Darmowe planetaria na PC STELLARIUM

advertisement
Aplikacje informatyczne w Astronomii Niebo na wyciągnięcie ręki:
Przenośne planetaria (cz. I i II)
Bogna Pazderska
Plan zajęć:
•
Dostępne planetaria na:
– Komputerze: stellarium, kstars
– Urządzenia mobilne: sky map, google sky map, starmap
•
Podstawowe narzędzie - stellarium:
– Główne opcje i możliwości
– Skrypty
– Wtyczki
•
Stellarium – dodawanie nowych obiektów
– Przy użyciu wtyczek
– Bezpośrednio przez pliki
Bogna Pazderska
•
Stellarium – wykorzystywanie narzędzia do symulacji zjawisk
i obliczeń astronomicznych
– Refrakcja
– Paralaksa roczna
– Ruch własny (gwiazdozbiory)
– Dowód Galileusza na teorię heliocentryczną
– Współrzędne geograficzne: gwiazda polarna i zaćmienia
Księżyców Jowisza
– Precesja: gwiazda polarna, znaki Zodiaku
– Zaćmienia Słońca, pomiar promienia Ziemi metodą
Eratosthenesa i promienia orbity Ziemi metodą Halley'a
(tranzyt Wenus)
– Prędkość światła: zaćmienia księżyców Jowisza i metoda
Romera pomiaru prędkości światła
Bogna Pazderska
•
Kstars – funkcjonalność
– Podstawowe wygląd i informacje o źródłach
– Kontrola wyświetlania gwiazd i obiektów Układu
Słonecznego
– Importowanie nowych danych
– Kalkulator danych: czas, współrzędne, koniunkcje
– Planowanie obserwacji
– Kontrola teleskopu w systemie GOTO
– Obsługa kstars przy użyciu python'a
•
Kstars – dodatkowe możliwości
– Obserwacje efektów relatywistycznych: symulacja
obserwacji Eddingtona (widoczne położenia gwiazd w
czasie całkowitego zaćmienia Słońca)
Bogna Pazderska
DOSTĘPNE PLANETARIA
Bogna Pazderska
PLANETARIA
Darmowe planetaria na PC
STELLARIUM
●
●
●
Urządzenie do planowania obserwacji
Symulacja nieba dla różnych czasów i położeń
Wirtualne pomiary i obserwacje zjawisk na sferze niebieskiej
Bogna Pazderska
PLANETARIA
Darmowe planetaria na PC
KSTARS
●
●
Planetarium: bardziej profesjonalne planetarium, ale z gorszą grafiką
Stworzone z myślą o sterowaniu teleskopu i prezentacji widocznego obrazu
Bogna Pazderska
PLANETARIA
Mobilne planetarium, zawsze
w zasięgu ręki - komórki
Android:
Google Sky map
- Identyfikacja położenia obserwatora i
przy użyciu wewnętrznego kompasu –
dokładne pokazanie mapy nieba w
miejscu wskazanym przez komórkę
- powiększanie obszarów, zdjęcia,
mapy
- siatki współrzędnych,
gwiazdozbiory..podstawowe funkcje
planetarium
Bogna Pazderska
PLANETARIA
Mobilne planetarium, zawsze
w zasięgu ręki - komórki
Nokia:
Sky map
- dla części: Identyfikacja położenia
obserwatora i przy użyciu
wewnętrznego kompasu – dokładne
pokazanie mapy nieba w miejscu
wskazanym przez komórkę
- powiększanie obszarów, zdjęcia,
mapy
- siatki współrzędnych,
gwiazdozbiory..podstawowe funkcje
planetarium
Bogna Pazderska
PLANETARIA
iPhone:
Mobilne planetarium, zawsze
w zasięgu ręki - komórki
StarMap
- Identyfikacja położenia obserwatora i
przy użyciu wewnętrznego kompasu –
dokładne pokazanie mapy nieba w
miejscu wskazanym przez komórkę
- powiększanie obszarów, zdjęcia,
mapy
- pozwala połączyć się z teleskopem
przez wifi i oglądać obraz w szukaczu
Bogna Pazderska
STELLARIUM
– PODSTAWOWE MOŻLIWOŚCI
Bogna Pazderska
STELLARIUM
STELLARIUM – data i czas
●
●
Obserwacja zjawisk astronomicznym w
normalnym i przyśpieszonym tempie, w
prawie każdym momencie w historii
Oglądanie wyglądu nieba w dalekiej
przeszłości i odległej przyszłości
Bogna Pazderska
STELLARIUM
Położenie obserwatora
●
●
Obserwacje z
dowolnego
miejsca na
Ziemi, a także
innych ciał
Układu
Słonecznego
Obserwacje
Ziemi z
Księżyca,
Marsa, ...
Bogna Pazderska
STELLARIUM
Znalezienie obiektu
●
●
Obiekty Układu
Słonecznego i
Głębokiego
Nieba
Inne obiekty jak
satelity,
kwazary,
pulsary,
egzoplanety...
Bogna Pazderska
STELLARIUM
Informacje o obiekcie
Informacje:
●
jasność absolutna i
obserwowana
(mag)
●
współrzędne w
różnych układach
(HA/Dec, Az/Alt)
●
odległość (AU, ly)
●
średnica kątowa,
faza, elongacja
(wydłużenie)..
Bogna Pazderska
STELLARIUM
Obrazy
Obrazy planet w
odpowiedniej
wielkości i fazie,
obrazy
księżyców,
obiektów
mgławicowych z
możliwością
dodawania
nowych
Bogna Pazderska
STELLARIUM
Gwiazdozbiory
●
●
●
Linie
gwiazdozbiorów
(również przy
zmianie epoki)
Obrazy w
różnych stylach
Nazwy łacińskie
Bogna Pazderska
STELLARIUM
Siatki współrzędnych
Układ horyzontalny
Az – azymut (różne notacje)
Alt – wysokość obiektu
Układ równikowy
Dec – deklinacja, z katalogu
RA – rektascencja, z katalogu
Kąt godzinny:
HA=LST – RA
LST – lokalny czas gwiazdowy
Bogna Pazderska
STELLARIUM
Siatki współrzędnych
Linie obu
układów
współrzędnych
Bogna Pazderska
Ustawienia widoku
Limity
widoczności
gwiazd (w mag)
●
Orbity planet
●
Skalowanie
Księżyca
●
Osłabianie
światła gwiazd
w pobliżu
jasnych źródeł
●
Ustawienia
atmosfery
●
Meteory
...
●
Bogna Pazderska
STELLARIUM
Konfiguracja
Dodatkowe
oznaczenia:
●
równik
●
ekliptyka
●
południk
●
Galaktyka
Różne rodzaj
projekcji
...
Bogna Pazderska
STELLARIUM
Konfiguracja – rodzaje projekcji
Bogna Pazderska
STELLARIUM
Konfiguracja – rodzaj terenu
Możliwość włączania
różnego terenu i
wyłączania go celem
obserwacji normalnie
niedostępnych zjawisk
Bogna Pazderska
STELLARIUM
Atmosfera
Możliwość
włączania i
wyłączania
atmosfery, a wraz z
nią wszystkich
zjawisk z nią
związanych np..
refrakcji
Bogna Pazderska
STELLARIUM
Skrypty
Filmy i animacje
nakręcone przy
użyciu stellarium,
np..:
●
●
Widok Słońca z
różnych planet
Zaćmienia
Słońca,
Księżyca..
Bogna Pazderska
STELLARIUM
Wtyczki
●
●
●
●
●
●
●
Dodatkowe
obiekty:kwazary,
pulsary, egzoplanety,
satelity
Widok z teleskopu w
danym okularze
Kompas
Podstawowa kontrola
teleskopów z
systemem GOTO
Pomiar kątów na
niebie
Nowe obiekty w
Układzie Słonecznym
...
Bogna Pazderska
STELLARIUM
Wtyczki – pomiar kąta
Pomiar
odległości
na sferze
niebieskiej
Bogna Pazderska
STELLARIUM
Wtyczki – okulary
Symulacja
widoku z
teleskopu:
- teleskop
(średnica,
ogniskowa)
- soczewki,
np.. Barlowa
(podwójna
ogniskowa)
- okulary
(FOV,
ogniskowa)
Bogna Pazderska
STELLARIUM
Podstawowe
okulary:
- 40 mm
- 25 mm
- 10 mm
- 2.5 mm
Wtyczki – widok z okularu
Pole widzenia
(FOV): 40-84o
Powiększenie:
●
●
(ogniskowa teleskopu) /
(ogniskowa okularu).
nie większe niż 2xśrednica
obiektywu w mm
Bogna Pazderska
STELLARIUM – DODAWANIE NOWYCH ŹRÓDEŁ
Bogna Pazderska
STELLARIUM
Wtyczka: Edytor Układu Słonecznego
Konfiguruj → Importuj dane
Bogna Pazderska
STELLARIUM
Wtyczka: Edytor Układu Słonecznego
Dodawanie z baz
danych:
- komety
- asteroidy
Przykładowa baza:
„MPC's list of
observable
comets”
Bogna Pazderska
STELLARIUM
Bezpośrednie dodawanie obiektów
Układu Słonecznego
Plik: ssystem.ini
Linux: ~/.stellarium/data/
Windows:
C:\Program Files\
Stellarium\data\ssystem.ini
Bogna Pazderska
[2014ae17]
[2014ae17]
parent
parent==Sun
Sun
orbit_Inclination
orbit_Inclination==13.58145
13.58145
coord_func
=
comet_orbit
coord_func = comet_orbit
orbit_Eccentricity
orbit_Eccentricity==0.5385304
0.5385304
orbit_ArgOfPericenter
orbit_ArgOfPericenter==118.18215
118.18215
absolute_magnitude
=
20.8
absolute_magnitude = 20.8
name
name==2014
2014AE17
AE17
orbit_Epoch
=
2456600.0
orbit_Epoch = 2456600.0
slope_parameter
slope_parameter==0.15
0.15
lighting
=
false
lighting = false
tex_map
tex_map==nomap.png
nomap.png
color
=
1.0,
1.0,
color = 1.0, 1.0,1.0
1.0
orbit_AscendingNode
orbit_AscendingNode==314.93393
314.93393
orbit_MeanMotion
=
0.18488524
orbit_MeanMotion = 0.18488524
orbit_MeanAnomaly
orbit_MeanAnomaly==357.22388
357.22388
orbit_SemiMajorAxis
=
3.0516488
orbit_SemiMajorAxis = 3.0516488
albedo
albedo==0.15
0.15
radius
=
1
radius = 1
type
type==asteroid
asteroid
STELLARIUM
Bezpośrednie dodawanie obiektów Układu
Słonecznego
Dane:
http://www.minorplanetcenter.net/
http://ssd.jpl.nasa.gov/horizons.cgi
TYPOWE OZNACZENIA:
JDCT
Epoch Julian Date, Coordinate Time
EC
Eccentricity, e
QR
Periapsis distance, q (AU)
IN
Inclination w.r.t xy-plane, i (degrees)
OM
Longitude of Ascending Node, OMEGA, (degrees)
W
Argument of Perifocus, w (degrees)
Tp
Time of periapsis (Julian day number)
N
Mean motion, n (degrees/day)
MA
Mean anomaly, M (degrees)
TA
True anomaly, nu (degrees)
A
Semi-major axis, a (AU)
AD
Apoapsis distance (AU)
PR
Orbital period (day)
Instrukcja: http://www.stellarium.org/wiki/index.php/JPL_HORIZONS
Bogna Pazderska
STELLARIUM
Bezpośrednie dodawanie innych obiektów, np.
kwazarów
Plik: quasars.json
Linux:
~/.stellarium/modules/Quasars/
"3C
"3C249.1":
249.1":
{{
"RA":
"RA":"11h04m13.8s",
"11h04m13.8s",
"DE":
"+76d58m58s",
"DE": "+76d58m58s",
"Amag":
"Amag":-25.1,
-25.1,
"Vmag":
15.72,
"Vmag": 15.72,
"z":
"z":0.313,
0.313,
"bV":
"bV":-0.02
-0.02
},
},
Windows (katalog ukryty):
"Quasar designation":
C:\Users\UserName\AppData\Roa
{
"RA": "Right ascension (J2000)",
ming\Stellarium\modules\Quasars
"DE": "Declination (J2000)",
UWAGA: Aby plik istniał trzeba najpierw włączyć
wtyczke w stellarium i program przeładować
Bogna Pazderska
"Amag": value of absolute magnitude,
"Vmag": value of visual magnitude,
"z": value of Z (redshift),
"bV": value of B-V colour
},
STELLARIUM
– Symulacja zjawisk, obliczenia
astronomiczne
Bogna Pazderska
STELLARIUM
REFRAKCJA ATMOSFERYCZNA
Zjawisko ugięcia promieni
świetlnych w atmosferze
ziemskiej
– domyślnie włączane przy
włączaniu atmosfery
Bogna Pazderska
STELLARIUM
PARALAKSA
Zjawisko pozornej zmiany położenia obiektu na sferze
niebieskiej względem dalszych obiektów związane z
przemieszczeniem się obserwatora.
Paralaksa
heliocentryczna –
paralaksa związana z
ruchem Ziemi na orbicie
wokołosłonecznej
STELLARIUM: obserwacja
ruchu bliskiej gwiazdy na tle
dalszych gwiazd
Paralaksa Proxima Centauri: 0,783 ± 0,005″
Bogna Pazderska
STELLARIUM
Ruch własny gwiazd
Miara szybkości zmiany kątowej położenia gwiazdy na niebie
z biegiem czasu
Pomiar: kątowa odległość
gwiazdy do gwiazd tła i
zmiana czasu
Największy ruch własny: gwiazda Barnarda
10,3 sekundy kątowej na rok (10.3 mas/yr)
Bogna Pazderska
STELLARIUM
Ruch własny - gwiazdozbiory
KONSEKWENCJE: znane
nam gwiazdozbiory są tylko
współczesną projekcją
gwiazd na sferze
niebieskiej
Ludy Mezopotamii (IV BC)
miały znacząco inne niebo
nisz nasz
Przykład: Wielki Wóz w gwiazdozbiorze
Wielkiej Niedźwiedzicy
Bogna Pazderska
STELLARIUM
Układ heliocentryczny
Teoria Kopernika była hipotezą naukową,
puki nie zaprezentowano dowodów, które
sam Kopernik nie miał (postulował jedynie
elegancje i prostotę modelu)
Najlepszy dowód: obserwacja paralaksy gwiazd,
ale niezaobserwowana do 1838r. Brak obserwacji
mógł oznaczać olbrzymie odległości między
gwiazdami, co wielu uważało za absurdalne.
De revolutionibus orbium
coelestium, 1543r.
Bogna Pazderska
STELLARIUM
Układ heliocentryczny - dowody
Pierwsze dowody: Galileo Galilei (XVII wiek):
•
Ruchy obiektów NIE wokół niezmiennego Słońca: Jowisz z 4
księżycami, rotacja Słońca na podstawie ruchu plam Słonecznych
•
Bezpośrednie: fazy Wenus
Podobny efekt: Merkury,
ale trudniejszy do
obserwacji
Bogna Pazderska
STELLARIUM
Układ heliocentryczny - stellarium
Obserwacje faz i zmiany widocznej wielkości planety w ciągu roku
Bogna Pazderska
STELLARIUM
Współrzędne geograficzne
Szerokość geograficzna:
wysokość gwiazdy polarnej
Długość geograficzna: z różnicy między czasem
Słoneczny, a czasem na południku zero, gdzie 15st = 1h
Czas lokalny: wysokość Słońca w południe lub innej gwiazdy w
czasie górowania
Czas w Greenwitch: pierwsze stabilne zegary/chronometry w
1759r. (John Harrison wygrał nagrodę parlamentu Brytyjskiego
ustawioną po kolejnym rozbiciu się statków w czasie burzy i
śmierci 2tyś osób), wcześniej tylko szacowanie
Bogna Pazderska
STELLARIUM
Współrzędne geograficzne:
długość geograficzna
Metoda astronomiczna, opracowana przez Galileusza (1610):
•
obserwacja zaćmień Księżyców Jowisza i porównanie
obserwacji z tabelami dla Greenwitch
• Dokładne tabele
czasów zaćmień
obliczone w 1668r
przez Cassini'ego
•
Nawigacja morska i
pierwsze dokładne
mapy lądowe, nawet
dla bliskich miast
różnicę rzędu 100km
Bogna Pazderska
STELLARIUM
PRECESJA
Zmiany kierunku osi obrotu obracającego się ciała.
Podstawowy
efekt: zmiana
gwiazdy polarnej
(najbliższa
północy)
●
Za 14tyś lat:
Wega
●
W starożytnym
Egipcie: Thuban
Stellarium uwzględnia efekt precesji
Bogna Pazderska
STELLARIUM
PRECESJA - gwiazdozbiory
Zodiak
●
pas na sferze niebieskiej, po którym w ciągu roku
porusza się Słońce
●
Znane nam 12 znaków Zodiaku „ustanowione” zostały w
starożytnej Mezopotamii 500 r. p.n.e. - osoba o znaku
Wagi urodziła się, gdy Słońce znajdowało się na tle tego
gwiazdozbioru
Precesja: zmiana
położenia Znaków
zodiaku w czasie, a
nawet ich ilości
Bogna Pazderska
STELLARIUM
PRECESJA – znaki zodiaku
Precesja:
●
Średnio przesunięcie o 1 znak/2000lat
●
Obecnie 13 gwiazdozbiorów na ekliptyce
●
Kiedyś astrologia była tożsama z astrologią, obecnie astrologia
oderwała się całkowicie od nauki dołączając do pseudonauk
Urodzeni między 29 listopada i 17 grudnia są spod znaku Wężownika
Bogna Pazderska
STELLARIUM
Zmiana położenia - zjawiska
•
Całkowite, a częściowe zaćmienie Słońca
Przykład: 29 maja 1919r., całkowite zaćmienie Słońca obserwowane przez Eddigtona.
Zakrzywienie światła gwiazd blisko Słońca potwierdziło Ogólną Teorię Względności
Einsteina – efekt ten można zmierzyć w kstars (o tym później)
Bogna Pazderska
STELLARIUM
Zmiana położenia - pomiary
•
Pomiar promienia orbity Ziemi metodą Halley'a (tranzyt Wenus)
Pierwsze dobre pomiary rozmiarów Ziemi: grecki astronom
Eratosthenes w 240BC
●
●
Pomiar wysokości Słońca na
dwóch różnych długościach
geograficznych, przy znanej
odległości między nimi
STELLARIUM do symulacji,
choć to jedno z
najprostszych obserwacji
jakie można zrobić przy
współpracy dwóch ośrodków
Bogna Pazderska
STELLARIUM
Zmiana położenia - pomiary
Pomiar promienia orbity Ziemi metodą Halley'a (tranzyt Wenus)
III prawo Keplera (1619r.) pozwoliło wyznaczyć względne
odległości planet wokół Słońca, ale brakowało absolutnej
wartości promienia orbity Ziemi (1 AU – jednostka
astronomiczna) by „skalibrować” cały Układ Słoneczny
Pierwsza poważna metoda: Edmond Halley w 1716:
●
Oglądanie tranzytu Wenus z 2 różnych punktów na niebie
●
Paralaksa powoduje, że widzimy Wenus podążające innym torem na
tarczy Słonecznej
●
Pomiar czasów
kontaktu z tarczą,
celem wyznaczenia
długości toru
Bogna Pazderska
STELLARIUM
Zmiana położenia - pomiary
Obserwacja różnicy kątowej między 2-ma torami:
Użycie III prawa Keplera by przełożyć to na kąt widziany z Ziemi
Odległość Venus do
Słońca stanowi 0.72
odległości Ziemi od
Słońca
Bogna Pazderska
STELLARIUM
Zmiana położenia - pomiary
Potrzebna jest też odległość między 2-ma punktami
obserwacyjnymi na Ziemi:
Używając prostej
trygonometrii można
obliczyć odległość
Ziemi od Wenus i
ponownie używając
III prawa Keplera,
przeliczyć to na
odległość Ziemi od
Słońca, czyli 1AU
Metoda użyta 6 czerwca 1761 roku, tj. ok. 20lat po
śmierci Halley'a i dała wartość: 149.7 mln km
1AU (obecnie) = 149 597 871 km
Bogna Pazderska
STELLARIUM
Zmiana położenia - pomiary
Metoda użyta 6 czerwca 1761 roku, tj. ok. 20lat
po śmierci Halley'a i dała wartość: 149.7 mln km
1AU (obecnie) =
149 597 871 km
Bogna Pazderska
STELLARIUM
Symulacja prędkości światła
Stellarium pozwala symulować efekty związane z czasem jaki
potrzebuje światło na przebycie danej odległości: widoczne w
Układzie Słonecznym
Przykład: widoczność
zaćmienia Księżyców
Jowisza bez i z
symulacją skończonej
prędkości światła
Bogna Pazderska
STELLARIUM
Symulacja prędkości światła
Przykład zastosowania: metoda Romera pomiaru prędkości
światła
Metoda użyta w 1676r. Pierwsza wykazała, że światło
ma skończoną prędkość:
●
Obserwacje czasów zaćmień Io (okres obiegu wokół
Jowisz ok. 42.5h) w odstępie czasu około pół roku
(tj. różnicy drogi jaką musi pokonać światło ~
długość orbity Ziemi)
●
Wynik ok. 200 000km/s, ale opierał się na
szacowanej wtedy promienia orbity Ziemi (przed
metodą Halley'a)
●
Kolejne oszacowanie pół wieku później 301 000km/s
●
Współcześnie: 299 792 458 m/s
Bogna Pazderska
KSTARS – funkcjonalność
Bogna Pazderska
KSTARS
Podstawowe wygląd i informacje o
źródłach
• Jasności, typ
widmowy
• Współrzędne,
odległość
• Czasy wschodów,
zachodów...
• Obrazy „fits” z
SDSS, DSS
• Linki do
astronomicznych
baz danych
Możliwość śledzenia
źródła, mierzenia
odległości kątowych,..
Bogna Pazderska
KSTARS
Wyświetlanie gwiazd i obiektów Układu Słonecznego
• Limity w „mag”
na widoczność
gwiazd w
kstars,
meteorów
• Limity w
odległości na
widoczność
komet
• Dodawanie
nowych źródeł
• Wykreślanie
toru planet
• ...
Bogna Pazderska
KSTARS
Importowanie nowych danych – z bazy danych
Data →
Update
New Data
Bazy
różnych
katalogów
astronomi
cznych
Bogna Pazderska
KSTARS
Importowanie nowych danych
Importowanie danych ze
zwykłego pliku tekstowego
– ze zdefiniowanymi w
„Import Data” kolumnami
3C105
3C105 4:7:16.4
4:7:16.43:42:25
3:42:2518.5
18.5
3C108
4:12:43.7
23:5:6
18.7
3C108 4:12:43.7 23:5:6 18.7
3C109.0
3C109.0 4:13:40.4
4:13:40.411:12:15
11:12:1518.01
18.01
3C110
4:17:16.7
-5:53:45
15.94
3C110 4:17:16.7 -5:53:45 15.94
Bogna Pazderska
KSTARS
Kalkulator danych: czas
Obliczanie
•
Daty
Juliańskiej,
•
Lokalnego
Czasu
Gwiazdowego
•
Czasów
równonocy...
Bogna Pazderska
KSTARS
Kalkulator danych: współrzędne
•
•
•
Przeliczanie
współrzędnych między
różnymi układami
(horyzontalny,
równikowy,
galaktyczny,
ekliptyczny)
odległości kątowych
między zadanymi
współrzędnymi
Prędkości radialne w
tym LSR (Local
Standard of Rest) tj.
prędkości materii wokół
Słońca wokół Centrum
Drogi Mlecznej
Bogna Pazderska
KSTARS
Kalkulator danych: koniunkcje
•
•
Obliczanie koniunkcji i
opozycji dowolnego
obiektu z kstars z
wybraną planetą,
Słońcem lub
Księżycem
Obliczanie
współrzędnych planet,
Słońca i Księżyca dla
dowolnego miejsca i
dowolnej chwili czasu
Bogna Pazderska
KSTARS
Planowanie obserwacji
•
•
•
•
•
•
Wykresy wysokości
źródła w czasie
Obiekty i zjawiska
widoczne danej nocy
Fazy Księżyca
Księżyce Jowisza
Kalendarze Nieba
Aktualny wygląd
Układu Słonecznego
Bogna Pazderska
KSTARS
Kontrola teleskopu w systemie GOTO
•
•
•
•
Kontrola urządzeń przez
protokół INDI:
połączenia lokalne
(Serial/USB), zdalne
(serwer, klient)
Definiowanie teleskopu,
soczewek, okularów
Zrzucanie widoku z
teleskopu do pliku FITS
(webcam, CCD)
Planowanie obserwacji,
pisanie dziennika
obserwacji i wykonanie
skryptów
obserwacyjnych, które
sterują teleskopem
Bogna Pazderska
KSTARS
Korzystanie z kstars przy użyciu python'a
●
●
Możliwość
pokazania np..
miejsca na które
wskazuje aktualnie
radioteleskop
Używane np..
Narodowym
Obserwatorium w
Hiszpanii jako
narzędzie dla
operatora
Bogna Pazderska
kstarsInstance
kstarsInstance==getoutput("dcopfind
getoutput("dcopfind-a
-a'kstars*'")
'kstars*'")
vivo
vivo==11
while
while(vivo):
(vivo):
#sleep(1)
#sleep(1)
az
az==c.azimuth()
c.azimuth()
ififaz
<
az <0:
0:
az
az==az+360
az+360
elif
az
>
360:
elif az > 360:
az
az==az-360
az-360
elel==c.elevation()
c.elevation()
comando
comando=="dcop
"dcop%s
%sKStarsInterface
KStarsInterfacesetAltAz
setAltAz%f
%f%f"
%f"
%
(kstarsInstance,
el,
az)
% (kstarsInstance, el, az)
salida
salida==getoutput(comando)
getoutput(comando)
kstarsInstance
kstarsInstance==getoutput("dcopfind
getoutput("dcopfind-a
-a'kstars*'")
'kstars*'")
ififkstarsInstance
kstarsInstance!=
!='':'':
...
Pablo de Vicente , 2007
...
KSTARS – dodatkowe
możliwości
Bogna Pazderska
KSTARS
Symulacja efektów relatywistycznych
Ogólna teoria względności zakłada, że światło będzie się „uginać”
w pobliżu ciężkich obiektów, co powoduje przesunięcie pozycji
obiektów (lub: światło podróżuje po prostych w zakrzywionej
czasoprzestrzeni...)
Zjawisko soczewkowania
grawitacyjnego – wiele
zastosowań np.. szukanie
czarnych dziur, ciemnej
materii...
Bogna Pazderska
KSTARS
Symulacja efektów relatywistycznych
Pierwsze obserwacje: Eddingtona w czasie całkowitego zaćmienia
Słońca w 29 maja 1919r.
Obserwacje zmiany pozycji gwiazd w
pobliżu Słońca względem ich normalnych
położeń
Bogna Pazderska
KSTARS
Symulacja efektów relatywistycznych
Przykład konfliktu nauki, polityki i religii:
- angielski naukowiec współpracujący z niemieckim uczonym w czasie I
wojny światowej, wbrew polityce ZERO kontaktów naukowych z Państwami
Centralnymi, który na dodatek był żydem
Carl Sagan „Tłumienia niewygodnych poglądów
może być wspólne w religii i polityki, ale to nie jest
droga do wiedzy (...) Nauka prowadzi nas do
zrozumienia tego, jaki jest świat, a nie tego, jaki
chcielibyśmy, by był.”
Einstein „Jeśli moja teoria okaże się prawdziwa, to
Niemcy uznają mnie za Niemca, a Francuzi za
obywatela świata, ale jeśli okaże się fałszywa, to dla
Francuzów będę Niemcem, a dla Niemców Żydem .”
Bogna Pazderska
KSTARS
Symulacja efektów relatywistycznych
KSTARS pozwala na
symulacje efektów
relatywistycznych wokół
Słońca – które przez
pomiar odległości
kątowych można później
zmierzyć
Bogna Pazderska
Download