LICZBA SKLEPÓW W DETALICZNYCH i POŁOWA 2016 ROKU

advertisement
LICZBA SKLEPÓW W DETALICZNYCH i POŁOWA 2016 ROKU
2012
Dynamika
-1,90%
2013
311 952
Dynamika
Ogólnospożywcze
81744
-4,45%
Mięsne
10366
Piekarniczo-ciastkarskie
6769
Drogerie
6861
Sklepy
w latach
Liczba sklepów w latach 2012 – 2015
z tego:
Owocowo-warzywne
Rybne
Z napojami alkoholowymi
Z wyrobami włókienniczymi
318 002
4281
BISNODE POLSKA SP. Z O.O.
-1,72%
10188
-2,10%
-0,31%
6748
-6,47%
35,36%
4913
-3,38%
8003
Pozostałe sklepy
-2,85%
4138
Z meblami i sprzętem oświetleniowym
Księgarnie
78110
43,10%
30650
Sprzęt IT i radiowo - telewizyjny
304 804
Dynamika
819
Z wyrobami odzieżowymi
Z obuwiem i wyrobami skórzanymi
-2,29%
2014
7464
5299
5582
141113
-3,28%
4004
1172
5601
-5,94%
-2,65%
-0,15%
1,71%
6636
-2,83%
-4,12%
29386
-1,67%
7869
-3,34%
-3,51%
-1,20%
-1,24%
4747
7215
5113
5515
139648
ul. Jana Olbrachta 94, 01-102 Warszawa | Tel: +48 22 533 24 00 | www.bisnode.pl
NIP: 7742855054 | REGON: 140015088 | KRS: 0000228478 | D-U-N-S®: 522111111
Bank obsługujący: mBank 02114021050000491803001004 | Kapitał zakładowy: 1 075 000,00 PLN
Liczba sklepów I - VI 2016
-2,13%
2015
298 303
zarejestrowane 2016
wyrejestrowane 2016
15 608
294 100
75881
-3,80%
72997
2045
3743
71299
9974
-1,28%
9846
145
301
9690
3766
1141
6738
5697
-7,06%
-2,19%
-0,77%
0,33%
3500
1116
11 405
330
60
400
86
6686
156
183
6306
272
319
5716
191
320
VI 2016
3430
1090
6659
5587
6259
6448
-2,20%
-2,45%
28665
-1,07%
28357
1999
2389
27967
-1,86%
7723
-0,92%
7652
299
278
7673
-3,45%
-2,58%
-6,20%
-5,35%
-1,97%
4583
7029
4796
5220
137143
-2,25%
-2,40%
-1,58%
-5,34%
-1,70%
4480
6860
4720
4941
135126
271
211
432
49
4945
337
392
393
132
6335
4414
6679
4759
4858
133736
Download