Regulator Temperatury

advertisement
Regulator Temperatury TS-01
elbag Aktiengesellschaft
Regulator Temperatury
TS – 01
Instrukcja obsługi
Strona 1 z 8
Regulator Temperatury TS-01
elbag Aktiengesellschaft
1
Dane techniczne …………………………………………….3
2
Schemat blokowy……………………………………………4
3. Opis techniczny …………………………………………….5
3.1 Informacje ogólne………………………….………………...5
3.2 Obwód pomiarowy „PWR”…………………………………6
3.3 Obwód pomiarowy „temp >”…………….………………….6
3.4 Obwód pomiarowy „temp >>” ……………………………...6
4. Połączenia …………………………………………………..6
4.1 Wejścia….……………………………………………………6
4.2 Wyjścia….……………………………………………………6
4.3 Instrukcje instalacyjne ..……………………………………...7
5. Przykładowe zastosowanie …………………………………...8
Strona 2 z 8
Regulator Temperatury TS-01
elbag Aktiengesellschaft
1. Dane techniczne
Napięcie zasilania:
24V – 270V ± 10% DC
40 V – 270V ± 10%, AC 50-60 Hz
Pobór mocy:
< 6 VA lub < 6W
Połączenie termistora PTC:
połączenie dwu-przewodowe
zamknięcie przekaźnika
otwarcie przekaźnika
3 przekaźniki
napięcie maks.
Prąd maks.
Maks. zdolność wyłączeniowa
3.0 kΩ<Rzał<3.2 kΩ
1,4 kΩ<Rwył<1,6 kΩ
230 V
6A
AC 1500VA
DC 120 W
Przekaźnik 1: odłączony termistor PTC temp.> (żółta dioda LED)
Przekaźnik 2: odłączony termistor PTC temp >> (czerwona dioda LED)
Przekaźnik 3: odpowiednie napięcie zasilania (zielona dioda LED)
Temperatura otoczenia:
-10…+ 500C
Dane dotyczące połączeń:
sztywny przewód
elastyczny przewód
0,2 – 2,5 mm2
0,2 – 2,5 mm2
Wymiary:
Szer. x Wys. x Głęb.
22,5 mm x 99mm x 114,5 mm
Montaż:
montaż zatrzaskowy do symetrycznej szyny montażowej
( standardowa szyna 35 mm)
Strona 3 z 8
Regulator Temperatury TS-01
elbag Aktiengesellschaft
2. Schemat blokowy
Zasilanie
Relay – przekaźnik
Strona 4 z 8
Regulator Temperatury TS-01
elbag Aktiengesellschaft
3. Opis techniczny
Informacje ogólne
Regulator temperatury TS-01 jest stosowany do kontroli temperatury urządzeń za pomocą
termistorów PTC stosownie do normy DIN 4408 1182 lub DIN VDE 0660 Część 303. W
załączeniu zaprezentowano przykładową regulację temperatury transformatora stosowanego
do rozdziału energii w układach średnich i wysokich napięć.
Trzy przekaźniki przypisane są do różnych obwodów pomiarowych. Znaczenie
poszczególnych obwodów pomiarowych oraz diod LED można znaleźć w dalszych częściach
niniejszej instrukcji. Termistory PTC zaprojektowano w taki sposób, aby temperatura
progowa termistorów PTC w obwodzie „temp. >” była niższa aniżeli termistorów PTC w
obwodzie „temp. >>”
Przykład:
Próg „Temp. >”:
Próg „Temp. >>”:
T 1= 1200C
T 2= 1500C
W zależności od zachowania w zakresie histerezy termistorów PTC, próg temperatury „on”
dla przekaźników jest nieznacznie wyższy aniżeli próg temperatury „off”
Jako, że punkt roboczy obwodów pomiarowych znajduje się w zakresie kQ, zaś rezystancja
termistora PTC wynosi zaledwie kilkaset omów przy eksploatacji poniżej temperatury
progowej.
3.2 Obwód pomiarowy PWR
Do kontroli napięcia zasilania zastosowano przekaźnik Re3. Jeśli zastosowano niezbędne
napięcie robocze w obwodzie pomiarowym, przekaźnik zostaje pobudzony i zapala się
zielony LED (P WR). Jako wyjście dostępny jest zestyk przełączny (zaciski 35, 38, 36).
W przypadku awarii zasilania, przekaźnik Re3 zostaje zwolniony, podobnie jak przekaźniki
Re1 i Re2, niezależnie od ich poprzedniej pozycji. Przekaźniki są pozycji pokazanej w części
4.1 i 4.2.
Po ponownym włączeniu zasilania, przekaźnik Re3 zostaje włączony, przy czym stan
włączenia przekaźników Re1 i Re2 jest uzależniony od wartości przyłączonych termistorów
PTC.
Strona 5 z 8
Regulator Temperatury TS-01
elbag Aktiengesellschaft
3.3 Obwód pomiarowy „temp.>”
Jeśli przekroczona zostaje temperatura progowa termistora PTC (np. TI = 1200C), przekaźnik
Re1 zostaje pobudzony i zapala się żółta dioda LED (T>). Dla wyjścia dostępny jest zestyk
przełączny (zaciski I5, 1 X. 16) Jeśli temperatura spada poniżej progowej, przekaźnik zostaje
zwolniony i LED gaśnie.
3.4 Obwód pomiarowy „temp.>>”
Jeśli przekroczona zostaje temperatura progowa termistora PTC (np. TI = 1500C), przekaźnik
Re3 zostaje pobudzony i zapala się czerwona dioda LED (T>>). Dla wyjścia dostępny jest
zestyk przełączny (zaciski 25, 28, 26) Jeśli temperatura spada poniżej progowej, przekaźnik
zostaje zwolniony i LED gaśnie.
4. Połączenia
4.1 Wejścia
Znakowanie zacisku
T1, T2
T3, T4
A1 (L/+); A2 (N/-)
Połączenie
Temp. PTC> *
Temp. PTC >> *
24V – 270V ± 10% DC
40 V – 270V ± 10%, AC 50-60 Hz
* Standardowa wartość dla obwodu PTC: Rszereg< 1,4 kΩ
Instrukcje instalacyjne
zob. również część 4.3
4.2 Wyjścia
Znakowanie zacisku
35, 38, 36
15, 18, 16
25, 28, 26
x5 = styk podstawowy
x6 = styk NC
x8= styk NO
Strona 6 z 8
Połączenie
Zestyk przełączny PWR/ON (przekaźnik Re3)
Zestyk przełączny temp. > (Przekaźnik Re1)
Zestyk przełączny >> (przekaźnik Re2)
Regulator Temperatury TS-01
elbag Aktiengesellschaft
4.3 Instrukcja instalacyjna
PTC> i PTC>>
Warianty połączeń
Połączenie dwuprzewodowe
Brak połączenia PTC>
Brak połączenia PTC>>
Działanie
Usunąć wstępnie zamontowane rezystory 1 kΩ,
Połączyć PTC> do zacisku T1/T2 a PTC>> do zacisku
T3/T4 (oba zabezpieczone przed odwróceniem
biegunowości)
Pozostawić zamontowany rezystor podłączony do
zacisku T1/T2
Pozostawić zamontowany rezystor podłączony do
zacisku T3/T4
Podłączenie do zasilania
Nie należy podłączać kabla zasilającego dopóki kable czujnika nie zostały zamocowane !
Połączenie układu jest zabezpieczone przed odwróceniem biegunowości (do zasilania prądem
stałym i zmiennym)
TS-01 pracuje bez przewodu uziemienia ochronnego i posiada jedynie zaciski dla L/+ i Ni-.
Nie należy podłączać przewodu uziemiającego do zacisku i.
Urządzenie zasilające izoluje ustawienie pomiarowe od układu.
Dopuszczalne zakresy rezystancji dla obwodów PTC T> i T>>
Obwód PTC może zawierać zarówno samodzielne PTC jaki i PTC połączone w szereg. W
takim przypadku, w celu zapewnienia bezzakłóceniowej pracy regulatora TS-01, należy w
każdym przypadku stosować się do poniższych wartości rezystancji tak by zagwarantować
właściwą regulację temperatury przez TS-01.
W przypadku połączenia szeregowego, całkowita rezystancja szeregu PTC powinna zostać
wykorzystana Rszereg<1,4 kΩ.
Standardowy zakres wartości PTC stosownie do DIN 44081182 lub DIN VDE 0660 Część
303 wynosi 250 O zaś w zakresie -200C do TNF-20K i = 4000 O przy TNF+15K.
Zastosowana rezystancja PTC musi się kształtować w obrębie TNF pomiędzy tymi dwoma
wartościami granicznymi.
Strona 7 z 8
Regulator Temperatury TS-01
elbag Aktiengesellschaft
5. Przykładowe zastosowanie
Power supply – napięcie zasilania
Relay - przekaźnik
Warning - ostrzeżenie
Max. fusing - maks. zabezpieczenie
Measuring circuit transformer warning release – wyłączenie ostrzegawcze obwodu pomiarowego transformatora
Fans – wentylatory
Lookout messages – styki sygnalizacyjno informacyjne
Strona 8 z 8
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards