Program profilaktyki zakażeń wirusem HCV „STOP! HCV”

advertisement
Program profilaktyki zakażeń wirusem HCV
„STOP! HCV”
Państwowy
Powiatowy
Inspektor
Sanitarny
w
Skierniewicach
informuje:
HCV (Hepatitis C Virus) jest czynnikiem powodującym wirusowe zapalenie wątroby typu
C. Zagrożenie, jakie niesie ze sobą, wynika przede wszystkim z dużego rozprzestrzeniania,
niskiego poziomu zdiagnozowania, niedostatecznej wiedzy o HCV wśród lekarzy pierwszego
kontaktu oraz braku możliwości czynnej profilaktyki – nie została wynaleziona do tej pory
szczepionka przeciwko HCV. Wirus przenoszony jest przez krew – do zakażenia może dojść
w trakcie nawet drobnego zabiegu chirurgicznego lub innych czynności powodujących
uszkodzenie skóry. Objawy zakażenia wirusem są najczęściej niecharakterystyczne (np. bóle
mięśni i stawów, zmęczenie, apatia, depresja) lub zakażenie przebiega zupełnie bezobjawowo.
HCV wykrywa się po wielu latach w momencie rozpoznania poważnych uszkodzeń wątroby.
Wirus HCV stanowi bardzo poważne zagrożenie dla zdrowia, gdyż może doprowadzić do
marskości i raka wątroby, a tym samym do przedwczesnej śmierci. Szacuje się, że w Polsce
ponad 730 tysięcy osób jest zakażonych wirusem HCV. Dotychczas tylko u około 50 tysięcy
wykryto jego obecność. Wynika z tego, że około 700 tysięcy osób w Polsce nie jest świadomych
zakażenia.
Wczesne wykrycie i leczenie zakażenia u ok. 70% pacjentów likwiduje zagrożenia wynikające
z infekcji HCV.
Zadaniem pilotażowego Programu Profilaktyki Zakażeń HCV „Stop!
HCV” jest powstrzymanie epidemii HCV poprzez:
edukację społeczeństwa dla zdiagnozowania jak największej liczby przypadków zakażeń HCV,
zmniejszenie dynamiki nowych zakażeń,
zmniejszenie rezerwuaru wirusa HCV poprzez leczenie zakażonych
Inicjatorzy za cele edukacyjne kampanii obrali podniesienie poziomu wiedzy na temat
wirusa HCV, dróg szerzenia zakażeń, objawów oraz sposobów i skuteczności leczenia, a także
nakłonienie osób potencjalnie narażonych do zgłoszenia się na badania diagnostyczne.
W powiecie skierniewickim pilotaż programu realizują:
• NZOZ „Judyta” w Skierniewicach, ul. Orkana,
• NZOZ „Judyta” w Makowie
Download