Internet

advertisement
Marcin Wojnowski
 To
największa ogólnoświatowa sieć
komputerowa. Łączy miliony ludzi na całym
globie ziemskim. Dzięki internetowi stała się
możliwa nieograniczona komunikacja i
wymiana informacji.
 Sieć rozległa stworzona na potrzeby armii
amerykańskiej (około 1970 r.)
World Wide Web – strony internetowe WWW
 Wyszukiwarki – narzędzie służące do
wyszukiwania w sieci materiałów (stron WWW)
 E-mail – poczta elektroniczna – usługa dzięki,
której możliwe jest wysyłanie informacji
pomiędzy użytkownikami
 Grupy dyskusyjne – służą do wymiany informacji
na najróżniejsze tematy pomiędzy grupą
zainteresowanych osób
 Rozmowy internetowe – za pomocą internetu
można bezpośrednio skontaktować się z wybraną
osobą i nawiązać z nią rozmowę


Aby móc je oglądać, trzeba skorzystać z
programu zwanego przeglądarką internetową
np. Internet Explorer dostępnego razem z
systemem lub innej przeglądarki ściągniętej z
internetu.
Jakie znasz inne przeglądarki WWW?
W
każdej przeglądarce jest pole do
wpisywania adresu internetowego w skrócie
adresu URL (Uniform Resource Location –
Ujednolicony dostęp do informacji)
Adres Internetowy
Adres Internetowy składa się:
 Protokołu, czyli języka, w którym komputer
będzie z serwerem „rozmawiać”
 Adresu serwera, z którego chcemy pobrać
informacje
 Ścieżki dostępu
Przykład:
http://www.gimnazjum54.waw.pl
Nazwa właściciela
Protokół przesyłania
danych przez Internet
A co ze ścieżką?
Oznaczenie miasta i
kraju
 ftp://
- (file transfer Protocol) protokół
przesyłania danych przez internet
Podaj przykłady adresów stron internetowych
 Obecnie
w Internecie mamy około 60
bilionów stron (stan na listopad 2013 rok).
Liczba ta stale rośnie. Jako pomoc w
wyszukiwaniu informacji i jak najszybszym
docieraniu do interesujących nas treści
nieocenione są tzw. wyszukiwarki.
Jakie znasz wyszukiwarki internetowe?
Download