Ocena przydatności nowych technik operacyjnych w leczeniu

advertisement
Jerzy Harasymczuk, Przemysław Mańkowski, Andrzej Jankowski, Paweł Kroll
Ocena przydatności nowych technik
operacyjnych w leczeniu chirurgicznym
chorób tarczycy u dzieci i młodzieży
Katedra i Klinika Chirurgii, Traumatologii i Urologii Dziecięcej
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
Kierownik: prof. dr hab. med. Andrzej Jankowski
Od Niego zaczęła się era operacji tarczycy
Emil TheodorNagroda
Kocher Nobla w dziedzinie medycyny 1909
„Za jego prace nad fizjologią, patologią i chirurgią tarczycy”
Emil Theodor Kocher
(25 sierpnia 1841 - 27 lipca 1917) chirurg
szwajcarski
• Choroby tarczycy stanowią istotny problem chirurgiczny, a
nowotwory tarczycy są najczęstszymi nowotworami złośliwymi układu
endokrynnego u dzieci i młodzieży
• Przedstawiono wykorzystanie nowoczesnych technik operacyjnych i
doświadczenia własne pozwalające na bezpieczniejsze i skuteczniejsze
wykonanie operacji usunięcia gruczołu tarczowego
• Wskazano na nowe kierunki rozwoju technik chirurgicznych w
leczeniu operacyjnym chorób gruczołu tarczowego
Powikłania (najczęstsze)
• Krwawienie
• Uszkodzenia nerwów krtaniowych czasowe lub trwałe
• Niedoczynność przytarczyc
Cel pracy:
• Ocena przydatności nowych technik stosowanych podczas operacji
różnych postaci chorób tarczycy.
Krwawienie
Krwawienie
Krwawienie
Neuromonitoring
• Minimalizacja ryzyka porażenia nerwu
• Zwiększenie bezpieczeństwa pacjenta
• Zmniejszenie ilości możliwych powikłań
• Podwyższenie komfortu pracy chirurga
Fazy identyfikacji nerwu krtaniowego wstecznego
Neruomonitoring (1)
Neuromonitoring (2)
Neuromonitorig (3)
Neuromonitoring (4)
Identyfikacja przytarczyc
Błękit metylenowy 5mg/kg w 250 ml
o,9% NaCl bezpośrednio przed operacją
Transoral robotic-assisted thyroidectomy: A preclinical feasibility study in 2 cadavers
Jeremy D. Richmon MD, Kavita M. Pattani MD, Tahar Benhidjeb MD, Ralph P. Tufano MD
Head & Neck; Volume 33, Issue 3, pages 330–333, March 2011
Trans-Oral Video-Assisted Neck Surgery (TOVANS)
A new transoral technique of endoscopic thyroidectomy with gasless premandible approach
Akihiro Nakajo, et al. Surg Endosc. 2013 April;27(4):1105-1110
Wykorzystane aparatu da Vinci
w operacji gruczołu tarczowego (1)
Wykorzystane aparatu da Vinci
w operacji gruczołu tarczowego (2)
Wyniki
• W analizie powikłań wczesnych i późnych stwierdzono ich istotne
zmniejszenie w zakresie:
•
•
•
•
•
•
Liczby nawrotów wola
Uszkodzeń nerwów krtaniowych wstecznych
Krwawień
Niedoczynności przytarczyc
Czasu operacji (uległ zmniejszeniu od 20 do 60 min)
Czasu pobytu pacjentów w szpitalu
Wnioski:
• Nieznaczny procent nawrotów oraz niewielka liczba powikłań po operacjach
gruczołu tarczowego u dzieci i młodzieży świadczy o skuteczności
zastosowanych technik leczenia
• Techniki leczenia chirurgicznego gruczołu tarczowego są wciąż udoskonalane
Download