pompy ciepła

advertisement
POMPY CIEPŁA
AQUAGOR G / TERRAGOR G / AEROGOR SPLIT G
55/62 °C
-20 °C
2
WSTĘP
Bliższe spojrzenie na naturę ujawnia nowe technologie dla przytulnego
i ciepłego domu.
Ciepło to energia, a energia otacza nas z każdej strony. Przyroda jest
jednym z kluczowych zasobów, które stanowią fundamenty naszej
przyszłości. Odnawialne źródła energii takie jak powietrze, woda i ciepło
gromadzone w ziemi mogą się w każdej chwili stać dostępne dzięki
zaawansowanej technologii. A czasem jedna chwila może zadecydować o
losach przyszłości. Decyzja o stosowaniu pompy ciepła poprawi komfort
życia dla nas i dla przyszłych pokoleń. Zmniejszajmy zużycie energii i
koszty ogrzewania, ograniczajmy negatywny wpływ na środowisko i
niech ciepło naszych domów nigdy nie słabnie.
Synergia tradycji, wiedzy technicznej i innowacji.
Gorenje od ponad 60 lat.
Przez 60 lat innowacja i techniczna perfekcja firmy Gorenje współtworzyły
najwyższy segment przemysłu urządzeń chłodniczej. W tych latach marka
stała się synonimem jakości, niezawodności i twórczej odwagi. Synergia
między technologiami urządzeń chłodniczych i pomp ciepła jest promowana
i rozwijana w Gorenje od 30 lat, bo jako jedni z pierwszych rozpoczęliśmy
wytwarzanie sanitarnych pomp ciepła. Obecnie w rozwój technologii pomp
ciepła zaangażowani są wszyscy nasi najlepsi eksperci, którzy od lat tworzą
produkty marki Gorenje. Właśnie owa synergia tradycji, wiedzy technicznej i
innowacji stanowi najlepszą gwarancję jakości pomp ciepła Gorenje, które są
też testowane zgodnie z najbardziej rygorystycznymi normami europejskimi i
które niezawodnie ogrzeją Twój dom nawet w najzimniejsze dni.
3
SPIS TREŚCI
4
Pompy ciepła Aquagor,
Terragor i Aerogor
6
Minimalne koszty ogrzewania
7
Jak działa pompa ciepła?
8
Pompy ciepła Aquagor
12
Pompy ciepła Terragor
16
Pompy ciepła Aerogor
22
Wysokotemperaturowe pompy ciepła
23
Inteligentne sterowanie elektroniczne
POMPY
CIEPŁA
AQUAGOR, TERRAGOR I
AEROGOR
Systemy grzewcze z pompą ciepła są niezawodne i ekonomiczne w
eksploatacji. Aż 3/4 energii jest generowane bez żadnych opłat i kosztów,
z otoczenia, co zmniejsza rachunki za ogrzewanie o 60 do 75 procent. Nie
należy się obawiać początkowej inwestycji – zwróci się po 3–7 latach!
5
Koszty ogrzewania niższe o
60 do 70%
Pompy ciepła pozyskują 3/4
wymaganej energii bezkosztowo,
ze środowiska, w którym żyjesz.
Gleby, wody gruntowe i powietrze
na zewnątrz przechowują ogromne
ilości energii cieplnej, które mogą być
przekształcone na energię grzewczą
za pomocą pomp ciepła. Oszczędności
są znaczne w porównaniu do innych
konwencjonalnych systemów
grzewczych. Ilość energii zużywanej
przez pompy ciepła jest wyraźnie
niższa niż ilość ciepła, którą generują
Sprawdzony i niezawodny system
grzewczy z pompą ciepła
Nowa budowa, remont lub
wymiana instalacji grzewczej
Ciepło zimą, chłód latem
Zasada działania pompy ciepła
znana jest od dawna. Na przykład w
domu ciepło z wnętrza lodówki jest
przenoszone do otoczenia, przez co
ogrzewa pomieszczenie. W przypadku
pomp ciepła ten proces jest po prostu
odwrócony. Pompa wykorzystuje
energię elektryczną, by usunąć
ciepło ze środowiska i przekształcić
je w cenną energię cieplną, którą
można wykorzystać do ogrzewania
lub chłodzenia pomieszczeń. Proste i
skuteczne, prawda?
Pompa ciepła jest idealnym rozwiązaniem do ogrzewania i chłodzenia
nowych i odnowionych budynków lub
przy wymianie systemu grzewczego. Działa na zasadach ogrzewania
niskotemperaturowego, więc nadaje się
zarówno do ogrzewania podłogowego i
ogrzewania z grzejników ściennych, jak
również połączenia tych metod. Pompy
ciepła są również odpowiednie w odbudowanych lub remontowanych budynkach z ogrzewaniem grzejnikowym.
Jeśli temperatura wody grzewczej 55°C
wystarcza nawet w najzimniejsze dni,
pompy ciepła są najbardziej ekonomicznym źródłem ogrzewania.
Dzięki wyjątkowej technologii pompy
ciepła system grzewczy ogrzewa dom
zimą i chłodzi go w lecie. Niezwykłe
właściwości termodynamiczne i zdolność przenoszenia maksymalnej ilości
energii cieplnej z otoczenia umożliwiają
nie tylko oszczędne ogrzewanie pomieszczeń, ale też podgrzewanie wody
przez cały rok. Ponadto, bez dodatkowej pracy i inwestycji, system może być
używany do chłodzenia niezależnie od
tego czy stosowane są ścienne ogrzewacze nadmuchowe, czy ogrzewanie
podłogowe.
Inwestycja w przyszłość
Proste sterowanie
Jeśli zdecydujesz się na instalację pompy ciepła dzisiaj, musisz wiedzieć, że
robisz inwestycję w następnym okresie
średnioterminowym. Jego prawdziwa
wartość tkwi w wielu mierzalnych i niemierzalnych aspektach. Poza bezpieczeństwem inwestycji, elastycznością,
niskimi kosztami ogrzewania, komfortem i wieloma korzyściami ekonomicznymi i ekologicznymi, pompa ciepła
jest w rzeczywistości inwestycją w
przyszłość Twoją i Twoich dzieci.
Ogrzewanie z pompami ciepła pozwala oszczędzić czas, dodatkową pracę
i pieniędze za dostawę innych paliw
oraz odejmuje zmartwień. Wszystkie
systemy umożliwiają bardzo wygodną
i prostą obsługę. Pełny system umożliwia też zdalne sterowanie.
6
MINIMALNE
KOSZTY OGRZEWANIA
kW
Podstawowe źródło energii
12
10
9
Moc cieplna
8
6
4
2
Pompa ciepła
AQUAGOR
Pompa ciepła
TERRAGOR
Pompa ciepła
AEROGOR
Kocioł na drewno
opałowe
Pelety z masy
drewnianej
Gaz ziemny
Olej opałowy
0
Zakup pompy ciepła ma sens, bo:
•
zmniejsza koszty ogrzewania nawet o 75%;
•
nie powoduje zanieczyszczeń w miejscu instalacji;
•
jest niezwykle cicha;
•
jest jednocześnie urządzeniem grzewczym i ekonomicznym urządzeniem
do klimatyzacji/chłodzenia;
•
nie wymaga zbiornika na olej opałowy, przechowywania paliw stałych,
przyłącza gazu ziemnego
•
ani komina;
•
jest prosta w utrzymaniu;
Porównanie pierwotnej energii
wejściowej dla 9 kW mocy cieplnej
w różnych systemach grzewczych
W porównaniu do innych systemów
grzewczych pompy ciepła są bardzo
ekonomiczne, do zużywają do trzech
razy mniej energii pierwotnej niż, na
przykład, piece gazowe lub olejowe.
Około 75 procent ich energii jest
odzyskiwane z otoczenia za darmo, a
tym samym wymagają one tylko o 25
procent w postaci energii elektrycznej
do wygenerowania 100 procent mocy
grzewczej. Koszty inwestycyjne w
przypadku pomp ciepła również są
porównywalne do kosztów innych
systemów, ponieważ nie wymagają
zbiornika na olej opałowy lub gaz,
czy komina, a koszty utrzymania są
znacznie niższe.
7
JAK DZIAŁA
POMPA CIEPŁA?
PAROWNIK
SKRAPLACZ
SPRĘŻARKA
ZASILANIE
ELEKTRYCZNE
ZAWÓR ROZPRĘŻNY
Pompa ciepła to technologicznie
zaawansowany system dostosowany
do korzystania z odnawialnych źródeł
energii. Jej zaletą jest zdolność do odzyskiwania ciepła z powietrza, wód lub
gleby w Twoim najbliższym otoczeniu.
Istnieją trzy typy pomp ciepła, wykorzystujące różne źródła energii: pompy
ciepła wykorzystujące powietrze/wodę,
wodę/wodę oraz solankę/wodę.
Pompa ciepła składa się z parownika,
który odzyskuje ciepło z otoczenia
(woda, powietrze, gleba). W parowniku
czynnik chłodniczy przechodzi ze stanu ciekłego w stan gazowy, a następnie
jest przenoszony do sprężarki. Tam
opary są kompresowane w celu zwiększenia ciśnienia i temperatury. Gorące opary są skraplane w skraplaczu,
emitując ciepło kondensacji do nośnika
grzewczego. Następnie czynnik chłodniczy przechodzi przez zawór rozprężny, gdzie jego ciśnienie jest ponownie
obniżone, i przechodzi z powrotem do
parownika, gdzie proces się powtarza.
Całe ciepło uzyskane z otoczenia jest
darmowe. Do podniesienia jego temperatury potrzeba trochę energii. Dlatego
do pracy pompy konieczna jest energia
elektryczna, która zasila agregat/silnik.
Istnieją trzy podstawowe wersje pomp
ciepła w zależności od nośnika (otoczenie) chłodzonego i nośnika ogrzewanego: woda/woda, solanka/woda i
powietrze/woda. Podczas określania
typu pompy ciepła, najpierw wskazuje
się źródła, z których pobierane jest ciepło, a następnie ogrzewany nośnik.
Współczynnik wydajności – COP
Stosunek mocy wejściowej
(energia elektryczna) i ciepła
wyjściowego (energii cieplnej)
mieści się zwykle między 1/3 i
1/5. Stosunek energii wejściowej
do ciepła wyjściowego nazywa
się współczynnikiem wydajności
(COP). Wartość COP zależy od
rodzaju pompy ciepła i źródła
energii cieplnej w otoczeniu Średnio roczny COP dla pomp ciepła
wynosi od 3 do 5 lub więcej.
AQUAGOR G
POMPA CIEPŁA
WODA|WODA
Pompy ciepła woda/woda to jeden z najbardziej wydajnych systemów
energii cieplnej. Temperatura wód gruntowych to bardzo solidne i stałe
źródło energii, bo ich temperatura wynosi od 7°C do 13°C.
9
Schemat systemu pomp ciepła woda/woda:
HW
SW
HP
ODWIERT
WYDOBYWCZY
HP - pompa ciepła
SW - z biornik magazynowy do wody użytkowej
SZYB
POWROTU
Kierunek wód podziemnych
HW - zbiornik magazynowy do wody grzewczej
Rzeczywista temperatura wody zależy
od miejsca, z którego jest pompowana.
Stosunek zużytej mocy do uzyskanego
ciepła (współczynnik wydajności lub
COP) jest bardzo korzystny w systemach woda/woda, w których roczna
średnia wartość często przekracza
wartość 5.
Jednym z kluczowych elementów
pomp ciepła AQUAGOR jest spiralny
wymiennik ciepła wykonany ze stali nierdzewnej, która daje doskonałą
ochronę przed korozją i sedymentacją
na ścianach wymiennika ciepła.
Zamontowanie pompy ciepła AQUAGOR wymaga wykonania dwóch
odwiertów w ziemi: główny otwór
(studnia) do pompowania wody i
drugi otwór, którym woda powraca do
podłoża. Z doświadczenia wynika, że
optymalna odległość między głównym
i drugim odwiertem to około 15 metrów.
Część energii zgromadzonej w wodzie
pompowanej z gruntu jest odzyskiwana, a woda wraca do ziemi, po ochłodzeniu do 2°C–4°C, całkiem niezmieniona chemicznie. Przed użyciem wody
jako podstawowego źródła ciepła
konieczne jest przeprowadzenie testu
pomp w celu sprawdzenia ilości wody
i jej jakości. Do pompowania wody
gruntowej niezbędne jest zezwolenie
wodnoprawne.
W systemie pomp ciepła AQUAGOR
można też dokonać niewielkich zmian,
by umożliwić bierne chłodzenie. W tym
przypadku woda gruntowa o stosunkowo niskiej temperaturze jest wykorzystywana do chłodzenia pomieszczeń.
Podczas biernego chłodzenia pompa
ciepła nie pracuje, co pozwala na minimalne zużycie energii do chłodzenia i
tym samym, w porównaniu do konwencjonalnej klimatyzacji, znacznie niższe
rachunki za prąd.
10
POMPA CIEPŁA
AQUAGOR 7 - 18 G
•
Minimalna temperatura wody gruntowej 7°C
•
Instalacja pompy ciepła w suchym pomieszczeniu
•
o temperaturze powyżej 0°C
•
Opcja ogrzewania i ogrzewania wody użytkowej
•
Dostępność źródła energii przez cały rok
•
Monowalentny tryb pracy
•
Proste elektroniczne sterowanie systemem
•
Obsługuje dwa niezależne układy hydrauliczne
•
Opcja biernego chłodzenia
Aquagor 7 G
55 °C
A
A
A
A
B
C
D
E
F
G
7
7
7
kW
52
Aquagor 9 G
35 °C
55 °C
A
A
A
A
B
C
D
E
F
G
7
9
7
9
7
kW
52
811/2013
2015
A
2015
9
kW
Aquagor 12 G
35 °C
55 °C
A
A
A
A
B
C
D
E
F
G
9
A
12
9
12
9
kW
52
811/2013
2015
12
kW
Aquagor 14 G
35 °C
A
55 °C
A
A
A
B
C
D
E
F
G
12
811/2013
A
14
12
12
kW
A
55 °C
A
A
A
A
B
C
D
E
F
G
14
14
52
Aquagor 18 G
35 °C
18
14
14
kW
14
kW
811/2013
2015
35 °C
A
18
52
18
kW
18
18
18
kW
811/2013
2015
parametry techniczne pomp ciepła AQUAGOR G
Aquagor 7 G
HP WW 7
Aquagor 9 G
HP WW 9
Aquagor 12 G
HP WW 12
Aquagor 14 G
HP WW 14
Aquagor 18 G
HP WW 18
mm
935x654x580
935x654x580
935x654x580
935x654x580
935x654x580
Waga
kg
86
97
121
137
142
Temperatura wody grzewczej
°C
55
55
55
55
55
Moc grzewcza*
kW
6,4
8,4
11,6
14,2
17,7
Moc znamionowa*
kW
1,21
1,56
2,15
2,63
3,16
/
5,3
5,4
5,4
5,4
5,6
Czynnik chłodniczy/masa
/kg
R407C/1,4
R407C/1,6
R407C/1,7
R407C/1,8
R407C/2,1
Temperatura źródła ciepła
°C
7 do 25
7 do 25
7 do 25
7 do 25
7 do 25
dB (A)
52
52
52
52
52
Przepływ wody – źródło ciepła
m 3/h
1,5
1,98
2,71
3,34
4,18
PRZEPŁYW WODY – OGRZEWANIE
m 3/h
1,11
1,46
2,01
2,46
3,06
Zasilanie/bezpiecznik
V/A
400/10
400/10
400/10
400/16
400/16
MODEL
Wymiary (wys. x szer. x gł.)
Współczynnik wydajności – COP*
Hałas jednostki wewnętrznej
*Mierzone dla parametrów woda-woda W10/W35, zgodnie z normą EN 14511.
11
1
Parownik
Spiralny parownik – opracowany specjalnie do pompy woda/
woda. Odporny na utlenianie, korozję i zabezpieczony przed
gromadzeniem zanieczyszczeń.
2
Sprężarka
Przez lata użytkowania technologia „scroll” okazała się
doskonałym wyborem, bo oferuje wyższy stopień wydajności
oraz cichą i niezawodną pracę.
3
Skraplacz
wydajne przekazywanie energii cieplnej:
Wysoce wydajny skraplacz panelowy o niskim oporze
przepływu.
4
Wewnętrzny wymiennik ciepła
Zwraca energię, która byłaby odprowadzana do środowiska,
z powrotem do układu chłodzenia i chroni sprężarkę przed
napływem czynnika chłodniczego.
5
Zawór rozprężny
Obniża temperaturę i ciśnienie czynnika chłodniczego
do poziomu umożliwiającego jego parowanie i wejście do
parownika.
6
Filtr osuszający
Zapobiega korozji elementów układu poprzez usunięcie wody z
czynnika chłodniczego.
HP WW 12 – porównanie mocy znamionowej i mocy grzewczej przy różnych temperaturach źródła
(temperatura wody gruntowej)
Moc
Moc
znamionowa
20
kW
20
15
15
10
10
5
5
0
°C
5
10
15
20
25
12 kW | ogrzanie wody do 35°C
grzewcza
kW
0
°C
5
10
15
20
25
12 kW | ogrzanie wody do 55°C
Temperatura źródła [°C]
°C
7
10
15
20
25
Temperatura źródła [°C]
°C
7
10
15
20
25
Moc znamionowa
kW
2,2
2,2
2,1
2,1
2,1
Moc znamionowa
kW
3,4
3,5
3,4
3,4
3,4
Moc grzewcza
kW
10,8
11,6
13,3
15,0
15,7
Moc grzewcza
kW
9,9
10,6
12,0
13,1
14,5
/
5,0
5,4
6,3
7,2
7,5
Współczynnik wydajności
(COP)
/
2,9
3,1
3,5
3,9
4,3
Współczynnik wydajności
(COP)
TERRAGOR G
POMPA CIEPŁA
SOLANKA|WODA
Pompy ciepła solanka/woda jako źródło energii wykorzystują ciepło
przechowywane w ziemi. Ogromna ilość energii jest przechowywana w
ziemi, wytwarzana przez opady atmosferyczne i promienie słoneczne.
Dostępne są dwa systemy do ciągłego odzysku ciepła z ziemi:
gruntowych kolektorów ciepła i odwiertowych wymienników ciepła.
13
Schemat systemu pompy ciepła solanka/woda z
kolektorami
HW
SW
HP
HP - pompa ciepła
SW - zbiornik do wody użytkowej
HW - zbiornik do wody grzewczej
Pompy ciepła TERRAGOR są bardzo
ekonomiczny i osiągają wartości
CoP ponad 4,5. Różnica pomiędzy
temperaturą wejścia czynnika (woda
+ glikol) i temperaturą wyjściową
przy kolektorze wynosi około 4°C. W
systemie pomp ciepła solanka/woda
można też dokonać niewielkich zmian,
by umożliwić bierne chłodzenie.
Poziomy kolektor gruntowy
Pompy ciepła solanka/woda
wykorzystują energię zgromadzoną
w glebie. Energia jest odzyskiwana
z gleby przy użyciu kolektora
gruntowego rozmieszczonego na
odpowiedniej powierzchni. Dla
zapewnienia optymalnej pracy
powierzchnia kolektora musi być około
dwukrotnie większa od ogrzewanej
powierzchni. Ilość energii, jaką
można uzyskać z ziemi, zależy od
składu gleby i położenia. Ważne
jest, aby powierzchnia, na której
kolektor gruntowy jest położony,
nie była zabudowana ani pokryta
asfaltem; innymi słowy nic nie może
przeszkadzać w przejściu opadów
atmosferycznych przez powierzchnię.
Wymagany rozmiar kolektora można
w przybliżeniu obliczyć w następujący
sposób: moc grzewcza pompy ciepła
(w kW) × 40. Rury PE powinny mieć
przekrój 1" i muszą być układane w
przybliżeniu 120 cm poniżej poziomu
powierzchni ziemi, z odstępem między
rurami równym 0,7 do 0,8 metra.
Pionowy wymiennik ciepła
Jeśli powierzchnia dostępna na budowę
poziomego kolektora gruntowego
nie jest wystarczająca, by korzystać
z energii geotermalnej, można
zastosować pionowy/odwiertowy
wymiennik ciepła. Przybliżoną
wymaganą głębokość odwiertu można
obliczyć w następujący sposób: moc
grzewcza pompy ciepła (kW) x 14 =
głębokość odwiertu (m).
14
POMPA CIEPŁA
TERRAGOR 6 - 17 G
•
Energia geotermalna odzyskana przez kolektor gruntowy
lub pionowy/odwiertowy wymiennik ciepła
•
Temperatura na głębokości większej niż 1,2 m nie spada
poniżej 0°C
•
Instalacja pompy ciepła w suchym pomieszczeniu o
temperaturze powyżej 0°C
•
Opcja ogrzewania i ogrzewania wody użytkowej
•
Dostępność źródła energii przez cały rok
•
Monowalentny tryb pracy
•
Proste elektroniczne sterowanie systemem
•
Obsługuje dwa niezależne układy hydrauliczne
•
Opcja pasywnego chłodzenia
Terragor 6 G
55 °C
A
A
A
A
B
C
D
E
F
G
7
7
7
kW
52
Terragor 9 G
35 °C
55 °C
A
A
A
A
B
C
D
E
F
G
7
9
7
9
7
kW
52
811/2013
2015
A
9
kW
2015
Terragor 11 G
35 °C
55 °C
A
A
A
A
B
C
D
E
F
G
9
A
12
9
12
9
kW
52
811/2013
2015
12
kW
Terragor 14 G
35 °C
A
55 °C
A
A
A
B
C
D
E
F
G
12
A
14
12
52
55 °C
A
A
A
B
C
D
E
F
G
14
14
12
kW
811/2013
A
Terragor 17 G
35 °C
14
kW
811/2013
2015
35 °C
A
17
14
14
kW
A
17
52
17
kW
17
17
17
kW
811/2013
2015
Parametry techniczne pomp ciepła TERRAGOR G
Terragor 6 G
HP BW 6
Terragor 9 G
HP BW 9
Terragor 11 G
HP BW 11
Terragor 14 G
HP BW 14
Terragor 17 G
HP BW 17
mm
815x654x580
815x654x580
815x654x580
815x654x580
815x654x580
Masa
kg
82
91
113
124
128
Temperatura wody grzewczej
°C
55°C
55°C
55°C
55°C
55°C
Moc grzewcza*
kW
7,0
9,4
11,8
14,5
17,0
Moc znamionowa*
kW
1,56
2,08
2,56
3,21
3,70
/
4,5
4,5
4,6
4,5
4,6
Czynnik chłodniczy/masa
/kg
R407C/2,0
R407C/2,1
R407C/2,5
R407C/2,3
R407C/2,7
Temperatura źródła ciepła
°C
-5 do 25
-5 do 25
-5 do 25
-5 do 25
-5 do 25
dB (A)
55
55
55
55
55
Przepływ wody – źródło ciepła
3
m /h
1,54
2,2
2,79
3,46
4,13
PRZEPŁYW WODY – OGRZEWANIE
3
m /h
1,12
1,59
2,03
2,49
2,95
Zasilanie/bezpiecznik
V/A
400/10
400/10
400/16
400/16
400/16
MODEL
Wymiary
Współczynnik wydajności – COP*
Hałas jednostki wewnętrznej
*Mierzone dla parametrów solanka-woda W10/W35, zgodnie z normą EN 14511.
15
1
Parownik
Wydajny, płaski wymiennik ciepła
• z integrowany dystrybutor do stałego wtrysku czynnika
chłodniczego,
• niskie opory przepływu po stronie wodnej wymiennika ciepła
2
Sprężarka
Przez lata użytkowania technologia „scroll” okazała się
doskonałym wyborem, bo oferuje wyższy stopień wydajności
oraz cichą i niezawodną pracę.
3
Skraplacz
Wydajne przekazywanie energii cieplnej
Wysoce wydajny skraplacz panelowy o niskim oporze
przepływu.
4
Wewnętrzny wymiennik ciepła
Zwraca energię, która byłaby odprowadzana do środowiska,
z powrotem do układu chłodzenia i chroni sprężarkę przed
napływem czynnika chłodniczego.
5
Zawór rozprężny
Obniża temperaturę i ciśnienie czynnika chłodniczego
do poziomu umożliwiającego jego parowanie i wejście do
parownika.
6
Filtr osuszający
Zapobiega korozji elementów układu poprzez usunięcie wody z
czynnika chłodniczego.
HP BW 17 – porównanie mocy elektrycznej i mocy grzewczej przy różnych temperaturach źródła
(temperatura solanki)
Moc
Moc
znamionowa
35
kW
35
30
30
25
25
20
20
15
15
10
10
5
5
0
°C
-5
0
5
10
15
20
25
17 kW | ogrzanie wody do 35°C
grzewcza
kW
0
°C
-5
0
5
10
15
20
25
17 kW | ogrzanie wody do 55°C
Temperatura źródła [°C]
°C
-5
0
5
10
15
20
25
Temperatura źródła [°C]
°C
-5
0
5
10
15
20
25
Moc znamionowa
kW
3,7
3,7
3,7
3,6
3,6
3,6
3,6
Moc znamionowa
kW
6,0
5,9
5,8
5,8
5,8
5,8
5,8
Moc grzewcza
kW
14,9
17,0
19,2
21,8
24,7 27,7 30,6
Moc grzewcza
kW
13,4
15,3
17,4
19,7
22,3
25,1
28,1
/
4,0
4,6
5,2
6,0
6,8
Współczynnik
wydajności (COP)
/
2,2
2,6
3,0
3,4
3,8
4,3
4,8
Współczynnik
wydajności (COP)
7,7
8,5
AEROGOR G
POMPA CIEPŁA
POWIETRZE|WODA
Pompy ciepła powietrze/woda wykorzystują energię zgromadzoną w
powietrzu w środowisku. Mogą one pracować w temperaturach do -20°C.
Ponieważ temperaturę łatwo odzyskać z powietrza, instalacja urządzenia
zewnętrznego jest bezproblemowa, prosta i szybka.
17
Schemat systemu pomp ciepła powietrze/woda
SW
HW
HP
HP
jednostka
zewnętrzna
HP - jednostka zewnętrzna
HP - pompa ciepła
SW - zbiornik do wody użytkowej
HW- zbiornik do wody grzewczej
Jakość wykonania i nowoczesna
technologia dają wysoką wydajność
energetyczną tych urządzeń. Cichy
wentylator osiowy pompuje duże ilości
powietrza przez parownik, który jest
zainstalowany na zewnątrz, niezależnie
od agregatu pompy ciepła. Połączenie
parownika i wentylatora pozwala na
pracę niewpływającą na środowisko i
daje dobre efekty.
Wewnętrzna pompa ciepła jest
zainstalowana wewnątrz budynku.
Taki system zapobiega zamrożeniu
zewnętrznego urządzenia nawet
w przypadku długotrwałej awarii
zasilania. Parownik i agregat
pompy ciepła połączone są rurami
miedzianymi, które przenoszą
czynnik chłodniczy przekazując
ciepło z parownika do skraplacza.
Zaawansowana regulacja umożliwia
poprowadzenie kilku obiegów
grzewczych przez temperaturę
zewnętrzną i zapewnia optymalne
odszranianie jednostki zewnętrznej.
Pompy ciepła AEROGOR są idealne
do stosowania w systemach
biwalentnych z dwoma źródłami
ciepła i skoordynowanym działaniem.
Stosowany jest czynnik chłodniczy R
407 C, który jest niepalny i przyjazny
dla środowiska.
18
POMPA CIEPŁA
AEROGOR 9 - 17 G
•
Pompa ciepła ma oddzielny zewnętrzny parownik,
natomiast wszystkie inne istotne elementy są zainstalowane
w budynku, zabezpieczone przed zamarzaniem
•
Zakres pracy: -20°C do 40°C
•
Optymalną procedurą odszraniania parownika steruje
wysokowydajna jednostka sterująca
•
Umożliwia ogrzewanie pomieszczeń i wody użytkowej
•
Źródło energii jest dostępne przez cały rok
•
Właściwa dla zastosowań dwukierunkowych
•
Odległość między parownikiem a silnikiem pompy ciepła
wynosi do 10 metrów
•
Rury przyłączeniowe wymagają dobrej izolacji cieplnej
•
Opcja aktywnego chłodzenia
Aerogor SPLIT 9 G
55 °C
A
A
A
A
B
C
D
E
F
G
A
-
9
11
kW
60
Aerogor SPLIT 12 G
35 °C
55 °C
A
A
A
A
B
C
D
E
F
G
12
kW
A
-
-
10
9
60
11
kW
811/2013
55 °C
A
A
A
A
B
C
D
E
F
G
-
13
kW
A
12
60
13
kW
55 °C
A
A
A
B
C
D
E
F
G
-
14
kW
A
35 °C
A
-
12
63
811/2013
2015
Aerogor SPLIT 17 G
35 °C
-
10
63
63
2015
Aerogor SPLIT 14 G
35 °C
14
60
15
kW
-
14
17
kW
63
811/2013
2015
811/2013
2015
Parametry techniczne pomp ciepła AEROGOR SPLIT G
Aerogor Split 9 G
HP AW 9
MODEL
Aerogor Split 12 G Aerogor Split 14 G Aerogor Split 17 G
HP AW 12
HP AW 14
HP AW 17
Wymiary jednostki zewnętrznej (wys. x szer. x głęb.)
mm
935x654x580
935x654x580
935x654x580
935x654x580
Wymiary jednostki zewnętrznej (wys. x szer. x głęb.)
mm
1250x1060x1250
1250x1060x1250
1250x1060x1250
1250x1060x1250
Masa jednostki wewnętrznej
kg
120,2
130,2
133,5
136,0
Masa jednostki zewnętrznej
kg
85
85
85
150
Temperatura wody grzewczej (maks.)
°C
55°C
55°C
55°C
55°C
Moc grzewcza (A2/W35)*
kW
7,5
8,8
10,3
11,2
/
3,5
3,4
3,5
3,4
kW
9,9
11,8
14,2
15,4
/
4,4
4,3
4,4
4,2
Czynnik chłodniczy/masa
/kg
R407C/8
R407C/8
R407C/8
R407C/8
Temperatura źródła ciepła
°C
-20 do 40
-20 do 40
-20 do 40
-20 do 40
Hałas jednostki wewnętrznej
dB (A)
55
55
55
55
Hałas jednostki zewnętrznej
dB (A)
60
60
60
60
Przepływ powietrza – źródło ciepła
3
m /h
4800
4800
4800
5100
Przepływ wody – ogrzewanie
m 3/h
1,77
2,08
2,53
2,76
Zasilanie/bezpiecznik
V/A
400/10
400/10
400/10
400/16
Współczynnik wydajności CoP (A2/W35)
Moc grzewcza (A7/W35)*
Współczynnik wydajności COP (A7/W35)*
*Mierzone zgodnie z normą EN 14511.
19
1
Wymiennik ciepła
Działa jako akumulator ssania w celu ochrony sprężarki przed
napływem czynnika chłodniczego. Działa jako wewnętrzny
wymiennik ciepła i poprawia wydajność systemu chłodzenia.
2
Sprężarka
Przez lata użytkowania technologia „scroll” okazała się
doskonałym wyborem, bo oferuje wyższy stopień wydajności
oraz cichą i niezawodną pracę.
3
Skraplacz
Wydajne przekazywanie energii cieplnej:
Wysoce wydajny skraplacz panelowy o niskim oporze
przepływu.
4
Zawór rozprężny
Jego funkcja polega na obniżaniu temperatury i ciśnienia
czynnika chłodniczego do poziomu umożliwiającego jego
parowanie i wejście do parownika.
5
Czterodrożny zawór zwrotny
Umożliwia aktywne chłodzenie w miesiącach letnich i
odszranianie urządzenia zewnętrznego.
6
Filtr osuszający
Element układu chłodzenia przeznaczony do usuwania wody z
czynnika chłodniczego w celu zapobieżenia korozji elementów
układu.
7
Zawór dozujący czynnik chłodniczy
Pozwala na pracę pompy ciepła w skrajnych warunkach
temperaturowych i chroni sprężarkę przed przeciążeniem.
Regulowana dla różnych warunków pracy.
HP AW 12 – porównanie mocy elektrycznej i mocy grzewczej przy różnych temperaturach źródła
(temperatura otaczającego powietrza)
25
kW
25
20
20
15
15
10
10
5
5
0
°C
-20
-15
-7
2
7
20
35
12 kW | ogrzanie wody do 35°C
0
Moc
grzewcza
kW
Moc
znamionowa
°C
-20
-15
-7
2
7
20
35
12 kW | ogrzanie wody do 55°C
Temperatura źródła [°C]
°C
-20
-15
-7
2
7
20
35
Temperatura źródła [°C]
°C
-20
-15
-7
2
7
20
35
Moc znamionowa
kW
2,2
2,3
2,4
2,6
2,7
2,9
2,9
Moc znamionowa
kW
3,1
3,2
3,5
3,7
3,7
4,1
4,2
Moc grzewcza
kW
4,3
5,1
6,8
8,8
11,8
17,0
18,5
Moc grzewcza
kW
3,4
4,7
6,7
8,9
10,5 15,5
18,1
/
1,9
2,2
2,8
3,4
4,3
5,9
6,4
Współczynnik
wydajności (COP)
/
1,1
1,5
1,9
2,4
2,8
4,3
Współczynnik
wydajności (COP)
3,8
20
POMPA CIEPŁA
AEROGOR
Zalety pompy ciepła typu łączonego
w porównaniu do kompaktowej pompy
ciepła powietrze/woda lub pionowej
jednostki zewnętrznej:
•
Sprężarka jest zainstalowana w
jednostce wewnętrznej, co pozwala
jej pracować w optymalnym zakresie temperatur
Ponadto nie wymaga dodatkowej,
elektrycznej grzałki do oleju sprężarki, co zmniejsza zużycie energii
elektrycznej oraz zwiększa współczynnik wydajności pompy ciepła;
1
Wentylator
2
Obudowa
3
Elektroniczny zawór
rozprężny
4
Parownik
•
Umożliwia montaż większego
parownika, w wyniku czego powierzchnia wymiany ciepła oraz
moc parownika są większe;
•
Dzięki zainstalowaniu sprężarki w
jednostce wewnętrznej poziom hałasu jest niższy. Hałas wentylatora
rozprzestrzenia się równomiernie
we wszystkich kierunkach, nie jest
więc uciążliwy dla otoczenia;
•
Grzałka elektryczna używana do
rozmrażania rury spustowej kondensatu, która jest instalowana w
niektórych kompaktowych jednostkach zewnętrznych, może zmniejszyć CoP pompy ciepła;
•
W porównaniu do typu kompaktowego ma mniejsze straty ciepła;
straty cieplne w typie kompaktowym są większe, bo kondensator
jest narażony na niższe temperatury i odległość między zbiornikiem
a pompą ciepła jest większa;
•
•
Różne rozwiązania projektowe
dla jednostek zewnętrznych, czyli
blacha metalowa, panel elewacyjny
i panel drewniany, pozwalają dopasować projekt do otoczenia;
W biwalentnym trybie ogrzewania
pompa ciepła może być wyłączona, np. podczas nieobecności użytkownika, ponieważ może pozostawać w stanie zawieszenia, jeśli nie
jest potrzebna. Takie wyłączanie
nie jest możliwe w trybie kompaktowym z podłączeniem do wody ze
względu na ryzyko zamrożenia rur
•
W jednostce zewnętrznej jest
zainstalowany elektroniczny zawór
rozprężny obejmujący bardzo
Jednostka zewnętrzna instalowane
na zewnątrz, składa się z parownika
i wentylatora, montowanych w
obudowie odpornej na warunki
atmosferyczne. Różne wzory
zewnętrznej obudowy umożliwiają
jak najdokładniejsze dopasowanie
jednostki zewnętrznej do wygląd
dom.
szeroki zakres pracy (2–18 kW). W
porównaniu do termostatycznego
zaworu rozprężnego, elektroniczny
zawór rozprężny działa szybciej
i dokładniej, zapewniając lepszą
regulację pompy ciepła
•
Montaż poziomy umożliwia różne
ustawienia pracy wentylatora;
pompa ciepła działa optymalnie nawet przy niższym poborze
powietrza, tylko czas rozgrzewania
jest dłuższy. Jeśli chcemy zmniejszyć poziom hałasu urządzenia
zewnętrznego z niższym ustawieniem mocy wentylatora, możemy
osiągnąć odpowiednie działanie
pompy ciepła pomimo niższego
poboru powietrza;
Blacha
21
WYSOKOTEMPERATUROWE
POMPY CIEPŁA AQUAGOR HT G I TERRAGOR HT G
Ogrzewanie starszych budynków
zbudowanych zgodnie z różnymi
standardami (wymiarowanie, system
ogrzewania grzejnikami, grubość izolacji) wymaga wyższych temperatur
wody grzewczej. Jest to szczególnie
prawdziwe w odniesieniu do budynków,
w których przed odnowieniem wysokotemperaturowy system ogrzewania
(za pomocą ropy, gazu lub drewna)
był głównym źródłem ogrzewania i w
których stosowano grzejniki.
Pompy wysokotemperaturowe są
szczególnie przydatne w następujących
typach budynków
• s tarsze budynki, izolowane zgodnie
z normami obowiązującymi podczas
budowy, w których izolacja nie do
końca spełnia wymagania dla niskotemperaturowych pomp ciepła i koszt
dodatkowej izolacji byłby nieuzasadniony ekonomicznie;
•b
udynki, w których instalacja grzejników ponadgabarytowych jest albo
niemożliwa, albo nieekonomiczna;
budynki objęte ochroną zabytków;
•b
udynki, w których nie można właściwie odnowić systemu izolacji z
różnych innych powodów (jednolity wygląd ulicy, duże powierzchnie
szklane, itd.)
Zasada działania wysokotemperaturowych pomp ciepła jest taka sama
jak zasada działania niskotempera-
turowych pomp ciepła, zarówno pod
względem wychwytywania energii
termicznej (woda gruntowa, solanka)
oraz z punktu widzenia energetycznej i
ekonomicznej wydajności pracy pompy
ciepła (COP solanka/woda: 4–5, woda/
woda: 5–6). Główną różnicą jest to, że
wysokotemperaturowa pompa ciepła
pozwala na wzrost temperatury wody
grzewczej do 65°C, co umożliwia również prawidłowe działanie grzejnikowej
instalacji grzewczej.
W wysokotemperaturowych pompach
ciepła wyższe temperatury wody
grzewczej (65°C) są osiągane za pomocą specjalnych sprężarek „grzewczych”
z czynnikiem chłodniczym wstrzykniętym do głowicy sprężarki.
Parametry techniczne wysokotemperaturowych pomp ciepła AQUAGOR HT 13 - 18 G
Aquagor HT 13 G
55 °C
A
A
A
A
B
C
D
E
F
G
A
13
13
52
Aquagor HT 15 G
35 °C
13
kW
A
A
A
B
C
D
E
F
G
13
13
kW
A
15
13
811/2013
2015
55 °C
15
52
15
kW
Aquagor HT 18 G
35 °C
A
55 °C
A
A
A
A
B
C
D
E
F
G
15
18
15
15
kW
811/2013
2015
35 °C
A
18
52
18
kW
18
18
18
kW
811/2013
2015
Aquagor HT 13 G
HP WW 13 HT
Aquagor HT 15 G
HP WW 15 HT
AQUAGOR HT 18 G
HP WW 18 HT
mm
935x654x580
935x654x580
935x654x580
Temperatura wody grzewczej (maks.)
°C
62
62
62
Moc grzewcza
kW
12,9
15,2
17,8
Moc znamionowa
kW
2,31
2,72
3,29
/
5,6
5,6
5,4
/ kg
R407C/2,3
R407C/2,7
R407C/2,8
°C
7 do 25
7 do 25
7 do 25
MODEL
Wymiary (wys. x szer. x gł.)
Współczynnik wydajności COP*
Czynnik chłodzący / kg /
Temperatura źródła ciepła °C
22
Parametry techniczne wysokotemperaturowych pomp ciepła TERRAGOR HT 12 - 17 G
Terragor HT 12 G
55 °C
A
A
A
A
B
C
D
E
F
G
A
12
12
57
Terragor HT 15 G
35 °C
12
kW
55 °C
A
A
A
A
B
C
D
E
F
G
12
12
kW
811/2013
2015
A
15
12
15
57
Terragor HT 17 G
35 °C
15
kW
A
A
A
A
B
C
D
E
F
G
15
15
kW
35 °C
A
17
15
811/2013
2015
55 °C
17
57
17
kW
17
17
17
kW
811/2013
2015
Terragor HT 12 G
HP BW 12 HT
Terragor HT 15 G
HP BW 15 HT
TERRAGOR HT 17 G
HP BW 17 HT
mm
815x654x580
815x654x580
815x654x580
Temperatura wody grzewczej (maks.)
°C
62
65
65
Moc grzewcza
kW
11,5
14,0
16,7
Moc znamionowa
kW
2,61
3,11
3,69
/
4,4
4,5
4,5
/ kg
R407C/2,8
R407C/3,0
R407C/3,3
°C
-5 do 25
-5 do 25
-5 do 25
MODEL
Wymiary (wys. x szer. x gł.)
Współczynnik wydajności COP*
Czynnik chłodzący / kg /
Temperatura źródła ciepła °C
23
INTELIGENTNA
KONTROLA ELEKTRONICZNA
Energooszczędne działanie systemu
grzewczego zależy przede wszystkim
od skutecznego systemu kontroli, w
który wyposażona jest pompa ciepła.
Inteligentne elektroniczne jednostki
sterujące w pompach ciepła Gorenje
monitorują działanie urządzenia
odpowiednio do zewnętrznych
parametrów wejściowych i
wyjściowych, sterując pompami
obiegowymi i zaworami mieszającymi,
pompami zanurzeniowymi, zaworami
odcinającymi, itp.
Podstawowa regulacja
Podstawowa regulacja obsługuje dwa
niezależne obiegi grzewcze - jeden
bezpośredni i jeden obwód mieszający.
Dla każdego obwodu krzywa grzania
jest ustawiona niezależnie. Podstawowa
regulacja wspiera także podgrzewanie
wody użytkowej z programem zwalczania legionelli, jak również alternatywne źródła takie jak panele słoneczne
lub piece opalane drewnem. Pozwala
również na bezproblemową regulację
dodatkowych źródeł, takich jak olej
opałowy lub palnik gazowy. Elektroniczne jednostki kontrole są uniwersalne dla
wszystkich typów pomp ciepła i me-
tod ogrzewania. W przypadku dużych
systemów modernizacja podstawowej
jednostki regulacji jest dość prosta. W
większości przypadków regulacja obwodu grzewczego zależy od temperatury
zewnętrznej. Krzywa grzania zależy od
charakterystyki ogrzewanego budynku,
co stanowi jedyną gwarancję, że pompa
ciepła, niezależnie od temperatury na
zewnątrz, zawsze podgrzewa wodę do
najniższej dopuszczalnej temperatury. W
ten sposób poziom temperatury określa
wydajność systemu grzewczego. Im niższa temperatura ogrzewania, tym wyższy
współczynnik wydajności.
Podstawowa pokojowa jednostka
kontrolna
Pozwala kontrolować podstawowe
ustawienia takie jak: program, poziom
temperatury, ustawienia temperatury
oraz włączanie i wyłączanie urządzenia.
Łatwa obsługa
Poruszanie się po menu jest proste.
Każdy ekran ma przypisany kolejny
numer, dzięki czemu użytkownik
zawsze wie, która strona menu jest
otwarta. Polecenia są wskazane
odpowiednimi frazami. Urządzenie
może być sterowane za pomocą
klawiatury użytkownika na pompie
ciepła lub poprzez dodatkową
pokojową jednostkę sterującą.
Podstawowe funkcje są dostępne
za pośrednictwem przycisków na
sterowniku, a temperaturę systemu
grzewczego można łatwo ustawić za
pomocą pokrętła po środku jednostki
sterującej. Dla zaawansowanych
użytkowników, ustawieniami można też
sterować przez interfejsy do komputera
osobistego lub nawet do systemu
inteligentnego domu.
Zaawansowana pokojowa
jednostka sterująca
Pozwala kontrolować wszystkie
ustawienia, które można też zmieniać w
jednostce sterującej pompy ciepła.
Gorenje d.d.
HEATING SYSTEMS
Partizanska 12 | SI-3503 Velenje
T +386 (0)3 899 10 00 | F +386 (0)3 899 25 11
[email protected] | www.gorenje.com
Download