Podmiot, który uzyskał zezwolenie: RAJPOL Sp

advertisement
Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R - 5/2012/PE z dnia 09.05.2012 r.
Posiadacz zezwolenia: RAJPOL Sp. z o.o., Wólka Łęczeszycka 16, 05-622 Belsk
Duży, Rzeczpospolita Polska, tel: (48) 66 11 583, fax: (48) 66 11 383.
Przestrzegaj instrukcji stosowania środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska
ASAHI
SL
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.
Instrukcja stosowania środka ochrony roślin Asahi SL stanowi załącznik
do zezwolenia MRiRW nr R - 5/2012/PE z dnia 09 .05. 2012 r.
I STOSOWANIE ŚRODKA
1. Grusza
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
Zalecana dawka dla środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów: 4.
Odstęp pomiędzy zabiegami: 7 dni.
Zalecana ilość wody: 500 l /ha.
Środek stosować 1 - 4 razy w ciągu sezonu wegetacyjnego, od fazy widocznych
pąków kwiatowych do fazy, gdy owoc osiąga połowę typowej wielkości.
2. Czereśnia
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
Zalecana dawka dla środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów: 3.
Odstęp pomiędzy zabiegami: 7 dni.
Zalecana ilość wody: 500 l /ha.
Środek stosować 1 - 3 razy w ciągu sezonu wegetacyjnego, od fazy, gdy pierwsze
kwiaty są otwarte do fazy, gdy owoc osiąga ok. 90% typowej wielkości.
3. Śliwa
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
Zalecana dawka dla środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów: 3.
Odstęp pomiędzy zabiegami: 7 dni.
Zalecana ilość wody: 500 l /ha.
Środek stosować 1 - 3 razy w ciągu sezonu wegetacyjnego, od fazy gdy pierwsze
kwiaty są otwarte do fazy, gdy owoc osiąga ok. 90% typowej wielkości.
4. Agrest
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
Zalecana dawka dla środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów: 3.
Instrukcja stosowania środka Asahi SL, załącznik do zezwolenia MRiRW
Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R - 5/2012/PE z dnia 09.05.2012 r.
Odstęp pomiędzy zabiegami: 7 dni.
Zalecana ilość wody: 500 l /ha.
Środek stosować 1 - 3 razy w ciągu sezonu wegetacyjnego, od fazy rozwiniętego
pierwszego liścia do fazy, gdy wytworzonych jest 50% owoców.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
5. Borówka wysoka
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
Zalecana dawka dla środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów: 3.
Odstęp pomiędzy zabiegami: 7 dni.
Zalecana ilość wody: 500 l /ha.
Środek stosować 1 - 3 razy w ciągu sezonu wegetacyjnego, od fazy rozwiniętego
pierwszego liścia do fazy, gdy wytworzonych jest 50% owoców.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
6. Aronia
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
Zalecana dawka dla środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów: 3.
Odstęp pomiędzy zabiegami: 7 dni.
Zalecana ilość wody: 500 l /ha.
Środek stosować 1 - 3 razy w ciągu sezonu wegetacyjnego od fazy rozwiniętego
pierwszego liścia do fazy, gdy wytworzonych jest 50% owoców.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Środek Asahi SL stosuje się używając opryskiwaczy polowych i sadowniczych.
II ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR,
NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ
WPROWADZONE ZWIERZĘTA.
Nie dotyczy.
2. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)
Nie dotyczy.
3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU
ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji)
Grusza – 7 dni.
Czereśnia – 7 dni.
Śliwa – 7 dni.
Agrest – 7 dni.
Borówka wysoka – 7 dni.
Aronia – 7 dni.
4. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY
PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ
KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)
Nie dotyczy.
Instrukcja stosowania środka Asahi SL, załącznik do zezwolenia MRiRW
Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R - 5/2012/PE z dnia 09.05.2012 r.
5. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA
W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO
Nie dotyczy
6. OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN ORAZ
ŚRODOWISKA
W celu ograniczenia ryzyka dla ludzi, zwierząt i środowiska wynikającego ze
stosowania środka ochrony roślin Asahi SL odnoszą się zapisy zawarte w etykiecie
środka ochrony roślin Asahi SL stanowiącej załącznik do zezwolenia MRiRW
Nr R - 62 z dnia 30.03.2012 r. na wprowadzanie środka ochrony roślin Asahi SL do
obrotu.
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie
zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej
i które zwróciły się o taką informację.
UWAGA !
Odpowiedzialność za brak skuteczności działania i fitotoksyczność środka ponosi
wyłącznie jego użytkownik.
Instrukcja stosowania środka Asahi SL, załącznik do zezwolenia MRiRW
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Create flashcards