Czytaj więcej

advertisement
22 maja - „FASCINATION OF PLANTS DAY 2015”
na Uniwersytecie Śląskim
Uczniowie klas trzecich uczestniczyli w wykładach, warsztatach i zajęciach laboratoryjnych na
Uniwersytecie Śląskim na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska z okazji światowego dnia
Fascynującego Świata Roślin „Fascination of Plants Day 2015”
Na wykładzie „Roślinny punkt widzenia” w Katedrze Fizjologii Roślin szukaliśmy odpowiedzi
na pytania: Czy roślina widzi? W jakim celu wykorzystuje informacje dotyczące kierunku
padania, natężenia oraz barwy światła? Jaki jest mechanizm postrzegania światła u roślin?
Na zajęciach laboratoryjnych „Roślinne kultury in vitro” zakładaliśmy własne kultury in vitro
fiołka afrykańskiego i alpejskiego oraz cytryny.
W laboratorium Pro Plants LED Light– światło warte Nobla w służbie roślin!
uczestniczyliśmy w spreparowaniu tkanek roślinnych i wyznaczaniu widma absorpcji
barwników fotosyntetycznych. Na warsztatach „Inwazyjna armia w zielonym świecie roślin”
poznaliśmy zagrożenia jakie stwarzają inwazyjne rośliny.
III edycja międzynarodowej akcji 'Fascynujący Świat Roślin' 2015, odbywa się na całym
świecie pod auspicjami Europejskiej Organizacji Nauk o Roślinach (EPSO - European Plant
Science Organization). Celem tej akcji jest zaprezentowanie pracy osób zafascynowanych
światem roślin, a także przekazanie przesłania, że wiedza o roślinach jest niezmiernie ważna
dla rozwoju rolnictwa, zrównoważonego wytwarzania żywności, a także ogrodnictwa
i leśnictwa. Znajomość świata roślin ma nie mniejsze znaczenie w produkcji wszelkich innych
produktów pochodzenia roślinnego, jak papier, drewno, odczynniki chemiczne, energia, czy
farmaceutyki. Bardzo ważnym przesłaniem akcji jest wskazanie znaczenia roślin dla
zachowania środowiska.
W akcji uczestniczy wiele instytucji prowadzących badania roślin, uniwersytety, szkoły,
ogrody botaniczne i muzea, a także rolnicy czy firmy produkcyjne na całym świecie, które
otwierają w trakcie dnia Fascynującego Świata Roślin swe podwoje dla publiczności
i przedstawiają całe mnóstwo działań dotyczących roślin.
Download