Tekst prasowy (DOCX 629 KB)

advertisement
Prasa
100 + Into a new century
Przegląd nowości Viessmann na ISH Energy
2017
W 2017 roku firma Viessmann obchodzi okrągły Jubileusz 100 lecia firmy i pod hasłem „100+ Into a new century“ startuje w kolejne
stulecie. „Razem w nowe stulecie“, czyli motto Viessmann na
targach ISH Energy 2017, podkreśla ścisłą współpracę firmy
Viessmann z jej Firmami Partnerskimi.
Digitalizacja i przełom energetyczny są dwoma największymi
wyzwaniami, z jakimi konfrontowała się dotychczas branża techniki
grzewczej. Viessmann zawsze traktował wyzwania jako szanse, a
by im sprostać opracowywał innowacyjne rozwiązania. Jako lider
technologiczny branży, nasze przedsiębiorstwo zaprezentowało na
targach ISH Energy 2017 mnóstwo innowacji, które pozwolą
wszystkim Firmom Partnerskim na wykorzystanie digitalizacji i
przełomu energetycznego na własny sukces gospodarczy.
W centrum naszej prezentacji targowej znalazło się w tym roku
szerokie pasmo serwisów cyfrowych dla zakładów instalatorskich.
Pozwalają one na digitalizację całego procesu pracy instalatora, od
pierwszych informacji dla potencjalnych klientów, poprzez fazę
ofertowania i wykonywania instalacji, aż do bieżącej eksploatacji.
Systemy grzewcze
Nowe serwisy cyfrowe Viessmann nie tylko pomogą Firmom
Systemy przemysłowe
Partnerskim w zwiększeniu obrotu, lecz również bardzo ułatwią im
Systemy chłodnicze
codzienną pracę.
Viessmann Werke GmbH & Co. KG
Oprócz tego, na rynek wprowadzone zostają liczne innowacyjne
technologie efektywnego zaopatrzenia w prąd i ciepło w domach
35107 Allendorf (Eder)
Telefon: +49 (0)6452 702533
[email protected]
www.viessmann.de
Prasa
jednorodzinnych i wielorodzinnych, obiektach przemysłowych i
komunalnych. Kompletną ofertę Viessmann poszerzą ponadto
nowe produkty cyfrowe do sterowania i monitorowania online
systemów energetycznych oraz podwyższania komfortu mieszkań.
Serwisy cyfrowe
heizung.de: Platforma internetowa dla potencjalnych Klientów
80 procent nabywców urządzeń grzewczych szuka informacji o
swoich urządzeniach online. Neutralne i kompetentne informowanie
Klientów końcowych i użytkowników za pośrednictwem platform
online oraz umożliwienie im kontaktu z najbliższą Firmą Partnerską
Viessmann – to zadeklarowany cel platformy heizung.de. Nowa
platforma Viessmann oferuje ponadto dostęp do informacji
związanych z tematami ogrzewania, finansowania i przedstawia
gotowe rozwiązania dla wszelkich potencjalnych Klientów .
Kalkulator ogrzewania: oferta w pięć minut u Klienta
80% wszystkich Klientów oczekuje szybkiej oferty. Wysyłając
jednym kliknięciem myszki zapytanie ofertowe, Klienci spodziewają
się równie szybkiej reakcji oferenta. Nowy kalkulator ogrzewania
Viessmann wspiera Firmy Partnerskie w dialogu ofertowym z
Klientem poprzez automatyczne sporządzanie ofert wstępnych.
Systemy grzewcze
Systemy przemysłowe
Narzędzia online do prostego zamawiania i projektowania
Systemy chłodnicze
instalacji
Viessmann Werke GmbH & Co. KG
35107 Allendorf (Eder)
Narzędzia Online Viessmann są niezbędnymi instrumentami dla
Telefon: +49 (0)6452 702533
instalatora, tak w biurze, jak i na placu budowy. Można korzystać z
[email protected]
www.viessmann.de
Prasa
nich zarówno przy konfigurowaniu indywidualnych lub technicznie
sprawdzonych pakietów urządzeń z przeglądarki schematów
hydraulicznych, przy wyszukiwaniu dokumentacji technicznej przy
pomocy ViBooks, jak i przy równoważeniu hydraulicznym instalacji
grzewczej za pomocą Vitoflow 100. Jednym słowem - narzędzia
online ułatwiają pracownikom Firm Partnerskich ich codzienną
pracę.
Vitoguide: serwisowy program narzędziowy z plusem
Trzy czwarte wszystkich użytkowników instalacji grzewczych życzy
sobie objęcia ich instalacji fachową opieką. Cyfrowa centrala
serwisowa Vitoguide do monitorowania online instalacji grzewczych,
umożliwia każdej Firmie Partnerskiej pełny wgląd w instalacje
powierzone jej opiece. Nowe funkcje, takie jak analiza ogrzewania
z raportem i zapisy historii obsługi pozwalają instalatorom
dodatkowo poszerzyć swoją ofertę serwisową.
Z bieżącej analizy danych eksploatacyjnych można ponadto
pozyskać wiedzę o celowości wymiany systemu grzewczego lub
jego rozbudowy. 80% użytkowników nie ma bowiem wyobrażenia,
jak zmodernizować swój system ogrzewania. Dane eksploatacyjne
dostarczają argumentów za modernizacją i stwarzają podstawę do
zalecenia określonej konfiguracji urządzeń.
Systemy grzewcze
Nowe technologie efektywnego zaopatrzenia
Systemy przemysłowe
Systemy chłodnicze
w prąd i ciepło
Viessmann Werke GmbH & Co. KG
Rozwiązania ViCare Smart Climate: dobry klimat dla domu
35107 Allendorf (Eder)
Telefon: +49 (0)6452 702533
[email protected]
www.viessmann.de
Prasa
W domach prywatnych mniej więcej dwie trzecie pomieszczeń
ogrzewa się niepotrzebnie lub niewłaściwie. Nowe rozwiązania
ViCare Smart Climate odpowiadają na potrzeby komfortowej
regulacji klimatu właśnie dla pojedynczych pomieszczeń. Oprócz
komfortu klimatycznego, w całym domu dbają równocześnie o
wyraźnie niższe koszty energii. Można je stosować ze wszystkimi
instalacjami grzewczymi Viessmann, a ich wzornictwo sprawia, że
w każdym wnętrzu będą wylądać dobrze.
Vitodens 200-W: układ regulacji spalania Lambda Pro Control
Plus
Kotły kondensacyjne Vitodens serii 200 z układem regulacji
spalania Lambda Pro Control Plus dopasowują się automatycznie
do każdego rodzaju gazu i każdej instalacji odprowadzania spalin.
Kotły te będą więc zawsze rozwijały w 100% wymaganą moc, przy
najwyższej możliwej sprawności.
Vitocrossal 300/200: szczególnie wygodny do serwisowania
kocioł kondensacyjny dla wysokich ciśnień roboczych
Innowacyjny
regulator
z
kolorowym,
dotykowym
panelem
obsługowym, asystentem uruchomienia oraz łatwym dostępem do
wszystkich istotnych podzespołów - gazowy kocioł kondensacyjny
Vitocrossal 300/200 (CM3C/CM2C) wyznacza nowe standardy
wygody obsługi i serwisowania. Z ciśnieniem roboczym 6 bar i
Systemy grzewcze
znamionową mocą cieplną od 87 do 311 kW, dużą pojemnością
Systemy przemysłowe
wodną oraz specjalnie opracowanym i dopasowanym palnikiem
Systemy chłodnicze
MatriX jest idealnym źródłem ciepła dla domów wielorodzinnych i
obiektów przemysłowych.
Viessmann Werke GmbH & Co. KG
35107 Allendorf (Eder)
Telefon: +49 (0)6452 702533
Vitovalor 300-P: teraz jeszcze mocniejszy
[email protected]
www.viessmann.de
Prasa
Vitovalor 300-P to pierwsze produkowane seryjnie urządzenie
grzewcze oparte o ogniwa paliwowe, przeznaczone dla domów
jednorodzinnych. Przy zmniejszonej wysokości konstrukcyjnej i z
dodatkowym zintegrowanym gazowym kotłem kondensacyjnym do
pokrywania obciążeń szczytowych - możliwości zastosowań tego
urządzenia uległy znacznemu rozszerzeniu. Produkcja energii
elektrycznej w skojarzeniu, sterowanej zapotrzebowaniem na ciepło
zapewnia duży stopień wykorzystania energii elektrycznej na
potrzeby własne.
Systemy grzewcze
Systemy przemysłowe
Systemy chłodnicze
Viessmann Werke GmbH & Co. KG
35107 Allendorf (Eder)
Telefon: +49 (0)6452 702533
[email protected]
www.viessmann.de
Prasa
Vitoligno 300-S: kocioł zgazowujący drewno w polanach do
zastosowań profesjonalnych
W
serii
Vitoligno-S
Viessmann
oferuje
nowoczesne
kotły
zgazowujące drewno w polanach, do stosowania zarówno jako
kocioł pomocniczy, jak i w pełni profesjonalne, monowalentne
źródło ciepła. Nowy kocioł Vitoligno 300-S z mocami od 34,9 do
75kW zaprojektowany został na potrzeby kotłowni monowalentnych.
Automatyczne rozpalanie, długie cykle pracy i regulator z opcją
zdalnej obsługi przez Internet, umożliwiają komfortową eksploatację,
na przykład w domach wielorodzinnych, gospodarstwach rolniczych
i wiejskim przemyśle przetwórczym.
Vitocal 200-S, 222-S i 200-A: bezkonkurencyjnie, najcichsze
jednostki zewnętrzne tego typu
Przepisy ustawowe wymagają od właściciela posesji, by podczas
pracy pomp ciepła do granicy działki docierały jedynie 40dB(A)
(zabudowa jednorodzinna, okres pracy nocnej 22:00 – 6:00). Nowe
pompy ciepła powietrze/woda, konstrukcji split oraz monoblok
Vitocal 200-S, 222-S i 200-A są bezkonkurencyjnie najcichszymi
urządzeniami tego rodzaju. Warunek ten spełniają już w odległości
2,2 metra. Dzięki zabiegom konstrukcyjnym Advanced Acoustic
Design, generowane dźwięki są idealnie tłumione przez przegrody
budowlane co dodatkowo poprawia efekt, tym samym można je bez
problemu użytkować także w gęsto zabudowanych osiedlach
domków szeregowych.
Systemy grzewcze
Systemy przemysłowe
Systemy chłodnicze
Vitovent 100-D: decentralne urządzenie wentylacyjne do
budynków nowych i istniejących
Viessmann Werke GmbH & Co. KG
35107 Allendorf (Eder)
Telefon: +49 (0)6452 702533
[email protected]
www.viessmann.de
Prasa
Tak
w
poszczególnych
pomieszczeniach,
jak
i
częściach
mieszkania (strefach wentylacyjnych), czy w całym mieszkaniu –
nowe urządzenie wentylacyjne Vitovent 100-D usuwa wilgoć,
zapachy i substancje szkodliwe oraz dostarcza świeżego powietrza.
Do instalacji nie są wymagane dodatkowe kanały wentylacyjne tak
a więc pracę można porównać z wentylacją naturalną z tą różnicą,
że wymiana powietrza jest stała a dodatkowo następuje odzysk
ciepła z powietrza usuwanego. Poza komfortem świeżego
powietrza oznacza to także niższe rachunki za ogrzewanie.
ThermProtect:
aktywna
ochrona
przed
przegrzaniem
kolektorów płaskich i próżniowych
Unikalna na świecie funkcja wyłączania termicznego ThermProtect
w kolektorach płaskich Vitosol 200-FM i 100-FM jest kamieniem
milowym Viessmann w zwiększaniu efektywności i niezawodności
eksploatacyjnej instalacji solarnych. Obecnie także nowe próżniowe
kolektory Vitosol 300-TM i 200-TM dysponują niezawodnym
systemem aktywnego zabezpieczenia przed przegrzewaniem
kolektorów.
Vitocell 300-V i 300-B: nowe pojemnościowe podgrzewacze
CWU ze stali szlachetnej z etykietą energetyczną A
Podgrzewanie i magazynowanie ciepłej wody użytkowej z wysoką
efektywnością i w warunkach maksymalnej higieny – Vitocell 300V i Vitocell 300-B wchodzą na rynek jako nowy typoszereg
pojemnościowych
podgrzewaczy
CWU
Viessmann
ze
stali
Systemy grzewcze
Systemy przemysłowe
Systemy chłodnicze
szlachetnej. Dzięki wysokoefektywnej izolacji cieplnej uzyskują
klasę efektywności energetycznej A wg dyrektywy ErP – najwyższy
Viessmann Werke GmbH & Co. KG
możliwy poziom dla pojemnościowych podgrzewaczy CWU. Stal
35107 Allendorf (Eder)
Telefon: +49 (0)6452 702533
[email protected]
www.viessmann.de
Prasa
szlachetna
gwarantuje
stale
absolutnie
higieniczne
magazynowanie podgrzanej wody pitnej.
Ilustracje / podpisy
Ilustracja 1: Platforma heizung.de informuje Klientów końcowych
neutralnie i kompetentnie we wszystkich kwestiach związanych z
ogrzewaniem i umożliwia kontakt z najbliższą Firmą Partnerską
Viessmann.
Ilustracja 2: Kalkulator ogrzewania Viessmann wspiera pracę
Instalatora w profesjonalnych kontaktach internetowych przez
automatyczne sporządzanie ofert.
Systemy grzewcze
Systemy przemysłowe
Systemy chłodnicze
Viessmann Werke GmbH & Co. KG
35107 Allendorf (Eder)
Telefon: +49 (0)6452 702533
[email protected]
www.viessmann.de
Prasa
Ilustracja 3: Nowe rozwiązania ViCare Smart Climate Viessmann są
najnowocześniejszymi produktami do indywidualnej regulacji
poszczególnych pomieszczeń – na ilustracji: ViCare Termostat.
Ilustracja 4: Nowy układ regulacji spalania Lambda Pro Control Plus
pozawala
kotłom
kondensacyjnym
Vitodens
serii
200
na
automatyczne dopasowanie się do każdego rodzaju gazu i każdego
przewodu kominowego.
Systemy grzewcze
Systemy przemysłowe
Systemy chłodnicze
Ilustracja 5: Nadają się także do gęsto zabudowanych osiedli
Viessmann Werke GmbH & Co. KG
domków szeregowych: nowe pompy ciepła powietrze/woda firmy
35107 Allendorf (Eder)
Telefon: +49 (0)6452 702533
[email protected]
www.viessmann.de
Prasa
Viessmann konstrukcji split i monoblok Vitocal 200-S, 222-S i 200A są bezkonkurencyjnie najcichszymi urządzeniami tego typu.
Ilustracja 6: Viessmann oferuje szeroki program różnych płaskich i
rurowych kolektorów słonecznych Vitosol – wszystkie dysponują
system ThermProtect dla aktywnej ochrony przed przegrzaniem.
marzec 2017
Systemy grzewcze
Systemy przemysłowe
Systemy chłodnicze
Viessmann Werke GmbH & Co. KG
35107 Allendorf (Eder)
Telefon: +49 (0)6452 702533
[email protected]
www.viessmann.de
Download