Projekt_Edukacyjny_z_Fizyki_koncowa

advertisement
Cel projektu
Naszym celem w projekcie było przybliżenie
uczniom wizerunku kosmosu oraz
zagrożeń dla naszej planety Ziemi.
Udowodnienie im, że nie warto zaśmiecać
kosmosu przez człowieka bo może to
doprowadzić do bardzo poważnych
katastrof niesprzyjających dla przyrody ja i
dla samego winowajcy „człowiek”.
Planetoida 2013TV135
Galeria Planetoidy
Odkrycie Planetoidy
Planetoida 2013TV135 -z grupy Apolla, odkryta 12
października 2013 roku w Krymskim Obserwatorium
Astrofizycznym. Odkrycie to w kolejnych kilku dniach
października potwierdziły obserwatoria we Włoszech,
Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i w syberyjskiej części Rosji.
Astronomowie z Amerykańskiej Agencji Kosmicznej
NASA podali najnowsze informacje nt. trajektorii lotu
jednej z najbardziej nam zagrażającej planetoidy 2013
TV135, która ma rzekomo uderzyć w naszą planetę
w sierpniu 2032 r. Tymczasem Rosjanie odkryli kolejne
Odkryta przez:
dwie komety, które będziemy podziwiać w niedalekiej
Krymskie
przyszłości.
Obserwatorium
Astrofizyczne
Najważniejsze informacje
2013 TV135: zaliczana jest do grupy planetoid bliskich Ziemi oraz
potencjalnie niebezpiecznych obiektów (z oceną ryzyka kolizji z Ziemią.
Początkowo oznaczaną liczbą 1 w skali Torino), ponieważ zbliżać się może
do orbity Ziemi na odległość ok. 1,7 miliona kilometrów, a więc ponad 4 razy
bliżej, niż wynosi wyznaczona dla tej kategorii obiektów granica. Średnica
obiektu wynosi około 450 metrów, a jego masa szacowana jest na ok. 120
milionów ton. Do katastrofy miało dojść 26 sierpnia 2032 r., jeszcze nie tak
dawno prawdopodobieństwo kolizji 2013 TV135 z Ziemią było równe 1:63
000. Kilka dni później astronomowie, dysponując najnowszymi danymi,
oszacowali zderzenie na 1 do 14 000, a następnie 1:3800. Na szczęście,
w kolejnych dniach, gdy spływały kolejne obserwacje, szanse na zderzenie
zaczęły maleć. Dnia 31 października wynosiły 1 do 4330, a 7 listopada spały
praktycznie do zera (1 do 169492000).
PRAWDOPODOBIEŃSTWO ZDERZENIA Z ZIAMIĄ:
Obiekt może uderzyć w naszą planetę 26 sierpnia
2032 roku.
Planetoida 2012DA14
Galeria Planetoidy
Odkrycie Planetoidy
2012DA14- planetoida bliska Ziemi odkryta w 2012 r.
w hiszpańskim obserwatorium Observatorio Astronómico de La
Sagra. Planetoida ma średnicę około 50 metrów. 15 lutego 2013
planetoida przeleciała niezwykle blisko Ziemi. W momencie
największego zbliżenia znalazła się w odległości około 34 053
kilometry od środka Ziemi. Orbita planetoidy była dokładnie
obliczana od momentu jej odkrycia. Astronomowie ustalili,
że do następnego przejścia tuż obok naszej planety dojdzie
właśnie 15 lutego 2013 roku. Rzeczywiście okazało się ono
rekordowo bliskie - 27 tys. km od powierzchni Ziemi (34 tys. km od
środka Ziemi), a więc ponad 10 razy bliżej nas niż Księżyc i bliżej
niż satelity geostacjonarne, ale wciąż w bezpiecznej odległości,
równej ok. dwóm średnicom Ziem.
DATA ODKRYCIA: 23 lutego 2012
Najważniejsze informacje
Według danych NASA z 10 lutego 2013 planetoida miała w latach
2080–2112 trzykrotnie przelatywać stosunkowo blisko Ziemi; NASA
oceniała łączne prawdopodobieństwo jej zderzenia z Ziemią w czasie
tych zbliżeń do naszej planety na 0,00064%. Zagrożenie ze strony tej
planetoidy w Skali Torino określono jako 0 (nie stanowi żadnego
zagrożenia dla Ziemi). Naukowcy sugerują, że do lutego 2046 jest za
mało czasu na budowę statku kosmicznego, który mógłby sobie
poradzić z tym zagrożeniem w odpowiednim czasie. Statek powinien
już startować a nie jest nawet zbudowany. Można podjąć próbę
zestrzelenia asteroidy z wykorzystaniem jakichś rakiet, nawet
z bronią jądrową. Pojawił się tez dziwny pomysł jednego z ekspertów
NASA, aby pomalować obiekt farbą, która zmieni jego zdolność
odbijania światła, co wpłynie na jej temperaturę i obrót. Byłoby
to jednak za duże ryzyko, że asteroida wymknie się spod kontroli.
Kolejne zbliżenie się asteroidy do ziemi:
Asteroida zbliży się ponownie do Ziemi 15 lutego
2046 roku.
Planetoida Apophis
Odkrycie Planetoidy
Apophis została odkryta 19 czerwca 2004 roku
przez Roya Tuckera, Davida Tholena oraz Fabrizio
Bernardiego w ramach finansowanego przez NASA
programu poszukiwania planetoid Uniwersytetu
Hawajskiego w Kitt Peak National Observatory w
Arizonie.
18 grudnia obiekt został ponownie odnaleziony przez
Gordona Garradda z Siding Spring w Australii w
ramach kolejnego finansowanego przez NASA
programu poszukiwania planetoid bliskich Ziemi.
Dalsze obserwacje przeprowadzone w ciągu kilku
kolejnych dni z różnych miejsc na Ziemi pozwoliły
Minor Planet Center powiązać ten obiekt z
czerwcowym odkryciem.
Nazwa planetoidy pochodzi od Apophisa, demona
destrukcji i symbolu ciemności w mitologii egipskiej.
Najważniejsze Informacje
Apophis należy do planetoid z grupy Atena, których
orbity zbliżone są do orbity ziemskiej. Obiega ona Słońce w
ciągu 323 dni, zbliżając się dwukrotnie do orbity Ziemi w
ciągu jednego obiegu. Na skutek zaburzenia orbity
Apophisa podczas zbliżenia z Ziemią 13 kwietnia 2029 roku
przejdzie on z grupy Atena do grupy Apolla.
Pierwotny raport NASA z 24 grudnia 2004 określał
„prawdopodobieństwo” zderzenia na "około 1 do 300", co
było szeroko komentowane w mediach. Kolejne szacunki
NASA ustaliły tę wartość na 1 do 233, co owocowało
przyznaniem 2 stopnia w skali Torino. Tego samego dnia,
bazując na wynikach 64 obserwacji, NASA określiła
możliwość zderzenia na 1 do 62 (1,6%), co przyczyniło się
do podwyższenia oceny do 4 stopnia.
Planetoida 2012LZ1
Galeria Planetoidy
Odkrycie Planetoidy
2012LZ1- Planetoida 2012 LZ1 została odkryta w nocy z 10
na 11 czerwca bieżącego roku przez Roba McNaughta i jego
kolegów korzystających z teleskopu Uppsala Schmidt w Australii.
Astronomowie ocenili, że skała ma 300-700 metrów szerokości.
Asteroida została odkryta dopiero 11 czerwca 2012 co daje nam
pojęcie o zdolnościach dzisiejszej astronomii. Gdyby asteroida tej
wielkości zderzyła się z Ziemią spowodowałaby straty wielkości
kontynentalnej. Oprócz 2012 LZ1 na liście obiektów
niebezpiecznych znajduje się 1300 innych zidentyfikowanych ciał
niebieskich. Ilość tych, o których nie wiemy można sobie tylko
wyobrażać. Jej maksymalny punkt podejścia to 14 LD, czyli 5,4
miliona kilometrów. Ze względu na wielkość tego ciała
niebieskiego obiekt jest kwalifikowany, jako potencjalnie
niebezpieczny.
DATA ODKRYCIA:10 czerwca 2012
Najważniejsze informacje
W momencie jej odkrycia średnica planetoidy szacowana była na
około 500 metrów . Już po jej przelocie w pobliżu Ziemi dodatkowe
obserwacje
dokonane
przy
pomocy
radaru
planetarnego
z Obserwatorium Arecibopozwoliły określić jej średnicę na około 1000
metrów. Uderzenie planetoidy tej wielkości w Ziemię stanowi
zagrożenie dla całego życia na jej powierzchni i może spowodować
masowe
wymieranie.
W czasie przelotu planetoidy obok Ziemi jej trajektoria została
nieco zmieniona przez pole grawitacyjne Ziemi. Następnym razem
planetoida zbliży się do naszej planety w 2016, ale także wówczas nie
będzie stanowiła żadnego zagrożenia. Zderzenie z obiektem tego typu
byłoby już groźne i mogłoby spowodować katastrofę w skali całego
kraju lub nawet małego kontynentu. Na szczęście zderzenie z 2012 LZ1
jest wykluczone, ale planetoida została wciągnięta na listę obiektów
potencjalnie zagrażających Ziemi. Lista liczy już ponad 1300 obiektów.
Burza Słoneczna
Burze Słoneczne
Burze słoneczne (Erupcje słoneczne) –
potężne eksplozje w atmosferze Słońca o
energii rzędu 1025 J, obserwowane z
Ziemi, jako wyrzuty materii z powierzchni
Słońca, czyli koronalne wyrzuty masy
(CME). Burze takie rozpoczynają się
przeważnie od rozbłysku słonecznego,
ale CME mogą powstawać również w
protuberancjach.
Informacje o burzy słonecznej
W przeszłości to prawdopodobnie wybuchy na Słońcu doprowadziły
do ogromnych kataklizmów, które około 12 tys. lat temu zniszczyły
zaawansowaną cywilizację na Ziemi. Przebiegunowanie Słońca może
oznaczać koniec epoki. Może wiązać się też z przebiegunowaniem
Ziemi i powstaniem fal tsunami. Przed tysiącami lat część ludzkości
przetrwała, dziś nie mielibyśmy na to dużych szans choćby przez to,
że zaczęłyby wybuchać elektrownie jądrowe. Można próbować
chronić się w kryjówkach skalnych i podziemiach. O Słońcu wiemy
wciąż bardzo niewiele i trudno przewidzieć, co stanie się tym razem.
Jedna z teorii głosi, że Atlantyda została zniszczona właśnie przez
eksplozje na Słońcu, a była to przecież bardzo zaawansowana
cywilizacja. W dodatku dziś nasz świat jest bardzo zanieczyszczony,
jest na nim wiele niebezpiecznych materiałów, np. broń jądrowa.
Więc jeśli dojdzie do kataklizmu, przetrwanie będzie bardzo trudne.
 Na chwilę obecną pierwszą linie obrony przed burzami
słonecznymi stanowi Advanced Composition Explorer (ACE) sonda NASA mierząca energię strumienia wysokoenergetycznych
cząstek ze Słońca, które powodują największe szkody. ACE jest w
stanie przesłać ostrzeżenie o uderzeniu burzy w naszą planetę z
15-minutowym wyprzedzeniem.
Planetoida Bamberga
Odkrycie Planetoidy
Oczywiście na początku odkrywano największe,
a przez to najjaśniejsze ciała. Zwykle więc,
im mniejszy numer, z tym większym ciałem mamy
do
czynienia.
Dość
poważnym
wyjątkiem
od tej reguły jest planetoida (324) Bamberga.
Planetoida z grupy pasa głównego asteroid
okrążająca Słońce w ciągu 4,4 lat w średniej
odległości 2,68 j.a. Została odkryta 25 lutego 1892
roku w Obserwatorium Uniwersyteckim w Wiedniu
przez Johanna Palisę. Nazwa planetoidy pochodzi
od niemieckiego miasta Bamberg.
Najważniejsze informacje
"Bamberga
jest nietypowa i to z dwóch względów.
Po pierwsze, należy do bardzo ciemnych planetoid typu C,
których powierzchnia odbija tylko 6 proc. padającego światła.
Po drugie porusza się po bardzo nietypowej i wydłużonej orbicie
o mimośrodzie 0,34. To powoduje, że większość swojego życia
spędza w odległości od Słońca większej niż typowe planetoidy
Taka konfiguracja położeń obu ciał zdarza się raz na 22 lata.
Najbliższa wydarzy się już 13 września, kiedy Ziemię od Bambergi
będzie dzielił dystans tylko 0,81 jednostki astronomicznej. Bardzo
małe albedo (procent odbijanego światła - PAP) Bambergi
powoduje, że nawet podczas tej rzadkiej opozycji jej jasność nie
jest duża. Nie da się jej dojrzeć gołym okiem, ale maksymalny
blask na poziomie 8,1 magnitudo powoduje, że dojrzymy ją bez
problemów przez niewielką nawet lornetkę, a przez to trudniej
ją dostrzec"
Planetoida Gaspra
Odkrycie Planetoidy
Planetoida została odkryta 30 lipca
1916 roku w Obserwatorium Simejiz
na górze Koszka, na Krymie przez
rosyjskiego
astronoma
Grigorija
Nieujmina. Nazwa obiektu pochodzi
od
ukraińskiego
nadmorskiego
uzdrowiska Haspra. Planetoida ta ma
długość 20 km i orbituje Słońce, w
głównym pasie planetoid pomiędzy
Marsem i Jowiszem
Najważniejsze informacje



Orbita 951 Gaspry jest nachylona do płaszczyzny ekliptyki pod
kątem 4,1°. Na jeden obieg wokół Słońca ciało to potrzebuje 3 lat
i 102 dni, krążąc w średniej odległości 2,21 j.a. od naszej Dziennej
Gwiazdy. Średnia prędkość orbitalna tej planetoidy to ok. 19,88 km/s.
Gaspra należy do rodziny planetoidy Flora. Gaspra ma bardzo
nieregularny kształt, jej rozmiary to 18,2×10,5×8,9 km. Jej albedo
wynosi 0,22, a jasność absolutna to 11,46m. Średnia temperatura
na jej powierzchni sięga ok. 181K (maks. +8°C). Planetoida ta zalicza
się do typu S. Na jej powierzchni stwierdzono występowanie
krzemianów. Powszechnie występują tu oliwin i piroksen
w proporcjach od 1:4 do 1:7. Obiekt ten rotuje w czasie 7 godziny
i 5 minut (0,293 dnia), oś obrotu nachylona jest do płaszczyzny
ekliptyki pod kątem 72°.
Na powierzchni zalega cienka warstwa regolitu. Można na niej
dostrzec wiele małych kraterów – nie widać jednak bardzo dużych.
Przypuszcza się, że powierzchnia Gaspry jest stosunkowo młoda (20
– 300 mln lat).
Planetoida 2007VK184
Odkrycie Planetoidy
Została odkryta 12 listopada 2007 roku
w programie Catalina Sky Survey; nazwa
planetoidy jest oznaczeniem tymczasowym.
Po jej odkryciu planetoida otrzymała 1 stopień
w skali Torino. Po doprecyzowaniu orbity 2011
AG5 w katalogach planetoid i komet pozostał
tylko jeden obiekt, który może potencjalnie
zagrażać Ziemi. To planetoida 2007 VK184, która
figuruje
na
poziomie
pierwszym
w jedenastostopniowej skali Torino.
Najważniejsze informacje
Poszukiwania planetoid i komet zagrażających
Ziemi to jeden z najciekawszych i najszybciej
rozwijających się działów astronomii. Każdego
roku odkrywane są obiekty, których orbity
przecinają orbitę naszej planety. Spośród tych
obiektów czasem znajdują się i takie, które
z początku wydają się zagrażać Ziemi w ciągu
najbliższych kilkudziesięciu lat czy więcej lat.
Warto tu dopisać, że wstępne ryzyko jest
szacowane na nie więcej niż dziesiąte części
procenta. Jest to związane z dużym błędem
wyliczonej orbity, przekładającej się często na
zakres nawet kilku razy większy od dystansu
pomiędzy Ziemią a Księżycem.
Wybuch supernowej jest końcowym stadium życia masywnej
gwiazdy, która w ostatnim przedśmiertnym zrywie wyrzuca w przestrzeń
wielką ilość gazu stanowiącego jej zewnętrzne powłoki. Jej rdzeń kurczy
się do małej, ale bardzo ciężkiej gwiazdy neutronowej. W trakcie eksplozji
gwiazda może zwiększyć swoją jasność miliony, a nawet miliardy razy, tak
że czasem blaskiem przewyższa jasność galaktyki, w której się znajduje.
Jak wygląda wybuch gwiazdy
Gwiazda
Gwiazda rozjaśnia się
Po wybuchu pokrywa
się
jasnym pyłem
Po wybuchu od pozostałości gwiazdy oddziela,
oddziela się część bardzo groźnego pyłu
Wybuch Supernowej NASTĄPI!!!
Astronomowie z niepokojem kierują swe teleskopy
w kierunku Betelgezy, czerwonego nadolbrzyma
panoszącego się w gwiazdozbiorze Oriona.
Co wzbudza ich niepokój? Betelgeza kurczy się,
prawdopodobnie zbliżając do momentu, kiedy
efektownym fajerwerkiem rozświetli nasze niebo. Tak,
byłaby widziana u nas w biały dzień, a na nocnym
nieboskłonie przyćmiłaby blaskiem Księżyc, stając się
najjaśniejszą z wszystkich obserwowanych przez
człowieka supernowych. Kilkunastoletnie obserwacje
tej gwiazdy pokazują, że jej średnica skurczyła o około
15%.
Kosmiczny pył ZABIJA życie
Kosmiczny pył po wybuchu supernowej
może nas dotyczyć gdyż gwiazda, która
dobiega swego końca wybucha wytwarzając
pył.
Taka chmura powstawszy blisko ziemi może
zagrażać ludziom, gdyż wpadając na ziemię
zabije wszystko!!!
Naukowcy sądzą, że zgodnie z ogólną teorią
względności, wewnątrz czarnej dziury musi istnieć
osobliwość, to znaczy punkt, gdzie gęstość materii
i krzywizna czasoprzestrzeni są nieskończone.
W nowych teoriach Wszechświata mówi
się, że jest to droga do innych światów
Cztero wymiarowa Czarna dziura
Taka
czterowymiarowa
czarna
dziura
posiadałaby horyzont zdarzeń, podobnie jak
znane nam takie obiekty trójwymiarowe.
Horyzontem zdarzeń według teorii względności
nazywa się sferę oddzielającą obserwatora
zdarzenia od zdarzeń, o których nie może on
nigdy otrzymać żadnych informacji, czyli,
mówiąc prościej - granicę między wnętrzem
a zewnętrzem czarnej dziury.
Na temat tego, co się dziej w środku czarnej
dziury, istnieje wiele teorii, jednak niczego
nigdy nie zaobserwowano!!!
Ziemia może być ofiarą
CZARNEJ DZIURY
Astronomowie
zaobserwowali
gazową
chmurę, która zmierza w sam środek
supermasywnej czarnej dziury znajdującej się
w centrum naszej galaktyki. Nikt nie potrafi do
końca przewidzieć zachowania olbrzyma
podczas spotkania z obłokiem. Może jednak
zdarzyć się tak, że czarna dziura się przebudzi
i zacznie wciągać pobliskie obiekty, w tym
m.in. Ziemię.
W ciągu najbliższych dwóch
wieków
niektóre
orbity
satelitów
okołoziemskich staną się wyjątkowo
niebezpiecznymi obszarami – ostrzegają
naukowcy. Wszystko przez ryzyko kolizji
z kosmicznymi śmieciami, których
w ciągu 200 lat ma przybyć około 30
proc.
Groźne są nie tylko odłamki
niebieskich ciał, ale przede wszystkim
pozostałości po kosmicznej działalności
ludzi.
Zagrożenie śmieci z kosmosu
Istotnym zagrożeniem mogą być również kosmiczne
śmieci, czyli zazwyczaj po prostu stare, nikomu
niepotrzebne, zużyte satelity. Od początku ery kosmicznej
satelity oraz sondy badające głęboki kosmos "zasiedlają"
Układ Słoneczny. Wokół Ziemi krąży już ponad 10 tysięcy
satelitów o rozmiarach większych niż 10 cm – w tym wiele
wycofanych z eksploatacji. Małe fragmenty poruszające
się z dużą prędkością 6 km/s mogą stanowić poważny
problem dla statku kosmicznego i astronautów.
Duże nadzieje wiąże się np. z wykorzystaniem laserów
do spalania kosmicznych śmieci na orbicie.
Zagrożenie śmieci z kosmosu jest
NIEUNIKNIONE!!!
Śmieci z kosmosu
zawsze będą dawać
nam się w oznaki gdyż
ich
liczba
rośnie
i nie jest wystarczająco
zmniejszana a prace
nad maszynami, które
miały by na celu
niszczenie
śmieci
zagrażające nam są
dopiero w fazie testów.
Podsumowanie
Praca nad tym projektem pozwoliła nam rozszerzyć
swoją wiedzie na temat astronomii i dzięki temu
mogliśmy zgłębić wiedze na temat jakie zagrożenia
niesie nie zgłębiona przestań kosmosu. Mogą one
mieć rożną postać i skutki jakie niosą dla
funkcjonowania i życia na ziemi . Zgłębianie tej
wiedzy rozbudziło w nas głód wiedzy co jeszcze nie
jest odkryte.
Odwiedzane strony internetowe
http://pl.wikipedia.org/wiki/2013_TV135
http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/nowe-dane-temat-kolizji-ziemia-400-metrowejasteroidy-2013-tv135
http://krolowa-superstar.blog.pl/2013/11/12/nowe-informacje-nt-planetoidy-2013tv135-rosjanie-odkryli-kolejne/
http://pl.wikipedia.org/wiki/%28367943%29_2012_DA14
http://pl.wikipedia.org/wiki/2012_LZ1
http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/spora-asteroida-2012-lz1-znajdzie-sie-w-bliskiej
odleglosci-ziemi
http://losyziemi.pl/nowo-odkryta-planetoida-2012-lz1-zblizy-sie-w-nocy-do-ziemi-na14-odleglosci-ziemia-ksiezyc-ma-pol-kilometra-srednicy
http://pl.wikipedia.org/wiki/%28324%29_Bamberga
http://fakty.interia.pl/nauka/news-potezna-planetoida-bamberga-bliskoziemi,nId,1021253
http://pl.wikipedia.org/wiki/%28951%29_Gaspr
http://www.kosmonauta.net/pl/astronomia/menu-artykuly-astronomia/ukladsloneczny/4949-2012-12-25-2007vk184.html
http://pl.wikipedia.org/wiki/2007_VK184
Download