Tygodniowy plan pracy

advertisement
Załącznik do arkusza organizacyjnego – Aneks nr 1
na rok szkolny 2015/2016
Tygodniowy plan pracy pedagogów w Szkole Podstawowej nr 34
rok szkolny 2015/2016
Imię i
nazwisko/tygodniowa
liczba godzin
Anita Bałdys
11 godzin
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
1100-1300 (2h)
900-1200 (3h)
900-1100 (2h)
900-1100 (2h)
1200-1400 (2h)
Praca z grupą. Profilaktyka
– zajęcia profilaktyczne
z grupą.
Praca indywidualna
z uczniem. Pomoc
psychologicznopedagogiczna.
Praca z grupą
Pomoc
psychologicznopedagogiczna. Praca
indywidualna
z uczniem.
Praca indywidualna
z uczniem. Preorientacja
zawodowa.
1040-1335 (2h 55 min)
845-1145 (3h)
800 – 900 (1h)
Profilaktyka – zajęcia
profilaktyczne z grupą
Pomoc
psychologiczno –
pedagogiczna
Anna Rakowiecka
800-1040 (2h 40 min)
11 godzin
Praca indywidualna
z uczniem
zajęcia korekcyjnokompensacyjne
900-1025 (1h 25min)
Profilaktyka – zajęcia
profilaktyczne z grupą
Download