to taki transformator nazywamy idealnym. DLA TRANSFORMATORA

advertisement
Transformatorurządzenie ,które
zamienia napięcie
elektryczne o jednej
wartości na napięcie o
innej wartości
BUDOWA TRANSFORMATORA
Transformator zbudowany jest z dwóch lub więcej
cewek (zwanych uzwojeniami), nawiniętych na
wspólny rdzeń magnetyczny )wykonany zazwyczaj
z materiału ferromagnetycznego .
Oba obwody są zazwyczaj odseparowane
galwaniczne, co oznacza, że nie ma połączenia
elektrycznego pomiędzy uzwojeniami, a energia
przekazywana jest przez pole magnetyczne.
Wyjątkiem jest autotranzystor, w którym
uzwojenie pierwotne i uzwojenie wtórne posiadają
część wspólną i są ze sobą połączone
galwanicznie.
ZASTOSOWANIE TRANZYSTORA
Tranzystor znajduje powszechne
zastosowanie do podwyższania lub
obniżania napięcia w sieciach
przesyłających energię elektryczną oraz do
obniżania napięcia w zawiasach i
prostownikach
PARAMETRY TRANZYSTORA
moc oddawania przez transformator
 moc pobierania z sieci energetycznej przez
transformator
 natężenie prądu w uzwojeniu pierwotnym
 liczba zwojów uzwojenia pierwotnego i
wtórnego
 Średnia drutu uzbrojenia pierwotnego i
wtórnego

ZASADA DZIAŁANIA TRANZYSTORA
Jedno z uzwojeń (zwane pierwotnym ) podłączone jest
do źródła prądu przemiennego . Powoduje to przepływ
w nim prądu przemiennego . Przemienny prąd
wywołuje powstanie zmiennego pola magnetycznego
Zmienny strumień pola magnetycznego, przewodzony
przez rdzeń transformatora, przepływa przez pozostałe
cewki (zwane wtórnymi). Zmiana strumienia pola
magnetycznego w cewkach wtórnych wywołuje
zjawisko indukcji elektromagnetycznej – powstaje w
nich zmienna siła elektromagnetycznego (napięcie).
Jeżeli pominie się opór uzwojeń oraz pojemności
między zwojami uzwojeń i przyjmie się, że cały
strumień magnetyczny wytworzony w uzwojeniu
pierwotnym przenika przez rdzeń do uzwojenia
wtórnego (nie ma strat pola magnetycznego na
promieniowanie), to taki transformator nazywamy
idealnym.
DLA TRANSFORMATORA IDEALNEGO
OBOWIĄZUJE WZÓR
Gdzie:
U - napięcie elektryczne,
I -natężenie prądu eklektycznego,
n- liczba zwojów,
Indeks we-strona pierwotna,
Indeks wy -strona wtórna.
:
ZADANIE:
Ile zwojów musi mieć uzwojenie wtórne transformatora, by
przy napięciu 220 V i 1000
zwojów w uzwojeniu pierwotnym, napięcie wyjściowe było
równe 44 V?
Dane: U1=220 V, n1=1000, U2= 44 V
Szukane: n2=?
Odp.: W uzwojeniu wtórnym musi być 200 zwojów
STRATY
MOCY W TRANSFORMATORZE
Podczas pracy transformatora rzeczywistego,
czyli podczas przenoszenia energii z uzwojenia
pierwotnego do wtórnego, tracona jest część
mocy. Ma to miejsce w rdzeniu
transformatora (tzw. straty w żelazie,
wynikające z nagrzewania się rdzenia i
zużywania mocy na magnesowanie rdzenia)
oraz w uzwojeniu (tzw. straty w miedzi,
wynikają z oporności materiału, z którego
wykonane jest uzwojenie wtórne). Stosunek
mocy po stronie wtórnej do mocy pobieranej
przez transformator określa sprawność
transformatora.
RODZAJE TRANSFORMATORÓW
Autotransformator
TRANSFORMATOR WYSOKIEGO NAPIĘCIA
TRANSFORMATOR TESLI
TRANSFORMATOR SPAWALNICZY
TRANSFORMATOR SIECIOWY
TRANSFOTMATOR SEPARACYJNY
TRANSFORMATORY GŁOŚNIKOWE
TRANSFORMATOR SPAWALNICZY
TRANSFORMATOR SCOTA
TRANSFORMATOR DZWONKOWY
TRANSFORMATOR PROBIERCZY
Download
Study collections