Biuletyn o Lekach i Terapiach

advertisement
Centrum Informacji o Leku
Wydanie nr 7
www.leki-informacje.pl
listopad 2012r.
Biuletyn o Lekach i Terapiach
W tym numerze Biuletynu :
1. Od Redakcji
2. Bezpieczeństwo leków
3. Znacząca liczba hospitalizacji z powodu działań niepożądanych u starszych
osób w Stanach Zjednoczonych
4. Konferencja
1. Od Redakcji
Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy,
w niniejszym wydaniu Biuletynu o Lekach i Terapiach poruszamy problem stosowania leków
u osób starszych. Do podjęcia tego tematu zainspirowała nas II Konferencja Ogólnopolskiej
Sekcji Naukowej Informacji o Leku (OSNIL) Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, która
odbędzie się w przyszłym tygodniu w Warszawie. Tematem tej konferencji będą zagadnienia
związane właśnie ze stosowaniem leków u seniorów.
Dlaczego taki temat? Osoby starsze należą do szczególnej grupy pacjentów. Często cierpią
równocześnie na wiele schorzeń i przyjmują mnóstwo leków. Są więc grupą, u której ze
szczególną ostrożnością należy stosować leki. Wiele prowadzonych badań i ankiet
dotyczących praktyki stosowania leków u osób starszych pokazuje, że nadal jest dużo do
zrobienia w tej kwestii, nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach UE.
Więcej>>
2. Bezpieczeństwo leków
a. Ezetimib może powodować rozwój miażdżycy
Ezetimib może paradoksalnie powodować rozwój miażdżycy – jak wykazano w analizie
retrospektywnej badania ARBITER 6-HALTS. Badanie to oceniało wpływ ezetimibu i niacyny
na kompleks błony środkowej i wewnętrznej ściany tętnicy szyjnej w odcinku
wewnątrzczaszkowym u pacjentów z chorobą naczyń wieńcowych lub z wysokim ryzykiem jej
wystąpienia, którzy przyjmowali statynę.
Wiecej>>
Charakterystyka Produktu Leczniczego Ezetrol
Wskazania do stosowania:
Hipercholesterolemia pierwotna
Homozygotyczna hipercholesterolemia rodzinna
Homozygotyczna sitosterolemia (Phytosterolemia)
Lek refundowany: nazwa handlowa Ezetrol
b. Leki przeciwdepresyjne – zwiększone ryzyko zatrzymania akcji serca/krążenia
Wyniki duńskiego badania pokazują, że niektóre leki trójpierścieniowe leki
przeciwdepresyjne oraz inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) mogą zwiększać
ryzyko wystąpienia zatrzymania akcji serca. Ryzyko to nie dotyczyło leków z innych grup
terapeutycznych. Spośród 19110 pacjentów, którzy doświadczyli zatrzymania akcji serca w
okresie od 2001 do 2007 r., 2913 osób było leczonych lekami przeciwdepresyjnymi, kiedy
wystąpiło zatrzymanie krążenia.
Więcej>>
Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne – np. Amitriptyline
Charakterystyka Produktu Leczniczego Amitryptilinum VP
Lek refundowany: nazwa handlowa Amitryptilinum VP
Inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) – np. Citalopram
Charakterystyka Produktu Leczniczego Citalopram Vitabalans
Lek nie objęty refundacją
c. Hepatotoksyczność częściej po atorwastatynie niż po simwastatynie
Atorwastatyna może częściej powodować uszkodzenie wątroby niż simwastatyna, twierdzą
badacze z Wielkiej Brytanii. Zwiększone ryzyko występowało najczęściej przy stosowaniu
wysokich dawek atorwastatyny (40-80 mg na dobę), chociaż liczba zdarzeń niepożądanych w
analizie była niewielka. Dane wskazują, że 71 pacjentów (0,09%) przyjmujących
atorwastatynę doświadczyło uszkodzenia wątroby, w porównaniu do 101 pacjentów (0,06%)
przyjmujących simwastatynę.
Więcej>>
Charakterystyka Produktu Leczniczego Atorvastatin Pfizer
Charakterystyka Produktu Leczniczego Simvastatin Teva
Wskazania do stosowania:
Hipercholesterolemia
Zapobieganie chorobom sercowo-naczyniowym
Leki refundowane – substancja czynna: Atorvastatinum
Lek refundowany – substancja czynna: Simvastatinum
3. Znacząca liczba hospitalizacji z powodu działań niepożądanych u starszych
osób w Stanach Zjednoczonych
W badaniu opublikowanym w The New England Journal of Medicine (NEJM) ocenia się, że
każdego roku 99 628 starszych osób w USA przyjmowanych jest do szpitali z powodu działań
niepożądanych. Autorzy badania wykorzystali dane z baz danych płatnika świadczeń i
elektronicznego systemu nadzoru nad działaniami niepożądanymi i powikłaniami.
Analizowano dane z izby przyjęć i następujących po nich hospitalizacji. Dane te zebrano z 58
ośrodków leczących dorosłych. Analiza wykazała, że w grupie osób powyżej 65 lat wystąpiło
265 802 wizyt na izbie przyjęć z powodu działań niepożądanych.
Więcej>>
4. Konferencje
Zapraszamy na konferencję naukowo-szkoleniową „Stosowanie leków u osób
starszych”, Warszawa – 4 grudnia 2012r.
Zarząd Ogólnopolskiej Sekcji Naukowej Informacji o Leku (OSNIL) serdecznie zaprasza na II
Ogólnopolską Konferencję OSNIL, która odbędzie się w dniu 4 grudnia 2012r. w siedzibie
PTFarmu na ul. Długiej 16 w Warszawie. Tematem konferencji będą praktyczne aspekty
stosowania leków w terapii osób starszych. Udział w konferencji jest bezpłatny.
Więcej>>
Konferencja „Sytuacje ryzykowne w zawodach medycznych i prawne
możliwości ich rozwiązywania”
W dniu 23 listopada 2012r. odbyła się we Wrocławiu XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowo
– Szkoleniowa zorganizowana przez Komisję Etyki Dolnośląskiej Rady Lekarskiej oraz
Okręgową Izbę Radców Prawnych pt. „Sytuacje ryzykowne w zawodach medycznych i prawne
możliwości ich rozwiązywania, część II”. Ponad 300 uczestników konferencji usłyszało m.in. o
odpowiedzialności zawodowej lekarzy, zagrożeniach wynikających z błędnego prowadzenia
dokumentacji medycznej oraz ochronie dóbr osobistych pacjenta w procesie leczenia.
Więcej>>
W związku z nadchodzącymi świętami Bożego Narodzenia
zespół Centrum Informacji o Leku pragnie złożyć Państwu
życzenia
zdrowych, pogodnych świąt oraz wszelkiej pomyślności
w nowym 2013 roku
Więcej>>
Biuletyn przygotowany przez Centrum Informacji o Leku
Biuletyn przeznaczony jest wyłącznie dla lekarzy, farmaceutów
oraz innych specjalistów opieki zdrowotnej i sektora farmaceutycznego.
30 listopada 2012r.
www.leki-informacje.pl
Download