Metodyka programu „Więcej Wiem Mniej Choruję”

advertisement
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w m. st. Warszawie
METODYKA PROGRAMU
„WIĘCEJ WIEM MNIEJ CHORUJĘ”
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w m. st. Warszawie
STRUKTURA PROGRAMU
Bloki tematyczne :
I.
II.
POZNAJEMY CHOROBY ZAKAŹNE i drogi ich
szerzenia
Profilaktyka chorób zakaźnych (higiena zachowań,
szczepienia ochronne)
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w m. st. Warszawie
SCENARIUSZE
LEKCJI
I.
Niewidzialne zarazki(Przedszkole)
Poznajemy choroby zakaźne(Szkoła Podstawowa)
Choroby towarzyszą nam każdego dnia
(Szkoła Podstawowa)
II.
Nie chcemy chorować (Przedszkole)
Jak uniknąć choroby zakaźnej (Szkoła Podstawowa)
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w m. st. Warszawie
SCENARIUSZ
Temat lekcji 2s: Choroby zakaźne towarzyszą
nam każdego dnia.
Formy realizacji:
•Ścieżka prozdrowotna
•Przyroda
Cel ogólny:
Uświadomienie występowania chorób
zakaźnych w życiu codziennym
Utrwalenie wiedzy na temat możliwości
różnych dróg zarażenia
Cele szczegółowe- uczeń:
• wyjaśnia pojęcie chorób zakaźnych
•wymienia czynniki wywołujące choroby
•opisuje drogi wnikania drobnoustrojów
do organizmu
•podaje przykłady chorób zakaźnych
Metody pracy:
Pogadanka
Praca w grupie
Formy pracy:
Indywidualna
grupowa
Pomoce dydaktyczne:
Karty pracy (zał. VI)
Plan zajęć:
Czynności organizacyjne:
Sprawdzenie listy obecności
POGADANKA:
Nauczyciel:
Podaje temat lekcji, pyta jak dzieci rozumieją pojęcie choroba,
czy spotkały się
z pojęciem choroby zakaźnej.
Wyjaśnia jakie czynniki wywołują te choroby (wirusy, bakterie, pasożyty
i inne). Tłumaczy, że drobnoustroje chorobotwórcze są powszechne
w każdym środowisku,
w naszym otoczeniu, pyta dzieci w jaki sposób mogą się przenosić
(kontakt bezpośredni
z chorą osobą / zwierzęciem, drogą
kropelkową/pokarmową/zanieczyszczona żywność
i woda/ przez kontakt z krwią osoby chorej).
Prosi dzieci o podanie przykładów chorób zakaźnych, z jakimi dzieci
miały styczność/ chorowały - omawia jakie czynniki wywołały te choroby,
jak przebiegały, pyta w jaki sposób zaraziły się chorobą, czy zaraziły
druga osobę?
Nauczyciel dzieli klasę na 3 grupy:
Każdej z grup odczytuje wiersz, prosi o odgadnięcie, o czym mowa
w wierszu (nazwa choroby, wektora). Prosi poszczególne grupy
o podanie przykładów sytuacji w których może dojść do zarażenia
chorobą. Dzieci wymieniają: kichanie, kaszel, kontakt z osoba chorą,
wycieczka w lesie- nieodpowiedni ubiór. Wyjaśnia jakie czynniki
wywołują poszczególne choroby. Omawia sposoby zarażenia wirusem
grypy, wirusem ospy wietrznej i krętkiem Borrelia. Nauczyciel odczytuje
nazwy chorób na forum klasy z karty pracy 2, prosi dzieci
o zastanowienie się czy dana choroba jest zakaźna czy nie. Wyjaśnia
w jaki sposób może dojść do zakażenia poszczególnymi chorobami
zakaźnymi oraz mówi co je wywołuję.
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w m. st. Warszawie
METODYKA:
praca indywidualna
 praca w grupach
 wiersz
 rebus
 krzyżówka
 łamigłówki
 drama
 ilustracje, wycinanki

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w m. st. Warszawie
CEL: UCZEŃ ZDOBYWA WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI:
•DEFINIUJE POJĘCIE CZYNNIKÓW CHOROBOTWÓRCZYCH
•POTRAFI WYMIENIĆ RODZAJE ZARAZKÓW
REBUS
CHOROBOTWÓRCZE
MIKROORGANIZMY
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w m. st. Warszawie
CEL DLA UCZNIA:
• UCZEŃ ZNA ZASADY ZAPOBIEGANIA CHOROBOM ZAKAŹNYM W ŻYCIU
CODZIENNYM I W PODRÓŻY
ŁAMIGŁÓWKI
ROZWIĄZANIE:
SZCZEPIENIA CHRONIĄ
PRZED CHOROBAMI
ZAKAŹNYMI
W PODRÓŻY
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w m. st. Warszawie
CEL:
UCZEŃ JEST ŚWIADOMY STAŁEGO KONTAKTU Z CZYNNIKAMI
CHOROBOTWÓRCZYMI
KRZYŻÓWKA
1. Choroby, które przenoszone są między ludźmi
2. Zakrywamy je podczas kaszlu/ kichania
3. Myjemy je przed jedzeniem
4. Po wyjściu z niej zawsze myjemy ręce
5. W przypadku groźnych chorób zakaźnych są obowiązkowe lub zalecane
6. Jednorazowa, niezbędna podczas kataru
7…….. osobista jest podstawą w profilaktyce chorób zakaźny
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w m. st. Warszawie
•
CEL
UCZEŃ:
OPISUJE DROGI WNIKANIA DROBNOUSTROJÓW DO
ORGANIZMU
PODAJE PRZYKŁADY CHORÓB ZAKAŹNYCH
Wiersz
„Swędzi mnie całe ciało
Całą buzie mi zsypało
Czerwone krosty są wszędzie
Jak długo wysypka męczyć mnie będzie?
Gdy pójdę do szkoły wszystkich zarażę
O szybkich wyzdrowieniu już długo marzę
Nie chcę by inne dzieci się zaraziły
Nie dojdzie do tego gdy się zaszczepiły…”
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w m. st. Warszawie
CEL: PRZEDSZKOLAK:
•Wie, że mycie rąk zapobiega przenoszeniu chorób zakaźnych
•Wie, w jakich sytuacjach musi myć ręce
ZGADYWANKI
Niezbędna do życia i codziennego mycia…
 Pieni się, gdy myjemy nim ręce…
 Osuszamy nim dłonie po myciu…
 Myjemy je przed jedzeniem i po wyjściu z toalety…
 Niewidoczne na naszych dłoniach…
 Chodzimy na nie z rodzicem/opiekunem do przychodni,
chroni nas przed chorobami zakaźnymi…

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w m. st. Warszawie
CEL: PRZEDSZKOLAK:
Wymienia czynniki chorobotwórcze: wirusy, bakterie, grzyby
Wie, że zarazki są niewidzialne gołym okiem i można je spotkać w każdym
środowisku
KARTA PRACY - WYCINANKI
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w m. st. Warszawie
CEL: PRZEDSZKOLAK:
JEST ŚWIADOMY, ŻE RĘCE SĄ GŁÓWNYM NOŚNIKIEM CZYNNIKÓW CHOROBOTWÓRCZYCH
WIE, ŻE MYCIE RĄK ZAPOBIEGA PRZENOSZENIU CHORÓB
WIERSZ
Zarazków się nie boimy
Od nich zawsze stronimy
Bakterie, wirusy mydła i wody się boją
Dlatego są naszą najlepszą bronią
Ręce często myjemy
Szczególnie gdy coś nimi jemy
Więc pamiętaj!
Aby zdrowym zawsze byćTrzeba często ręce myć
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w m. st. Warszawie
INNE FORMY:
Drama
 Burza mózgów
 Film edukacyjny

„WIĘCEJ WIEM
MNIEJ CHORUJĘ”
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
OPRACOWANIE: KATARZYNA PAWŁOWSKA
Download