flickering

advertisement
FLICKERING
Klaudia Zięba
Astrocamp Variable 2015 r.
Obserwatorium Astronomiczne im. T. Banachiewicza na
Lubomirze
GWIAZDY SYMBIOTYCZNE (SyS)
• Układy podwójny gwiazd składający się z
trzech składników:
- gorący biały karzeł,
- zaawansowany ewolucyjnie olbrzym,
- mgławica „symbiotyczna” otaczająca obie gwiazdy
• Widma przedstawiające linie emisyjne
wodoru, helu lub tlenu, dodatkowo linie
wysoko zjonizowanych pierwiastków (He II, N
III, C IV)
StHα 190
• Układ złożony z dwóch gwiazd:
- żółtego olbrzyma (promień ok. 7.5 R ,
ʘ
temperatura efektywna ok. Teff = 5150K,
dzielność promieniowania L ~ 35Lʘ),
- białego karła (masa Mh ~ 0.33 Mʘ
promień Rh ~ 0.2Rʘ,
temperatura Th ~ 45000K,
dzielność promieniowania L ~ 120Lʘ),
• Odległość od Słońca 750 parseków,
• W atmosferze żółtego olbrzyma zarejestrowana
została nadwyżka baru,
StHα 190
• Poszerzanie rotacyjne szerokich linii
absorpcyjnych w widmie żółtego olbrzyma
wskazuje na bardzo szybką prędkość rotacji:
vrot ~ 105 km s-1
• Niewielka obserwowana prędkość
dodatkowych strumieni materii wyrzucanych z
biegunów gwiazdy tzw. dżetów świadczy o
nachyleniu orbity i ~ 90o
FLICKERING
• Są to losowe zmiany jasności zachodzące
w gwiazdach kataklizmicznych w skali czasu od
20 sekund do kilku minut. Amplitudy zmian
jasności dochodzą do 0,5 wielkości
gwiazdowej i są w dużym stopniu zmienne.
• Najbardziej prawdopodobne wydaje się, że
zjawisko powstaje albo w obszarze
tzw. gorącej plamy, albo w wewnętrznych,
gorących obszarach dysku akrecyjnego.
Mapka rejonu StHα 190
Mapka rejonu StHα 190
Wyniki fotometrii w filtrze B
HJD
Wyniki fotometrii w filtrze V
HJD
Wyniki fotometrii w filtrze V
HJD
Wyniki fotometrii w filtrze R
HJD
Wyniki fotometrii
• Nie wykryliśmy zmian sugerujących istnienie
flickeringu, co może być spowodowane
niekorzystnym ułożeniem dysku względem
obserwatora,
• Konieczne jest monitorowanie gwiazdy przez
kilka kolejnych dni
Download