzież części, nadmierne nagromadzenie brudu lub innych szkodliwych dla silnika lub jego części czynników. Jakiekolwiek tego rodzaju uszczerbki powinny być natychmiast naprawiane. 2.2.2 Sposób konserwacji przy dłuższym czasie przechowywania Po rocznym okresie przechowywania lub gdy silnik nie będzie użytkowany przez więcej niż 6 miesięcy, muszą być przeprowadzane następujące dodatkowe zabiegi konserwacyjne: 1)
Odprowadź olej z silnika i wymień filtr oleju. 2)
Napełnij skrzynię korbową olejem konserwującym MIL‐L‐21260. 3)
Wymień filtr oleju. 4)
Załóż korki chłodziwa i dodaj chłodziwa w normalnej mieszance procentowej 50% chłodziwa, 50% wody, wcześniej wymieszane. 5)
Zdejmij osłony z wlotów i wylotu spalin. 6)
Przygotuj zbiornik na źródło paliwa używając do jego napełnienia mieszanki Mobilarma lub Sta‐Bil TYLKO Diesel #2 lub „czerwony” diesel (ASTM D‐975) lub BS2869 klasa A2. Strona 11 z 64 7)
8)
9)
10)
11)
Odłącz sprzęgło lub wał napędowy od pompy. Uruchom silnik i pozostaw na wolnych obrotach przez 1‐2 minuty, uważając, aby nie przekroczyć normalnej temperatury roboczej. Odprowadź olej i chłodziwo. Załóż korki ochronne, które były wykorzystywane podczas transportu i przechowywania. Przyczep do silnika w widocznym miejscu informację mówiącą „SILNIK BEZ OLEJU, NIE URUCHAMIAĆ”. WAŻNE: TEN ZABIEG KONSERWUJĄCY POWINNO SIĘ POWTARZAĆ CO 6 MIESIĘCY ************************ PRZYWRACANIE SILNIKA DO PRACY PO WCZEŚNIEJSZYCH DODATKOWYCH ZABIEGACH KONSERWACYJNYCH Aby przywrócić silnik do normalnego stanu użytkowania, należy przeprowadzić następujące czynności: 1)
Napełnij miskę olejową normalnym olejem do odpowiedniego poziomu. 2)
Zdejmij korki ochronne, które były wykorzystywane podczas transportu i przechowywania. 3)
Napełnij chłodziwem do odpowiedniego poziomu. 4)
Zdejmij informację „SILNIK BEZ OLEJU, NIE URUCHAMIAĆ”. 5)
Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi instalacji, aby przywrócić silnik do stanu używalności. 2.3 INSTRUKCJA INSTALACJI Prawidłowa instalacja silnika jest bardzo ważna dla uzyskania optymalnej wydajności i wydłużonego czasu użytkowania. W tym względzie silnik ma określone wymagania instalacyjne, które mają krytyczny wpływ na jego wydajność. Wymagania te są generalnie związane z chłodzeniem, spalinami, indukcją powietrza oraz systemami paliwa. Ta część instrukcji obsługi powinna być czytana wraz z odpowiednimi Arkuszami danych instalacyjnych i operacyjnych. Jeżeli w związku z instalacją wystąpią jakiekolwiek wątpliwości, skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta Clarke i opisz szczegółowo powstały problem. Wszystkie instalacje powinny być czyste, wolne od zanieczyszczeń i brudu. Należy zwrócić uwagę, aby po instalacji możliwy był łatwy dostęp do silnika w celu przeprowadzania konserwacji i napraw. Bezpieczeństwo personelu, który może się znajdować w pobliżu silnika, podczas jego działania jest nadrzędnym celem, który powinien przyświecać projektantom planu technicznego instalacji. 1)
Należy przytwierdzić pompę do podstawy i ukończyć instalację zgodnie z zaleceniami producenta pompy. Przeprowadź dopasowanie sprzężenia silnika z pompą. Nasmaruj sprzężenie Falk dostarczonym smarem, połączenia z wałem napędowym smarem NLGI stopień #1 lub #2 na kalamitkach Zerk (3). (Zobacz sekcję 2.4 ‐ instrukcje dotyczące dopasowywania). 2)
Zainstaluj rurkę odprowadzającą wymiennika ciepła. Rurka odprowadzająca nie powinna być mniejsza niż połączenie wyjściowe z wymiennikiem ciepła. Orurowanie odprowadzania wody powinno być zainstalowane zgodnie z mającym zastosowanie kodowaniem. Wszystkie instalacje hydrauliczne podłączone do wymiennika ciepła powinny być zabezpieczone w ten sposób, aby zminimalizować ruchy silnika. Ciśnienie wody chłodzącej wymiennik ciepła nie może przekraczać limitu określonego na wymienniku ciepła dostarczonego wraz z silnikiem. 3) Zainstaluj wszystkie zawory i korki systemu chłodzącego silnika. Zakręć wszystkie zawory odprowadzające (ZOBACZ TABELĘ). Model Ilość Opis Lokalizacja silnika JU4H / 1 Zawór 1/8” Rurka wlotowa JU6H podgrzewacza wody 1 Zawór 1/8” Rurka wlotowa JW6H podgrzewacza chłodziwa 1 Korek Chłodnica oleju JU4H / RE46686 JU6H 1 Korek rury 3/8” Wymiennik ciepła JW6H 1 Korek elektrody Na dole JU4H / wymiennika ciepła JU6H JX6H 1 Zawór 1/8” Wlot podgrzewacza wody 1 Korek elektrody Na dole JX6H Strona 12 z 64 4)
5)
6)
1 Zdejmuj osłonę ochronną z elementu oczyszczającego powietrze. 8) Podłącz podgrzewacz wody (jeżeli jest w zestawie) do źródła prądu AC. Dla serii JU6 wymagania dotyczące zapotrzebowania na Napełnij system chłodzący silnika wcześniej prąd elektryczny zamieszczono na obudowie przygotowaną mieszanką 50% wody / 50% podgrzewacza. Podłącz przewód roztworu chłodziwa. Używaj tylko chłodziw, podgrzewacza bezpośrednio do dołączonej które są zgodne ze specyfikacją ASTM‐D6210 elektrycznej skrzynki przełącznikowej. Dla dla silników obciążonych dużą pracą. Nigdy serii JW6/JX6 wymagania dotyczące nie używaj lekkich chłodziw lub zapotrzebowania na prąd elektryczny przeznaczonych do samochodów osobowych zamieszczono na skrzynce przełącznikowej. w silnikach, które są określone tylko Podłącz podgrzewacz bezpośrednio do specyfikacją ASTM‐D3306. (Zobacz Rycinę skrzynki przełącznikowej na końcu #18 z Instrukcji obsługi w Sekcji 3.4.3 podgrzewacza. Okablowanie nigdy nie dotyczącej pojemności systemu chłodzenia) powinno być przeprowadzone przez panel Napełnij zbiornik wyrównawczy tak, jak wskaźnikowy silnika. Mogą nastąpić pokazano to na rycinie #19A, Sekcja 3.4.5 z poważne uszkodzenia krytycznych Instrukcji obsługi. komponentów sterujących silnika. Włącz Silnik jest dostarczany z uzupełnionym olejem. podgrzewacz tylko, gdy zakończono krok #4. Zobacz sekcję 3.3 System smarowania. 9) Podłącz system wydechowy do elastycznego Podłącz przewód paliwowy i wprowadź do łącza w silniku. Hydraulika systemu zbiornika z paliwem. Zobacz sekcję dotyczącą wydechowego musi być zamocowana do systemu paliwowego w Danych dotyczących nadbudowanej struktury a nie do samego instalacji i obsługi w Katalogu technicznym w silnika. Elastyczne złącze wydechu jest celu uzyskania informacji o rozmiarach rurek, dodane tylko w celu zaadaptowania maksymalnym dopuszczalnym zasysaniu rozszerzalności cieplnej i odizolowania paliwa i innych maksymalnych wibracji, a nie w celu niedopasowania czy dopuszczeniach. Napełnij zbiornik paliwem zmiany kierunku. diesla #2 (ASTM D‐975) lub BS 2869 klasa A2 10)
Wykonaj elektryczne połączenie DC między „czerwony” diesel, odpowietrz system i listwą zaciskową panelu wskaźników silnika sprawdź czy nie nastąpił wyciek. (jeżeli znajduje się w zestawie) a UWAGA: Biodiesel (paliwo ekologiczne) nie sterownikiem, zgodnie z zaleceniami jest zalecane do nieprzemieszczającego się producenta. sprzętu, który charakteryzuje się 11)
Napełnij baterie elektrolitem zgodnie z minimalnym zużyciem paliwa (np. instrukcjami producenta. Podłącz kable generatory, systemy ochrony między silnikiem i bateriami tylko, gdy przeciwpożarowej itp.). Do zastosowania w elektrolit jest w pełni uzupełniony. Zobacz silnikach nieprzemieszczających się używaj schemat przewodów wewnątrz obudowy tylko ropopochodnego paliwa z panelu wskaźników (jeżeli jest w zestawie) zatwierdzonymi przez John Deere lub odpowiedni schemat przewodów w ulepszaczami/dodatkami do paliwa. Katalogu technicznym C132679, aby Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem prawidłowo podłączyć dodatnie i ujemne John Deere lub Clarke w celu uzyskania bieguny. Podłącz kable negatywne informacji dotyczących bezpośrednio do bloku silnika. Podłącz każdy ulepszaczy/dodatków do paliwa. Poziom dodatni kabel do dużego zewnętrznego bolca dostarczania paliwa musi spełniać mające złącza uruchamiania manualnego. zastosowanie wymagania kodowe. Nie 12)
Uwaga: Instrukcja konserwacji i obsługi używaj opartych na miedzi lub Clarke, C132679 oraz Katalog techniczny galwanizowanych materiałów dla żadnego z Clarke, C132679, są zlokalizowane w panelu elementów dieslowskiego systemu wskaźnikowym silnika. paliwowego. Paliwo będzie reagowało 13)
Uwaga: Podczas rozruchu silnika, ostateczne chemicznie z cynkiem powodując zatykanie ustawienia prędkości powinny być dokonane filtrów paliwa i systemu wtrysków. Strona 13 z 64 Zawór 1/4” wymiennika ciepła
Wąż wlotowy pompy wodnej 7)
JX6H 14)
zarówno na podstawowym jak i alternatywnym kontrolerze sterującym (ECM). Zobacz Sekcję 3.6 Dostosowanie prędkości. WAŻNE! Aby uzyskać natychmiastowy Serwis gwarancyjny i uzyskać zgodność z regulacjami dotyczącymi emisji spalin, ten silnik musi być zarejestrowany pod nazwą i adresem. Aby zarejestrować silnik, odwiedź www.clarkefire.com i wybierz Rejestracja gwarancji (Warranty Registration). 2.4 INSTRUKCJE SPRZĘŻENIA OKREŚLONYCH KÓŁ ZAMACHOWYCH 2.4.1 Wał napędowy Aby sprawdzić tolerancję przesunięcia równoległego i kątowego dopasowania wału pompy i wału korbowego silnika, wał napędowy musi być zamontowany między kołem zamachowym a kołnierzem piasty na wale pompy. Przed rozpoczęciem sprawdzania dopasowania i dokonania niezbędnych korekt, zamontuj wał napędowy i dostosuj moment obrotowy wszystkich śrub łączących zgodnie z wartościami z poniższej tabeli. DOKRĘCAN
WAŁ
ROZMIAR
IE
MODELE
NAPĘDOWY ŚRUB/MATE MOMENTU
RIAŁ
OBROTOWE
GO
ft-lbs
(N-m)
1/2-20
75 - 82
JU4H-UFAD4G CDS20-SC
Stopień 8
(102 – 112)
(Rozciągliwy)
JU4H-UFAD5G
JU4H-UFADJG
30 - 35
JU4H-UFADP0
3/8-24
(41 - 48)
JU4H-UFADR0 CDS30-S1
Stopień 8
(zobacz
JU4H-UFADW8
(Rozciągliwy)
uwagę #2)
JU4H-UFADY8
JU4H-UFAD98
JU6H-UFADP8
JU6H-UFADP0
JU6H-UFADT0
JU6H-UFADS0
50 – 55
7/16-20
JU6H-UFAD88
(68 - 75)
Stopień 8
JU6H-UFAD98
(zobacz
CDS50-SC
(Rozciągliwy)
JU6H-UFADR8
uwagę #2)
JU6H-UFADS8
JU6H-UFADS0
JU6H-UFADW8
JU6H-UFADX8
JU6H-UFADM8
JU6H-UFADMG
JW6H-UFAD80
JW6H-UFADB0
JW6H-UFADD0
JW6H-UFADP0
JW6H-UFADJ0
JW6H-UFAD70
JX6H-UFADF0
JX6H-UFAD60
JX6H-UFADK0
JX6H-UFADN0
JX6H-UFADP0
JX6H-UFAD88
SC2160A
M16, klasa
100 - 105
10,9 (Metry) (135 - 142)
(Rozciągliwy)
(zobacz
uwagę #2)
Uwaga 1 – Zaleca się stosowanie średniej siły blokady gwintów (np. Loctite – niebieski #64040) do montażu i całego sprzętu. Można go zakupić jako część numer 23509536. Uwaga 2 ‐ 4 rozciągliwe śruby i/lub nakrętki, które używane są do łączenia wału napędowego z dyskiem i które łączą wał napędowy z pompą wymagają do zamontowania użycia klucza otwartego połączonego z kluczem dynamometrycznym. Standardowe gniazdo nie jest możliwe do użycia ze względu na bliską odległość między śrubami i/lub nakrętkami z jarzmem półosi. Wartości dokręcania wymienione dla tych śrub i/lub nakrętek zostały skorygowane do używania adaptera klucza otwartego, który wydłuża standardową długość klucza dynamometrycznego. Przed zdjęciem ochrony wału napędowego, odłącz od obu baterii ujemny kabel. Następujące kroki opisują właściwy sposób sprawdzania ustawienia. Do wykonania wszystkich pomiarów zalecana jest mała kieszonkowa miarka lub linijka z oznaczeniem milimetrów. A.
Aby sprawdzić Poziome przesunięcie równoległe, wał napędowy musi być odpowiednio zorientowany. 1.
Przekręć wał tak, aby oznaczenie „AB” na adapterze koła zamachowego wskazywało godzinę 12 tak, jak pokazano poniżej. 2.
Odmierz od powierzchni koła zamachowego do punktu „E” tak, jak pokazano poniżej. (Punkt „E” jest najdalszym punktem na średnicy otworu łożyska) Miara powinna wynosić: Model wału napędowego CDS10‐SC /SC41A
Strona 14 z 64 Miara
58 + 1mm CDS20‐SC /SC55A CDS20‐S1/SC55L‐A CDS30‐S1/SC61LA CDS50‐SC /SC81A SC2160A SC2390 68 + 1.5mm 68 + 1.5mm 84 + 1.5mm 109 + 2mm 123.5 + 1.5mm 142.5 + 1.5mm Model wału napędowego CDS10‐SC /SC41A CDS20‐SC /SC55A CDS20‐S1/SC55L‐A CDS30‐S1/SC61LA CDS50‐SC /SC81A SC2160A
SC2390
Miara
60 + 1mm 70.5 + 1mm 70.5+ 1mm 86.5+ 1mm 112.5 + 1mm 126.5 + 1mm 145.5 + 1.5mm Rotate "AB" to the 12 o'clock
position
Flywheel adapter disc
Point "E"
Przekręć „AB” na godzinę 12
Adapter koła zamachowego
Punkt „E”
B) Mając wał napędowy w tej samej orientacji co w poprzednim kroku (Krok A), sprawdź Poziome wyrównanie kątowe wału. 1.
Odmierz od powierzchni flanszy wału pompy do punktu „G” tak, jak pokazano poniżej. (Punkt „G” jest najdalszym punktem na średnicy otworu łożyska). Ta miara musi być równa mierze w punkcie „E” + 0,5 mm.
Point "G"
Punkt „G”
2.
Rotate "CD" to the 12 o'clock
position
Flywheel adapter disc
Point "H"
Przekręć „CD” na godzinę 12
Adapter koła zamachowego
Punkt „H”
D) Mając wał napędowy w tej samej orientacji co w poprzednim kroku (Krok C), sprawdź Poziome wyrównanie kątowe wału. 1.
Odmierz od powierzchni flanszy wału pompy do punktu „J” tak, jak pokazano poniżej. (Punkt „J” odpowiada punktowi „G” przy wale napędowym obróconym o 90º). Ta miara musi być równa mierze w punkcie „H” + 1 mm. C) Aby sprawdzić Pionowe przesunięcie równoległe, wał powinien być ponownie zorientowany. 1.
Przekręć wał o 90º tak, aby oznaczenie „CD” na kole zamachowym znajdowało się na godzinie 12 tak, jak pokazano poniżej. 2.
Odmierz od koła zamachowego do punktu „H” tak, jak pokazano poniżej. (Punkt „H” jest najdalszym punktem na średnicy otworu łożyska) Miara powinna wynosić: Strona 15 z 64 Point "H"
Point "J"
Punkt „H”
Punkt „J”
Zainstaluj ponownie wszystkie osłony oraz elementy i podłącz ponownie kable baterii. KONSERWACJA WAŁU NAPĘDOWEGO 1.
Aby przystąpić do obsługi wału napędowego, odłącz ujemny przewód od baterii i zdejmij górną osłonę. 2.
Przekręć wał silnika tak, aby umożliwić dostęp do elementów smarujących sprzęgła wychylnego (przegubu krzyżakowego). 3.
Używając smarownicy ze smarem N.L.G.I. stopień 1 lub stopień 2 ustaw końcówkę na elemencie smarującym. Smaruj elementy aż smar będzie widoczny na wszystkich czterech uszczelkach. 4.
Sprawdź czy wszystkie śruby łączące wał napędowy są dokręcone. Jeżeli to konieczne, dokręć je zgodnie z opisem w sekcji 2.4.1. 5.
Załóż górną osłonę i podłącz ujemny przewód baterii. 2.4.2 Sprzężenie Falk „Steelflex” Silniki JX oferują opcjonalne wyposażenie w piastę napędową FALK „Steelflex”. Jeżeli twój silnik jest wyposażony w taki rodzaj sprzęgła, zobacz Załącznik „A” w celu zapoznania się ze sposobem instalacji, regulacji i informacjami dotyczącymi konserwacji. Aby uzyskać ostateczną regulację przy instalacji (zobacz Tabelę 2 w załączniku), do zestawu dołączono podkładki. Podkładki są wymagane, aby osiągnąć prawidłową regulację. Type T10 Steelflex coupling
Sprzęgło Steelflex Typ T10
2.5 COTYGODNIOWY TEST Podczas cotygodniowego testu, powinien być obecny doświadczony operator. UWAGA: Silnik został zaprojektowany, aby pracować w warunkach określonego obciążenia. Dla celów testowych, silnik może pracować z niższym obciążeniem (niższy przepływ). Czas pracy w jakimkolwiek okresie nie powinien przekraczać 30 minut. Przed uruchomieniem silnika upewnij się, że: 1)
Osoba obsługująca ma łatwy dostęp, aby wyłączyć silnik w razie niebezpieczeństwa. 2)
Przewody wentylacyjne pomieszczenia są otwarte, a silnik ma odpowiedni dopływ powietrza. 3)
Wszystkie zabezpieczenia są na miejscu, jeżeli nie, niezależnie od przyczyn, wszystkie obracające się części silnika są wolne. 4)
Osłony baterii są na miejscu, a na silniku nic się nie znajduje i nic, co nie jest częścią instalacji nie ma z nim styczności. 5)
System dostarczania wody do chłodzenia jest dostępny i nieograniczony. Zwykle ograniczenia znajdują się w zatkanym filtrze obiegu chłodzenia. Gdy silnik jest uruchomiony, upewnij się, że temperatura chłodziwa, ciśnienie oleju oraz przepływ wody chłodzącej są zgodne z limitami określonymi w odpowiednim Arkuszu z danymi dot. instalacji i obsługi w Katalogu technicznym, C132679. Gdy przekroczona została temperatura chłodziwa, Strona 16 z 64 sprawdź: 2.0 Czynniki blokujące obieg chłodziwa. 2.0 Prawidłowe działanie termostatu. 2.0 Stan wymiennika ciepła. 2.6 URUCHAMIANIE/WYŁĄCZANIE SILNIKA 2.6.1 Aby uruchomić silnik Użyj kontrolera głównej pompy. Postępuj zgodnie z instrukcjami udostępnionymi przez producenta kontrolera. W silnikach UL/FM, użyj głównego kontrolera pompy do uruchamiania i wyłączania silnika. W przypadku, gdy główny kontroler pompy przestanie działać, silnik można uruchomić i wyłączyć z panelu wskaźnikowego silnika. Aby uruchomić lub wyłączyć silnik z panelu wskaźnikowego: Ustaw PRZEŁĄCZNIK TRYBU na PRACA RĘCZNA. (Zobacz Rycinę #9). Unieś i przytrzymaj RĘCZNĄ KORBĘ #1, aż silnik zostanie uruchomiony; zwolnij korbę po 15 sekundach. Jeżeli jednostka nie zostanie uruchomiona, poczekaj 15 sekund i użyj RĘCZNEJ KORBY #2 powtarzając kroki. Jeżeli WODA DO CHŁODZENIA nie ma przepływu lub TEMPERATURA CHŁODZIWA jest zbyt WYSOKA, otwórz zawory ręcznego systemu chłodzenia. Uwaga: W silnikach JW/JX możesz także uruchomić silnik przy pomocy ręcznych styczników. WAŻNE: Podczas uruchamiania silnika z panelu wskaźnikowego, główny kontroler pompy powinien być wyłączony (OFF). Upewnij się, aby ustawić przełącznik kontrolera głównej pompy oraz panelu wskaźnikowego silnika na AUTOMATYCZNY, po zakończeniu uruchamiania ręcznego. 2.6.2 Wyłączanie silnika Jeżeli silnik został uruchomiony z kontrolera pompy głównej, użyj tego samego kontrolera to wyłączenia silnika. Jeżeli silnik został uruchomiony z panelu wskaźnikowego: Unieś i przytrzymaj PRZEŁĄCZNIK RĘCZNEGO WYŁĄCZANIA, aż silnik się zatrzyma. Zamknij zawory ręcznego systemu chłodzenia, jeżeli zostały otwarte. Uwaga: Unieś i przytrzymaj ten przełącznik, aby zapobiec uruchomieniu się silnika podczas testowania cykli wału. WAŻNE: NIE pozostawiaj PRZEŁĄCZNIKA TRYBÓW ustawionego na URUCHAMIANIE RĘCZNEL podczas pracy w trybie AUTOMATYCZNYM. (Kontroler nie będzie w stanie wyłączyć silnika i MOŻE TO DOPROWADZIĆ DO JEGO USZKODZENIA). Strona 17 z 64 MODE SELECTOR
MANUAL RUN
AUTOMATIC
WARNING
MODE SELECTOR NOT IN AUTOMATIC
DISPLAY ON
USE ONLY IF DISPLAY IS OFF
BATTERY #2
BATTERY #1
VOLTMETER
WARNING
OPERATING ON ALTERNATE ECM
ALTERNATE ECM WARNING: DO NOT SWITCH WHILE THE
ENGINE IS RUNNING
PRIMARY ECM
ECM SELECTOR
MANUAL STOP
MANUAL CRANK #1
MANUAL CRANK #2
FIRE PUMP ENGINE - MANUAL OPERATING INSTRUCTIONS
TO START ENGINE
1. Position MODE SELECTOR switch to MANUAL RUN.
WYBÓR TRYBU
RĘCZNE URUCHAMIANIE
AUTOMATYCZNY
OSTRZEŻENIE
WYBÓR TRYBÓW NIE W TRYBIE AUTOMATYCZNYM
WŁĄCZONY WYŚWIETLACZ
UŻYWAJ TYLKO GDY WYŚWIETLACZ JEST WYŁĄCZONY
BATERIA #2
BATERIA #1
WOLTOMIERZ
OSTRZEŻENIE
PRACA NA ALTERNATYWNYM ECM
OSTRZEŻENIE ALTERNATYWNEGO ECM: NIE WYŁĄCZAJ,
GDY SILNIK JEST URUCHOMIONY
PODSTAWOWY ECM
PRZEŁĄCZNIK ECM
RĘCZNE STOP
RĘCZNY ROZRUCH #1
RĘCZNY ROZRUCH #2
SILNIK POMPY PRZECIWPOŻAROWEJ – RĘCZNA
INSTRUKCJA OBSŁUGI
ABY URUCHOMIĆ SILNIK
1. Ustaw PRZEŁĄCZNIK TRYBU na RĘCZNĄ PRACĘ.
Strona 18 z 64 2. Lift and hold MANUAL CRANK #1, until engine starts,
or release after 15 seconds. If unit fails to start, wait for 15
seconds, use MANUAL CRANK #2 and repeat step.
3. If COOLING WATER is not flowing or engine
TEMPERATURE is too HIGH, open cooling system
manual by-pass valves.
TO STOP ENGINE
1. Lift and hold MANUAL STOP, until engine stops.
2. Return MODE SELECTOR switch to AUTOMATIC
position.
3. Close cooling system manual by-pass valve, if opened.
IMPORTANT
DO NOT leave the MODE SELECTOR switch in the
MANUAL RUN position during AUTOMATIC operation.
EMERGENCY FAILED TO START INSTRUCTIONS
SELECT ALTERNATE ECM
If a failed to start condition has occurred, move the ECM selector
switch to the ALTERNATE ECM position, then follow manual
operating instructions above..
2. Unieś i przytrzymaj RĘCZNY ROZRUCH #1, do
momentu aż silnik się uruchomi lub zwolnij przełącznik po
15 sekundach. Jeżeli rozruch nie uda się, odczekaj 15
sekund, użyj RĘCZNY ROZRUCH #2 i spróbuj ponownie.
3. Jeżeli WODA CHŁODZĄCA nie przepływa lub
TEMPERATURA silnika jest zbyt WYSOKA, otwórz zawór
ręcznego obejścia systemu chłodzenia.
ABY ZATRZYMAĆ SILNIK
1. Unieś i przytrzymaj RĘCZNY STOP aż silnik się
zatrzyma.
2. Przełącz PRZEŁĄCZNIK TRYBU na pozycję
AUTOMATYCZNY.
3. Zamknij zawór ręcznego chłodzenia, jeżeli otwarty.
WAŻNE
NIE pozostawiaj PRZEŁĄCZNIKA TRYNU na pozycji
RĘCZNEGO
URUCHAMIANIA
podczas
pracy
AUTOMATYCZNEJ.
NIE UDAŁO SIĘ URUCHOMIĆ INSTRUKCJI
WYBIERZ ALTERNATYWNY ECM
Jeżeli pojawił się problem z uruchamianiem, przełącz przełącznik
ECM na pozycję ALTERNATYWNY ECM, a następnie postępuj
zgodnie z instrukcjami powyżej.
Rycina #9 1 ‐ Wskaźnik PowerView 2 – Wyświetlanie na przełączniku 3 – Przełącznik woltomierz/wybór baterii 4 ‐ Przełącznik trybów automatyczny/ręczny 5 ‐ Przełącznik ECM 2.6.3 Opis panelu wskaźników 2.6.3.1 Przełącznik ECM oraz podstawowy/alternatywny ECM Silniki Clarke UL/FM są wyposażone w podwójne ECM oraz przełącznik ECM na panelu wskaźnikowym silnika. (Element #6). Domyślnie, ECM jest ustawiony na podstawowy. W przypadku wystąpienia awarii podstawowego ECM, po której silnik zostanie wyłączony lub nie będzie się chciał uruchomić, koniecznym będzie przełączenie na alternatywny ECM. Gdy przełącznik ECM jest ustawiony na alternatywny ECM, na panelu wskaźnikowym silnika zapali się ostrzegawcza lampka. Także główny kontroler włączy ostrzegawczą lampkę i uruchomi alarm dźwiękowy. Silnik powinien zostać uruchomiony ponownie ręcznie. (Zobacz sekcję 2.6.1). Skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem serwisowym Clarke natychmiast, gdy wystąpi taka sytuacja w celu rozwiązania problemu. (Zobacz sekcję 7.0). Informacje wyświetlone na wskaźniku diagnostycznym zasilania będą pochodziły zarówno z podstawowego jak i alternatywnego ECM, w zależności od pozycji przełącznika ECM. 6 ‐ Lampka ostrzegawcza trybu ręcznego 7 ‐ Lampka ostrzegawcza alternatywnego ECM 8 ‐ Ręczny wyłącznik 9 ‐ Ręczny przełącznik – bateria #1 10 ‐ Ręczny przełącznik – bateria #2 Jeżeli wyświetlony zostanie kod błędu i będzie on pochodził z podstawowego ECM, a następnie przełącznik ECM zostanie przestawiony na alternatywne ECM, może zajść potrzeba „zakręcenia” silnikiem, aby alternatywny ECM również otrzymał ten sam kod błędu. 2.6.3.2 Korzystanie z wskaźnika PowerView 1.
2.
3.
4.
5.
Strona 19 z 64 Wskaźnik PowerView (zobacz Rycinę #9A) pozwala operatorowi na przeglądanie warunków pracy i diagnozowanie kodów błędów (DTC). Naciśnij przycisk menu (B), aby uzyskać dostęp do rozmaitych funkcji silnika. Wyświetlacz może wskazywać skalę angielską lub jednostki metryczne. Na wskaźniku PowerView mogą być wyświetlone następujące parametry silnika (zobacz rycinę #9A). Rpm silnika Temperatura chłodziwa Ciśnienie oleju Roboczogodziny Napięcie systemu (rektyfikowane napięcie baterii #1 i #2) 6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Procentowe obciążenie silnika przy danym rmp Położenie przepustnicy Temperatura powietrza w kolektorze dolotowym Aktualny pobór paliwa Aktywne kody (diagnostyczne) serwisów Warsztatowe kody (diagnostyczne) z silnika Ustawianie jednostek wyświetlania Przeglądanie parametrów konfiguracyjnych silnika * Te cztery parametry są zawsze wyświetlane na wyświetlaczu. 

Wskaźnik PowerView zawiera wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD). Wyświetlacz może pokazywać pojedynczy parametr lub cztery parametry na podzielonym wyświetlaczu. Wskaźnik diagnostyczny używa dwóch strzałek (C) do przewijania listy parametrów i przeglądania listy menu oraz przycisku wprowadzania (D) do wybierania podświetlonych elementów. Czerwone (E) i pomarańczowe (F) lampki są używane do sygnalizowania aktywnych kodów otrzymanych przez wskaźnik diagnostyczny błędów. UWAGA: Czerwona lampka wskaźnikowa (E) wskazuje na poważny problem. Należy naprawić problem przed ponownym uruchomieniem silnika. Pomarańczowa lampka wskaźnikowa (F) wskazuje na nieprawidłowe funkcjonowanie. Nie ma potrzeby natychmiast wyłączać silnika, ale problem powinien zostać naprawiony tak szybko, jak to możliwe. A‐Diagnostic Gauge
B‐Menu Key
C‐Arrow Keys
D‐Enter Key
E‐Red "STOP ENGINE" Indicator Light F‐Amber "WARNING" Indicator Light A‐Wskaźnik diagnostyczny
B‐Przycisk Menu
C‐Przyciski Strzałek
D‐Przycisk Wejścia
E‐Czerwona lampka wskaźnikowa „STOP SILNIKA” F‐Pomarańczowa lampka wskaźnikowa „OSTRZEŻENIE” Rycina #9A Ustawianie wyświetlacza z jednym parametrem 1800 RMP
1800 RPM ENG RPM
RPM SILNIKA COOL TEMP
TEMPERATURA CHŁODZENIA
Uwaga: Nie zalecane dla silników Clarke. Wyświetlacz z jednym parametrem powinien być używany tylko dla potrzeb diagnostycznych. Nawigacja głównego menu Strona 20 z 64 UWAGA: Silnik nie musi być uruchomiony, aby nawigować wskaźnikiem diagnostycznym. Wyświetlona zostanie informacja o podłączonych bateriach. Jeżeli istnieje potrzeba uruchomienia silnika, zobacz: Uruchamianie silnika. Wszystkie wartości dotyczące silnika zilustrowane w tym przykładzie na wskaźniku diagnostycznym pokazują parametry uruchomionego silnika. 1.
Rozpoczynając od widoku wyświetlania czterech parametrów silnika, naciśnij przycisk „Menu”. 1760 RMP RPM SILNIKA 190 TEMPERATURA CHŁODZENIA 55 psi CIŚNIENIE OLEJU 13.6 V NAPIĘCIE BATERII 1760 RMP ENGINE RPM 190 COOL TEMP 55 psi OIL PRES. 13.6 V BATT VOLT 2.
Zostanie wyświetlonych siedem pierwszych elementów z „Menu głównego”. SETUP 4‐UP DISPLAY
SELECT UNITS
ADJUST BACKLIGHT
Menu Display
1 PARAMETRU
USTAWIENIA WYŚWIETLANIA 4 PARAMETRÓW WYBÓR JEDNOSTEK
DOSTOSOWYWANIE PODŚWIETLANIA Wyświetlanie Menu
3. Naciskanie przycisków „Strzałki” spowoduje przewijanie sekcji menu. GO TO 1‐UP DOSPLAY
STORED CODES
ENGINE CONFIG
SETUP 1‐UP DISPLAY
SETUP 4‐UP DISPLAY
SELECT UNITS
ADJUST BACKLIGHT
Menu Display
POWRÓT DO WYŚWIETLANIA 1 PARAMETRU PRZECHOWYWANE KODY
KONFIGURACJA SILNIKA
USTAWIENIA WYŚWIETLANIA 1 PARAMETRU USTAWIENIA WYŚWIETLANIA 4 PARAMETRÓW WYBÓR JEDNOSTEK
DOSTOSOWYWANIE PODŚWIETLANIA Wyświetlanie Menu
4. Naciśnięcie strzałki skierowanej w prawo spowoduje przewinięcie listy w dół, aby wyświetlić elementy na końcu „Menu głównego”, podświetlony zostanie kolejny element listy. GO TO 1‐UP DOSPLAY STORED CODES ENGINE CONFIG SETUP 1‐UP DISPLAY POWRÓT DO WYŚWIETLANIA 1 PARAMETRU PRZECHOWYWANE KODY
KONFIGURACJA SILNIKA
USTAWIENIA WYŚWIETLANIA Strona 21 z 64 1. Rozpoczynając od widoku wyświetlania czterech parametrów silnika, naciśnij przycisk „Menu”. ADJUST CONTRAST DOSTOSUJ KONTRAST
UTILITIES NARZĘDZIA List Items On Main Menu Wyświetlanie elementów w Menu Głównym 5. Używaj przycisków strzałek, aby przewijać elementy menu lub naciśnij „Przycisk menu”, aby wyjść z menu i powrócić do ekranu parametrów silnika. 2. Zostanie wyświetlone menu. Używaj przycisków „Strzałki”, aby przewijać menu do momentu, aż nie zostanie podświetlona „Konfiguracja silnika”. Select Engine Configuration Wybierz konfigurację silnika 3. Gdy element „Konfiguracja silnika” zostanie podświetlony, naciśnij przycisk „Wejście”, aby przejrzeć konfigurację silnika. Use Arrow Buttons to Scroll / Quadrant Display Używaj przycisków strzałek do przewijania elementów na ekranie Dane konfiguracyjne silnika UWAGA: Wszystkie dane konfiguracyjne silnika są tylko do odczytu. Wszystkie parametry konfiguracyjne silnika są nastawione przez firmę Clarke. Enter Key
Przycisk Wejście
4. Używaj przycisków „Strzałki”, aby przewijać dane konfiguracyjne silnika. Strona 22 z 64 Włączanie przechowywanych kodów błędów 1. Rozpoczynając od wyświetlania czterech parametrów silnika, naciśnij przycisk „Menu”. ENGINE SPEED PT 1 PRĘDKOŚĆ SILNIKA PT 1
1000 RPM 1000 RPM <NEXT> <NASTĘPNY> Use Arrow Keys To Scroll Użyj przycisków Strzałek, aby przewijać 5. Naciśnij przycisk „Menu”, aby powrócić do menu głównego. 2.
Zostanie wyświetlone menu. Używaj przycisków „Strzałki”, aby przewijać menu do momentu, aż nie zostanie podświetlony element „Przechowywane kody”. Wybierz przechowywany kod
Return To Main menu Powrót do Menu Głównego
6. Naciśnij przycisk „Menu”, aby wyjść z menu głównego i powrócić do ekranu wyświetlającego parametry silnika. Select Stored Codes
3. Gdy element „Przechowywane kody” zostanie podświetlony, naciśnij przycisk „Wejście”, aby przejrzeć przechowywane kody. Enter Key
Strona 23 z 64 Przycisk Wejście
4.
Jeżeli nad przyciskiem „Strzałki” pojawi się słowo „Następny”, oznacza to, że dostępnych jest więcej kodów. Używaj przycisku „Strzałki”, aby przewijać kolejne przechowywane kody. Use Arrow Keys to Scroll Użyj przycisków Strzałek, aby przewijać 5. Naciśnij przycisk „Menu”, aby powrócić do menu głównego. Włączanie aktywnych kodów błędów Opisy kodów błędów znajdują się w sekcji Rozwiązywanie problemów. 1. Podczas normalnego działania silnika, będą wyświetlane cztery parametry. 2.
Gdy wskaźnik diagnostyczny otrzyma z jednostki kontrolnej silnika kod błędu, pojedynczy lub czteroparametrowy ekran zostanie zastąpiony przez wiadomość z „Ostrzeżeniem”. Zostanie wyświetlony numer SPN i FMI wraz z opisem problemu i wymaganych działań naprawczych. FAULT: ENGINE COOLANT TEMPERATURE HIGH CORRECTIVE ACTION: CHECK COOLING SYSTEM, REDUCE POWER <NEXT> HIDE Return to Main Menu 6.
USTERKA: WYSOKA TEMPERATURA CHŁODZIWA SILNIKA DZIAŁANIA NAPRAWCZE:
SPRAWDŹ SYSTEM CHŁODZENIA, ZREDUKUJ MOC <NASTĘPNY> UKRYJ
Powrót do Menu Głównego Naciśnij przycisk „Menu”, aby wyjść z menu głównego i powrócić do ekranu wyświetlającego parametry silnika. WARNING
FAULT:
FUEL DELIVERY PRESSURE CORRECTIVE ACTION:
CHECK FUEL FILTER AND LINES Strona 24 z 64 OSTRZEŻENIE
USTERKA: CIŚNIENIE DOSTARCZANIA PALIWA DZIAŁANIA NAPRAWCZE:
SPRAWDŹ FILTR PALIWA I PRZEWODY PALIWOWE <NEXT> HIDE Active Trouble Codes Display <NASTĘPNY> UKRYJ
Wyświetlone aktywne kody błędów WAŻNE: Ignorowanie aktywnych kodów błędów może skutkować poważnym uszkodzeniem silnika. 3. Jeżeli nad przyciskiem strzałki pojawi się słowo „Następny”, istnieje więcej kodów błędów, które można przeglądać używając przycisków strzałek, aby przewijać kolejne kody. 6.
Kolejne naciśnięcie przycisku „Wejdź” spowoduje ukrycie kodu błędu i powrót do ekranu wyświetlającego jeden lub cztery parametry. Use Arrow Keys to Scroll Używaj przycisków Strzałek do przewijania 4. Aby zanotować i ukryć kod oraz powrócić do pojedynczego lub poczwórnego ekranu parametrów, naciśnij przycisk „Wejdź”. Enter Key
7.
Przycisk Wejście
Ekran pojedynczego lub poczwórnego wyświetlania parametrów będzie zawierał ikonę ostrzegawczą tak długo, aż nie zostanie usunięta przyczyna błędu. Hide Trouble Codes 5.
Ukryj kody błędów
Ekran powróci do pojedynczego lub poczwórnego trybu wyświetlania parametrów, ale pozostanie na nim ikona ostrzegawcza. Naciśnięcie przycisku „Wejdź” spowoduje ponowne wyświetlenie kodu błędu. Kody wyłączające silnik Uwaga: Dla modeli silników Clarke jedynym powodem wyłączenia silnika będzie przekroczenie szybkości obrotów. 1. Podczas normalnego działania silnika, będą wyświetlane cztery parametry. Strona 25 z 64 Hide Trouble Codes
4.
2.
Ukryj kody o błędach
Ekran powróci do trybu poczwórnego wyświetlania parametrów, ale pozostanie na nim ikona wyłączania. Naciśnięcie przycisku „Wejdź” spowoduje ponowne wyświetlenie kodu błędu. Gdy wskaźnik diagnostyczny otrzyma kod o poważnym błędzie z ECM, ekran wyświetlający cztery parametry zostanie zastąpiony wiadomością „Wyłączanie”, zostaną wyświetlone liczby SPN i FMI wraz z opisem problemu i niezbędnymi działaniami naprawczymi. 5.
Kolejne naciśnięcie przycisku „Wejdź” spowoduje ukrycie kodu błędu i powrót do ekranu wyświetlającego cztery parametry. Shutdown Message Wiadomość o wyłączaniu
Jeżeli nad przyciskiem strzałki pojawi się słowo „Następny”, istnieje więcej kodów błędów, które można przeglądać używając przycisków strzałek, aby przewijać kolejne kody. 3. Aby zanotować i ukryć kod błędu oraz powrócić do poczwórnego ekranu parametrów, naciśnij przycisk „Wejdź”. Redisplay Trouble Codes
6.
Ponownie wyświetl kod o błędzie Ekran poczwórnego wyświetlania parametrów będzie zawierał ikonę wyłączania tak długo, aż nie zostanie usunięta przyczyna błędu. Dostosowywanie podświetlania 1. Rozpoczynając od trybu wyświetlania czterech parametrów silnika, naciśnij przycisk „Menu”. Strona 26 z 64 2.
Zostanie wyświetlone menu. Używaj przycisków „Strzałki”, aby przewijać menu do momentu, aż nie zostanie podświetlony element „Dostosowywanie podświetlania”. Select Adjust Backlight Wybierz Dostosowanie podświetlania 3. Gdy element „Dostosowywanie podświetlania” zostanie podświetlony, naciśnij przycisk „Wejście”, aby aktywować funkcję „Dostosowywania podświetlania”. Przycisk Wejście 4.
Return To Main Menu
Powrót do Menu Głównego 6. Naciśnij przycisk „Menu”, aby wyjść z menu głównego i powrócić do ekranu wyświetlającego parametry silnika. Press Enter Key Adjust Backlight Dostosuj intensywność Intensity podświetlania 5. Naciśnij przycisk „Menu”, aby powrócić do menu głównego. Używaj przycisków „Strzałki”, aby wybrać pożądaną intensywność podświetlania. Dostosowywanie kontrastu 1. Rozpoczynając od ekranu wyświetlającego jeden lub cztery parametry silnika, naciśnij przycisk „Menu”. Strona 27 z 64 4.
Używaj przycisków „Strzałki”, aby wybrać pożądaną intensywność kontrastu. 2.
Zostanie wyświetlone menu. Używaj przycisków „Strzałki”, aby przewijać menu do momentu, aż nie zostanie podświetlony element „Dostosowywanie kontrastu”. Adjust Contrast Intensity Dostosuj intensywność kontrastu 5. Naciśnij przycisk „Menu”, aby powrócić do menu głównego. Select Adjust Contrast Wybierz Dostosowywanie kontrastu 3. Gdy element „Dostosowywanie kontrastu” zostanie podświetlony, naciśnij przycisk „Wejście”, aby aktywować funkcję „Dostosowywania kontrastu”. Press Enter Key Naciśnij przycisk Wejście
Return to Main Menu
Powrót do Menu Głównego
6. Naciśnij przycisk „Menu”, aby wyjść z menu głównego i powrócić do ekranu wyświetlającego parametry silnika. Wybór jednostek mierniczych Strona 28 z 64 1.
Rozpoczynając od ekranu wyświetlającego cztery parametry silnika, naciśnij przycisk „Menu”. 2.
Zostanie wyświetlone menu. Używaj przycisków „Strzałki”, aby przewijać menu do momentu, aż nie zostanie podświetlony element „Wybór jednostek mierniczych”. 4.
Dostępne są trzy jednostki miernicze, angielska, metryczna w kPa oraz Metryczna w barach. Jednostki angielskie są jednostkami imperialnymi z ciśnieniem wyświetlanym w PSI i temperaturą w °F. Metryczne kPa oraz metryczny bar są jednostkami SI z ciśnieniem wyświetlanym odpowiednio w kPa lub barach i temperaturą w °C. Używaj przycisków „Strzałki”, aby podświetlić pożądaną jednostkę miary. Select Units Wybierz Jednostki
3. Gdy element „Wybór jednostek mierniczych” zostanie podświetlony, naciśnij przycisk „Wejście”, aby aktywować funkcję „Wybór jednostek mierniczych”. Press Enter Key Naciśnij przycisk Wyjście
ANGIELSKIE MEATRYCZNE KPA
METRYCZNE BAR
Wybierz pożądane jednostki
ENGLISH
METRIC KPA
METRIC BAR
Select Desired Units
5. Naciśnij przycisk „Wejdź”, podświetloną jednostkę. aby wybrać Ppress Enter Key to Select Naciśnij przycisk Wejdź, aby wybrać 6. Naciśnij przycisk „Menu”, aby powrócić do menu głównego. Strona 29 z 64 nie zostanie podświetlony element „Narzędzia”. Pres Enter to Select 7.
Select Utilities
Naciśnij przycisk Wejdź, aby wybrać Wybierz Narzędzia
Naciśnij przycisk „Menu”, aby powrócić do ekranu z wyświetlanymi parametrami. 3.
Gdy podświetlony zostanie element „Narzędzia”, naciśnij przycisk „Wejdź”, aby uaktywnić funkcję narzędzi. oprogramowania Wyświetlanie wskaźnika diagnostycznego UWAGA: Poniższe kroki mogą być wykorzystane do wyświetlenia wersji oprogramowania wskaźnika diagnostycznego, jeżeli jest ona potrzebna twojemu dealerowi do rozwiązania danego problemu. To jest funkcja tylko do odczytu. 1. Rozpoczynając od wyświetlania czterech parametrów silnika, naciśnij przycisk „Menu”. 2.
Select Utilities
4.
Wybierz Narzędzia
Przewiń listę w dół do elementu „Wersja oprogramowania”. Naciśnij „Wejdź”, aby zobaczyć wersję oprogramowania. Naciśnij przycisk menu, aby powrócić do menu głównego. Zostanie wyświetlone menu. Używaj przycisków „Strzałki”, aby przewijać menu do momentu, aż Strona 30 z 64 SOFTWARE VERSION JD: X.XX Software Version WERSJA OPROGRAMOWANIA JD: X.XX Wersja Oprogramowania
3.0 SYSTEMY SILNIKOWE 3.1 SYSTEM PALIWOWY 3.1.1 Odpowietrzanie systemu paliwowego UWAGA: Uciekająca ciecz pod ciśnieniem może uszkodzić skórę, powodując poważne obrażenia. Uwolnij ciśnienie zanim odłączysz przewód paliwowy lub inne przewody. Dokręć wszystkie połączenia przed dostarczeniem ciśnienia. Trzymaj ręce i resztę ciała z dala od otworów i dysz, które wyrzucają ciecze pod ciśnieniem. Użyj kartki papieru bądź tektury, aby zlokalizować wyciek. Nie używaj do tego celu rąk. Jeżeli JAKAKOLWIEK ciecz dostała się na skórę, powinna zostać usunięta chirurgicznie w przeciągu kilku godzin przez lekarza znającego się na tego typu obrażeniach; w przeciwnym razie może wystąpić gangrena. Lekarze niezaznajomieni z tego rodzaju obrażeniami mogą zadzwonić do Departamentu Medycznego Deere i Spółka w Moline, stan Illinois lub innego, posiadającego odpowiednią wiedzę, ośrodka medycznego. Zobacz Rycinę #10. Rycina #10 2)
3)
4)
Zobacz Rycinę #11. Reguluj dźwigienką pompy paliwowej (B) do momentu, aż przepływ paliwa będzie pozbawiony pęcherzyków powietrza. Zobacz Rycinę #12. Dokręć korek odpowietrzający; kontynuuj operowanie uchwytem dźwigienki aż działanie pompy przestanie być wyczuwalne. Popchnij dźwigienkę do wewnątrz (w stronę silnika) tak daleko, jak to możliwe. Uruchom silnik i sprawdź czy nie wystąpiły wycieki. A Rycina #11 B
Rycina # 12 WAŻNE: Filtr paliwa musi być wymieniany zgodnie z Jeżeli silnik się nie uruchomi, może zajść konieczność harmonogramem konserwacji (zobacz Sekcję 4.0) lub odpowietrzenia systemu paliwowego w pompie gdy kod błędu wskazuje na zapchany filtr (ciśnienie wtryskowej lub w dyszach wtryskowych tak, jak paliwa średnio/bardzo obniżone). opisano to poniżej. 3.1.1.1 Seria silników JU4/6: Na wysokociśnieniowym Common Rail: 1) Popuść śrubę odpowietrzania (A) u podstawy 1) Delikatnie poluzuj przewód paliwa powyżej filtra paliwa, wykonując dwa pełne obroty ręką. zaworu (A) w wysokociśnieniowym Common Strona 31 z 64 2)
3)
4)
Rail. Zobacz Rycinę #13 Reguluj lewarkiem pompy paliwowej do momentu, aż paliwo, bez bąbelków, będzie płynęło przewodem zwrotnym. Dokręć łącznik przewodu zwrotnego do wartości 30N‐m (22 lb‐ft). Pozostaw uchwyt wewnątrz w kierunku bloku cylindra. Zobacz Rycinę #14. 1.
2.
3.
A 4.
5.
Odprowadź wodę i zanieczyszczenia z separatora poprzez otwarcie zaworu odprowadzającego (C) i operowanie napełniaczem (B) aż paliwo będzie wolne od wody. Podłącz otwarty przewód do gniazda diagnostycznego (A) i umieść koniec przewodu w odpowiednim pojemniku na paliwo diesla. Pompuj napełniacz (B) aż paliwo popłynie stałym strumieniem (bez bąbelków). Odłącz przewód od gniazda diagnostycznego. Uruchom silnik i pozwól mu pracować przez pięć minut. Rycina # 13 Rycina #14 3.1.1.2 Seria silników JW6: Uwaga: W normalnych warunkach, odpowietrzanie systemu paliwowego nie jest konieczne. Silniki JW6 mają elektryczną pompę paliwa. Aby odpowietrzyć system paliwowy, pompa elektryczna włączy się automatycznie, aby zachować właściwe ciśnienie. 3.1.1.3 Seria silników JX6: Uwaga: W normalnych warunkach, odpowietrzanie systemu paliwowego nie jest konieczne. Napełnianie systemu ręcznym napełniaczem (B) jest zazwyczaj wystarczające. Jeżeli zajdzie potrzeba odpowietrzenia systemu, skorzystaj z poniższej procedury (Zobacz Rycinę 10A). Bleeding Fuel System
Odpowietrzanie systemu paliwowego A‐Diagnostic Port
A‐Gniazdo diagnostyczne
B‐Hand Primer
B‐Ręczny napełniacz
C‐Water Drain Valve
C‐Zawór odprowadzania
wody Rycina #10A Za każdym razem, gdy system paliwowy został otwarty w celu serwisowania (przewody odłączone lub wyjęty filtr), konieczne będzie odpowietrzenie systemu. 3.1.2 Wymiana filtrów paliwa Wymień filtr paliwa i odpowietrz system paliwowy zgodnie z instrukcjami podanymi w sekcji 3.1.1. Wymiana filtrów paliwa powinna być dokonywana Strona 32 z 64 zgodnie z zaleceniami i tylko przy użyciu dopuszczonych filtrów. Może być koniecznym wymiana filtrów w przypadku: 1)
Silnik został poddany remontowi. 2)
Jakość paliwa jest niepewna. 3)
Silnik został chwilowo poddany szkodliwym warunkom wykraczającym poza normalne parametry pracy. 4)
Wyłapywacz wilgoci ze zbiornika paliwa nie został oczyszczony zgodnie z zaleceniami producenta. 3.1.2.1 Seria silników JU4/6 Każdy z silników posiada dwa filtry paliwa, podstawowy (B) oraz zapasowy (F). Aby odróżnić filtry, podstawowy filtr posiada przezroczysty oddzielacz wody. 1) Zamknij zawór paliwowy, jeżeli silnik został w taki wyposażony. 2) Dokładnie wyczyść miejsce montażu filtra paliwa. 3) Odłącz czujnik wody w paliwie. 4) Poluzuj korek odprowadzający (C) na obu filtrach i odprowadź paliwo do odpowiedniego pojemnika. Zobacz Rycinę #21 Uwaga: Unoszenie i obracanie pierścienia ustalającego pomaga przejść przez uniesione lokatory. 5) Złap mocno pierścienie ustalające (A) i obróć je w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara o ¼ obrotu. Zdejmij pierścień z elementem filtra (B). Zobacz Rycinę #21 6) Sprawdź czy podstawa montażowa filtra jest czysta. Jeżeli to konieczne, wyczyść ją. Uwaga: Uniesione na kanistrze filtra paliwa lokatory muszą być prawidłowo dopasowane do wejść w podstawie montażowej celem poprawnej instalacji. 7) Zainstaluj nowy element filtra na podstawie montażowej. Upewnij się, że element jest prawidłowo dopasowany i mocno osadzony w podstawie. Może zajść potrzeba obrócenia filtra, aby go dopasować. Jeżeli filtr wyposażono w oddzielacz wody, zdejmij element filtra z miski oddzielacza wody. Opróżnij i wyczyść miskę oddzielacza. Wysusz skompresowanym powietrzem. Zainstaluj miskę oddzielacza wody na nowym elemencie. Dokręć. 8) Dopasuj klucze na elemencie filtra z wejściami w podstawie filtra. 9) Zainstaluj pierścień ustalający na podstawie montażowej upewniając się, że uszczelka przeciwkurzowa jest na miejscu w podstawie filtra. Dokręć pierścień (około 1/3 obrotu) aż „wskoczy” do zapadki. NIE przekręć pierścienia ustalającego. Uwaga: Prawidłowa instalacja ma miejsce, gdy usłyszymy „trzask” i poczujemy zwolnienie pierścienia ustalającego. Z nowym elementem dostarczono korek do zatkania zużytego elementu. 10) Otwórz zawór paliwowy i odpowietrz system. Dokręć korek odpowietrzający (D). Zobacz Rycinę #2. D A B F
C
Rycina #21 – tylko modele JU6 D A
B
F
Strona 33 z 64 C Rycina #21 – tylko modele JU4 3.1.2.2 Seria silników JW6 Każdy silnik posiada dwa filtry paliwa. Aby odróżnić filtry, podstawowy filtr posiada przezroczysty oddzielacz wody. Zarówno podstawowy jak i zapasowy filtr muszą być wymieniane w tym samym czasie. Wymiana podstawowego filtru paliwa/oddzielacza wody 1)
Zakręć zawór paliwowy na spodzie zbiornika paliwa, jeżeli został w taki wyposażony. 2)
Dokładnie wyczyść głowicę filtra (A) oraz otaczające ją powierzchnie, aby kurz i brud nie dostały się do systemu paliwowego. Zobacz Rycinę #22. 3)
Poluzuj korek odprowadzający (B) i odprowadź paliwo do odpowiedniego pojemnika. Zobacz Rycinę #22. 4)
Odłącz czujnik wody w paliwie. 5)
Przekręć kanister filtra (D) ruchem przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby go zdjąć. 6)
Gdy kanister filtra jest zdjęty, wyjmij filtr (E) z głowicy (A). 7)
Sprawdź głowicę filtra i powierzchnie uszczelniające kanister filtra. Jeżeli to konieczne, wyczyść ją. 8)
Umieść nowe opakowanie na kanister filtra. 9)
Umieść cienką warstwę paliwa na opakowaniu filtra. 10)
Umieść filtr w kanistrze z trzpieniami na dole wchodzącymi w kanister. 11)
Zainstaluj filtr paliwa do głowicy. Dokręć ciasno filtr paliwa aż będzie dokładnie przylegał do głowicy. 12)
Przekręć filtr dodatkowo o ¾ obrotu po tym jak zetknie się z uszczelką. 13)
Podłącz czujnik wody w paliwie. Wymiana zapasowego filtra paliwa 1) Zakręć zawór paliwowy na spodzie zbiornika paliwa, jeżeli został w taki wyposażony. 2) Poluzuj korek odprowadzający (B) i odprowadź paliwo do odpowiedniego pojemnika. Zobacz Rycinę #22 3) Przekręć filtr (K) ruchem przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby go zdjąć. 4) Sprawdź powierzchnię głowicy filtra. Jeżeli to konieczne, wyczyść ją. 5) Zainstaluj nowy zawór odprowadzający i dokręć go 6)
7)
8)
9)
z siłą 30‐35 lb‐in (3.4‐4 Nm) Umieść opakowanie filtra (L) na filtrze. Umieść cienką warstwę paliwa na opakowaniu. Zainstaluj filtr paliwa do głowicy. Dokręć ciasno filtr paliwa aż będzie dokładnie przylegał do głowicy (I). Przekręć filtr dodatkowo o ¾ obrotu po tym jak zetknie się z uszczelką. Strona 34 z 64 Primary and Secondary Filter Parts Kit Zestaw części filtra podstawowego i zapasowego A‐Primary Filter Header A‐Głowica głównego filtra
B‐Primary Filter Canister B‐Zawór zbiornika głównego Drain Valve filtra C‐Water In Fuel Sensor C‐Łącznik czujnika wody w Connector paliwie D‐Primary Filter D‐Zbiornik filtra głównego
Canister E‐Primary Filter Element E‐Element filtra głównego
F‐Primary Filter Packing F‐Pakowanie filtra głównego
G‐Primary filter Canister G‐Krawędź zbiornika filtra Lip głównego H‐Primary Filter Header H‐Krawędź głowicy filtra Lip głównego I‐Secondary Fuel Filter I‐Głowica filtra zapasowego
Header J‐Secondary Filter Drain J‐Zawór odprowadzający
Valve filtra zapasowego K‐Secondary Fuel Filter K‐Zapasowy filtr paliwa
L‐Secondary Filter L‐Pakowanie filtra Packing zapasowego Rycina #22 – tylko modele JW6 3.1.2.3 Seria silników JX6 Wymiana filtra paliwa i czyszczenie miski oddzielacza wody UWAGA: Uciekająca ciecz pod ciśnieniem może uszkodzić skórę, powodując poważne obrażenia. Uwolnij ciśnienie zanim odłączysz przewód paliwowy lub inne przewody. Dokręć wszystkie połączenia przed dostarczeniem ciśnienia. Trzymaj ręce i resztę ciała z dala od otworów i dysz, które wyrzucają ciecze pod ciśnieniem. Użyj kartki papieru bądź tektury, aby zlokalizować wyciek. Nie używaj do tego celu rąk. Jeżeli jakakolwiek ciecz dostała się na skórę, powinna zostać usunięta chirurgicznie w przeciągu kilku godzin przez lekarza znającego się na tego typu obrażeniach; w przeciwnym razie może wystąpić gangrena. Lekarze niezaznajomieni z tego rodzaju obrażeniami mogą zadzwonić do Departamentu Medycznego Deere i Spółka w Moline, stan Illinois lub innego, posiadającego odpowiednią wiedzę, ośrodka medycznego. WAŻNE: Filtr paliwa musi być wymieniany zgodnie z harmonogramem konserwacji (zobacz Sekcję 4.0) lub gdy kod błędu wskazuje na zapchany filtr (ciśnienie paliwa średnio/bardzo obniżone). UWAGA: Jeżeli silnik był uruchomiony, silnik i obudowa filtra mogą być gorące. 1.
Zamknij zawór paliwowy (jeżeli silnik został w taki wyposażony). 2.
Wyczyść całą powierzchnię otaczającą miejsce montażu filtra, aby uchronić system paliwowy przed dostaniem się do niego zanieczyszczeń. 3.
Zdejmij korek z obudowy filtra paliwa. 4.
Uwolnij próżnię z obudowy filtra operując ręcznym napełniaczem do momentu aż filtr paliwa „wyskoczy”. 5.
Unieś element filtra ku górze aż uszczelka nie będzie miała styku z wlotem wewnątrz obudowy. Trzymaj filtr zawieszony w górze pionowo nad obudową w celu odprowadzenia resztek paliwa. 6.
Pozwól, aby paliwo całkowicie ściekło do obudowy filtra. Ostrożnie rozpocznij obracanie filtra tak, jak to pokazano, aż znajdzie się w pozycji górą do dołu, co zapewni minimalny wyciek paliwa z filtra. (Zobacz Rycinę #10D) 7.
Umieść filtr w pojemniku odpowiednim do jego przechowywania. WAŻNE: Ponowne użycie filtra, który został wyjęty z obudowy może prowadzić do uwięzienia w nim powietrza. Może to spowodować wyciek paliwa z obudowy filtra podczas wkładania filtra i/lub blokadę silnika oraz brak możliwości jego ponownego uruchomienia bez dodatkowego oczyszczania systemu. Strona 35 z 64 Rycina #10D Wyjmowanie i czyszczenie miski oddzielacza wody 1. Odłącz przewód czujnika wody w paliwie. 2. Odprowadź paliwo z miski oddzielacza. 3. Umieść klucz do filtra paliwa (A) tak blisko górnej części miski oddzielacza, jak to tylko możliwe. Podczas zaciskania przy pomocy klucza do filtra, złap miskę i przekręć ją ręką tak, jak pokazano, aby ją wyjąć. (Zobacz Rycinę #10E) 4. Wyczyść i wysusz miskę oddzielacza. 5. Załóż miskę oddzielacza i dokręć ją tak, aby miała styk z uszczelką. Dokręć ręcznie zgodnie z poniższą specyfikacją: Miska do filtra Obudowa ‐ dociągnięcie 5 N∙m (44 lb‐in) 6. Podłącz przewód czujnika wody w paliwie. wynikiem uwięzionego w filtrze paliwa, co może powodować blokadę silnika i niemożliwość jego uruchomienia bez oczyszczenia systemu. Poziom paliwa powyżej MAX może powodować przelewanie się paliwa z obudowy filtra podczas wkładania filtra. 2.
Włóż nowy (suchy) filtr paliwa do obudowy filtra. 3.
Załóż korek na filtr i dokręć go mniej więcej z taką siłą, jakbyś to robił ręką. 4.
Otwórz zawór paliwowy (jeżeli silnik został w taki wyposażony). 5.
Uruchom ponownie silnik i pozwól mu pracować przez minimum pięć minut. Removing Water Separator
Bowl
A - Strap Wrench
Zdejmowanie miski oddzielacza
wody
A – Klucz do filtra
Rycina #10E Instalacja nowego filtra paliwa 1.
Sprawdź, aby się upewnić, że poziom paliwa w obudowie filtra jest między MIN (B) a MAX (A) oznaczonymi na zewnątrz obudowy oraz odpowiednimi oznaczeniami w środku. Jeżeli paliwo znajduje się poniżej poziomu MIN, ostrożnie otwórz zawór paliwowy (jeżeli system jest w taki wyposażony) i dodaj paliwa. (Zobacz Rycinę #10F) Operuj ręcznym napełniaczem, aby dodać więcej paliwa lub jeżeli jednostka nie jest wyposażona w zawór zamykający dopływ paliwa. WAŻNE: Poziom paliwa poniżej MIN może być Fuel Level in Filter Housing
A - Maximum Level (2 1/2
inches from Top of Housing)
B - Minimum Level (5 inches
from Top of Housing)
Poziom paliwa w obudowie filtra
A – Maksymalny poziom (2 ½
cala od góry obudowy)
B – Minimalny poziom (5 cali od
góry obudowy)
Rycina # 10F 3.1.3 Uruchamianie silnika, w którym skończyło się paliwo UWAGA: Opisane tutaj procedury dotyczą normalnego początkowego uruchamiania, a nie problemu „twardego uruchamiania”, które może być związane z początkowym uruchamianiem silnika. Uwaga: Ta procedura zakłada, że przewody doprowadzające i odprowadzające paliwo ze zbiornika są już podłączone wężykami do silnika. 1)
Będziesz potrzebował „Zestawu do napełniania paliwa” Clarke JX p/n C02602 Strona 36 z 64 (Zobacz Rycinę 1). A)
Zestaw zawiera następujące elementy: i.
Szybkie sprzęgło łączące i przezroczysty plastikowy wężyk montażowy (Narzędzie do odpowietrzania). ii.
37° korek do łączenia przewodu paliwowego w JIC na wężyku powrotnym i ½” npt korek do łączenia powrotnego przewodu paliwowego w adapterze paliwowym. Diagnostic Gauge
A - Diagnostic Gauge
B - Menu Key
C - Arrow Keys
D - Enter Key
b)
c)
d)
e)
f)
3)
Rycina 1 2)
Wskaźnik diagnostyczny
A – Wskaźnik diagnostyczny
B – Przycisk Menu
C- Przyciski Strzałek
D – Przycisk Wejście
4)
Zmień wyświetlanie 4 parametrów na wyświetlaczu PowerView na jeden parametr, aby wyświetlić ciśnienie paliwa w następujący sposób: a) Wskaźnik PowerView w trybie wyświetlania 4 parametrów: Strona 37 z 64 Wyświetlanie 4 parametrów Naciśnij przycisk Menu, B, aby wyświetlić Menu. Używając przycisków strzałek, C, przewijaj do momentu, aż podświetlony zostanie element „Wyświetlacz 1 parametrów” Następnie naciśnij przycisk Wejdź, D. Używając przycisków strzałek, C, przewijaj do momentu, aż podświetlony zostanie element „Ustawienia niestandardowe”. Następnie naciśnij przycisk Wejdź, D. Używając przycisków strzałek, C, przewijaj do momentu, aż podświetlony zostanie element „Ciśnienie paliwa”. Następnie naciśnij przycisk Wejdź, D. Wskaźnik PowerView wyświetli teraz tylko „Ciśnienie paliwa” Zakręć zawór dopływu paliwa na zbiorniku paliwa. Szybko podłącz narzędzie do odpowietrzania z Zestawu do napełniania do gniazda diagnostycznego zlokalizowanego z tyłu po lewej stronie filtra paliwa (zobacz Rycinę 2). Umieść wylot przezroczystego plastikowego wężyka w 19‐litrowym (5‐galonowym) wiadrze. grawitacyjnego, użyj ręcznego napełniacza zlokalizowanego po lewej stronie w przedniej części filtra paliwa i wykonaj około 200 ruchów. 8)
9)
A - Flex Fuel Supply Hose to
Fuel Filter Housing
B - Fuel Filter Housing
Diagnostic Port Connection
C - Hand Primer
D - Check Valve
E - Fuel Line between Fuel
Filter Housing and Transfer
Pump
F - Transfer Pump
G - Fuel Line between
Transfer Pump and Cylinder
Head
H - Fuel line Entering Cylinder
Head
I - Fuel Line Returning to Fuel
Filter Housing
J - Flex Fuel Return Hose to
Fuel Tank
A – Elastyczny wężyk paliwowy
do obudowy filtra paliwa
B- Łącznik diagnostycznego
portu obudowy filtra paliwa
C – Ręczny napełniacz
D – Zawór kontrolny
E-Przewód paliwowy między
obudową filtra a pompą
przekazującą
F – Pompa przekazująca
G – Przewód paliwowy między
pompą przekazującą a głowicą
cylindra
H – Przewód paliwowy
wchodzący w głowicę cylindra
I – Przewód paliwowy
powracający z obudowy filtra
J – Elastyczny wężyk paliwowy
powracający do zbiornika paliwa
10)
11)
12)
13)
Rycina 2 5)
6)
7)
Odłącz elastyczny przewód powrotny paliwa od końcówki okrętki i załóż korek JIC, aby zatkać powrotny przewód paliwowy. (Alternatywnie, zdejmij stalowy adapter zaczepiony do przewodu paliwowego i przykręć go do wężyka przewodu paliwowego i załóż 1/2" cala korek, aby zatkać powrotny przewód paliwowy.) Otwórz zawór paliwowy na zbiorniku paliwa i pozwól paliwu na przepłynięcie do systemu paliwowego silnika. Po około 1 minucie napełniania Strona 38 z 64 Uwaga: W czasie pompowania zobaczysz paliwo zawierające pęcherzyki powietrza, wydostające się z narzędzia do odpowietrzania. W miarę pompowania, ilość powietrza będzie się znacząco zmniejszała. Gdy całe powietrze zostanie usunięte z systemu paliwowego silnika, szybko odłącz narzędzie odpowietrzające. Włączaj silnik przez 20 do 30 sekund, obserwując ciśnienie paliwa. Ciśnienie paliwa powinno stopniowo wzrastać do około 65 psi. Uwaga: Przewód paliwowy powrotny musi być podłączony do korka JIC z „Zestawu do napełniania” (lub korek ½” npt) w celu podniesienia ciśnienia paliwa! Jeżeli silnik się nie uruchomi, podłącz narzędzie odpowietrzające do gniazda diagnostycznego silnika (tak samo jak w kroku 4 powyżej). Przepompuj ręcznym napełniaczem (tak samo jak w kroku 7) kolejne 200 razy. Powtórz kroki 8 i 9. Uwaga: Aby uruchomić silnik, wymagane ciśnienie paliwa powinno pozostawać powyżej 60 psi przez przynajmniej 15 ‐ 20 sekund! Jeżeli silnik nie uruchomi się, poczekaj 1 ‐2 minuty, aby rozrusznik się ostudził i spróbuj ponownie uruchomić silnik przez 20 ‐ 30 sekund. Obserwuj ciśnienie paliwa ‐ aby można było uruchomić silnik, musi ono być wyższe niż 60 psi. Gdy silnik zostanie uruchomiony, ciśnienie paliwa skoczy do około 90 ‐ 95 psi. Uwaga: Gdy silnik zostanie uruchomiony, nie pozostawiaj go uruchomionym dłużej niż 15 ‐ 20 sekund, gdy na przewód powrotny paliwa założony jest korek. Pamiętaj także, aby odczekać 1 do 2 minut między każdorazową próbą uruchomienia silnika, aby uchronić rozrusznik przed przegrzaniem się. 14)
15)
16)
17)
18)
Wyłączanie silnika Zamknij zawór paliwa na zbiorniku paliwa. Zdejmij korek JIC (lub 1/2" npt wtyczkę) i podłącz wężyk do przewodu powrotnego paliwa. Ponownie otwórz zawór paliwa na zbiorniku paliwa. Przywróć wyświetlacz PowerView do normalnego trybu wyświetlania 4 parametrów w następujący sposób: a) Zobacz rycinę 2a. b) Naciśnij przycisk Meny, B, aby wyświetlić menu. c) Używając przycisków strzałek, C, przewijaj do momentu, aż podświetlony zostanie element „Wyświetlacz 4 parametrów”. Następnie naciśnij przycisk Wejdź, D. d) Używając przycisków strzałek, C, przewijaj do momentu, aż podświetlony zostanie element „Użyj domyślnych”. Następnie naciśnij przycisk Wejdź, D. e) Wskaźnik PowerView wyświetli teraz normalnie 4 parametry. Silnik jest teraz napełniony i gotowy do pracy. 19)
3.1.4 Baki na paliwo Trzymaj zbiornik paliwa napełniony, aby zredukować do minimum kondensację. Otwórz wylot na dole zbiornika raz w tygodniu, aby odprowadzić wodę i/lub osad. Napełnij zbiornik po każdej próbie. Uwaga: Zgodnie ze standardem NFPA 25, poziom zbiornika paliwa nigdy nie powinien być niższy niż 67% jego pojemności. 3.2 SYSTEM POWIETRZE/PALIWO 3.2.1 Niekorzystne warunki Silniki Clarke są przetestowane zgodnie z SAE J1349 (Clarke USA) lub ISO 3046 (Clarke UK). Wymagania mogą być obniżone, aby spełniły warunki określonej lokalizacji, niepodporządkowanie się temu wymaganiu może poważnie zagrozić wydajności silnika, a nawet doprowadzić do przedwczesnego zużycia. 3.2.2 Wentylacja Silnik musi posiadać odpowiednią wentylację; aby spełnić wymagania systemu spalinowego, system wyposażono w wentylator chłodzący; należy umożliwić rozpraszanie ciepła oraz emisję ze skrzyni korbowej. Aby uzyskać te dane, zobacz Dane instalacyjne i operacyjne w Katalogu technicznym, C132679. Dane te mogą być wykorzystane do prawidłowego kontrolowania żaluzji wlotowych i wylotowych. 3.2.3 Standardowe oczyszczanie powietrzem Standardowy oczyszczacz powietrza można używać wielokrotnie. W przypadku, gdy oczyszczacz powietrza zostanie zapchany brudem (pozbawiając silnik powietrza), pojawi się obniżenie mocy i czarny dym; należy przeprowadzić natychmiastowy serwis oczyszczacza powietrza. Zobacz rycinę #21 ‐ numery części oczyszczacza powietrza w modelach silników Clarke. UWAGA: Nie próbuj usunąć oczyszczacza powietrza podczas pracy silnika lub uruchamiać silnik, gdy oczyszczacz powietrza jest wyłączony. Wystające elementy mogą powodować poważne obrażenia osób obsługujących silnik oraz poważne uszkodzenie silnika, gdy ciało obce dostanie się do środka. Producent oczyszczacza powietrza zaleca: 1.
Nasmarowane elementy wielokrotnego użytku powinny być serwisowane przy użyciu specjalnego oleju. Elementy mogą być serwisowane bądź wymieniane. 2.
3.
Rycina #11 pokazuje instrukcję serwisowania filtra powietrza. W przypadku, gdy serwisowanie elementu okazuje się niepraktyczne, możesz poprawić efektywność filtra spryskując go olejem. UWAGA: Nie rób tego podczas pracy silnika. UWAGA: Nie zastosuj zbyt dużej ilości oleju na element wielokrotnego użytku. Strona 39 z 64 4. CLEANING HINTS
Use only K&N air filter
cleaner.
NO gasoline cleaning.
NO steam cleaning.
NO caustic cleaning solutions.
NO strong detergents.
NO high pressure car wash.
NO parts cleaning solvents.
Any of these NO'S can cause
harm to the cotton filter
media, plus shrink and harden
the rubber end caps.
5. RINSE OFF
Rinse off the element with low
pressure water. Tap water is
OK. Always flush from the
clean side to dirty side. This
removes the dirt and does not
drive it into the filter.
6. DRYING HINTS
Always dry naturally. After
rinsing, shake off all excess
water and let the element dry
naturally.
DO
NOT
USE
COMPRESSED AIR
DO NOT USE OPEN FLAME
DO
NOT
USE
HEAT
DRYERS
EXCESS
HEAT
WILL
SHRINK
THE
COTTON
FILTER MEDIA.
AIR
FILTER
SERVICE
INSTRUCTIONS
1. PRE-CLEANING
Tap the element to dislodge
any large embedded dirt, then
gently brush with a soft bristle
brush. (Note: If complete
cleaning is not practical at this
time, refill the element and reinstall in your vehicle.)
2. SPRAY ON CLEANER
Spray K&N air filter cleaner
liberally onto the entire
element and let soak for 10
minutes.
3. PAN CLEANING
Large K&N elements can be
rolled or soaked in a shallow
pan of K&N air filter cleaner.
Remove immediately and let
soak for approximately 10
minutes.
INSTRUKCJA SERWISOWANIA
FILTRA POWIETRZA
1. CZYSZCZENIE WSTĘPNE
Stuknij w element filtra, aby
wytrząsnąć większe zabrudzenia,
następnie delikatnie wyszczotkuj
(Uwaga: Jeżeli w tym momencie
całkowite czyszczenie wydaje się
niepraktyczne, napełnij filtr i
zainstaluj go ponownie w silniku).
2.
SPRYSKAJ
ŚRODKIEM
CZYSZCZĄCYM
Spryskaj
filtr
obficie
we
wszystkich miejscach i pozwól
mu namakać przez 10 min.
3. CZYSZCZENIE
Duże filtry mogą być myte w
pojemniku napełnionym środkiem
do czyszczenia filtrów. Zdejmij
natychmiast i pozwól namakać
przez 10 minut.
COMPRESSED AIR WILL
BLOW HOLES IN THE
ELEMENT.
7. AEROSOL OILING
After cleaning air filter always
re-oil before using. Spray
K&N air filter oil down into
each pleat with one pass per
pleat. Wait 1O minutes and
reoil any white spots still
showing.
8.
SQUEEZE
BOTTLE
OILING
After cleaning air filter always
re-oil before using Squeeze
K&N air filter oil down into the
bottom and along each pleat
— only one pass per pleat.
Let oil wick into cotton for 20
minutes. Re-oil any white
spots still showing.
9. OILING HINTS
Never use a K&N air
filter without oil. (The
filter will not stop the dirt
without the oil.) Use
only K&N formulated
air filter oil. K&N air
filter oil is a
compound of
mineral and animal
oil blended with
Strona 40 z 64 4. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
CZYSZCZENIA
Używaj
tylko
środka
czyszczącego K&N.
NIE czyść benzyną.
NIE czyść parą.
NIE czyść roztworami żrącymi.
NIE używaj silnych detergentów.
NIE stosuj mycia pod wysokim
ciśnieniem.
NIE czyść rozpuszczalnikiem.
Każde z powyższych może
spowodować
poważne
uszkodzenia
bawełnianemu
filtrowi oraz skurczyć i stwardzić
gumowe końce.
5. WYPŁUKAJ
Wyplukaj filtr wodą pod niskim
ciśnieniem. Odpowiednia do tego
jest woda z kranu. Zawsze
spłukuj od czystego miejsca w
stronę zabrudzenia. Usuwa to
bród i nie wprowadza w inne
miejsca filtra.
6. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
SUSZENIA
Zawsze susz naturalnie. Po
spłukaniu, wytrząśnij nadmiar
wody i pozostaw element do
wysuszenia.
NIE
STOSUJ
SKOMPRESOWANEGO
POWIETRZA
NIE UŻYWAJ OTWARTYCH
PŁOMIENI
NIE UŻYWAJ SUSZAREK
NADMIERNE
OSUSZANIE
SPOWODUJE
SKURCZENIE
SIĘ
WŁÓKIEN
BAWEŁNIANYCH.
SKOMPRESOWANE
POWIETRZE
WYDMUCHA
DZIURY W FILTRZE.
7. OLEJENIE AEROZOLEM
Po wyczyszczeniu filtra naoliw go
ponownie
przed
użyciem.
Spryskaj filtr olejem K&N każdą
zakładkę, poczekaj 10 minut i
ponownie naoliw pozostałe białe
miejsca.
8. OLEJENIE OLEJEM K&N
Po wyczyszczeniu filtra zawsze
naoliw przed użyciem. Wyciśnij
olej K&N w dół aż do dna każdej
zakładki – tylko raz na każdą
zakładkę. Pozwól olejowi wsiąkać
w bawełnę przez 2 minut. Naoliw
wszystkie białe miejsca.
9. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
OLEJENIA
Nigdy nie używaj filtra
K&N bez oleju.
(Filtr nie zatrzyma żadnego
brudu bez oleju.)
Używaj tylko oleju
K&N. Olej K&N składa
się z olejów
syntetycznych i
zwierzęcych
zmieszanych ze
special polymers to
form a very efficient
tack barrier. Red
dye is added to
show just where
you have applied
the oil. Eventually
the red color will
fade but the oil will
remain and filter the
air.
NEVER USE
Automatic
Transmission Fluid.
NEVER USE Motor
Oil.
NEVER USE Diesel
Fuel.
NEVER USE WD40, LPS, or other
light weight oils.
specjalnymi
polimerami, aby
uformować bardzo
efektywną barierę.
Dodano czerwonego
barwnika, aby
wskazać miejsca,
gdzie olej został
zaaplikowany.
Barwnik wyblaknie,
ale olej pozostanie i
nadal będzie spełniał
swoje zadanie.
NIGDY NIE UŻYWAJ
płynu transmisyjnego.
NIGDY NIE UŻYWAJ
oleju silnikowego.
NIGDY NIE UŻYWAJ
oleju napędowego.
NIGDY NIE UŻYWAJ
WD40, LPS lub
innego oleju tego
typu.
Rycina #11 3.2.4 Wentylacja skrzyni korbowej Opary, które mogą się utworzyć w silniku, są usuwane ze skrzyni korbowej i są utylizowane przez ciągły system wentylacyjny pod ciśnieniem. W przegrodzie skrzyni korbowej utrzymywane jest niewielkie ciśnienie. Opary są wyrzucane przez przewód wentylacyjny doczepiony do elementu odpowietrznika. Zobacz Rycinę #12. Rycina #12 3.2.5 System wydechowy Nadmierne wsteczne ciśnienie do wydechu silnika może znacząco zredukować wydajność i żywotność silnika. Jest więc ważnym, aby system wydechowy był o odpowiedniej średnicy i był tak krótki, jak to możliwe oraz posiadał jak najmniejszą liczbę zgięć. Aby uzyskać dane dotyczące wydechu, zobacz Dane instalacyjne i operacyjne w Katalogu technicznym, C132679. Instalacja systemu wydechowego silnika powinna się składać z następujących elementów: 
Osłony przed gorącymi powierzchniami. 
Odpowiednie wsporniki, aby zapobiec zatykaniu się wylotu wydechu oraz zminimalizować wibracje. 
Ochrona przed dostawaniem się wody i innych ciał obcych. Podczas pracy silnika sprawdź wylot wydechu poza pomieszczeniem z pompą, aby zidentyfikować zagrożenia dla środowiska takie, jak nadmierne dymienie. Następujące informacje mogą być wykorzystane, jako wskazówki dotyczące warunków pracy silnika. 1)
Niebieski dym ‐ możliwe nadmierne zużywanie paliwa. 2)
Biały dym ‐ w cylindrach lub paliwie może znajdować się woda lub nastąpiła usterka wewnątrz silnika. 3.3 SYSTEM SMAROWANIA Strona 41 z 64 3.3.1 Sprawdzanie miski olejowej Sprawdź poziom oleju w misce olejowej używając wskaźnika poziomu w silniku tak, jak pokazano na Rycinie #13. JU JW JX Rycina #13 Poziom oleju powinien być zawsze między min. i maks. oznaczeniem na wskaźniku, mierzony, gdy silnik nie pracuje. 3.3.2 Wymiana oleju silnika 1) Uruchom silnik i pozostaw aż się nagrzeje. 2) Zatrzymaj silnik. Zdejmij korek miski olejowej i osusz olej smarujący. Dopasuj korek odprowadzania i dokręć go z siłą 34 Nm (25lb‐ft) (3,5 kgf‐m). 3) Napełnij miskę do poziomu 'FULL' (pełny) na wskaźniku poziomu nowym i czystym olejem smarującym o zaakceptowanym numerze. 4) Zutylizuj w odpowiedni sposób zużyty olej. 3.3.3 Wymiana filtra paliwa 1) Umieść pod filtrem tackę, aby złapać skapujący olej smarujący. 2) Wyjmij filtr narzędziem do filtrów lub innym narzędziem. Następnie zutylizuj filtr w odpowiedni sposób. 3) Wyczyść głowicę filtra. 4) Dodaj czystego oleju smarującego do nowego filtra. Pozwól, aby olej przepłynął wystarczającą ilość razy przez wszystkie zakamarki filtra. 5) Nasmaruj górną część filtra olejem do smarowania silnika. 6) Umieść nowy filtr na miejscu i dokręć go tylko ręką. Nie używaj narzędzia do filtrów. 7) Upewnij się, że w misce olejowej znajduje się olej. W silnikach z turbodoładowaniem, upewnij się, że silnik nie zostanie uruchomiony dopóki ciśnienie oleju nie osiągnie odpowiedniego poziomu poprzez uruchamianie rozrusznika, ale nie doprowadzanie do zapłonu. 8) Uruchom silnik i sprawdź czy nie doszło do jakichś wycieków. Gdy silnik jest zimny, sprawdź poziom oleju na wskaźniku i dolej więcej oleju, jeżeli to konieczne. 9) Przywróć silnik do normalnej pracy poprzez przełączenie głównego kontrolera pompy na pozycję „automatyczny” i przestaw ręcznie lewarek na pozycję AUTO‐OFF (automatyczny wyłączony). 3.3.4 Specyfikacja oleju Olej silnikowy do diesla Ten silnik jest napełniony fabrycznym olejem silnikowym John Deere. Strona 42 z 64 Ważne: Nie dolewaj oleju do momentu aż poziom oleju nie spadnie PONIŻEJ oznaczenia na wskaźniku. Olej silnikowy John Deere (TY22041) powinien być użyty do dopełnienia oleju zużytego podczas okresu przestoju. Okres przestoju to 1 rok od momentu uruchomienia silnika. API Symbol:
API SERVICE CI-4
SAE Viscosity Grade: 15W-40
API Classification: CF4
HT/HS Viscosity: 3.7 cP min.
Sulfate ASH: MAX 1% MASS
Symbol API:
API SERWIS CI-4
Stopień lepkości SAE: 15W-40
Klasyfikacja API: CF4
Lepkość HT/HS: 3.7 cP min.
Siarczan ASH: МАKS. 1%
MASY
Rycina #15 Uwaga: CF‐4, CG‐4 oraz CH‐4 są także dopuszczalne. 3.3.5 Pojemność olejowa (wraz z filtrami) SILNIK POJEMNOŚĆ OLEJOWA MODEL KWARTY (LITRY) JU4 – wszystkie modele 14,3 (13,5) JU6 – wszystkie modele 20,1 (19) JW6 – wszystkie modele 30,1 (28,5) JX6H – wszystkie modele 42,3 (40,0) Rycina #16 3.4 SYSTEM CHŁODZENIA 3.4.1 Chłodziwo silnika Kolejne informacje są wskazówkami dla użytkowników silników John Deere pomocnymi w doborze odpowiednich chłodziw. Mieszanka chłodziwa woda/glikol etylenowy/inhibitor stosowana w silnikach John Deere musi spełniać następujące podstawowe kryteria: 
Umożliwić adekwatne przenoszenie ciepła. 
Chronić przed uszkodzeniami kawitacyjnymi. 
Tworzyć odporne na korozję/erozję środowisko w systemie chłodzenia. 


Chronić przed odkładaniem się szlamu w systemie chłodzącym. Być zgodnym z materiałami, z których wykonano węże i uszczelki. Umożliwiać adekwatną ochronę przez zamarzaniem i gotowaniem się. OSTRZEŻENIE Woda oraz roztwór przeciwdziałający zamarzaniu są niezbędne w instalacji pompy. Konieczne jest wymieszanie tej mikstury przed dodaniem do silnika. Ochroni to przed reakcją chemiczną czystego środka przeciwdziałającego zamarzaniu i blokadą elementów podgrzewacza, co może spowodować spalenie danego elementu. Zobacz sekcję zawierającą dane techniczne, aby zapoznać się z odpowiednimi pojemnościami systemu chłodzenia dla każdego modelu. 3.4.2 Woda Woda może tworzyć środowisko korozyjne w systemie chłodzenia, a jej mineralna zawartość może powodować osadzanie się szlamu na wewnętrznych powierzchniach chłodzących. Stąd dodanie inhibitorów jest niezbędne, aby zapobiec korozji, kawitacji i osadzaniu się szlamu. Chlorki, siarczany, magnez i wapń są, między innymi, materiałami, które tworzą wolne cząstki stałe, mogące powodować osadzanie się szlamu, korozję lub jedno i drugie. Chlorki i/lub siarczany przyspieszają korozję podczas, gdy twardość (procent magnezu i soli wapnia sklasyfikowane szerzej jako węglany) powodowana jest przez odkładanie się kamienia. Woda mieszcząca się w limitach określonych w rycinie #17 jest odpowiednia do stosowania jako chłodziwo silnika, gdy jest odpowiednio regulowana. Preferowane jest używanie wody destylowanej. Ziaren na Części na galon Materiały milion Chlorki (maks.) 40 2,5 Siarczany (maks.) 100 5,8 Całkowita ilość cząstek stałych (maks.) 340 20 Całkowita twardość (maks.) 170 10 Rycina #17 Strona 43 z 64 3.4.3 Pojemność chłodziwa Używaj glikolu etylowego, jako chłodziwa (niski poziom formowania się krzemianu), który spełnia standard GM 6038‐N (GM1899‐M) lub ASTM D6210. Zalecany jest 50% roztwór wodny chłodziwa. Koncentracja powyżej 70% nie jest zalecana, ponieważ posiada ona słabą zdolność przenoszenia ciepła, niekorzystny poziom ochrony przed zamarzaniem oraz możliwość tworzenia krzemianów. Koncentracja poniżej 30% nie udostępnia odpowiedniej ochrony przed zamarzaniem, zagotowywaniem i korozją. WAŻNE Nigdy nie używaj chłodziw do samochodów osobowych (np. takich, które spełniają tylko kryteria ASTM D3306 lub ASTM D4656). Te chłodziwa nie zawierają odpowiednich dodatków chroniących ciężkie silniki diesla. Często zawierają wysokie stężenie krzemianów i mogą uszkadzać silnik lub system chłodzący. SILNIK POJEMNOŚĆ CHŁODZIWA
MODEL KWARTY (LITRY) JU4H‐wszystkie modele JU6H‐wszystkie modele JW6‐wszystkie modele 15 (14,2)
20 (19) 23 (22) JX6H‐wszystkie modele 29,6 (28) Rycina #18 3.4.4 Inhibitory chłodzące Nie można przecenić ważności prawidłowo zinhibitowanego chłodziwa. Chłodziwo, które nie posiada wystarczającej ilości inhibitora lub nie zawiera go wcale, powoduje formowanie się rdzy, szlamu i odkładów mineralnych. Materiały te mogą znacząco zredukować efektywność systemu chłodzenia oraz zdolność ochrony silnika. Zalecane zastępcze inhibitory chłodziwa są mieszanką składników chemicznych, które chronią przed korozją, kawitacją, kontrolują pH oraz zapobiegają kamienieniu. Inhibitory dostępne są w rozmaitych formach, np. opakowania z ciekłym inhibitorem lub jako integralny składnik płyny przeciwdziałającemu zamarzaniu. Koniecznym jest dodawanie inhibitorów do systemów silników John Deere. Odpowiednia dawka musi być użyta podczas pierwszego napełniania, a dawka użytkowa powinna być stosowana między kolejnymi okresami serwisowymi. Jeżeli inhibitory nie będą stosowane, dojdzie do poważnych uszkodzeń. Niektórymi z najpowszechniejszych inhibitorów korozji są borany, azotany i krzemiany. Inhibitory zużywają się podczas eksploatacji; dodatkowe inhibitory muszą być dodawane do chłodziwa w miarę potrzeby w celu utrzymania właściwego ich stężenia. Zobacz Rycinę #19 prawidłowe stężenie inhibitorów. Min. Maks. PPM PPM Bor (B) 1000 1500 Azotyn (NO2) 800 2400 Azotany (NO3) 1000 2000 Krzem (Si) 50 250 Fosfor (P) 300 500 PH 8,5 10,5 Rycina #19 Nie stosuj rozpuszczalnych olejów lub chromianów, jako inhibitorów w silnikach John Deere. Mogą wystąpić szkodliwe efekty. Aby sprawdzić prawidłowe stężenie inhibitora, może zajść konieczność skontaktowania się z twoim lokalnym punktem obsługi/dealerem. Zobacz Sekcję dot. informacji o częściach, aby uzyskać numer części dla fabrycznego Zestawu do analizy chłodziwa. Ten zestaw może być zakupiony za nominalną cenę w celu analizy stanu chłodziwa silnika. 3.4.5 Procedura napełniania silnika Podczas napełniania systemu chłodzenia mogą powstać pęcherze powietrza. System powinien zostać odpowietrzony przed oddaniem do użytku. Najlepiej wykonać napełnianie wcześniej wymieszanym roztworem. Zobacz Rycinę #19A dot. prawidłowego poziomu napełniania. Uwaga: Nie przepełniaj systemu chłodzenia. System poddany działaniu ciśnienia musi mieć wolną przestrzeń na ekspansję cieplną, aby uniknąć przelewania się. Zainstaluj korek ciśnieniowy, uruchom silnik na około 5 minut, aby oczyścić silnik z powietrza. Po zweryfikowaniu, że chłodziwo znajduje się na właściwym poziomie, najlepiej poczekać, aż temperatura silnika spadnie do około 120ºF (49ºC) lub niżej, przed zdjęciem korka ciśnieniowego. Strona 44 z 64 Zdejmij korek ciśnieniowy i napełnij do odpowiedniego poziomu. Aby kontynuować proces odpowietrzania, uruchom silnik i poczekaj aż temperatura się ustabilizuje w okolicach 160°‐200° (71°‐93° C) lub pozostaw pracujący silnik przez 25 minut, cokolwiek nastąpi najpierw. Podczas procesu rozgrzewania możesz zauważyć chłodziwo wydostające się z rury odprowadzającej nadmiar chłodziwa, która zamontowana jest w okolicach korka ciśnieniowego. Pozwól silnikowi ostygnąć, a następnie zdejmij korek ciśnieniowy i napełnij do odpowiedniego poziomu. Uwaga: Nie zdejmuj korka ciśnieniowego, gdy chłodziwo znajduje się w normalnej temperaturze pracy. Mogą wystąpić obrażenia osób w rezultacie wypchnięcia gorącego chłodziwa na zewnątrz. C071367 C071368 C071369 C071370 C071371 MAX COLD
MIN COLD
HEAT EXCHANGER WITH
SEPARATE EXPANSION
TANK WITHOUT DOWN
TUBE
MAKS. CHŁODZIWO
MIN CHŁODZIWO
WYMIENNIK CIEPŁA Z
ODDZIELNYM ZBIORNIKIEM BEZ
RURKI ODPRROWADZAJĄCEJ.
Rysunek nr JU4H‐UFAD4G, UFAD5G, UFADJG, UFADP0, UFADR0, UFADW8, UFADY8, UFAD98 JU6H‐UFADK0, UFADN0, UFAD58, UFADNG,UFADP8 UFAD88, UFADM8, UFADMG Wiązka elektryczna silnika JU6H‐UFADT0, UFADP0, UFADQ0, UFADR0, UFADS0, UFAD98, UFADR8, UFADS8, UFADW8, UFADX8 Wiązka elektryczna silnika JW6H‐UFAD80, UFADB0, UFADF0, UFADJ0, UFAD70 JW6H‐UFAAM8,80 Wiązka elektryczna silnika JW6H‐UFADD0 Wiązka elektryczna silnika JX6H‐UFADF0, UFAD60, UFADK0, UFADN0, UFADP0, UFAD88 Wiązka elektryczna silnika Opis (napięcie AC) Zobacz Katalog techniczny C132679 Dokument referencyjny
Zobacz Płaszcz podgrzewacza C07651 Katalog wody (JW/JX) Rycina #19A techniczny (Modele NL C07591 C132679 opcjonalnie) (JU) 3.5 SYSTEM ELEKTRYCZNY Rycina #20 3.5.1 Schematy okablowania (tylko z panelem 3.5.2 Sprawdzanie naciągu i dopasowania paska wskaźnikowym silnika) napędowego Rysunek nr Opis Dokument Wszystkie paski napędowe muszą być odpowiednio (Napięcie DC) referencyjny
napięte, aby zabezpieczyć efektywną pracę pompy oraz C071360 Panel narzędziowy alternatora ładującego baterie (jeżeli system został w C071361 Wiązka elektryczna taki wyposażony). Zobacz Rycinę #37. ECM B
Strona 45 z 64 B
A Rycina #37 Aby dostosować naciąg paska: Sprawdź naciąg paska: ‐ Luz na strzałce musi być równy .4” ‐ .6” (10‐15mm). Aby zwiększyć naciąg pasa napędowego pompy wodnej: ‐ Poluzuj alternator lub śruby A i B miejsca montażowego pasa. ‐ Ustaw prawidłowy naciąg pasa. ‐ Dokręć śruby A i B. Jednostki JX są wyposażone w naciąg automatyczny. Dostosowywanie naciągu pasa nie jest wymagane. 3.5.3 Nadobroty silnika B
W przypadku wystąpienia nadobrotów silnika, ECM przekaże sygnał do głównego kontrolera pompy i jednocześnie wyłączy silnik. W przypadku wystąpienia nadobrotów silnika, sprawdź, jaka może być tego przyczyna i wykonaj niezbędne naprawy przed ponownym oddaniem silnika do pracy. Przełącznik resetowania nadobrotów musi być przełączony ręcznie przez 30 sekund, aby zresetować. WERYFIKACJA NADOBROTÓW Przytrzymaj przełącznik WERYFIKACJA NADOBROTÓW w „górze”. Spowoduje to wysłanie do głównego kontrolera pompy sygnał o nadobrotach i wyłączy silnik przy 25 RMP poniżej określonego RPM. Uruchom silnik poprzez główny kontroler pompy; przełącznik szybkości wygeneruje sygnał przekroczenia obrotów i wyłączy w celu ochrony silnik oraz pompę. PRZYKŁAD Oznaczona szybkość: 1760 RPM A
Wyłączenie po przekroczeniu obrotów: 2112 RPM (120% z 1760 RPM) Weryfikacja wyłączenia: 1735 UWAGA ‐ po weryfikacji przekroczenia obrotów, przełącz przełącznik RESET NADOBROTÓW i zresetuj główny kontroler pompy, aby przywrócić normalne działanie silnika i przełącznika szybkości. Punkt uruchamiania wyłączania przy nadobrotach jest ustawiony fabrycznie, zaprogramowany w ECM i nie można go modyfikować. Uwaga: Nie próbuj sprawiać, aby silnik przekraczał normalne obroty, aby zweryfikować funkcję wyłączania przy nadobrotach. 3.5.4 SYMULACJA ALARMÓW KONTROLERA POMPY Symulacja (3) alarmów kontrolera pompy 
Alarm 1: Wyłączanie przy nadobrotach: Postępuj zgodnie z krokami weryfikacji nadmiernych obrotów opisanymi powyżej. 
Alarm 2: Niskie ciśnienie oleju: Przy włączonym silniku, przełącz przełącznik niskiego ciśnienia. (Uwaga: Nie ma zamontowanego przełącznika Niskiego ciśnienia oleju, aby móc przełączać). 
Alarm 3: Wysoka temperatura chłodziwa silnika: Przy włączonym silniku, przełącz przełącznik wysokiej temperatury wody. (Uwaga: Nie ma zamontowanego przełącznika Wysokiej temperatury wody, aby móc przełączać). 
Alarm 4: Rozruch: Unieś i przytrzymaj przełącznik RĘCZNY STOP, aby zapobiec uruchomieniu się silnika podczas testowania cykli wału. NIGDY nie odcinaj dopływu paliwa do silnika, aby zapobiec jego uruchomieniu się. Odcięcie dopływu paliwa spowoduje zablokowanie się w systemie paliwowym powietrza, co może doprowadzić do uszkodzenia jednego z elementów tego systemu. 
Alarm 5: Niska temperatura chłodziwa silnika: Przy wyłączonym silniku, przełącz przełącznik temperatury chłodziwa na 25 sekund. Strona 46 z 64 3.6 DOSTOSOWYWANIE SZYBKOŚCI SILNIKA Wszystkie regulatory i kontrolery prędkości silnika są zaprogramowane w każdym ECM fabrycznie. Podczas inspekcji uruchomieniowej, mogą być potrzebnie niewielkie regulacje szybkości. Aby dostosować szybkość silnika: A.
Uruchom silnik postępując zgodnie z procedurą „Aby uruchomić silnik”, opisaną w tej instrukcji. B.
Pozwól silnikowi na rozgrzanie się. Włącz panel wskaźnikowy silnika. C.
Obserwując tachometr, przełącz i przytrzymaj przełącznik zmiany szybkości. Przełączaj przełącznik zmiany prędkości w górę i w dół, aby zwiększyć lub zredukować szybkość. (Zobacz Rycinę #20A poniżej). D.
Zatrzymaj silnik postępując zgodnie z procedurą „Aby wyłączyć silnik”, opisaną w tej instrukcji. E.
Przełącz się na alternatywny ECM i powtórz kroki A do D. F.
Zatrzymaj silnik postępując zgodnie z procedurą „Aby wyłączyć silnik”, opisaną w tej instrukcji. G.
Przełącz się na podstawowy ECM. H.
Zamknij drzwiczki panelu, zakręć śruby przytrzymujące drzwiczki. jest oparty na silniku używanym nie więcej niż przez 2 godziny w miesiącu. Dla modeli silników UL/FM, zobacz NFPA25. LEGENDA: 
Sprawdź  Wyczyść  Wymień 
Nasmaruj CO TYDZIEŃ 
Oczyszczacz powietrza 
Bateria 
Wężyk chłodziwa 
Poziom chłodziwa 
Elektrozawór wody chłodzącej 
System wydechowy 
Zbiornik paliwa 
Generalna inspekcja 
Kontrola regulatora Start‐Stop 
Płaszcz podgrzewacza wody 
Poziom oleju smarującego 
Wskaźniki 
Usuwanie wody z filtrów paliwa 
Uruchamianie silnika 
Lampka ostrzegawcza CO 6 MIESIĘCY  Baterie 
Alternator ładujący baterie 
Paski  Sitka wody chłodzącej 
Przeguby krzyżakowe 
Przewody paliwowe CO ROKU  Oczyszczacz powietrza  Sitko pompy paliwa 
Inhibitor paliwa 
System dysz skrzyni korbowej o Przeguby krzyżakowe  Filtry paliwa i oleju 
Elektroda wymiennika ciepła  Olej smarujący 
Izolacje montujące THROTTLE
PRZEPUSTNICA

System przewodów elektrycznych BUMP ENABLE
KOMPRESJA WŁACZONA
BUMP ENABLE
KOMPRESJA WŁĄCZONA
BUMP UP
KOMPRESJA W GÓRĘ
CO 2 LATA BUMP DOWN
KOMPRESJA W DÓŁ
 Oczyszczacz powietrza Rycina #20A  Baterie  Paski 4.0 HARMONOGRAM KONSERWACJI  Wężyk chłodziwa  Chłodziwo 4.1 RUTYNOWA KONSERWACJA  Termostat UWAGA: Poniższy harmonogram rutynowej konserwacji WAŻNE: Ustaw główny kontroler pompy na „OFF” Strona 47 z 64 (wyłączony) podczas serwisowania silnika. Przed przełączeniem głównego kontrolera pompy na „OFF”, skonsultuj z obsługą i przełożonymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i upewnij się, że wszystkie działy, których to dotyczy, będą zawiadomione o czasowej przerwie w działaniu sprzętu gaśniczego w celu przeprowadzenia konserwacji lub testów. Poinformuj także miejscową jednostkę straży pożarnej o tym, że główny kontroler pompy jest podłączony cichym alarmem do siedziby głównej. Gdy serwisowanie zostanie zakończone, przełącz główny kontroler pompy na pozycję „Automatyczny” i wybór trybów na silniku na pozycję „Automatyczny”. Poinformuj odpowiedni personel, że silnik został przywrócony do stanu „Automatyczny”. 5.0 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Ogólne informacje dotyczące rozwiązywania problemów Rozwiązywanie problemów silnika może być trudne. Jednostka kontrolna silnika (ECM) posiada zdolność wykrywania wewnętrznych problemów oraz problemów związanych z elektronicznym systemem kontroli. Określa czy jakikolwiek z czujników nie wykrył zbyt niskiego lub zbyt wysokiego napięcia, czy czujniki wejścia rozrządu i korbowodu są w prawidłowej pozycji i czy cewki wtrysku funkcjonują prawidłowo. Jeżeli ECM wykryje problem w elektronicznym systemie kontroli, diagnostyczny kod problemu (DTC) odpowiedni dla danej usterki zostanie zapisany w pamięci ECM. 5.1 DIAGNOSTYCZNE KODY PROBLEMOW Istnieją dwa rodzaje DTC  Aktywny  Nieaktywny (przechowywany) Aktywne DTC wskazuje na to, że błąd jest aktualny. Te rodzaje usterek są czasami nazywane „twardymi” usterkami. Można uzyskać do nich dostęp na wskaźniku diagnostycznym (A) na panelu narzędziowym. Nieaktywne DTC wskazują, że usterka miała miejsce w przeszłości, ale teraz nie występuje. Ten rodzaj „przechowywanych” DTC może być spowodowany usterkami „przejściowymi”. Mogą to być problemy związane ze złym połączeniem lub krótkotrwałym zwarciem. Jeżeli nastąpi usterka czujnika lub przewodów, a DTC jest aktywne na czujniku, ECM użyje wartości „trybu awaryjnego” w obliczeniach potrzebnych do pracy silnika. Wyświetlanie kodów diagnostycznych dla błędów (DTC) KODY SPN/FMI Przechowywane i aktywne kody diagnostyczne problemów są wysyłane do wskaźnika PowerView zgodnie ze standardem J1939 jako dwuczęściowy kod, co pokazano w tabeli na kolejnych stronach. Pierwszą część stanowi Numer podejrzanego parametru (SPN), po którym następuje kod Identyfikatora trybu usterki (FMI). Aby określić dokładnie usterkę, potrzebne są oba kody błędów (SPN i FMI). SPN identyfikuje system lub komponent, w którym nastąpiła usterka; na przykład SPN 000110 określa usterkę w obwodzie temperatury chłodziwa. FMI identyfikuje rodzaj usterki, która powstała; na przykład FMI03 wskazuje na wartość powyżej normalnej. Połączenie SPN 000110 z FMI 03 wskazuje, że napięcie wejściowe czujnika temperatury chłodziwa jest zbyt wysokie. Zawsze kontaktuj się ze swoim dealerem Clarke, aby uzyskać pomoc w naprawianiu błędów diagnostycznych, które zostały wyświetlone dla twojego silnika. Lista kodów diagnostycznych dla błędów (DTC) Kody diagnostyczne problemów (DTC) są wyświetlane na wskaźniku diagnostycznym według standardu J1939, jako kod dwuczęściowy. Pierwszą część to dwie do czterech cyfr Numeru podejrzanego parametru (SPN), po czym następują jedna lub dwie cyfry Identyfikatora trybu usterki (FMI). Następnie wyświetlana jest lista SPN i FMI z opisami kodów problemów diagnostycznych, które mogą powstać w rozmaitych systemach silnika. Nie wszystkie kody będą obecne w silnikach o różnych zastosowaniach. Strona 48 z 64 Gdy na wskaźniku diagnostycznym PowerView pojawi się kod, skontaktuj się ze swoim dealerem w celu przeprowadzenia natychmiastowej naprawy. Lista kodów diagnostycznych dla błędów SPN FMI Opis 28 03 Przepustnica #3 wysokie wejście 28 04 Przepustnica #3 niskie wejście 29 03 Przepustnica #2 wysokie wejście 29 04 Przepustnica #2 niskie wejście 91 03 Przepustnica #1 wysokie wejście 91 04 Przepustnica #1 niskie wejście 91 08 Nienormalna szerokość pulsacyjna przepustnicy PWM 91 09 Nieprawidłowa przepustnica 91 14 Napięcie przepustnicy poza zasięgiem 94 01 Ekstremalnie niskie ciśnienie systemu dostarczania paliwa 94 03 Wysokie napięcie wejścia systemu doprowadzania paliwa napięcie wejścia systemu 94 04 Niskie doprowadzania paliwa 94 16/31 Średnio wysokie napięcie wejścia systemu doprowadzania paliwa 94 18 Średnio niskie napięcie wejścia systemu
doprowadzania paliwa 97 00 Woda w paliwie ‐ wykrywana przez cały czas 97 03 Sygnał wody w paliwie ‐ wysokie napięcie
97 04 Sygnał wody w paliwie ‐ niskie napięcie 97 16 Wykryta woda w paliwie 100 01 Ekstremalnie niskie ciśnienie oleju w silniku 100 03 Wysokie napięcie wejścia systemu doprowadzania oleju 100 04 Niskie napięcie wejścia systemu doprowadzania oleju 100 18 Średnio niskie ciśnienie oleju w silniku 102 03 Wysokie napięcie wejścia kolektora ciśnienia powietrza 102 04 Niskie napięcie wejścia kolektora temperatury powietrza 105 03 Wysokie napięcie wejścia kolektora temperatury powietrza Lista kodów diagnostycznych dla błędów 105 04 Niskie napięcie wejścia kolektora temperatury powietrza 105 16 Wysokie napięcie wejścia kolektora temperatury powietrza 110 00 Ekstremalnie wysoka temperatura 110 110 110 111 158 174 174 611 611 620 620 627 629 636 636 636 637 637 637 637 651 651 652 652 653 653 654 654 655 655 656 656 970 970 971 1109
1110
Strona 49 z 64 chłodziwa silnika 03 Wysokie napięcie wejścia miernika temperatury chłodziwa silnika 04 Niskie napięcie wejścia miernika temperatury chłodziwa silnika 16 Średnio wysoka temperatura chłodziwa silnika 01 Niski poziom chłodziwa silnika 17 Błąd braku zasilania ECM 03 Wysokie napięcie wejścia miernika temperatury paliwa 04 Niskie napięcie wejścia miernika temperatury paliwa 03 Zwarcie przewodów wtryskiwacza na źródle zasilania 04 Zwarcie przewodów wtryskiwacza na uziemieniu 03 Wysokie napięcie zasilania czujnika 04 Niskie napięcie zasilania czujnika 01 Problem z napięciem zasilania wtrysku 12/13 Błąd ECM 02 Szumy wejścia pozycji krzywki 08 Brak wejścia pozycji krzywki 10 Błąd wzoru wejścia pozycji krzywki 02 Szumy wejścia pozycji krzywki 08 Brak wejścia pozycji krzywki 07 Pozycja wału korbowego/pozycja krzywki niezsynchronizowane 10 Błąd wzoru wejścia pozycji wału korbowego 05 Otwarty obwód EUI cylindra #1 06 Zwarcie obwodu EUI cylindra #1 05 Otwarty obwód EUI cylindra #2 06 Zwarcie obwodu EUI cylindra #2 06 Otwarty obwód EUI cylindra #3 05 Zwarcie obwodu EUI cylindra #3 06 Otwarty obwód EUI cylindra #4 05 Zwarcie obwodu EUI cylindra #4 06 Otwarty obwód EUI cylindra #5 05 Zwarcie obwodu EUI cylindra #5 05 Otwarty obwód EUI cylindra #6 06 Zwarcie obwodu EUI cylindra #6 02 Nieprawidłowy sygnał zapasowego przełącznika wyłączającego silnik 31 Aktywny zapasowy przełącznik wyłączający silnik 31 Aktywny zewnętrzny przełącznik obniżania paliwa 31 Ostrzeżenie o wyłączeniu silnika 31 Wyłączenie silnika 1569 31 Obniżenie paliwa 2000 13 Naruszenie bezpieczeństwa UWAGA: Wskaźnik diagnostyczny PowerView może mieć problemy z komunikacją, czego wynikiem mogą być kody błędów wyświetlane na ekranie LCD. Poniższe kody błędów wskazują, że nastąpił błąd komunikacji wskaźnika diagnostycznego z ECM. Skontaktuj się ze swoim dealerem w celu uzyskania pomocy w naprawianiu tych błędów: EE – Error XXXXX – EP Brak danych ACP – Err XXXXX ‐ BO Brak adresu Brak danych ACP – Err XXXXX ‐ BR BUS – EP Brak danych UWAGA: Zobacz diagnostykę przewodów opisana wcześniej w tej sekcji, jako przewodnik dla połączeń i przewodów. 6.0 INFORMACJE O CZĘŚCIACH 6.1 CZĘŚCI ZAMIENNE Aby zapewnić najlepszą pracę i efektywność wszystkich komponentów silnika, zawsze używaj autentycznych części zamiennych Clarke. Zamówienia powinny zawierać: 
Numer modelu silnika ‐ Zobacz ogólne informacje o silniku 
Numer seryjny silnika ‐ Specyfikacja 
Numer części; zobacz sekcję 6.2 Konserwacja silnika ‐ lista części zamiennych lub Ilustracje części w Biuletynie technicznym C13886. Numery kontaktowe do zamówień części: • www.clarkefire.com • Telefon USA: (513) 771‐2200 wew. 427 (połączenia z USA) • Telefon UK: (44) 1236 429946 (połączenia z poza USA) • Fax USA: (513) 771 ‐5375 (połączenia z USA) • Fax UK: (44) 1236 427274 (połączenia z poza USA) • E‐Mail USA: [email protected] • E‐Mail UK: [email protected] 6.2 KONSERWACJA SILNIKA ‐ LISTA CZĘŚCI ZAMIENNYCH Zobacz Załącznik „A” na końcu tej instrukcji. 7.0 POMOC WŁAŚCICIELA Skontaktuj się z serwisantem Clarke lub z fabryką. Lokalizację punktów serwisowych można znaleźć na naszej stronie: www.clarkefire.com. 8.0 GWARANCJA 8.1 OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI Satysfakcjonująca praca silników Clarke oraz dobra wola właścicieli / operatorów silników Clarke znajdują się w centrum uwagi producenta, dystrybutora oraz firmy Clarke. Wszystkie organizacje udzielają wsparcia dla tych produktów po ostatecznym zainstalowaniu pompy przeciwpożarowej oraz systemu gaśniczego. Odpowiedzialność gwarancyjna spoczywa na punktach serwisowych Clarke i John Deere na całym świecie. Producent silnika (John Deere) udziela Gwarancji na podstawowe komponenty silnika, a Clarke udziela gwarancji na dodatkowe akcesoria spełniające specyfikację NFPA‐20 oraz certyfikację FM/UL. 8.2 GWARANCJA CLARKE Wszystkie objęte gwarancją komponenty Clarke posiadają 24‐miesięczny okres gwarancyjny, rozpoczynający się w dniu uruchomienia systemu pompy przeciwpożarowej. Gwarancja umożliwia wymianę danej części oraz pokrywa w rozsądnym zakresie koszty instalacji. Komponenty, które uległy zepsuciu na skutek nieprawidłowej instalacji silnika, uszkodzeń podczas transportu lub nieprawidłowego użytkowania nie są objęte tą gwarancją. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące gwarancji, zobacz szczegółową treść gwarancji – „Gwarancja na nowy silnik John Deere” ‐ poniżej. Skontaktuj się także bezpośrednio z Clarke, jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub potrzebujesz dodatkowych informacji. Clarke nie jest odpowiedzialny za nieumyślne lub powstałe na skutek koszty, uszkodzenia lub wydatki, które właściciel może ponieść w skutek nieprawidłowego działania lub usterki, która została objęta niniejszą gwarancją. Strona 50 z 64 8.3 GWARANCJA JOHN DEERE 8.3.1 Okres gwarancyjny O ile inaczej nie ustalono pisemnie, John Deere ustanawia następującą gwarancję dla pierwszego detalicznego kupującego oraz każdego następnego kupującego (jeżeli kupno nastąpi przed wygaśnięciem stosownej gwarancji) każdego nowego, nie montowanego w pojazdach, silnika produkcji John Deere sprzedawanego jako element produktu wytwarzanego przez firmę inną niż John Deere lub jej oddziały: • 12 miesięcy, nielimitowana liczba godzin użytkowania lub 24 miesiące lub mniej niż 2000 godzin użytkowania; oraz na każdy silnik John Deere używanych inaczej niż do napędzania pojazdów: • 12 miesięcy, nielimitowana liczba godzin użytkowania. Uwaga: W przypadku braku funkcjonującego licznika motogodzin, godziny użytkowania będą określone na podstawie zasady: 12 godzin na dzień kalendarzowy. (*John Deere wskazuje tutaj na Deere Power Systems Group w odniesieniu do użytkowników ze Stanów Zjednoczonych, John Deere Limited w odniesieniu do użytkowników z Kanady oraz Deere & Company lub podmioty zależne odpowiedzialne za sprzedaż sprzętu John Deere w innych krajach, z których pochodzi użytkownik) 8.3.2 Zakres gwarancji Ta gwarancja ma zastosowanie do silników oraz integralnych komponentów i akcesoriów sprzedawanych przez John Deere. Wszystkie części John Deere oraz komponenty silników John Deere objęte gwarancją, które, po dostarczeniu do nabywcy, mają wady materiałowe i/lub w wykonaniu, zostaną naprawione lub wymienione (do decyzji John Deere), bez pobierania opłat za części zamienne lub naprawę silnika, wliczając rozsądnie liczone koszty związane ze zdjęciem części domontowanych do silnika i, gdy to konieczne, rozsądnie liczone koszty wymontowania i ponownego zamontowania silnika, gdy taki defekt pojawi się w okresie gwarancyjnym, mierzonym od daty dostarczenia do pierwszego nabywcy detalicznego, jeżeli raport o dostawie został doręczony do firmy John Deere w przeciągu 30 dni od jej nastąpienia. 8.3.3 Gwarancja na system emisyjny (diesle nie stosowane w pojazdach) OZNACZENIE CERTYFIKACYJNE SYSTEMU KONTROLI EMISJI OSTRZEŻENIE: Regulacje nakładające ciężkie grzywny za manipulowanie kontrolą emisji mogą mieć zastosowanie w miejscu, w którym użytkownik zainstalował silnik. Gwarancje emisyjne opisane poniżej mają zastosowanie tylko do tych silników oznaczonych przez firmę John Deere, które były certyfikowane przez Agencję Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych (EPA) i/lub Komisję Zasobów Powietrznych Kalifornii (CARB); i są używane w Stanach Zjednoczonych. Obecność oznaczeń emisyjnych takich, jak tu zaprezentowana, oznaczają, że silnik otrzymał certyfikat EPA i/lub CARB. Gwarancje EPA i CARB mają zastosowanie tylko do silników posiadających oznaczenie certyfikacyjne umieszczone na silniku i sprzedawane, tak jak zaznaczono powyżej, w obszarach geograficznych, na których obowiązują regulacje wymienionych agencji. EMISSION CONTROL
INFORMATION
DEERE & COMPANY
In the U.S., this engine may
be used only in stationary fire
pump applications in
accordance with requirements
of 40 CFR Part 60 and is
excluded from requirements of
40 CFR Parts 89 and 1039.
Strona 51 z 64 INFORMACJA DOT. KONTROLI
EMISJI
DEERE & COMPANY
W USA silnik może być używany
do stacjonarnych pomp
przeciwpożarowych zgodnie z
wymogami 40 CFR Część 60 i
jest wyłączony z przepisów 40
CFR Część 89 i 1039.
Instalowanie i używanie tego
Installing or using this engine
in any other application may
be a violation of U.S. federal
law subject to civil penalty.
This engine may also be used
for applications that are not
subject to applicable EPA or
EU emissions regulations, and
for export to countries that do
not have emissions
regulations.
ISO9001 Registered
For Engine Service and Parts
silnika w innych miejscach może
naruszać prawo międzystanowe
USA i podlegać karze. Ten silnik
może być także używany
zgodnie z regulacjami EPA i EU
oraz eksportowany do krajów
bez regulacji dotyczących emisji.
Zarejestrowany ISO9001
Dla silnika i części
Uwaga: Klasyfikacja hp/kW na oznaczeniu certyfikacyjnym silnika określa całkowite hp/kW silnika, moc koła zamachowego bez wentylatora. W większości przypadków nie będzie to ta sama klasyfikacja, co w reklamowanych klasyfikacjach hp/kW samochodowych. Silniki stacjonarne są również objęte przepisami NSPS, włączając klasyfikacje stacjonarnych pomp przeciwpożarowych. Oznaczenia klasyfikacji pomp przeciwpożarowych w 40 CFR część 60 (NSPS). OŚWIADCZENIE GWARANCYJNE DOTYCZĄCE KONTROLI EMISYJNEJ USA (DOTYCZY TYLKO STANÓW ZJEDNOCZONYCH) Części i komponenty związane z kontrolą emisji są objęte gwarancją John Deere na pięć lat lub 3000 godzin pracy, którekolwiek nastąpi najpierw. John Deere gwarantuje także, że silnik objęty tą gwarancją został zaprojektowany, zbudowany i wyposażony, aby spełniać w momencie sprzedaży wszystkie standardy emisyjne USA obowiązujące w momencie produkcji i że jest wolny od defektów materiałowych i związanych z montażem, które mogłyby spowodować nie spełnienie tych standardów w okresie pięciu lat lub 3000 godzin pracy, którekolwiek nastąpi najpierw. Gwarancje opisane w tej instrukcji odnoszą się tylko do części i komponentów związanych z emisją. Zobacz sekcję 8.3.1, aby uzyskać informacje dotyczące gwarancji na cały silnik. OBJĘTE GWARANCJĄ SYSTEMY EMISJI I KOMPONENTY System System powietrza Przykład pod‐systemu i komponentu indukcji 
Obudowa filtra powietrza 
Układ czujnika masy powietrza 
Kontrolowany system wlotu gorącego powietrza. 
Element podnoszenia ciepła 



System pomiarowy 
paliwa (system 
paliwowy) 
Kolektor dolotowy Intercooler Turbodoładowanie Układ kontrolny upustowego zaworu Aneroid Gaźnik Mechanizm przepustnicy 
Jednostka wtrysku elektronicznego 
Układ wtrysku paliwa 
Układ dyszy wtrysku paliwa 
Wtryskiwacz paliwa 
Dysza wtryskiwacza paliwa 
Układ zaworu wtrysku paliwa 
Przewody paliwowe 
Regulator ciśnienia gazu 
Układ/zawór ciśnieniowy 
Czujnik ograniczania powietrza

Czujnik temperatury powietrza

Czujnik temperatury chłodziwa

Czujnik temperatury paliwa 
Czujnik modułu masowego przepływu 
Czujnik UEGO Przepustnica System kontroli 
Układ dystrybutora 
Moduł kontroli silnika zapłonu 
Świece żarowe 
Cewka zapłonowa 
Moduł kontroli zapłonu 
Czujnik zapłonu 
Przewody zapłonu 
Świece zapłonowe System EGR 
Element chłodzący EGR 
Obudowa zaworu EGR Zaawansowane tlenki 
Katalizatory NOx Pochłaniacze NOx azotu (czujniki NOx) 

Reduktor (mocznik/paliwo) systemy pojemnikowy/wydalania Katalizator lub system 
Konwerter katalityczny reaktora termicznego 
Dwustronna część systemu wydechowego system 
Kolektor wydechowy 
Zawór recyrkulacji spalin Czujniki cząstek 
Obudowy urządzeń kontrolnych stałych i kolektorów 
Regeneratory 
Utleniacze 
Przechwytywacze 
Filtry 
Elektrofiltry 
Czujnik ciśnienia absolutnego kolektora (MAP) System PCV 
Korek filtru oleju 
Cewka PCV 
Zawór PCV 
Filtr wentylacyjny skrzyni Strona 52 z 64 
Rozmaite elementy 
użyte w powyższych 
systemach 








korbowej Zawór wentylacyjny skrzyni korbowej Czujniki kontroli elektronicznej Jednostki kontroli elektronicznej (ECU) Oprogramowanie ECU Czujniki pompy/zaworu Wiązki przewodów Czujnik temperatury chłodziwa
Oznaczenia emisyjne Uszczelki Termoelementy Termostaty Zawory/przełączniki czułe na próżnię 8.3.4 Uzyskiwanie serwisu gwarancyjnego Po serwis gwarancyjny trzeba się zgłosić do najbliższego autoryzowanego punktu gwarancyjnego John Deere przed upływem okresu gwarancyjnego. Autoryzowanym punktem serwisowym jest dystrybutor silników John Deere, dealer serwisowy silników John Deere lub dystrybutor części zamiennych John Deere, który sprzedaje i serwisuje sprzęt dotyczący silnika objętego niniejszą gwarancją. Autoryzowane punkty serwisowe używają tylko nowych lub poddanych rewitalizacji części lub komponentów wytworzonych lub zaakceptowanych przez John Deere. Lokalizacje autoryzowanych serwisów i nazwy oddziałów lub jednostek zależnych wykonujących naprawy objęte tą gwarancją są wymienione w Spisie części zamiennych i serwisów dla silników John Deere. W momencie zgłaszania naprawy serwisowej, nabywca musi być przygotowanym na zaprezentowanie dowodu dostarczenia silnika. John Deere zwraca koszty punktów serwisowych za limitowane wydatki związane z dojazdem do klienta, gdy wykonywane są naprawy gwarancyjne poza punktem serwisowym John Deere, ale tylko w przypadku, gdy faktyczny dojazd miał miejsce. Obowiązującym w momencie publikacji tego oświadczenia jest 300 dolarów amerykańskich lub ekwiwalent. Jeżeli czas podróży i odległość przekraczają zwrot przydzielany przez John Deere, punkt serwisowy może obciążyć nabywcę różnicą w kosztach. 8.3.5 Wyłączenia gwarancji Zobowiązania John Deere nie mają zastosowania do pompy wtrysku paliwa oraz dysz podczas okresu gwarancyjnego producenta pompy i dysz oraz do komponentów i akcesoriów, które nie są wyprodukowane lub instalowane przez firmę John Deere lub usterek spowodowanych przez takie elementy. Gdy gwarancja producenta pompy jest krótsza niż gwarancja silnika, John Deere zwróci koszty naprawy pompy za objęte gwarancją usterki podczas pozostałego okresu gwarancyjnego na silnik, gdy jest to udokumentowane przez autoryzowany punkt serwisowy producenta pompy. 8.3.6 Obowiązki nabywcy Koszty normalnego utrzymania i amortyzacja. Konsekwencje zaniedbania, nieprawidłowego używania lub wypadki przy silniku, nieprawidłowe zastosowanie, instalacja lub przechowywanie silnika. Konsekwencje serwisu przeprowadzanego przez osobę inną niż autoryzowana do przeprowadzania serwisu gwarancyjnego, jeżeli taki serwis, w opinii John Deere, niekorzystnie wpłynął na działanie lub niezawodność silnika. Konsekwencje jakichkolwiek modyfikacji lub zmian silnika, niezaakceptowane przez John Deere, włączając, ale nie ograniczając do, modyfikacje systemów paliwowego i powietrznego. Efekty zaniedbania systemu chłodzenia widoczne w cylindrach lub kawitacji bloków („ubytki”, „erozja”, „elektroliza”). Jakakolwiek premia za koszty pracy po godzinach zgłaszana przez nabywcę. Koszty transportu silnika lub sprzętu, do którego jest zainstalowany do miejsca i z miejsca, w którym ma być przeprowadzony serwis gwarancyjny, jeżeli takie koszty wypłacane do serwisu są serwisem gwarancyjnym w miejscu, gdzie silnik jest zlokalizowany. Koszty powstałe na skutek uzyskiwania dostępu do silnika; np. pokonywanie fizycznych przeszkód takich, jak ściany, ogrodzenia, podłogi, poziomy lub podobne konstrukcje blokujące dostęp do silnika, wynajem dźwigów lub podobnego sprzętu, konstruowanie ramp lub podnośników albo struktur ochronnych potrzebnych do wymontowania i ponownego zamontowania silnika. Uboczne koszty podróży takie, jak opłaty drogowe, Strona 53 z 64 nabywcy, spowodowanym przez defekty w produkcji posiłki, zakwaterowanie itp. i/lub zastosowanych materiałach, wyłącznym środkiem zaradczym nabywcy będzie uzyskanie od John Deere Koszty punktu serwisowego powstałe w wyniku pokrycia faktycznych kosztów uszkodzeń w wysokości rozwiązywania lub próby rozwiązania problemów nieprzekraczającej kosztów nabycia silnika. nieobjętych gwarancją. 8.3.9 Brak gwarancji sprzedawcy Serwis przeprowadzony przez podmiot inny niż autoryzowany dealer serwisowy John Deere chyba, że Żadna osoba lub jednostka inna niż firma John Deere, prawo stanowi inaczej. która sprzedaje silnik lub produkt, do którego silnik jest Opłaty dla dealerów za pierwsze uruchomienie i inspekcję silnika, uznane za niekonieczne przez firmę zamontowany, czyni jakiekolwiek gwarancje własne na John Deere, gdyby użytkownik postępował zgodnie z silnik posiadający gwarancję John Deere chyba, że instrukcjami obsługi i konserwacji, dostarczonymi wraz dostarczy nabywcy oddzielną gwarancję na piśmie, która będzie wyłącznie obejmować silnik; w tym z silnikiem. przypadku John Deere nie będzie miał żadnych zobowiązań wobec nabywcy. Ani producent Koszty usług tłumaczeniowych. oryginalnego sprzętu, silnika lub dystrybutor sprzętu, 8.3.7 Brak przedstawicielstwa lub gwarancja silnika lub dealer sprzętu lub silnika ani żadna inna dorozumiana osoba lub organizacja nie ma prawa reprezentować lub obiecywać w imieniu John Deere lub zmieniać Tam, gdzie pozwala na to prawo, ani John Deere ani warunków lub ograniczeń niniejszej gwarancji w żaden inna powiązana firma nie udziela żadnych gwarancji, warunków, przedstawicielstwa lub obietnic, wyrażonych sposób. lub dorozumianych, ustnych lub na piśmie, dotyczących niemożności wystąpienia defektów, problemów z 8.3.10 Dodatkowe informacje Dodatkowe informacje związane z silnikami jakością lub wydajnością swoich silników innych niż gwarancje wymienione w niniejszym dokumencie oraz nieprzeznaczonymi do pojazdów firmy John Deere znajdują się w publikacji Gwarancja właściciela silnika ‐ NIE CZYNI ŻADNYCH DOROZUMIANYCH GWARANCJI LUB WARUNKÓW PRZYDATNOŚCI innych niż te obowiązująca na całym świecie. wymienione w dokumencie Uniform Commercial Code (Ujednolicony kodeks handlowy) lub wymagane przez 9.0 DANE DOTYCZĄCE INSTALACJI I OBSŁUGI (Zobacz jakikolwiek Sale of Goods Act (Akty dotyczący sprzedaży katalog techniczny C132679) towarów). To wyłączenie zawiera podstawowe warunki. W żadnym wypadku dystrybutor silników John Deere 10.0 DIAGRAMY OKABLOWANIA lub dealer serwisowy, dealer sprzętu John Deere lub (Zobacz Katalog techniczny C132679) firma powiązana z John Deere, nie są odpowiedzialni za nieumyślne lub w następstwie powstałe uszkodzenia 11.0 RYSUNKI ILUSTRUJĄCE CZĘŚCI lub obrażenia włączając, ale nie ograniczając do, utraty (Zobacz Katalog techniczny C132679) zysków, zbiorów, wynajmu sprzętu zastępczego lub inne straty handlowe, uszkodzenie sprzętu, w którym silnik jest zamontowany lub uszkodzenia na szkodę nabywcy powstałe w wyniku fundamentalnego naruszenia umowy lub naruszenia fundamentalnych warunków chyba, że takie uszkodzenia lub obrażenia są spowodowane przez rażące zaniedbania lub umyślne działania podmiotów obcych. 8.3.8 Ograniczenia środków Środki wymienione w niniejszej gwarancji są wyłącznymi środkami nabywcy w połączeniu z stosowaniem lub jakimkolwiek naruszeniem gwarancji lub warunków dotyczących nowych silników John Deere. W przypadku, gdy niniejsza gwarancja nie umożliwi naprawienia problemów związanych z silnikiem Strona 54 z 64 12.0 INDEKS Przedmiot Alternator Przedmiot Brak paliwa w silniku Brak paliwa Ciśnienie oleju Strona (A) 39 (B) 32 32 (C) * (D) * * Dane instalacyjne Dane dot. obsługi Diagramy okablowania: System DC System podgrzewania AC Diagnostyczne kody problemów (E) ECM – Moduł kontrolny silnika (F) Filtr oleju Filtry: Oczyszczacz powietrza Paliwo (G) Gwarancja (H) Harmonogram konserwacji zapobiegawczej Harmonogram konserwacji (I) Informacje o podzespołach Identyfikacja numeru modelu Ilustracje części Instrukcje dot. instalacji (K) Kody usterek silnika Konserwacja wału napędowego (M) Modele silnika (N) Numer seryjny Naciąg paska (O) Objętość oleju smarującego Oczyszczacz powietrza Olej smarujący Obsługa systemu paliwowego Odpowietrzanie Ręczna pompa napełniająca Serwis ,* ,* 41 16 36 35 26 43 40 40 4 * 9 43 16 13 4 4 36 26 39 37 34 25 25 28 Strona (P) 9 Przechowywanie Panel wskaźnikowy silnika 39 Pojemności 34,37,48 39 Podgrzewacz, silnik Przewody od baterii 11,13 Pompa: 26 Pompa wtrysku paliwa 41 Pompa podnoszenia paliwa (R) 40 Regulacja prędkości 11 Regulacja wału napędowego 37 Rekomendacje dot. oleju smarującego 40 Reset nadmiernych obrotów (S) 37 Specyfikacja/zalecenia dot. oleju 36 System smarowania 37 Specyfikacja paliwa 13 Sprzęgło Falk „Steelflex” (Załącznik A) System ochrony silnika (nadmierne obroty) 40 36 System wydechowy 39 System elektryczny System chłodzący 37 Roztwory przeciwdziałające zamarzaniu 38 Pojemność systemu chłodzącego Dostarczanie wody do systemu chłodzącego (obwód) 13 * Wymagania dotyczące wody chłodzącej 38 Procedura napełniania 10 Wymiennik ciepła 38 Inhibitory 41 Konserwacja 37 Woda 21 Systemy wyłączające Specyfikacje: 37 Paliwo 36 Olej smarujący (T) 4 Tabliczka znamionowa (silnik) (W) 14 Wskaźnik PowerView 36 Wskaźnik poziomu oleju 40 Weryfikacja nadmiernych obrotów 36 Wskaźnik poziomu oleju, poziom oleju 35 Wentylacja skrzyni korbowej (Z) 10 Zalecenia dotyczące baterii 38 Zalecenia dotyczące chłodziwa * Zobacz Katalog techniczny C132679 Strona 55 z 64 13.0 Załącznik „A” Sprzęgło Falk™ Steelflex®
Instalacja i konserwacja
Typ T10
Rozmiar 1020-1140 i 20-140
(Strona 1 z 6)
Jak używać tej instrukcji Ta instrukcja podaje szczegółowe informacje dotyczące konserwacji, smarowania, instalacji oraz identyfikacji części. Skorzystaj z poniższego spisu treści, aby odnaleźć potrzebne informacje. Wykorzystanie
smaru
ogólnego
zastosowania
smarowania sprzęgła przynajmniej raz do roku.
wymaga
SPRZĘGŁO STEELFLEX TYP T10 Spis treści Wprowadzenie Strona 1 Układ smarowania Strona 1 Ograniczony luz osiowy Strona 1 Smarowanie Strony 1‐2 Instrukcje dotyczące instalacji i regulacji Strony 2‐4 Coroczna konserwacja, ponowne smarowanie i rozmontowywanie Strona 4 Dane dotyczące instalacji i regulacji Strona 5 Identyfikacja części i zamienność Strona 6 POSTĘPUJ ZGODNIE Z INFORMACJAMI ZAWARTYMI W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI, ABY UZYSKAĆ OPTYMALNĄ WYDAJNOŚĆ I BEZPROBLEMOWE DZIAŁANIE. WPROWADZENIE Ta instrukcja ma zastosowanie do rozmiarów sprzęgieł
elastycznych ze sprężyną obwodową Falk Steelflex 1020T do
1140T oraz 20T do 140T10. Chyba, że stwierdzono inaczej,
informacje o rozmiarach 1020T do 1140T mają zastosowanie dla
rozmiarów 20T do 140T, np. 1020T=20T, 1100TT=100T itd. Te
sprzęgła są zaprojektowane do pracy w horyzontalnej lub
LONG
TERM
GREASE
(LTG
Smar
wertykalnej pozycji bez modyfikacji. Poczynając od roku 1994 aż
długoterminowy)
do roku 2003, sprzęgła te były dostarczane z jednym zestawem
Wysoka siła odśrodkowa spotykana w sprzęgłach rozdziela olej mocowania calowego i jednym zestawem mocowania metrycznego.
podstawowy od zagęszczacza w smarach ogólnego użytku. Ciężki Poczynając od roku 2004 stosowane są tylko mocowania
zagęszczacz, który nie posiada właściwości smarujących, odkłada się w metryczne. Zobacz Stronę 6, aby dowiedzieć się więcej o
rowach sprężyny obwodowej sprzęgła Steelflex, powoduje przedwczesne wymienności części.
zużywanie się piasty lub usterkę chyba, że stosuje się okresowe Działanie i żywotność sprzęgieł w dużej mierze zależy od tego, jak
smarowanie. je zainstalujesz i serwisujesz.
Falk Long Term Grease (LTG) został opracowany specjalnie z myślą o UWAGA: Skonsultuj z odpowiednimi miejscowymi lub krajowymi sprzęgłach. Jest odporny na oddzielanie się oleju i zagęszczacza. kodeksami bezpieczeństwa w celu odpowiedniego zabezpieczenia Konsystencja Falk LTG zmienia się wraz z warunkami pracy. obrotowych części. Postępuj zgodnie z wszystkimi zasadami Wyprodukowano go w gęstości LGI # ½. Praca smaru w danych bezpieczeństwa podczas instalowania i obsługi sprzęgieł. warunkach pracy powoduje, że staje się on prawie płynny podczas, gdy OSTRZEŻENIE: Zablokuj przełącznik uruchamiający napęd główny i smar w pobliżu uszczelek będzie miał większą gęstość, zapobiegając tym zdemontuj wszystkie dodatkowe obciążenia z napędu przed instalacją lub samym wyciekom. serwisowaniem sprzęgieł. LTG jest bardzo odporny na oddzielanie i z łatwością pokonał wszystkie UKŁAD SMARUJĄCY inne przetestowane smary. Odporność na oddzielanie pozwala na Połówki obudowy posiadają 1/8 NPT otwory do smarowania. Użyj
używanie tego smaru przez stosunkowo długi okres czasu. standardowej smarowalnicy i układu smarującego tak, jak
Sprzęgła Steelflex nasmarowane LTG nie będą wymagały ponownego pokazano na Stronie 4.
smarowania do czasu aż połączony sprzęt nie jest unieruchomiony w celu OGRANICZONY LUZ OSIOWY
przeprowadzenia serwisowania. Jeżeli ze sprzęgła wycieka smar, jest ono Gdy silniki elektryczne, generatory, silniki, kompresory oraz inne
wystawione na ekstremalne temperatury lub nadmierne zawilgocenie, maszyny wyposażone są w rękaw lub proste łożyska toczone,
może być konieczne częstsze smarowanie. zaleca się stosowanie zestawów do ograniczonego luzu osiowego,
Mimo, że smar LTG jest kompatybilny z większością innych smarów, aby chronić łożyska. Sprzęgła Falk Steelflex dają się łatwo
mieszanie smarów może zmniejszyć korzyści wynikające ze stosowania modyfikować, aby ograniczyć luz osiowy; zobacz Instrukcję obsługi
wyłącznie LTG. 428-820.
Zatwierdzony przez USDA SMAROWANIE LTG posiada zatwierdzenie Departamentu Bezpieczeństwa Żywności W celu uzyskania zadowalającej pracy silnika, należy stosować
Rolniczej USA do stosowania w miejscach, gdzie nie ma możliwości odpowiednie smarowanie. Na Stronie 2 udostępniono listę
kontaktu z produktami spożywczymi. (Klasyfikacja H‐2). typowych smarów oraz specyfikacje dla smarów ogólnego użytku i
Uwaga: Nie stosuj LTG w łożyskach. długoterminowego smarowania. Z powodu jego doskonałych
właściwości smarujących i niskiej centryfugacji, zaleca się
stosowanie Falk Long Term Grease (LTG). Rozmiary 1020T do
1090T10 są wyposażone we wcześniej ustaloną ilość smaru na
każde sprzęgło. Dla większych rozmiarów sprzęgieł, smar można
zamówić.
Strona 56 z 64 Rexnord Industries, LLC, Coupling Group
5555 S. Moorland Rd., New Berlin, WI 53151-7953 USA Telefon: 262-796-4060
Fax: 262-796-4064 e-mail: [email protected] web: www.rexnord.com
428-110
Instalacja i konserwacja Falk™ Steelflex®
(Strona 2 z 6)
Typ T10
Rozmiary 1020-1140 i 20-140
Amoco Oil Co.
Specyfikacja – Falk LTG BP Oil Co.
Pokazano przybliżone typowe wartości i niewielkie różnice są
dopuszczalne.
ZAKRES TEMPERATURY OTOCZENIA
– -20°F (-29 °C) do
250°F (121 °C) Min. pompy = 20°F (-7 °C)
MINIMALNA LEPKOŚĆ OLEJU – 3300SSU (715cST) @ 100°F
(38 °C)
ZAGĘSZCZACZ - Lit i mydło/polimer
CHARAKTERYSTYKA ODDZIELANIA CENTRYFUGACYJNEGO
– ASTM #D4425 (Test centryfugacji)
K36 = 2/24 maks.,
bardzo duża odporność na centryfugację.
STOPIEŃ NLGI (ASTM D-217) – 1/2
KONSYSTENCJA (ASTM-217)
–
60 wartość penetracji w
zakresie 315-360 mierzona w temperaturze 77°F ( 25 °C)
MINIMALNY PUNKT SKRAPLANIA – 350°F (177 °C) minimum
MINIMALNE OBCIĄŻENIE TIMKEN O.K. – 40 Ibs.
DODATKI
–
inhibitory rdzy i utleniaczy, które nie powodują
korozji, nie zwiększają objętości lub nie uszkadzają syntetycznych
uszczelek.
Pakowanie OPAKOWANIA 14 oz. (0,4 kg) S – Pojedynczo lub w pudełkach po
10 lub 30.
35 Ib. (16 kg) PAIL, 120 Ib. (54 kg) KEG i 400 Ib. (181 kg) BECZKI.
Smar ogólnego zastosowania Coroczne smarowanie - Poniższa specyfikacja oraz smary
ogólnego zastosowania mogą być używane fo sprzęgieł Falk
Steelflex, które są smarowane co roku i pracują w środowisku o
temperaturze 0°F do 150°F (-18°C do 66°C). Dla temperatur
wykraczających poza wymienione zakresy (zobacz Tabelę 1),
skonsultuj się z producentem.
Jeżeli ze sprzęgła wycieka smar, jest ono wystawione na
ekstremalne temperatury lub nadmierne zawilgocenie, może być
konieczne częstsze smarowanie.
Specyfikacja ‐ Smar ogólnego zastosowania Pokazano przybliżone typowe wartości i niewielkie różnice są
dopuszczalne.
PUNKT SKRAPLANIA – 300°F (149 °C) lub wyżej
KONSYSTENCJA – NLGI Nr 2 z wartością penetracji w zakresie
250 do 300
ODDZIELANIE I ODPORNOŚĆ - Niskie oddzielanie oleju oraz
wysoka odporność na oddzielanie spowodowane siłą odśrodkową.
SKŁADNIK CIEKŁY - Posiada ekwiwalent smaru o dobrych
właściwościach, dobrze rafinowana ropa naftowa.
NIEAKTYWNY
–
Nie może korodować stali, powodować
zwiększania objętości lub uszkadzać uszczelki syntetyczne.
CZYSTY – Wolny od obcych dodatków.
Smar ogólnego zastosowania spełniający specyfikację Rexnord Smary wymienione poniżej są typowymi i nie powinny być
rozumiane jako wyłączne rekomendacje.
TABLA 1 – Smary ogólnego zastosowania* Zakres temperatury
otoczenia
Producent 0°F do 150°F
(-18 °C do 66 °C)
Smar 
-30°F do 100°F
(-34 °C do 38 °C)
Smar 
Chevron U.S.A. Inc.
Citgo Petroleum Corp.
Conoco Inc.
Amolith Grease #2
Energrease LS-EP2
Dura-Lith EP2
Premium Lithium Grease EP2
EP Conolith Grease #2
Amolith Grease #2
Energrease LS-EP2
Dura-Lith EP2
Premium Lithium Grease EP2
EP Conolith Grease #2
Exxon Company, USA
E.F. Houghton & Co.
Imperial Oil Ltd.
Kendall Refining Co.
Unirex EP2
Cosmolube 2
Unirex EP2
Lithium Grease L421
Unirex EP2
Cosmolube 1
Unirex EP2
Lithium Grease L421
Keystone Div. (Pennwalt)
Lyondell Petrochemical (ARCO)
Mobil Oil Corp.
Petro-Canada Products
81 EP2
Litholine H EP 2 Grease
Mobilux EP111
Multipurpose EP2
81 EP2
Litholine H EP 2 Grease
Mobilith AW1
Multipurpose EP1
Philips 66 Co.
Shell Oil Co.
Shell Canada Ltd.
Sun Oil Co.
Philube Blue EP
Alvania Grease 2
Alvania Grease 2
Ultra Prestige EP2
Philube Blue EP
Alvania Grease 2
Alvania Grease 2
Ultra Prestige EP2
Texaco Lubricants
Unocal 76 (East & West)
Valvoline Oil Co.
Starplex HD2
Unopba EP2
Multilube Lithium EP Grease
Multifak EP2
Unoba EP2
…
* Smarowanie lub ponowne smarowanie powinny się odbywać w
temperaturze powyżej 20°F (-7 °C). Jeżeli smar musi być
zaaplikowany w temperaturze poniżej 20°F (-7 °C), skonsultuj się z
producentem.
 Wymienione smary mogą nie być odpowiednie do użytku w
przemyśle spożywczym; skonsultuj z producentem, aby dowiedzieć
się o odpowiednich smarach.
INSTALACJA SPRZĘGŁA ZE SPRĘŻYNĄ OBWODOWĄ STEELFLEX TYPU 10 Instalacja
Tylko standardowe narzędzia mechaniczne, klucze, liniały
pomiarowe, szczelinomierze są wymagane do zainstalowania
sprzęgła Falk Steelflex. Rozmiary sprzęgieł 1020T do 1090T są
generalnie wyposażone w ŁĄCZENIE ROZDZIELNE ze śrubą nad
wpustem. Rozmiary 1100T i większe wyposażone są w
PASOWANIE Z WCISKIEM bez śruby nad wpustem.
PIASTY Z ŁĄCZENIEM ROZDZIELANYM - Wyczyść wszystkie
części używając niepalnego rozpuszczalnika. Sprawdź piasty, wały
oraz rowki wpustowe czy nie ma w nich ubytków. Nie nagrzewaj
piast. Zainstaluj klucze, zamontuj piasty do końców wałów lub w
inny określony sposób i dokręć śruby.
PIASTY PASOWANE Z WCISKIEM - Nie są wyposażone w śruby
nad wpustem. Podgrzewaj piasty maksymalnie do 275°F (135 °C)
używając piekarnika, palnika, podgrzewacza indukcyjnego lub
gorącego oleju. Aby uniknąć uszkodzenia uszczelek, NIE
podgrzewaj piast powyżej maksymalnej temperatury 400°F (205°C).
Gdy stosowany jest palnik acetylenowo-tlenowy korzystaj z
mieszanki z większą ilością acetylenu. Oznacz piasty w pobliżu
środka ich długości w kilku miejscach na ich obudowie wrażliwą na
temperaturę kredką, temperatura topnienia 275°F (135°C). Skieruj
płomień w stronę otworu piasty używając ciągłego ruchu, aby
uniknąć przegrzania danego obszaru.
428-110
Maj 2004
Zastępuje 2-03
Maj 2004
Zastępuje 2-03
Strona 57 z 64 Rexnord Industries, LLC, Coupling Group
5555 S. Moorland Rd., New Berlin, WI 53151-7953 USA Telefon: 262-796-4060
Fax: 262-796-4064 e-mail: [email protected] web: www.rexnord.com Sprzęgło Falk™ Steelflex®
Instalacja i konserwacja
Rozmiar 1020-1140 i 20-140
(Strona 3 z 6)
Typ T10
OSTRZEŻENIE: Jeżeli stosowana jest kąpiel w gorącym oleju,
powinien on mieć temperaturę zapłonu 350°F (177°C) lub wyższą.
Nie kładź piast na dnie zbiornika. Nie używaj otwartego ognia w
zapłonowej atmosferze lub w pobliżu łatwopalnych materiałów.
Podgrzewaj piasty tak jak opisano powyżej. Zamontuj piasty tak
szybko jak to możliwe z przodem piasty w kierunku końca wału.
Pozwól, aby piasty ostygły przed kolejnymi czynnościami.
Wprowadź śruby (jeżeli to konieczne) i dokręć je.
3 – Wyrównanie offsetowe Maksymalizacja wydajności i żywotności Działanie i żywotność sprzęgieł w dużej mierze zależy od tego, jak
je zainstalujesz i konserwujesz. Przed zainstalowaniem sprzęgła,
upewnij się, że podstawa sprzętu, który ma być podłączony, spełnia
wymagania producenta. Sprawdź miękkie stopy. Zaleca się
stosowanie podkładek ze stali nierdzewnej. Odmierzanie
niedopasowania i ustawianie sprzętu w zasięgu tolerancji jest
uproszczone przy pomocy komputera wyrównującego. Obliczenia
te mogą również być przeprowadzone graficznie lub
matematycznie.
Wyrównanie jest wyznaczone przez profil i liniał pomiarowy. Ta
praktyka byłą adekwatna w wielu zastosowaniach przemysłowych.
Jednakże, aby ostatecznie dopasować oba elementy, zalecane jest
użycie czujnika zegarowego (zobacz Instrukcję 458-834), lasera,
komputera wyrównującego lub analizy graficznej.
Wyrównaj tak, aby prosty brzeg opierał się prostopadle (lub
zgodnie z limitami określonymi w Tabeli 2) na obu piastach tak, jak
pokazano wyżej i z 90° interwałami. Sprawdź czujkami. Przerwy nie
mogą
przekraczać
limitów
RÓWNOLEGŁEJ
instalacji
OFFSETOWEJ określonej w Tabeli 2. Dokręć wszystkie śruby
podstawy i powtórz kroki 2 i 3. Wyrównaj ponownie sprzęgło, jeżeli
to konieczne.
4 – Zakładanie sprężyny obwodowej
ZAMONTUJ
NAJPIERW
USZCZELKI
1 – Zamontuj uszczelki i piasty
Zablokuj przełącznik uruchamiający podstawowego napędu.
Wyczyść wszystkie metalowe części przy pomocy niepalnego
rozpuszczalnika. Pokryj uszczelki cienką warstwą smaru i umieść je
na wałach PRZED zamontowaniem piast. Podgrzej piasty w
sposób opisany wcześniej. Uszczelnij rowki wpustowe, aby
zapobiec wyciekowi. Zamontuj piasty na odpowiednich wałach tak,
aby piasta była wpuszczona w koniec wału chyba, że określono
inaczej. Gdy wszystko jest dopasowane, dokręć śruby.
2 – Wyrównanie szpar i kątów
Zaaplikuj w otwór i rowki określony smar przed założeniem
sprężyny obwodowej. Gdy sprężyny obwodowe są założone na
dwóch lub więcej segmentach, zainstaluj je tak, aby wszystkie
końce rozchodziły się w tym samym kierunku (tak jak
przedstawiono to szczegółowo na poniższym rysunku); zapewni to
prawidłowy kontakt sprężyn obwodowych z nieobrotowym bolcem
w połowach obudowy. Rozszerz delikatnie sprężynę obwodową,
aby przeszła przez zęby sprzęgła i usadów przy pomocy miękkiego
młotka.
Użyj profilu równego grubością do szpary określonej w Tabeli 2,
Strona 5. Wprowadź profil tak jak pokazano to poniżej z lewej na tą
samą głębokość, co 90° interwały i zmierz przerwę między profilem
a piastą przy pomocy czujki. Różnice między minimalnym i
maksymalnym pomiarem nie mogą przekraczać limitów instalacji
KĄTOWEJ określonej w Tabeli 2.
Strona 58 z 64 Rexnord Industries, LLC, Coupling Group
5555 S. Moorland Rd., New Berlin, WI 53151-7953 USA Telefon: 262-796-4060
Fax: 262-796-4064 e-mail: [email protected] web: www.rexnord.com
428-110
Instalacja i konserwacja Falk™ Steelflex®
(Strona 4 z 6)
Typ T10
Rozmiary 1020-1140 i 20 W
5 – Nasmaruj i zmontuj osłony
Maj 2004
Zastępuje 2-03
przypadku ekstremalnego
sprawdzaj sprzęgło częściej.
1.
4.
używania,
Okresowe smarowanie OZNACZENIE
Zaaplikuj w wolne przestrzenie wokół sprężyny obwodowej tyle smaru ile się da i zetrzyj nadmiar. Umieść uszczelki na piastach tak, aby leżały równo z rowkami w obudowie. Umieść uszczelki na flanszy niższej połowy obudowy i złóż obudowy tak, aby pasowały oznaczeniami po tej samej stronie (zobacz powyżej). Jeżeli wały nie są wypoziomowane (horyzontalnie) lub sprzęgło ma być używane w wertykalnie, zmontuj połowy obudowy przy pomocy dźwigni i dopasuj OZNACZENIE DOPASOWANIA DŹWIGNIA PIONOWE SPRZĘGŁA nienormalnego
Sprawdź wyrównanie zgodnie z krokami na Stronie 3.
Jeżeli
maksymalne
limity
niedopasowania
zostały
przekroczone, wyrównaj sprzęgło zgodnie z limitami
instalacyjnymi. Zobacz Tabelę 2 w celu uzyskania informacji o
instalacji i limitach wyrównania.
Sprawdź dociągi na wszystkich mocowaniach.
Sprawdź uszczelki, aby upewnić się czy nie potrzebna
jest ich wymiana. Jeżeli smar wycieka, należy je wymienić.
Gdy połączony sprzęt jest serwisowany, rozmontuj
sprzęgło i sprawdź czy nie doszło do zużycia. Wymień zużyte
części. Wyczyść smar z sprzęgła i zaaplikuj nowy. Zainstaluj
sprzęgło używając nowych uszczelek tak, jak zaznaczono w
tej instrukcji.
2.
3.
OZNACZENIE
DOPASOWANIA
lub
Wymagana częstotliwość smarowania jest bezpośrednio związana
z rodzajem wybranego smaru oraz warunkami pracy. Sprzęgła
Steelflex nasmarowane powszechnie stosowanym smarem
przemysłowym takim, jak wymieniony w Tabeli 1, powinno być
smarowane co roku. Używanie Falk Long Term Grease (LTG)
pozwoli na ponowne smarowanie przy pomocy otworów do
smarowania. Aplikuj zalecany smar do czasu aż nie pojawi się jego
nadmiar w otworze po przeciwnej stronie. UWAGA: Upewnij się, że
wszystkie korki zostały założone po smarowaniu.
Demontaż sprzęgła obwodowej i zdejmowanie sprężyny oznaczenie UP (góra) lub na wyższej stronie. Wepchnij uszczelki
aż zatrzymają się i zabezpiecz połowy obudowy mocowaniami,
dokręć je tak, jak określono w Tabeli 2. Upewnij się, że uszczelki
pozostają na miejscu podczas dokręcania mocowań. UWAGA:
Upewnij się, że korki smarowania są założone przed
uruchomieniem.
Gdy rozłączenie sprzęgła jest konieczne, zdejmij połowy obudowy i
sprężynę obwodową. Okrągły pręt lub śrubokręt, który zmieści się do
otwartego końca obwodu sprężyny obwodowej jest niezbędny.
Rozpocznij na otwartym końcu sprężyny obwodowej i wprowadź
pręt lub śrubokręt do końcówki obwodu. Używaj sąsiadujących
zębów, jako punktów podparcia i podważaj sprężynę obwodową
promieniście w równych odstępach, czyniąc to naprzemiennie raz z
jednej
raz
z
drugiej
strony.
COROCZNA KONSERWACJA Strona 59 z 64 Rexnord Industries, LLC, Coupling Group
5555 S. Moorland Rd., New Berlin, WI 53151-7953 USA Telefon: 262-796-4060
428-110
Maj 2004
Fax: 262-796-4064 e-mail: [email protected] web:
Zastępuje 2-03
www.rexnord.com
Sprzęgło Falk™ Steelflex®
Instalacja i konserwacja
Rozmiar 1020-1140 i 20-140
(Strona 5 z 6)
Typ T10
INSTALACJA SPRZĘGŁA TYPU T I DANE WYRÓWNUJĄCE Przykład:
1060T
maks.
niedopasowanie
to .016“ równolegle plus .018“ kątowo.
Aby uzyskać maksymalną żywotność i zminimalizować częstotliwość
konserwacji, należy zapewnić prawidłowe wyrównanie sprzęgła i
połączonych z nim maszyn. Żywotność sprzęgła między pierwszym
wyrównaniem a maksymalnym limitem działania jest funkcją
obciążenia, prędkości i smarowania. Maksymalne wartości działania,
wymienione w Tabeli 2, są oparte na dopuszczalnym katalogowym
rpm.
UWAGA: W przypadku większych niedopasowań, skonsultuj swój
system z producentem.
Niedopasowanie kątowe to wymiar X minus wymiar Y tak, jak
pokazano na poniższej ilustracji.
Niedopasowanie równoległe to odległość P między środkowymi
liniami piasty tak, jak pokazano na poniższej ilustracji.
Wymienione wartości są oparte na standardowych komponentach
sprzęgła, standardowym sposobie montażu oraz dopuszczalnych
prędkościach katalogowych.
Luz osiowy (z zerowym kątowym i równoległym niedopasowaniem)
jest ruchem osiowym piast wewnątrz obudów mierzonym od
otworu „0”.
Wartości mogą być łączone dla warunków instalacyjnych i
operacyjnych.
NIEDOPASOWANIE KĄTOWE
RÓWNOLEGŁE NIEDOPASOWANIE OFFSETOWE
LUZ OSIOWY
OTWÓ
R
TABELA 2 – Niedopasowanie i luz osiowy Wartości mocowań
Ograniczenia instalacji Ograniczenia operowania
obudowy dla serii
Fizyczne ograniczenie
Dopuszczalny
calowych lub
luzu osiowego
Równoległy
Kątowy
Otwór piasty
Równoległy
Kątowy
metrycznych mocowań Szybkość
(Min) 2 x F
Offset-P
(x-y)
Offset-P
(x-y)
± 10 %
(rpm)
mm
Maks. cal Maks. mm Maks. cal Maks. mm
Cal
mm
(lb-in)
(Nm)
ROZMIAR Maks. cal Maks. mm Maks. cal Maks. mm Cal
0,006
0,15
0,30
0,010
0,25
0,210
5,33
100
0,003
11,3
4500
0,008
0,125
3
0,012
1020T 0,006
0,012
0,30
0,012
0,30
0,198
5,03
4500
0,15
0,003
100
11,3
0,008
0,125
3
1030T
1040T
1050T
1060T
1070T
1080T
1090T
1100T
1110T
1120T
1130T
1140T
operacyjne
Smar
lb
kg
0,03
0,04
0,05
0,07
0,09
0,006
0,008
0,008
0,15
0,20
0,20
0,003
0,004
0,005
0,008
0,010
0,013
0,125
0,125
0,125
3
3
3
0,012
0,016
0,016
0,30
0,41
0,41
0,013
0,016
0,018
0,33
0,41
0,46
0,211
0,212
0,258
5,36
5,38
6,55
100
200
200
11,3
22,6
22,6
4500
4500
4350
0,06
0,09
0,12
0,15
0,19
0,008
0,008
0,008
0,010
0,010
0,20
0,20
0,20
0,25
0,25
0,005
0,006
0,007
0,008
0,009
0,013
0,015
0,018
0,020
0,023
0,125
0,125
0,125
0,188
0,188
3
3
3
5
5
0,016
0,016
0,016
0,020
0,020
0,41
0,41
0,41
0,51
0,51
0,020
0,024
0,028
0,033
0,036
0,51
0,61
0,71
0,84
0,91
0,259
0,288
0,286
0,429
0,429
6,58
7,32
7,26
10,90
10,90
200
200
200
312
312
22,6
22,6
22,6
35
35
4125
3600
2600
2440
2250
0,25
0,38
0,56
0,94
1,1
0,11
0,17
0,25
0,43
0,51
0,011
0,011
0,011
0,28
0,28
0,28
0,010
0,012
0,013
0,025
0,030
0,033
0,250
0,250
0,250
6
6
6
0,022
0,022
0,022
0,56
0,56
0,56
0,040
0,047
0,053
1,02
1,19
1,35
0,556
0,551
0,571
14,12
14,00
14,50
650
650
650
73
73
73
2025
1800
1650
1,6
2,0
2,5
0,74
0,91
1,14
TABELA 3 – Identyfikacja mocowania obudowy sprzęgła ROZMIAR
MOCOWANIA METRYCZNE
Seria mocowań calowych
Stary typ
Nowy typ
1020-1070T10
SAE Stopień 8*
SAE Stopień 8
Klasa wytrzymałości 10.9
1080-1090T10
SAE Stopień 8
SAE Stopień 8
Klasa wytrzymałości 10.9
1100-1140T10
SAE Stopień 5
SAE Stopień 5
Klasa wytrzymałości 8.8
* Obudowy starszego typu, Rozmiary 1020T10 do 1070T10 muszą być mocowane śrubami z łbami gniazdowymi i nakrętkami zabezpieczającymi
przytrzymywanymi przez obudowę.
Strona 60 z 64 Rexnord Industries, LLC, Coupling Group
5555 S. Moorland Rd., New Berlin, WI 53151-7953 USA Telefon: 262-796-4060
Fax: 262-796-4064 e-mail: [email protected] web: www.rexnord.com
428-110
Maj 2004
Zastępuje 2-03
Instalacja i konserwacja Falk™ Steelflex®
(Strona 6 z 6)
Typ T10
Rozmiary 1020-1140 i 20 UWAGA:
WYRÓŻNIENIE CZĘŚCI Wszystkie części sprzęgła posiadają numery identyfikacyjne tak,
jak pokazano to poniżej. Części 3 i 4 (piasty i sprężyny obwodowe),
są takie same dla sprzęgieł T10 i T20. Wszystkie inne części
sprzęgła są unikatowe dla Typu T10. Podczas zamawiania części,
zawsze OKREŚL ROZMIAR i TYP określone na OBUDOWIE.
WYMIENIALNOŚĆ CZĘŚCI Części są wymienialne między Rozmiarami 20T i 1030T, 30T i
1030T itd., poza tymi, w których wskazano inaczej.
SPRĘŻNY OBWODOWE – Rozmiary 1020T do 1140T sprzęgieł
Steelflex używają niebieskich lub niemalowanych sprężyn
obwodowych. Starsze modele 20T do 140T używają
pomarańczowych sprężyn obwodowych.
LOKALIZACJA NUMERU CZĘŚCI Niebieskie lub niepomalowane sprężyny obwodowe
mogą być używane do wszystkich zastosowań, ale NIE zastępuj
pomarańczowych
sprężyn
obwodowych
niebieskimi
lub
niepomalowanymi.
OBUDOWY – UWAGA: NIE mieszaj połów obudów różnych
projektów. Rozmiary 1020T do 1070T10 zostały wyprodukowane w
różnych dwu-grzbietowych rodzajach, a 80T do 140T zostały
wyprodukowane z dwoma lub trzema grzbietami.
SPRZĘT – Obudowy starego typu, Rozmiary 1020T10 do 1070T10,
stosowanie nakrętek samozakleszczających się. Nowy rodzaj
obudów stosuje sześciokątne nakrętki (albo calowe albo metryczne
od roku 1994 do 2003 i tylko metryczne poczynając od 2004).
Określ rodzaj obudowy podczas zamawiania części zamiennych.
OPIS CZĘŚCI (2.) OBUDOWA
TYP
MODEL
1. Uszczelka (T10)
2. Obudowa (T10)
3. Piasta (określ otwór i wpust)
4. Sprężyna obwodowa
5. Uszczelka (T10)
6. Mocowanie metryczne (T10)
7. Korek smarowania
SPRZĘGŁO
ROZMIAR
PRODUKT
KLASYFIKACJA
ROZMIAR I
NUMER
CZĘŚCI
(1.) USZCZELKA
(3.) PIASTA
SPRĘŻYNY OBWODOWEJ
(4.) ROZMIAR
INFORMACJE ZAMÓWIENIA ROZMIAR, NUMER CZĘŚCI I
OTWÓR
(5.) USZCZELKA
NUMER CZĘŚCI
ROZMIAR
NUMER CZĘŚCI
428-110
Maj 2004
Zastępuje 2-03
DOTYCZĄCE 1. Zidentyfikuj część na podstawie jednej z powyższych nazw 2. Podaj następujące informacje: PRZYKŁAD: Rozmiar sprzęgła: 1030 Typ sprzęgła: T10 Model: B Otwór: 1375 Wpust: 0,375 x 0,187 3. Skontaktuj się ze swoim dystrybutorem Rexnord lub bezpośrednio z Rexnord w celu uzyskania informacji o cenach i dostępności. Rexnord Industries, LLC, Coupling Group
5555 S. Moorland Rd., New Berlin, WI 53151-7953 USA Telefon: 262-796-4060
Fax: 262-796-4064 e-mail: [email protected] web: www.rexnord.com Strona 61 z 64 MODELE JU4/JU6H Modele silników Clarke Opis części JU4H‐UFADW8, JU4H‐UFADY8, JU4H‐UFAD98, JU4H‐UFAD4G, JU4H‐UFAD5G, JU4H‐UFADP0, JU4H‐UFADR0, JU4H‐UFADJG* JU6H‐UFADN0, JU6H‐UFAD88, JU6H‐UFAD98, JU6H‐UFADT0*, JU6H‐UFAD58, JU6H‐UFADR8, JU6H‐UFADP0*, JU6H‐
JU6H‐UFADNG, JU6H‐UFADS8, JU6H‐UFADP8, UFADR0*, JU6H‐
JU6H‐UFADW8, JU6H‐UFADM8, UFADQ0* JU6H‐UFADX8 JU6H‐UFADMG, JU6H‐UFADK0* * Dotyczy modeli ‐D, ‐S i ‐DS Numer części (tylko elementy standardowe, nie pokazano elementów opcjonalnych) Filtr oleju C04521 Filtr paliwa (podstawowy) C02775 Filtr paliwa (zapasowy) C02776 Filtr powietrza C03396 C03244 Alternator C071363 (12V) lub C071365 (24V) Pompa paliwa, wysokie ciśnienie C02781 C02777 C02778 Wymiennik ciepła C051386 Rozrusznik (12V) PRAWA STRONA ‐
C071588 i PRAWA STRONA – C071946 i LEWA STRONA ‐
LEWA STRONA – C071944 lub C071587 PRAWA STRONA ‐ C071071 i LEWA STRONA ‐ C071072 Rozrusznik (24V) PRAWA STRONA ‐ C071073 i LEWA STRONA ‐ C071074 Moduł kontroli silnika C071948 C071947 Turbodoładowanie Termostat Dysza, wtrysk C061521 C071950 C02779 Strona 62 z 64 C061522 (12V) C061524 (12V) C061523 (24V) C061525 (24V)
C071951 (1) and C071952 (2) C02780 MODELE JW6H Modele silników Clarke Opis części Filtr oleju Filtr paliwa (podstawowy) Filtr paliwa (zapasowy) Filtr powietrza Alternator Pompa paliwa, wysokie ciśnienie Wymiennik ciepła Rozrusznik (12V) Rozrusznik (24V) Moduł kontroli silnika Turbodoładowanie Termostat Dysza, wtrysk JW6H‐UFAD80, JW6H‐UFADB0, JW6H‐UFADF0, JW6H‐UFADJ0, JW6H‐UFAD70, JW6H‐UFAD80 JW6H‐UFADD0* * Dotyczy modeli ‐D, ‐S i ‐DS Numer części (tylko elementy standardowe, nie pokazano elementów opcjonalnych) C04593 C02773 (ZAWIERA PODSTAWOWY I ZAPASOWY) C03244 C071363 (12V) lub C071365 (24V) C02774 C051387 R.B C071944 lub C071072 C071937 lub C071074 C071942 C061518 C061519 (12V) C061520 (24V)
RE540550 (2) C02772 Strona 63 z 64 MODELE JX6H Modele silników Clarke Opis części Filtr oleju Filtr paliwa (podstawowy) Filtr powietrza Alternator (24V) Wymiennik ciepła Rozrusznik (24V) Moduł kontroli silnika Turbodoładowanie Termostat Dysza, wtrysk JX6H‐UFAD88, JX6H‐UFADP0, JX6H‐UFADNO, JX6H‐UFAD60, JX6H‐UFADF0, JX6H‐UFADK0* * Dotyczy modeli ‐D, ‐S i ‐DS Numer części (tylko elementy standardowe, nie pokazano elementów opcjonalnych) C04592 C02770 C03595 C071365 C051433 C071937 lub C071938 C071939 C061517 C071940 (1) C071941 (2) C02771 Strona 64 z 64 
Download