Ulotka informacyjna VRE

advertisement
Ulotka informacyjna – VRE – enterokoki oporne na wankomycynę
Co to jest VRE?
• enterokoki są bakteriami znajdującymi się w kale i żeńskich narządów płciowych u osób zdrowych.
Czasami mogą one być przyczyną zakażenia. VRE oznacza, że antybiotyk o nazwie wankomycyna nie
może unieszkodliwić tej bakterii.
Jak człowiek może się zarazić VRE ?
Niektóre osoby mogą mieć VRE w jelitach, nie wiedząc o tym. Można to wykryć, jeśli zostałeś
przyjęty na Oddzia Intensywnej Opieki Medycznej (OIOM), ponieważ na tym oddziale wykonywane
są badania w kierunku obecności VRE w wymazie z odbytu.
W szpitalu możesz się zarazić przez kontakt np. z rękami personelu medycznego, ubraniem, sprzętem
lub środowiskiem, jeśli są one zanieczyszczone VRE. Łatwiej możesz się zarazić w trakcie leczenia
antybiotykami.
Co się stanie, jeśli zarażę się VRE?
U większość ludzi, którzy są nosicielami VRE nie występuje zakażenie i nie trzeba stosować
antybiotyków. Jest to nazywane "kolonizacją", co oznacza, że jesteś nosicielem bakterii, które są
nieszkodliwie. Czasami VRE może spowodować zakażenie. Dostępne są wtedy antybiotyki do
leczenia. VRE ma tendencję do pozostawania w jelitach przez dłuższy czas, zazwyczaj jest mała
szansa, że infekcja się rozprzestrzeni. W przypadku wystąpienia biegunki lub po podaniu środków
przeczyszczających lub
jeśli VRE znajduje się na przykład w plwocinie lub ranie, może być bardziej zaraźliwe i należy
zastosować wtedy zwiększone środki ostrożności:
• Możesz zostać przeniesiony do pokoju jednoosobowego lub oddziału z innymi pacjentami, którzy
również mają VRE.
• Wszystkie osoby opiekujące się Toba będą nosić fartuch ochronny i rękawiczki oraz dezynfekować
ręce przed i po kontakcie z Tobą.
• Na niektórych oddziałach, np. OIOM, mogą być zastosowane dodatkowe środki ostrożności przez
cały czas.
Czy muszę się martwić o osoby odwiedzające mnie?
• Rodzina i przyjaciele (w tym dzieci) w dobrym ogólnym stanie zdrowia, nie muszą się martwić o
sobie, z powodu wizyty w twoim pokoju.
• Osoby odwiedzające, przed wizyta u Ciebie, proszone są o zgłoszenie się do pielęgniarki
oddziałowej i przestrzeganie informacji lub instrukcji umieszczonych na drzwiach pokoju.
• Osoby odwiedzające pacjentów przebywających w izolatce, jeśli chcą spotkać się także z innymi
chorymi w szpitalu, powinni odwiedzić pacjenta przebywającego w izolatce na koniec wizyty w
szpitalu.
• Osoby odwiedzające muszą zdezynfekować swoje ręce przed wejściem i wyjściem z pokoju. Mogą
zostać poproszeni także o noszenie fartucha ochronnego. Nie należy siadać na łóżku chorego.
Jakie środki ochrony powinienem zastosować , kiedy wrócę do domu?
• VRE stanowi niewielkie zagrożenie dla osób zdrowych i większość środków ostrożności
podjętych w szpitalu nie jest potrzebna w domu.
Sztućce, naczynia, ubrania i pościel mogą być myte w zwykły sposób. Dom może być sprzątany
jak zazwyczaj. Użycie środków dezynfekcyjnych nie jest konieczne.
• Zwykle nie jest konieczne, aby sprawdzić wymazy w kierunku VRE po powrocie do domu.
Jeśli będziesz ponownie przyjęta do szpitala lub lekarza pierwszego kontaktu, powinieneś
poinformować personel o VRE.
Więcej informacji.
Jeśli masz jakieś pytania dotyczące VRE zapytaj lekarza lub pielęgniarkę opiekujących się Tobą.
Download