PLAN ĆWICZEŃ – III STOMATOLOGIA 06.10.2011 – ZAJĘCIA

advertisement
PLAN ĆWICZEŃ – III STOMATOLOGIA
I.
II.
III.
06.10.2011 – ZAJĘCIA ORGANIZACYJNE
13.10.2011 - USZKODZENIE I ŚMIERĆ KOMÓRKI, PROCESY
ADAPTACYJNE I ZWYRODNIENIOWE
HOMEOSTAZA I JEJ UTRATA
CZYNNIKI USZKADZAJĄCE KOMÓRKI
USZKODZENIE I ŚMIERĆ KOMÓRKI
OGÓLNE MECHANIZMY BIOCHEMICZNE USZKODZENIA KOMÓREK
CECHY MORFOLOGICZNE USZKODZENIA ODWRACALNEGO I
ŚMIERCI KOMÓREK
OBRZMIENIE MIĄŻSZOWE I WODNICZKOWE
STŁUSZCZENIE
MARTWICA
APOPTOZA
MECHANIZMY I PRZYKŁADY APOPTOZY
PROCESY ADAPTACYJNE
ZANIK
PRZEROST
ROZROST
METAPLAZJA
SPICHRZANIE WEWNĄTRZKOMÓRKOWE
TŁUSZCZE
BIAŁKA
GLIKOGEN
BARWNIKI
PATOLOGICZNE WAPNIENIE
WAPNIENIE DYSTROFICZNE
WAPNIENIE PRZERZUTOWE
20.10.2011 – ZAPALENIA
OGÓLNE OBJAWY ZAPALENIA
PATOGENEZA ZAPALENIA OSTREGO
ZMIANY KRĄŻENIOWE
ZMIANY PRZEPUSZCZALNOŚCI ŚCIANY NACZYNIOWEJ
(TWORZENIE WYSIĘKU)
FAGOCYTOZA
MEDIATORY ZAPALENIA
ZEJŚCIE ZAPALENIA OSTREGO
ZAPALENIE PRZEWLEKŁE
ZAPALENIA ZIARNINIAKOWE
PATOMORFOLOGIA ZAPALENIA
ZAPALENIE SUROWICZE
ZAPALENIE NIEŻYTOWE
ZAPALENIE WŁÓKNIKOWE
ZAPALENIE ROPNE
ZAPALENIE KRWOTOCZNE
ZAPALENIE ZGORZELINOWE
ZAPALENIE WRZODZIEJĄCE
ZAPALENIE RZEKOMOBŁONIASTE
1
IV.
27.10.2011 – ZABURZENIA HEMODYNAMICZNE, GOJENIE I
NAPRAWA TKANEK.
OBRZĘK
PRZEKRWIENIE
KRWOTOK
ZAKRZEP
ZATOR
ZAWAŁ
WSTRZĄS
REGENERACJA
GOJENIE RAN
KOMÓRKI BIORĄCE UDZIAŁ W GOJENIU RAN
MIOFIBROBLASTY
ANGIOBLASTY
FIBROBLASTY
GOJENIE PRZEZ RYCHŁOZROST
OPÓŹNIONE GOJENIE RAN
POWIKŁANIA GOJENIA RAN
KELOID
FIBROMATOZY
V.
03.11.2011 – IMMUNOPATOLOGIA
ODPOWIEDŹ IMMUNOLOGICZNA
ODPORNOŚĆ WRODZONA
ODPORNOŚĆ NABYTA
KOMÓRKI UKŁADU ODPORNOŚCIOWEGO
REAKCJE NADWRAŻLIWOŚCI
TYP I - REAKCJA ANAFILAKTYCZNA
KATAR SIENNY
EGZEMA
ASTMA OSKRZELOWA
TYP II - REAKCJA CYTOTOKSYCZNA
ANEMIA HEMOLITYCZNA
ZESPÓŁ GOODPATURE’A
CHOROBA GRAVESA-BASEDOWA
TYP III- REAKCJA Z UDZIAŁEM KOMPLEKSÓW IMMUNOLOGICZNYCH
REAKCJA ANTYGEN – PRZECIWCIAŁO
CHOROBA POSUROWICZA
TOCZEŃ RUMIENIOWATY UKŁADOWY
PACIORKOWCOWE KŁĘBUSZKOWE ZAPALENIE NEREK
GUZKOWE ZAPALENIE TĘTNIC
TYP IV- REAKCJA KOMÓRKOWA TYPU PÓŹNEGO
ODRZUCANIE PRZESZCZEPU
REAKCJA ODRZUCANIA GOSPODARZA
PRZETACZANIE KRWI
CHOROBY AUTOIMMUNIZACYJNE
TOCZEŃ RUMIENIOWATY UKŁADOWY
ZESPÓŁ SJÖGRENA
TWARDZINA SKÓRY
2
MIOPATIE ZAPALNE
MIESZANA CHOROBA TKANKI ŁĄCZNEJ
CHOROBY Z NIEDOBORÓW IMMUNOLOGICZNYCH
PIERWOTNE CHOROBY NIEDOBORÓW IMMUNOLOGICZNYCH
CIĘŻKI SKOJARZONY NIEDOBÓR ODPORNOŚCI
IZOLOWANY NIEDOBÓR IGA
ZESPÓŁ DIGEORGE’A
AIDS
SKROBIAWICA
VI.
10.11.2011 – NOWOTWORY
NOWOTWORY ZŁOŚLIWE I ŁAGODNE – NAZEWNICTWO
ZMIANY PRZEDNOTWOROWE I STANY PRZEDNOWOTWOROWE
CECHY NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH I ŁAGODNYCH
CECHY MAKROSKOPOWE NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH
NACIEKANIE PODŚCIELISKA I PRZERZUTY
CECHY MAKROSKOPOWE NOWOTWORÓW ŁAGODNYCH
SZYBKOŚĆ WZROSTU
CECHY MIKROSKOPOWE
KIERUNEK I STOPIEŃ ZRÓŻNICOWANIA NOWOTWORU
CYTOLOGICZNE I HISTOLOGICZNE CECHY ZŁOŚLIWOŚCI
DYSPLAZJA I RAK PRZEDINWAZYJNY
MIKROINWAZJA I RAK WCZESNY
STOPIEŃ ZŁOŚLIWOŚCI HISTOLOGICZNEJ NOWOTWORU
NOWOTWORY MIEJSCOWO ZŁOŚLIWE
DIAGNOSTYKA NOWOTWORÓW
EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW
ETIOPATOGENEZA NOWOTWORÓW
MECHANIZMY PRZECIWNOWOTWOROWE
OBJAWY KLINICZNE ZWIĄZANE Z NOWOTWOREM
ZESPOŁY PARANEOPLASTYCZNE
WYNISZCZENIE NOWOTWOROWE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA KLINICZNEGO NOWOTWORU
VII.
17.11.2011 – NOWOTWORY C.D.
VIII. 24.11.2011 – TECHNIKA SEKCYJNA, NIENOWOTWOROWE CHOROBY
DZIECI
PATOLOGIA SZCZEGÓŁOWA
01.12.2011 – UKŁAD SERCOWO – NACZYNIOWY I UKŁAD
ODDECHOWY
X.
08.12.2011 – CHOROBY GŁOWY I SZYI
XI.
15.12.2011 – UKŁAD POKARMOWY
XII. 22.01.2012 – NERKI, UKŁAD MOCZOWY, UKŁAD PŁCIOWY MĘSKI
XIII. 05.01.2012 - DERMATOPATOLOGIA
XIV. 12.01.2012 – UKŁAD PŁCIOWY ŻEŃSKI I SUTEK
XV. 19.01.2012 - UKŁAD DOKREWNY
IX.
3
Download