Płyny z jam ciała

advertisement
Płyny z jam ciała
Płyny z jam ciała – co oceniamy





cechy makroskopowe
gęstość względna
stężenie białka
ocena aktywności LDH
ocena aktywności amylazy
PRZESIĘK


surowiczy
niezapalny

zmiany ciśnienia hydrostatycznego
PRZESIĘK





klarowny
bezbarwny lub jasno żółty
niewielka ilość elementów morfotycznych
pojedyncze RBC i WCB
komórki nabłonkowe



jeśli są – NOWOTWÓR !!!
ciężar właściwy <1,016 g/ml
białko <3mg/dl


albuminy
mało globulin i fibrynogenu
WYSIĘK



wzrost przepuszczalności naczyń
proces zapalny
choroby nowotworowe
WYSIĘK







przezroczysty lub mętny
może być domieszka fibrynogenu
surowiczy
surowiczo-włóknikowy - gruźlica (limfocyty)
ropny
krwotoczny - choroby nowotworowe
lipemiczny
WYSIĘK




cytoza >1000 kom/ml
ciężar właściwy >1,016 g/ml
stężenie białka > 3 mg/dl (najczęściej > 6)
fibrynogen = skrzep!
przesięk
wysięk
białko całkowite
<3 g%
>3g%
ciężar właściwy
<1,016g/ml
>1,016g/ml
białko w
płynie/białka w
sur.
LDH
<0,5
>0,5
<200
LDH pł/LDH sur
<0,6
>200 (max. choroby
nowotworowe,
zapalenie
trzustki)
>0,6
LDH pł
<2/3 górnej gr. w
>2/3 górnej gr. w
PŁYN STAWOWY



klarowny, bezbarwny lub jasnożółty
duża lepkość (kwas hialuronowy)
w stanach zapalnych


komórki jednojądrzaste



ropny, mętny, krzepnie
w stanach zapalnych granulocyty > 50000/ml
testy serologiczne - czynnik reumatoidalny
dna moczanowa - moczany
Download