opis projektu bazy danych

advertisement
Nazwisko i imię
Pracownia
Rok studiów
Osoba prowadząca
OPIS PROJEKTU BAZY DANYCH
Nazwa bazy
WYKONANEGO W ORACLE DESIGNER
1. Opis bazy
2. Opis encji
ENCJA1 nazwa encji1
//komentarz o informacji przechowywanej w encji
nazwa atrybutu1 typ atrybutu1 inne własności // komentarz
........
ENCJA2 nazwa encji2
Itd.
3. Powiązania encji.
Nazwa encji1
Nazwa encji2
....
...
Opis związku Stopień asocjacji związku
...
....
4. Załączniki.
a) Model związków encji.
b) Model logiczny bazy danych.
c) Skrypty w SQL-u wygenerowane na podstawie modelu encji (pliki
wygenerowane za pomocą programu).
Strona 1 z 1
Download